< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


DE TWEEDE CYCLUS: 'ATLAN EN ARKON'

Nummer 50 t/m 99


Datum zonne-imperium 2040 - 2045 na Chr.


In de afgelopen 56 jaren heeft de mensheid zich onder leiding van de regent Perry Rhodan ongestoord kunnen ontwikkelen tot een galactisch machtsblok. In 1990, nadat de Terraanse Wereldregering een feit was geworden, werd het zonne-imperium gesticht. De hoofdstad van de Aarde is Terrania City, het voormalige Galacto-City. De stad telt nu ruim 14 miljoen inwoners. De Aarde beschikt over een ruimtevloot die naar Arkonidisch voorbeeld is ontwikkeld en een goed uitgeruste handelsvloot. De General Cosmic Company vormt de belangrijkste factor in de Terraanse economie.


Atlan, een Arkonide, die 10.000 jaar geleden op de Aarde is gestrand, ontwaakt in zijn diepzeekoepel. Hij had zich in 1971 teruggetrokken, toen de atoomoorlog onvermijdelijk leek. Atlan heeft van HET een cellenactiveerder gekregen, waardoor hij relatief onsterfelijk was geworden. Hij was de Arkonide, die verantwoordelijk was voor het ontstaan van Atlantis, het legendarische continent en de basis op Venus. Toen hij na een aanval door buitenaardse wezens op de Aarde was gestrand, kreeg hij van HET niet alleen een cellenactiveerder, maar ook de opdracht de mensheid te begeleiden in haar ontwikkeling. Nadat hij uit zijn diepzeekoepel is teruggekeerd en tot de ontdekking komt dat de mensheid over lichtsnelle ruimteschepen beschikt probeert hij een schip te stelen om naar Arkon terug te keren. Voordat hij zijn plan kan realiseren, komt Rhodan hem op het spoor. De mannen leveren een zwaar gevecht. Rhodan wil verhinderen dat de robotregent van Arkon te weten komt dat Terra nog bestaat.

Atlan wordt na verloop van tijd Rhodans vriend en ze besluiten elkaar te helpen. Op die manier hoopt Atlan in een later stadium te verkrijgen waar hij recht op heeft: de heerschappij over Arkon.

Hij brengt Rhodan op de hoogte van de ontelbare gebeurtenissen, die zich de afgelopen 10.000 jaar op en rondom Terra hebben af gespeeld. Zo wordt de mensheid een groot aantal dingen uit de kosmische geschiedenis duidelijk.

Men onderneemt een aantal gewaagde tochten om het leven van de beide Arkoniden Crest en Thora te verlengen. Thora is inmiddels met Rhodan getrouwd en ze hebben een zoon. Rhodan heeft hun zoon onder een pseudoniem naar de ruimte-academie gestuurd, waar hij als Thomas Cardif een normale jeugd en opleiding geniet.Twee leden van het mutantenkorps, Gregor Tropton en Nomo Yatuhin, komen in opstand, als hen de celdouche op de planeet Zwerver wordt geweigerd. De opstandige mutanten worden gedood, maar de Springer Talamon informeert de robotregent van Arkon, dat Perry Rhodan nog leeft. De positie van de Aarde wordt uiterst precair - bovendien worden op Terra zelf politieke elementen actief die een omwenteling in de huidige orde beogen. Men weet de samenzwering te verijdelen en de samenzweerders worden verbannen. Ze verliezen hun Terraanse burgerrechten en worden de eerste interstellaire kolonisten uit de geschiedenis van het zonne-imperium.


Plotseling gebeurt er iets, waardoor Terra en Arkon opnieuw bondgenoten worden. Een aanval door onzichtbare wezens lijkt al het leven in het heelal te bedreigen. Een 'gat in de ruimte' slokt de levende wezens van de planeet Mirsal op. Atlan, de eenzame van de tijd, blijkt al eens eerder met de geheimzinnige invasiemacht in aanraking te zijn gekomen. De onzichtbare wezens blijken via een overlappingsfront vanuit een andere dimensie op het normale ruimte-tijdvlak van de melkweg terecht te komen. 10.000 jaar geleden probeerden de onzichtbare wezens de melkweg al te veroveren, waarin ze toen bijna slaagden.

Destijds vielen ze ook de Aarde aan, wat de ondergang van Atlantis betekende en dat was voor Atlan het begin van zijn gedwongen verblijf op de Aarde.

Hoewel de robotregent eerst nog probeert de galactische positie van de Aarde te weten te komen, sluiten Terra en Arkon een niet-aanvalsverdrag en gezamenlijk proberen ze het gevaar uit de andere dimensie te keren. Dankzij de steun en de technische kennis van de Swoons worden de Terraanse ruimteschepen uitgerust met apparatuur waardoor ze zich aan de peilingen van Arkon kunnen onttrekken. Een zestal Terranen dringt de andere dimensie binnen en men stuit op de Droefs, de onzichtbare wezens, die de melkweg bedreigen. De Terranen en de robotregent weten nu wie het leven in de melkweg bedreigen. Ze proberen een passende oplossing voor dit probleem te vinden.

Rhodan wordt niet alleen door kosmopolitische problemen geplaagd. Zijn zoon, Thomas Cardif, slaagt voor zijn luitenantsexamen en wordt overgeplaatst aan boord van een schip. Door een ongelukkig toeval komt Cardif achter het geheim.

Zijn moeder verraadt het hem, als hij haar uit de klauwen van de robotregent weet te redden. Thomas Cardif begint zijn vader te haten.

Helaas heeft Rhodan geen tijd om zich met Cardif bezig te houden, want het jaar 2042 breekt aan. Een belangrijk jaar voor Perry Rhodan en Reginald Bull, want dan moeten ze beslist een tweede celdouche krijgen. Gebeurt dat niet, dan zullen ze binnen een paar dagen jammerlijk aan hun einde komen. Aangezien de ellipsoïde baan van de planeet Zwerver bekend is, acht Rhodan het niet noodzakelijk om vervroegd naar de planeet van het eeuwige leven te vertrekken. De bron van het eeuwige leven blijkt echter spoorloos te zijn verdwenen. Rhodan wordt gedwongen een jacht door de dimensies te openen. Hij dringt de semiruimte, de onstabiele ruimte tussen de vierde en de vijfde dimensie binnen. Samen met Bull bereikt hij net op tijd voor het tweede cellenbad de planeet Zwerver.


De robotregent van Arkon probeert nog steeds de positie van Terra te achterhalen, maar Rhodan is het positronische brein nog steeds te slim af. Men komt aan de hand van ingewikkelde berekeningen te weten dat het Myrtha-stelsel door het overlappingsfront in het Droef-universum terecht zal komen. Rhodan ontwikkelt een plan om dat gebied binnen te dringen. Hij raakt in een zeer gevaarlijke situatie, als hij voor het eerst oog in oog staat met de geheimzinnige vijand uit de andere dimensie. Door de onverwachte tussenkomst van een onbekende vriend weten Rhodan en zijn mannen zich te redden. Dankzij de hulp van Harno, die hij uit een schijnbaar uitzichtloze positie heeft gered en Onot, een Droefgeleerde, die beweert Rhodan van vroeger te kennen, probeert hij de machtige ruimtevloten van de Droefs en Arkon, die aan de grens van het overlappingsgebied in verbitterde gevechten zijn verwikkeld, tegen elkaar uit te spelen. Zo hoopt hij het zonne-imperium en de mensheid van de ondergang te redden. Onot's geest wordt door Ernst Ellert beheerst. Het bewustzijn van Ellert heeft een lange reis door de tijd en de ruimte achter de rug.


Er begint een martelgang voor de vrouw van Rhodan, Thora, ondanks een levenverlengend serum treedt ineens een verouderingsproces in, dat met een geheimzinnige ziekte gepaard gaat. Rhodan hoopt Thora nog te kunnen redden, maar ze wordt het slachtoffer van een aanslag door een Ara. Haar tragische dood maakt de kloof, die tussen vader en zoon bestond, nog groter. Bovendien lijkt dit het begin van een aantal afschuwelijke tegenslagen, die de ondergang van het zonne-imperium in lijken te luiden. Rhodan wil met een bliksemaanval van de Terraanse vloot het robotbrein op Arkon uit te schakelen. Het robotbrein is ondanks het nog steeds aanwezige Droefgevaar de grootste vijand van Terra. Het aanvalsplan wordt door de computers tot in de kleinste details uitgewerkt en de Terraanse vlooteenheden worden samengetrokken in een ruimtesector, die op een afstand van 500 lichtjaren van het geheime steunpunt Grey Beast ligt. Grey Beast wordt in een bliksemaanval door de robotschepen van de robotregent vernietigd en Rhodan wordt samen met een aantal kopstukken gevangen genomen. Hun schip bereikt het reisdoel niet, want het wordt onderweg door de Droefs gekaapt. Rhodan komt in de holen van de Droefs terecht, maar hij weet vrij snel te ontsnappen.

De op de Aarde ontstane politieke onlusten, veroorzaakt door het valse bericht van Perry Rhodans dood, houden op als de regent na zijn avontuurlijke reis uit het Droef universum terugkeert. Rhodan besluit een ander plan te ontwikkelen om de robotregent uit te schakelen.

Gucky ontdekt toevallig een ruimteschip dat door een groot aantal Arkoniden van de eerste kolonisatiefase wordt bemand. De Arkoniden hebben duizenden jaren in een biologische conserveringsslaap gelegen en beginnen nu weer te ontwaken. Atlan begrijpt dat dit zijn kans is en hij dringt er bij Rhodan op aan diens plannen ten uitvoer te brengen.

De robotregent van Arkon heeft van de oorlog tegen de Droefs geleerd dat levende wezens betere vechters zijn dan zielloze, starre machines. De regent trekt huurlingen aan. Rhodan besluit een speciale commando-eenheid door de robotregent als rekruten te laten aanwerven. Dankzij de mutanten weet men alle veiligheidsmaatregelen van de robotregent te omzeilen en de commando-eenheid dringt de robotregent binnen. De hersentrillingen identificeren Atlan, de eenzame van de tijd, als een niet gedegenereerde Arkonide van de regerende klasse. De robotregent wordt door een veiligheidscontact uitgeschakeld en de regent draagt de macht aan Atlan over. De eenzame van de tijd wordt erkend als imperator Gonozal VIII, de rechtmatige heerser van het Grote Imperium.


De Droefs openen de aanval op het zonnestelsel. De Aarde lijkt verloren, maar dan stuurt Atlan hulp. Tienduizenden robotschepen verdrijven de Droefs. Helaas maakt ook een contingent van 4000 Springerschepen deel uit van de hulpvloot. Na het afslaan van de Droef aanval willen de Springers het zonnestelsel niet meer verlaten. De zoon van Perry Rhodan neemt contact op met de Springers en hij beraamt een aanslag op zijn vader. De muisbever Gucky weet de aanslag te verijdelen. Thomas Cardif verdwijnt spoorloos, maar dat duurt niet lang. Hij vertelt iedereen die het maar horen wil dat de robotregent is uitgeschakeld en dat het Grote Imperium door een oude zwakke man wordt geregeerd. Zo hoopt hij een crisis te veroorzaken. Atlan dreigt op zijn beurt de Droefs hun gang te laten gaan in de gebieden die onder de bescherming van Arkon staan als men tegen zijn gezag in opstand durft te komen. De Springers, die hem niet willen geloven, ondervinden het gevaar van de Droefs aan den lijve. Cardif verdwijnt van het toneel en hij maakt plaats voor een oude bekende, de teletemporteur Ernst Ellert. Diens bewustzijn, in het lichaam van de Droef Onot, biedt Rhodan de blauwdrukken voor een nieuw voortstuwingssysteem voor ruimteschepen aan. Vak voordat het overlappingsveld dichtklapt, weet men Ellert te redden. Het gevaar van de Droefs is voorlopig afgewend.


Atlan doet een beroep op Rhodan. Hij heeft de 10.000 Arkoniden, die door Gucky aan boord van een ronddrijvend schip zijn ontdekt nodig om de zaken op Arkon te kunnen reorganiseren. Zo krijgt hij de beschikking over niet gedegenereerde Arkoniden en zou hij het Grote Imperium opnieuw kunnen laten opbloeien.

Rhodan heeft Atlan nog maar net aan de 'oud' Arkoniden geholpen, of hij krijgt van HET de opdracht meteen naar Zwerver te komen. Hij gaat met de mutant Wuriu Sengu en Gucky naar de planeet Barkon, die in de interstellaire ruimte door onbekende wezens wordt bedreigd. Gezamenlijk weet het drietal het gevaarte te bannen.

John Marshall, de aanvoerder van het mutantenkorps, blijft op Arkon achter om Atlan, de nieuwe heerser, bij te staan. Een Anti, een negatieve mutant en priester van de Baalol-cultus, weet de cellenactiveerder van Atlan te stelen. De Anti wordt op het laatste moment uitgeschakeld met een pijl en boog, zodat Atlan zijn cellenactiveerder terugkrijgt.

De muisbever Gucky krijgt heimwee naar zijn thuiswereld en hij vraagt verlof aan om Tramp te kunnen bezoeken. Op het moment dat hij de planeet bereikt, wordt Tramp door de Wespen aangevallen en vernietigd. Gucky slaagt erin 28 jonge Ilts te redden.


In het laatste deel van deze cyclus voelt Crest, de Arkonide, zijn einde naderen. Zijn laatste wens is op een afgelegen, onbekende planeet sterven. Zijn vrienden willigen het verzoek in en ze laten Crest achter op een afgelegen planeet. In 2045 maakt een schip van de Unithers een noodlanding op de planeet. Crest bewijst de mensheid voor het laatst een dienst want hij verhindert dat de Unithers een Terraanse space-jet buit kunnen maken. Hierbij verliest Crest het leven. Opnieuw wordt er een hoofdstuk in de geschiedenis van het zonne-imperium afgesloten.


Samensteller © Kees van Toorn