< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

1 - 12

Maanbrein

Perry Rhodan – avonturen in het heelal - BORN serie … … … … … … … … … … … … … …


3    DE FATALE UITVINDING (uitgebracht 1973).

SF-VERHALEN UIT DE WERELDEN VAN HET SOLAIRE IMPERIUM.


Locatie en tijdsruimte: zonne-imperium – datum zonne-imperium ca. 3200 en 3400.Het levenswerk van een geleerde groeit uit tot een absolute nachtmerrie.


'Dragan liet zich uit het zadel vallen en sprong aan de kant, voordat het reuzeninsect hem kon vertrappen. De storm greep hem met volle kracht en rukte hem van zijn benen. Hij landde onzacht in het zand. Zijn masker verschoof, zandkorrels geselden zijn gezicht en reten zijn huid open. Boven het huilen van de storm hoorde hij een ander geluid. Een gedaver, alsof twee heiblokken tegen elkaar bonkten ...'


Starrion, de geniale Terraanse geleerde, stelt zijn levenswerk ter beschikking van de cybernetische industrie. Starrion's uitvinding - een nauwe connectie tussen mens en computer - moet tot heil van de mensheid dienen. Maar de zegen ontpopt zich weldra als vloek.


Oorspronkelijke titel: Die Tödliche Erfindung

Auteur: William Voltz

Omslag: © Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: A.M.L. Kema-Antonczyk

© Pabel-Verlag Rastatt

© Uitgeversmaatschappij BORN B.V. Amsterdam / Assen

ISBN 90 283 0350 2  Prijs ƒ3,25