< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

1 - 12

Maanbrein

Perry Rhodan – avonturen in het heelal - BORN serie … … … … … … … … … … … … … …


1    GUCKY EN HET TIJDRUIMTESCHIP (uitgebracht 1973).

EEN SF-ROMAN UIT DE 27e EEUW.


Locatie en tijdsruimte: Melkweg – datum zonne-imperium 2624.Terranen ontmoeten de Crriis – de nomaden tussen de werelden.


'Kadet Archibald Bull vuurde het magazijn van zijn wapen leeg en wierp tussendoor snel een blik op de muisbever. De jongeman schrok zich wezenloos toen hij een derde gevechtsrobot de hal zag binnendringen. Hij had onmiddellijk door, dat Gucky niet opgewassen zou zijn tegen een dergelijke overmacht ...'


Op Jurijpawlosk - het USO-station op een eenzame planeet, ergens ver weg aan de rand van de Galaxie wordt de alarmtoestand afgekondigd.

Een vreemd vliegend voorwerp raast met enorme snelheid recht op de planeet af. Het reageert noch op radio-oproepen, noch op de waarschuwingsschoten. Muisbever Gucky tracht op zijn beurt contact op te nemen. Samen met majoor Pittstein van de United Stars Organisation en kadet Archibald Ladislaus Reginald Bull - een nakomeling van de beroemde staatsmaarschalk teleporteert hij naar het onbekende ruimteschip.

En daarmee start een avontuur, dat de muisbever en zijn beide begeleiders door vreemde universa voert en hen uiteindelijk in contact brengt met de Zwervers tussen de Werelden.


Oorspronkelijke titel: Gucky und das Zeitraumschiff

Auteur: Klaus Fisher

Omslag: © Johnny Bruck

Nederlandse vertaling: A.M.L. Kema-Antonczyk

© Pabel-Verlag Rastatt

© Uitgeversmaatschappij BORN B.V. Amsterdam / Assen

ISBN 90 283 0348 0  Prijs ƒ2,95