< vorige  | volgende > |  INDEX  |   ­čöŹ

CYCLI 1 - 37

Samenvatting 1 - 2699

Maanbrein

Perry Rhodan ÔÇô de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en Belgi├ź


DE EERSTE CYCLUS: 'DE DERDE MACHT'

Nummer 1 t/m 49


Datum zonne-imperium juni 1971 - 1984 na Chr.


Op 19 juni van het jaar 1971 vertrekt majoor Perry Rhodan, risicopiloot van het ruimteleger van de Verenigde Staten van Amerika samen met de kapiteins Reginald Bull en Clark G. Flipper en de boordarts Eric Manoli aan boord van het ruimteschip STARDUST voor de eerste bemande vlucht naar de Maan. Hoewel de vlucht aanvankelijk vlekkeloos lijkt te verlopen, dreigt het ruimteschip vlak voor de landing op de Maan te pletter te slaan. Het radiocontact met de centrale van Nevada Fields wordt verbroken. Op het laatste moment lukt het Perry Rhodan de STARDUST veilig aan de grond te zetten. Met de bemanning gaat hij op onderzoek uit. Tot hun verbazing ontdekken ze een bolvormig ruimteschip van een ongelooflijke grootte. Het blijkt een onderzoekingskruiser te zijn, die op de Maan een noodlanding heeft gemaakt. Het wetenschappelijk team aan boord van de kruiser staat onder leiding van de Arkonide Crest, terwijl de commandant de beeldschone, maar hooghartige Arkonide Thora is. De Arkoniden zijn afkomstig uit de bolvormige sterrenhoop M-13 en ze beheersen een machtig sterrenimperium. De Arkoniden degenereren langzaam maar zeker en men is op zoek naar het geheim van het eeuwige leven. De wetenschappelijk leider van het team lijdt echter aan leukemie en hij is zwaar ziek. Bovendien is de kruiser op de Maan gestrand.

Perry Rhodan begrijpt dat dit de kans voor de mensheid is om aansluiting te vinden bij de gebeurtenissen die zich in de melkweg afspelen.

Bovendien hoopt hij met behulp van de supertechniek van de Arkoniden het gevaar van een dreigende nucleaire oorlog op de Aarde af te kunnen wenden, Hij biedt aan Crest te genezen van de leukemie. De Australische wetenschapper Frank Haggard heeft namelijk een middel tegen deze afschuwelijke bloedziekte ontdekt. De kans dat een Arkonide door het middel zou kunnen genezen, is relatief groot, aangezien een Arkonide humanoïde is. Crest besluit op het aanbod van Rhodan in te gaan. Thora blijft met de kruiser achter op de Maan. Met Crest aan boord keert Rhodan terug naar de Aarde, maar hij landt niet op de ruimtehaven van Nevada-Fields. Hij zet de STARDUST in de buurt van het Goshun-meer in de Gobi-woestijn aan de grond.Op die plaats roept hij de Derde Macht, een neutrale mogendheid tussen de machtsblokken van de Aarde, uit. Zodra bekend wordt dat er zich aan boord van de STARDUST buitenaardsen bevinden en Rhodan over een supertechnologie beschikt, worden de eerste kernraketten gelanceerd. Thora legt echter een anti-neutronenscherm om de Aarde, waardoor kernfusie-processen onmogelijk worden. Rondom de STARDUST wordt een energiescherm gelegd, waardoor de Derde Macht onaantastbaar wordt voor de aanvallen van de Aardse machtsblokken.

Het lukt de wetenschappers de Arkonide Crest te genezen. Het ziet er zelfs naar uit dat de Aardse grootmachten hun zinloze oorlogen op willen geven. Thora komt met een tender van de kruiser, een bolvormig ruimteschip met een diameter van zestig meter, naar de Aarde. Op dat moment lanceren de Aardse grootmachten een verrassingsaanval op de Arkonidische kruiser die op de Maan is achtergebleven. Het schip wordt vernietigd. Crest en Thora zijn nu definitief gestrand op de Aarde. Rhodan belooft de beide Arkoniden dat hij hen terug naar Arkon zal brengen, mits ze hun kennis in dienst van de mensheid willen stellen.

Rhodan en Bull ontvangen als eerste mensen een hypnoscholing aan boord van de tender. Hierdoor wordt hun hersencapaciteit vergroot en krijgen ze de beschikking over de kennis van de Arkoniden.

Rondom de Derde Macht volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. Parapsychisch begaafde mensen - mutanten - nemen contact op met Rhodan. Ze hebben zich gerealiseerd wat Rhodan van plan is en ze willen hem hun steun verlenen. De eerste mutanten die Rhodan hun hulp aanbieden zijn John Marshall (een telepaat), Tako Kakuta (een teleporteur), Anne Sloane (een telekinete), Wuriu Sengu (een ziener) en Ernst Ellert (een teletemporteur). Met hun hulp neemt de invloed die Rhodan op de Aardse machtsblokken kan uitoefenen snel toe.

Als blijkt dat de vernietigde Arkonidenkruiser op de Maan een noodsignaal uitzendt, maakt Rhodan de noodzender onschadelijk. Crest vermoedt dat het SOS-signaal door een Arkonidische buitenpost is opgevangen. Men verwacht hulp. Rhodan blijft echter op zijn hoede en dan blijkt dat zijn voorgevoelens hem niet hebben bedrogen.

In plaats van een Arkonidisch hulpeskader, komt er een schip van het Fantan-volk op het zonnestelsel af. De Fantanen hopen de in nood verkerende kruiser te kunnen plunderen. Uiteraard vormt de Aarde ook een rijke bron, die voor plundering door een oorlogszuchtig buitenaards ras bij uitstek geschikt is. Rhodan begrijpt dat het Arkonidische ras al te gedegenereerd is om zich waar te maken in de melkweg. Met een bliksemactie weet hij het Fantan-schip te vernietigen en het gevaar is tijdelijk geweken.

De Aardse grootmachten begrijpen dat ze tegen een buitenaardse invasiemacht niets kunnen doen. Behoedzaam worden de eerste onderhandelingen met de Derde Macht geopend. Per slot van rekening bestaat de kans dat het automatische noodsignaal van de vernietigde Arkonidenkruiser ook door andere buitenaardse indringers is ontvangen.

Voor Perry Rhodan staat het vast dat het noodzakelijk is om snel een strijdvaardig leger samen te stellen. Hij wil op alles voorbereid zijn.

Dankzij de komst van een aantal parapsychisch begaafde mensen is hij in staat een mutantenkorps op te richten. De meeste mutanten zijn Japanners, doordat deze in hun jeugd aan een relatief hoge radio-actieve straling hebben blootgestaan. Toch telt het korps ook een aantal niet-Japanners, zoals Fellmer Lloyd, Anne Sloane, Ras Tsjoebai en John Marshalf. Marshall wordt de aanvoerder van het mutantenkorps.

Op het moment dat de chef van de International lntelligence Agency, Allan D. Mercant met behulp van spionnen en agenten de Derde Macht probeert te infiltreren, openen de Individu-Verplaatsers de aanval op de Aarde. Rhodan verjaagt met behulp van de bolvormige tender het verkenningsschip van de IV's, maar hij realiseert zich niet dat de gevaarlijke wezens zich al op de Aarde bevinden. Ook Mercant ontdekt dat en hij komt persoonlijk naar Rhodan toe om hem zijn hulp aan te bieden. De Individu-Verplaatsers zijn wezens die vanuit hun eigen lichaam op een vreemd lichaam over kunnen springen, waarna ze hun wil op het vreemde lichaam kunnen overbrengen. Als de IV's proberen de leiders van de Derde Macht onder controle te krijgen, voert Rhodan samen met het geheime mutantenkorps een bliksemaanval op het IV-schip uit. De teleporteur Tako Kakuta plaatst een bom aan boord van het ovale ruimteschip dat explodeert. Het bericht van de overwinning van Rhodan op het vijandelijke buitenaardse ruimteschip gaat als een lopend vuurtje rond. De sympathie voor de tot dusver nog als dubieus beschouwde Derde Macht stijgt in alle landen met sprongen.

Steeds meer personen zoeken contact met Rhodan en ze tonen zich bereid hun medewerking te verlenen aan de Derde Macht. Rhodan neemt Homar G. Adams, een financieel genie, in dienst als Minister van financi├źn. Adams richt met het geld van de Derde Macht dat Rhodan door de verkoop van eenvoudige Arkonidische apparatuur heeft verdiend, de, General Cosmic Company op. Het is de bedoeling dat deze maatschappij zorgt voor het kapitaal dat Rhodan voor de bouw van ruimteschepen en zijn miniatuurstaat nodig heeft. De Individu-Verplaatsers openen opnieuw de aanval. Ze leggen de regeringshoofden en de legerleiding hun wil op. Door een vergissing komt Rhodan hun plan te weten en hij besluit de IV's in de val te lokken.

Helaas verliest de teletemporteur Ernst Ellert het leven, hoewel wetenschappers van de Derde Macht tot de conclusie komen dat alleen de geest van Ellert uit het lichaam is verdwenen. Rhodan besluit het lichaam van Ellert in een mausoleum te begraven. Daar wacht het lichaam van de mutant op het moment dat het weer tot leven zal worden gewekt.

Nadat de aanval van de Individu-Verplaatsers is af geslagen, laat Thora haar plannen om op zoek te gaan naar de planeet van het eeuwige leven doorschemeren. Rhodan gelooft echter niet in het bestaan van een dergelijke planeet en hij negeert het verzoek van de Arkonide. Hij besluit echter met de tender, die inmiddels de naam GOEDE HOOP heeft gekregen het zonnestelsel te ontsluiten voor de mensheid. Hij vliegt naar de planeet Venus, waar hij een oud Arkonidisch steunpunt ontdekt.

De basis stamt uit de tijd van de eerste kolonisatiefase van de Arkoniden, die de planeet Venus als een soort uitwijkstation gebruikten. Op de Aarde vestigden de Arkoniden een basis op een continent dat door een buitenaardse aanval werd vernietigd. Rhodan krijgt niet alleen de beschikking over een basis op Venus, maar het daar gestationeerde computerbrein erkent Rhodan als de nieuwe commandant van de basis. In een van de hangars treft men zelfs een zestal eenpersoons ruimtejagers aan. Rhodan hoopt dat hij de geheel geautomatiseerde fabriek van de basis, waarin robots en wapensystemen werden geproduceerd, weer op gang kan brengen. Bovendien koestert hij de hoop dat het computerbrein op een groot aantal vragen uit het verleden een antwoord kan geven. Een aantal voormalige officieren van het Amerikaanse ruimteleger, waaronder kolonel Freyt, kapitein Rod Nyssen en luitenant Conrad Deringhouse, neemt dienst bij de Derde Macht. De spil van het ruimteleger van Rhodan komt langzaam maar zeker tot stand.Dankzij de enorme flexibiliteit van de kleine, maar uiterst slagvaardige strijdmacht van de Derde Macht lukt het Rhodan de tweede aanval van de Individu-Verplaatsers af te slaan. Hierna opent Rhodan onderhandelingen met de aardse regeringen in de hoop dat hij de mensheid tot ├ę├ęn macht kan verenigen. De basis op Venus blijkt van onschatbare waarde, omdat hier niet alleen allerlei Arkonidische producten kunnen worden geproduceerd, maar hier krijgen ook alle leden van het mutantenkorps een afsluitende hypnocursus.

Perry Rhodan probeert zich op het ergste voor te bereiden... een totale invasie uit het heelal.


Sinds de invasie van de IV's, die Rhodan met behulp van de Arkonidische techniek en de mutanten met succes heeft afgeslagen, is enige tijd verstreken. Ondanks de geringe afmetingen vormt de Derde Macht nu de sterkste macht op de Aarde. Het meest indrukwekkende monument van deze macht is Galacto-City, een hypermoderne stad met een reusachtige ruimtehaven en grote, vrijwel geheel door robots bediende industrie├źn. De stad is ontstaan op de plaats waar Rhodan in 1971 de Stardust aan de grond zette. De Gobi-woestijn is door de Derde Macht van de Aziatische Federatie gekocht. Galacto-City telt ruim 200.000 inwoners en ondanks dat de aardse grootmachten nog steeds moeite hebben om de Derde Macht te accepteren, neemt het aantal inwoners snel toe.

Dan slaat een robotstation op Pluto alarm. Ontelbare ruimteschepen komen in de buurt van het Wega-stelsel uit de hyperruimte tevoorschijn.

Hoewel die schepen geen direct gevaar voor de Aarde vormen, besluit Rhodan een verkenningsvlucht uit te voeren. Crest en Thora verkeren in de veronderstelling dat men op Arkon alle eenheden heeft gemobiliseerd om de geheimzinnige planeet van het eeuwige leven te vinden. Rhodan gelooft eerder dat iemand een rekenfout heeft gemaakt. Hij denkt dat men bij het bepalen van de bron van het SOS-signaal van de vernietigde Arkonidische kruiser een vergissing heeft gemaakt. Hierdoor is de onbekende invasievloot in het verkeerde zonnestelsel terechtgekomen.

De GOEDE HOOP vertrekt naar Wega dat op een afstand van 27 lichtjaren van de Aarde ligt. Als de ruimtebol in het stelsel aankomt is de bemanning getuige van een ruimte-oorlog. De bewoners van het Wega-stelsel, de Ferronen, worden door hagedisachtige wezens, de Topsiders, aangevallen. Dit zijn buitengewoon intelligente, maar extreem wrede en meedogenloze wezens. Het was een van de eerste koloniale rassen, die zich tegen de macht van het Grote Imperium van de Arkoniden keerde. Rhodan besluit de Ferronen te helpen in hun ongelijke strijd tegen de Topsiders. De Thort, de heerser over de Ferronen, accepteert het aanbod en gezamenlijk trekken de Ferroonse ruimteschepen en de ruimtebol ten strijde tegen de Topsidervloot. De Arkoniden Crest en Thora kunnen hun geluk niet op, als op het hoogtepunt van de strijd plotseling een Arkonidisch slagschip op het strijdtoneel verschijnt. Het slagschip is een ruimtebol met een diameter van 800 meter en de strijd lijkt gestreden.

Maar de schijn bedriegt. Het Arkonidische slagschip blijkt door de Topsiders te zijn buitgemaakt en Rhodan moet een zware slag incasseren.

Zijn ruimtebol wordt vleugellam geschoten en het lukt hem met veel moeite een noodlanding op de negende planeet van het Wega-stelsel te maken.

De GOEDE HOOP is een wrak en Rhodan zit gevangen in het Wega-stelsel. Hij realiseert zich dat de Topsiders een ruimteschip bezitten dat voor het realiseren van zijn doel ideaal zou zijn. Bovendien komt hij te weten dat de Ferronen over een wonderbaarlijk transportmiddel beschikken: de materiezenders. Hij ontwikkelt een vermetel plan en dankzij de mutanten weet hij het slagschip op de Topsiders buit te maken. Ondanks de enorme overmacht beschikt Rhodan niet over genoeg mannen om zijn nieuwe ruimteschip te bemannen. Hij besluit een groot risico te nemen en met het nieuwe schip, dat hij de STARDUST-II heeft gedoopt, naar de Aarde te springen. Alleen daar kan hij de mensen en de middelen vinden die hij nodig heeft om de Topsiders te verslaan.

Dankzij de hypnotechniek stoomt men op de Aarde een noodbemanning voor het veroverde ruimteschip klaar. Als Rhodan met de STARDUST-II op de Aarde aankomt, heeft men daar de Wereld Veiligheids Federatie opgericht. De mensheid zet haar eerste stap in de richting van een wereldregering. Met de nu goed bemande STARDUST-II keert Rhodan terug naar het Wega-stelsel. Hij verjaagt de Topsiders van de bezette planeten. Als dank voor zijn hulp toont de Thort Rhodan de tijdkluis waarin het geheim van de materiezenders wordt bewaard. De mutanten Tanaka Seiko, Anne Sloane en Ras Tsjoebai weten een kistje uit de tijdkluis te bemachtigen. Naast de blauwdrukken van de materiezender bevat het kistje ook een aantal aantekeningen, waarvan de betekenis vooralsnog onbekend blijft. De Aarde sluit met de bewoners van het Wega-stelsel een handelsovereenkomst.

Helaas blijkt dat de Topsiders zich niet uit het stelsel hebben teruggetrokken. Ze hebben zich verschanst in de vesting van de zes manen.

Opnieuw komen de begaafde mutanten in actie en dit keer worden de Topsiders voorgoed verjaagd.

De aantekeningen, waaruit men eerst geen wijs kon worden, zijn inmiddels vertaald. Het blijkt een aanwijzing te zijn naar het bestaan van de planeet van de onsterfelijkheid. De onbekenden die het geheim van het eeuwige leven bezitten, stellen hoge eisen aan iedereen die van dit geheim kennis wil nemen.

Rhodan wordt geconfronteerd met het galactische raadsel, dat een spoor door tijd en ruimte blijkt te zijn. Om dat spoor te kunnen volgen, moet Rhodan een reis naar het verleden maken. Zo komt Rhodan terecht op de reusachtige planeet Gol in het Wega-stelsel, waar hij op geheimzinnige lichtwezens stuit. De Terranen krijgen het zwaar te verduren, maar ze weten zich ook uit deze moeilijke situatie te redden.


Dan komt de STARDUST-II in een onbekend deel van de melkweg terecht. De onbekenden, die het geheim van het eeuwige leven bezitten, geven Rhodan de opdracht de planeet van de stervende zon te bezoeken. Op Tramp, de planeet van de stervende zon, komen de Terranen in het bezit van een model van de melkweg, zodat de terugtocht naar het Wega-stelsel geen moeilijkheden meer kan opleveren. Perry Rhodan weet dan nog niet dat er zich aan boord van het slagschip een blinde passagier bevindt. Het is Gucky, de muisbever met fenomenale parapsychische krachten. De muisbever is namelijk zowel telekinetisch als telepathisch begaafd, terwijl hij ook nog teleporteur is. Een onschatbare aanwinst voor het mutantenkorps.

Helaas dwingt Gucky door zijn onwetendheid de STARDUST-II een tussenlanding te maken op de planeet Tuglan, waar Rhodan een opstand tegen de gevestigde orde verhindert.

Nu hij de laatste opdracht van de onbekenden heeft uitgevoerd, lijkt de weg naar de planeet van de onsterfelijkheid open te liggen. Rhodan zet koers naar de planeet, die de geheimzinnige naam Zwerver draagt. Na het overwinnen van een aantal moeilijkheden maakt HET, het oeroude, niet-stoffelijke energiewezen, zich bekend. De Terranen mogen op Zwerver landen en HET neemt een beslissing die de Arkoniden Thora en Crest wanhopig maakt. Alleen Perry Rhodan en Bull, die HET als de vertegenwoordigers van het jonge, zich snel ontwikkelende mensenras beschouwt, zijn door HET waardig bevonden een cellenconservering te ondergaan. De beide mannen zijn nu gedurende een periode van 62 jaar relatief onsterfelijk geworden. Het staat Rhodan vrij ook andere personen van de celdouche gebruik te laten maken. Rhodan begrijpt dat er een nieuw tijdperk voor de mensheid is aangebroken.

Het blijkt dat de tijd op de planeet Zwerver anders verloopt dan in de rest van het universum. Als Rhodan naar de Aarde terugkeert, blijkt dat hij ruim vier jaar spoorloos verdwenen is geweest. Op 24 mei van het jaar 1980 keert de STARDUST-II terug in het zonnestelsel. Het Oostblok probeert de basis op Venus te veroveren. Dat weet Rhodan nog net op tijd te verhinderen. Op de Aarde hebben de grootmachten zijn afwezigheid van ruim vier jaar benut om de oude strijd weer te hervatten.

Majoor Deringhouse gaat als agent van de Derde Macht, uitgerust met enige verrassende producten van de Arkonidentechniek op pad. Hij weet de voornaamste ordeverstoorders op Terra uit te schakelen en het lukt hem een dreigende atoomoorlog in de kiem te smoren.

Zolang de politieke eenheid van de mensheid nog niet is bereikt kan Perry Rhodan geen contact met Arkon opnemen. Thora, de laatste afstammelinge van de heersende dynastie van Arkon, kan echter niet langer wachten - ze vlucht. Rhodan probeert haar vlucht te verijdelen en samen stranden ze op de planeet Venus. De basis op Venus heeft geheim contact X geactiveerd, waardoor de planeet onbereikbaar wordt.

Dankzij de mutanten weet Rhodan de oerwereld en de gevaren van Venus te overleven. Vanuit de basis maakt hij meteen een einde aan de zinloze strijd om de macht, die de onvrijwillige kolonisten op Venus leverden. Thora begrijp dat ze overhaast heeft gehandeld en ze belooft Rhodan te wachten tot hij besluit naar Arkon te vertrekken.


Plotseling blijkt dat niet alleen Perry Rhodan een mutantenkorps heeft. Clifford Monterny, een negatieve mutant die door zijn eigen mensen Overhead wordt genoemd, probeert de macht te grijpen. Het duel van de mutanten ontbrandt, en wordt in het voordeel van de mutanten van Rhodan beslist De mensen die onder de hypnotische invloed van overhead stonden, worden voor het merendeel bevrijd. Ze besluiten dienst te nemen bij de Derde Macht, waar ze na een omscholing een onschatbare aanwinst voor het mutantenkorps zullen vormen. Overhead zelf is niet gegrepen en dat betekent een groot gevaar. De negatieve mutant besluit zijn laatste en gevaarlijkste wapen in de strijd te werpen: de dubbelkopmutant lwan lwanowitsj Goratsjin.

Gucky en Betty Toufry, een telepate, weten Goratsjin te winnen voor de Derde Macht en Overhead vlucht. Hij verliest het leven op een onbekende planetoïde en het gevaar is voorgoed gebannen.


Na de overwinning op Overhead blijkt dat er overal op Terra kosmische spionnen zitten. Perry Rhodan besluit een lokvogel in te zetten.

Hiervoor kiest hij Julian Tifflor, een cadet van de wereldruimte-academie, uit. De cadet loopt volgens plan in de voor hem opgezette val, waaruit Rhodan hem met de STARDUST-II zal bevrijden. Dan blijkt de Aarde te worden bedreigd door de Springers, galactische kooplieden met een 8000 jaar oud handelsmonopolie. De Derde Macht tracht te voorkomen dat er handelsposten op de Aarde worden gevestigd. De Springers willen aanvankelijk alleen handel drijven, maar ze realiseren zich dat de Aarde onvoorstelbare rijkdommen en grondstoffen bezit. Ze proberen de Aarde te koloniseren, maar dat zal Rhodan te verhinderen. Hij onderneemt een verre reis en zoekt naar een nieuw wapen dat hij tegen de Springers kan inzetten. Hij krijgt van HET twee fictiefzenders tot zijn beschikking, nadat hij een reis naar de planeet Barkon heeft gemaakt. Daarmee slaat hij de aanvallen van de Springers en de Zeer Gewichtigen, de hogere klasse van dit ras, af. Hierna volgt een relatief korte periode van rust.

In november van het jaar 1982 wordt de Terraanse Wereldregering opgericht en Perry Rhodan wordt voor een periode van zes jaar tot regent van de Aarde gekozen. Deze beslissing werd unaniem door de vertegenwoordigers van de verschillende landen genomen. Twee jaar lang (1983-1984) wordt er intensief gewerkt op de meest uiteenlopende gebieden, waarbij de veiligheid van de Aarde voorop staat. In de Terraanse fabrieken worden de eerste Terraanse ruimteschepen gefabriceerd terwijl een aantal belangrijke verbeteringen aan de Arkonidische basisconstructie worden aangebracht. De Terraanse schepen worden uitgerust met structuurcompensatoren en fictiefzenders. De Terraanse vloot is weliswaar klein, maar uiterst slagvaardig.

Op de maan Harnaphol ontdekt sergeant Harnahan, Harno, een energiebol, die door ruimte en tijd kan reizen. De bol biedt de sergeant zijn hulp aan om de verzetshaarden van de Springers definitief te verdrijven. Hierna breekt voor Rhodan het tijdstip aan de belofte aan de Arkoniden Crest en Thora in te lossen.


Met een op de Springers buitgemaakt en verbouwd slagschip, de GANYMED, vertrekt Rhodan op 10 mei van het jaar 1984 naar de bolvormige sterrenhoop M-13, waar het hart van het sterrenrijk van de Arkoniden ligt: Arkon.

De reis verloopt vlekkeloos. Rhodan hoopt dat Arkon de hulp, die Crest en Thora hem hebben beloofd, zal verlenen. Arkon blijkt echter bijzonder gevaarlijk, want de macht is op het moment dat de Arkoniden een bepaalde graad van decadentie hadden overschreden, door een gigantisch positronisch computerbrein overgenomen.

Rhodan ontdekt het grootste geheim van de Arkoniden: Arkon bestaat uit drie planeten, de woonplaneet, de handels- en industrieplaneet en de oorlogsplaneet waar zich eveneens het positronische brein van de 'oud'-Arkoniden bevindt. Door toedoen van Thora wordt Rhodan en een gedeelte van zijn bemanning aan boord van een nieuw Arkonidisch superslagschip ingedeeld: een ruimtebot van de 1500-meter klasse. Rhodan noemt het veroverde schip TITAN en hij weet een opstand tegen het wettige gezag van de positronische regent van Arkon te verijdelen. Het positronische brein legaliseert de kaping van het superslagschip en het geeft Rhodan een nieuwe opdracht. Helaas landt Rhodan op de planeet Honur, waar de hele bemanning met uitzondering van een paar mutanten door de Nonus met hyper-euforie wordt besmet. Men ontdekt dat de Nonus, een soort beertjes, een gif afscheiden. Dit gif tast het centrale zenuwstelsel van de Terranen aan. Een genezing lijkt uitgesloten tot blijkt dat de ziekte kunstmatig is verwekt. Rhodan achterhaalt de producent van de geheimzinnige nonupest maar het serum tegen de kunstmatig verwekte ziekte is onvindbaar. Het positronische brein van Arkon, dat Rhodan inmiddels als een volwaardige partner heeft erkend, adviseert Rhodan contact te zoeken met de bewoners van de planeet Aralon, de Ara's. De Ara's staan bekend als de beste artsen van de melkweg. De Ara's zijn onvoorstelbaar machtig en ze schuwen geen duistere zaken. Rhodan doet een beroep op de robotregent die hem meteen een grote oorlogsvloot ter beschikking stelt. Voor het eerst in de geschiedenis van het Grote Imperium staat er iemand op, die ingrijpt in de duistere praktijken op Aralon en hij leest de galactische medici de les. De Ara's beloven dat ze voortaan slechts aan het welzijn van de melkweg zullen meewerken. Hun haat jegens Rhodan en Terra neemt echter ziekelijke vormen aan. Ze voelen zich door de energieke Terranen, die in staat lijken het heft van de Arkoniden over te nemen, bedreigd.


Tijdens de afwezigheid van Rhodan begint men in het zonnestelsel de planeten Mars en Venus te koloniseren. Bovendien worden de manen van de planeten Saturnus en Jupiter onderzocht. Het zonnestelsel wordt ontsloten.

De druk van de buitenaardse rassen wordt zo groot, dat Perry Rhodan zich gedwongen ziet een gigantische afleidingsmanoeuvre op touw te zetten. De Ara's hebben contact gezocht met de Springers om de Terranen uit te schakelen; het positronische brein van Arkon wil de Terranen als zijn huurlingenleger 'inlijven'. Aan boord van het slagschip van de Springer Topthor veranderen de mutanten dan de co├Ârdinaten van het zonnestelsel, waardoor deze denkt dat de derde planeet van het stelsel Rode Oog Betelgeuze de Aarde is. De galactische positie van de Aarde is de andere volkeren onbekend. Rhodan installeert een groot aantal afweersystemen op die derde planeet en hij 'verdedigt' de planeet tegen de aanval van de Springers en de Ara's. De planeet wordt vernietigd en de Aarde wordt vergeten ...


Samensteller ┬ę Kees van Toorn