< vorige  |  INDEX  |   🔍

1 - 12

Maanbrein

Perry Rhodan – avonturen in het heelal - BORN serie … … … … … … … … … … … … … …


12    DE TIJDMUUR (uitgebracht 1977).


Locatie en tijdsruimte: Standaard­ universum, tijdmuur-universum – miljoenen jaren geleden v. Chr., 77.361 na Chr., datum zonne-imperium 1971.Vlucht uit de eeuwigheid – Ernst Ellert, de tele-tijdreiziger, verlaat de tijd-gevangenis.


'Een schip, een ruimteschip!' zei Rex plotseling in de gespannen stilte. 'Dat ding daar is een ruimteschip!' Berenda keek hem stomverbaasd aan. 'Hoe kom je op dat idee?' Ongelovig schudde hij zijn hoofd. 'Een asteroïde, wat kan het anders zijn? Ook in ons zonnestelsel bestaan asteroïden, waarom hier niet? Een ruimteschip? We weten toch, dat de tweede planeet van Perex nog geen eigen beschaving heeft ontwikkeld?' 'Precies! Geen eigen beschaving! Het moet dan ook een ruimteschip uit een ander stelsel zijn. . . '


Berenda wilde zijn nieuwe motor testen. Targot Fall wilde bewijzen dat er, behalve de Spharonen, nog andere intelligente wezens in het heelal bestonden. En Jenner King wilde de tijdmuur vinden en doorbreken. Ernst Ellert moest de tijdmuur doorbreken, wilde hij te weten komen wat er intussen in zijn heelal gebeurd was, hoeveel tijd er met elke seconde verstreek, of het zonne-imperium nog bestond en Perry Rhodan niet allang vergeten was. . . Het relaas van een gevaarvolle tocht door een onbekende ruimte, van een toekomende naar een verleden tijd, dwars door de raadsels van DE TIJDMUUR.


Oorspronkelijke titel: Die Zeitmauer

Auteur: Clark Darlton

Omslag: © Johnny Bruck/Alex Jagtenberg

Nederlandse vertaling: Peter Diderich

© Pabel-Verlag Rastatt

© Uitgeversmaatschappij BORN B.V. Amsterdam / Assen

ISBN 90 283 0544 0  Prijs ƒ3,75