ENTREE   | volgende > |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiëALBUM 2700 – 2799De afbeeldingen van de 38e cyclus HET ATOOPSE TRIBUNAAL in een automatische schermvullende voorstelling.

Ga naar het album ...


INDEX 2700 – 2799

38e cyclus HET ATOOPSE TRIBUNAAL


Tijdsruimte: 1514 - 1517 NGT (5101 - 5104 na Chr.)


2700 omslag © Dirk Schulz

2700 • 2310 DE TECHNO-MAAN

Luna's dodelijke geheim – en Perry Rhodan strandt opnieuw in het heelal.

De Maan, het dichtstbijzijnde hemellichaam, is voor de Terranen vreemd geworden. Wie naar hem door zou willen dringen riskeert zijn leven. Perry Rhodan weet dat de Maan een bedreiging is voor de Aarde en dat hij moet handelen. Zijn doel is de techno-maan ...

Lees meer ...

___________________________________

2701 omslag © Dirk Schulz

2701 • 2311 ONDER DE TECHNOKORST

Perry Rhodan op de mismaakte Maan – hij vlucht voor de nieuwe meesters.

Perry Rhodan weet nog niets van de eisen van het atopische tribunaal. Zijn zorgen en noden zijn zo ook al groot genoeg. Wat is er met de bewoners van de Maan gebeurd? Om het geheim op het spoor te komen bestaat er maar één plek: onder de technokorst …

Lees meer ...

___________________________________

2702 omslag © Dirk Schulz

2702 • 2312 HET POSITRONISCHE FANTOOM

Perry Rhodan in de lunaire catacomben – hij ondervindt verontrustende nieuwigheden.

Perry Rhodan en zijn metgezellen zoeken naar het lunaire verzet en onderzoeken de geheimen van de vijand - als het een vijand is. Veel wijst daarop, maar zekerheid is er niet. Tijdens een gevaarlijke Maan-missie stuit hij op fenomenen. Het is het positronische fantoom …

Lees meer ...

___________________________________

2703 omslag © Dirk Schulz

2703 • 2313 DOOD IN DE RUIMTE

Sichu Dorksteiger droomt mee over het grote sterven – en Perry Rhodan vecht om te overleven.

De Onryonen zijn de heersers over de Maan en gevaarlijke tegenstanders voor de mensheid - althans, daar moet Perry Rhodan van uitgaan gebaseerd op zijn huidige kennis. Hij ontsnapt maar net aan zijn achtervolgers, maar hem wacht de dood in het heelal …

Lees meer ...

___________________________________

2704 omslag © Arndt Drechsler

2704 • 2314 DE TERUGKEER VAN DE JULES VERNE

Terra roept om hulp – het machtigste ruimteschip van de mensheid gaat op weg.

We veranderen van actiegebied. De volgende aflevering gaat over de JULES VERNE, die onder Reginald Bull's commando op een belangrijke missie is. De Aarde besluit hulp in te roepen en verlangt de terugkeer van de JULES VERNE …

Lees meer ...

___________________________________

2705 omslag © Arndt Drechsler

2705 • 2315 DE CLAN VAN DE ONWAARDIGEN

Een Terraan zoekt zijn verloren tijd – en de Onryonen gaan op jacht.

De Onryonen aarzelen niet om hun woorden ook met daden te benadrukken en hun beloning zal voor veel mensen aanlokkelijk zijn. Reginald Bull en zijn bemanning hebben waarschijnlijk ook hulp nodig. Hulp tegen de Onryonen biedt misschien de clan van de onwaardigen …

Lees meer ...

___________________________________

2706 omslag © Arndt Drechsler

2706 • 2316 STERRENGRAF

De slag bij Tephaya – einde van een tijdperk.

De JULES VERNE wordt door de Onryonen gezocht en het lijkt erop dat het enkel een kwestie van tijd is voor het ruimteschip, en daarmee Reginald Bull, in hun handen zal vallen. Bull wil op zijn beurt een Atope in handen krijgen. Het komt tot de showdown bij het sterrengraf …

Lees meer ...

___________________________________

2707 omslag © Arndt Drechsler

2707 • 2317 MESSINGDROMERS

Met de KRUSENSTER naar het Taranis-stelsel – een pleitbezorger van het Atoopse tribunaal verschijnt.

Perry Rhodan vlucht aan boord van de KRUSENSTERN, een fragmentruimteschip dat niet langer in dienst is en in het privébezit is van een excentrieke miljardair. Zijn pad voert hem naar andere sterrenstelsels. Daar wachten de messingdromers …

Lees meer ...

___________________________________

2708 omslag © Swen Papenbrock

2708 • 2318 VIER TEGEN ITHAFOR

Ze zijn een beproefd team – in dodelijke actie voor een groot doel.

Elders in de galaxie heerst er een crisis tussen afzonderlijke volkeren: het conflict tussen de mensachtige Tefroders en de Blues in de Eastside. Een twistpunt is het polypoortstation ITHAFOR-5. Omdat het de Tefroders wordt onthouden, komen ze in actie: vier tegen Ithafor …

Lees meer ...

___________________________________

2709 omslag © Swen Papenbrock

2709 • 2319 DE PERFECTE JAGER

Het Atoopse tribunaal stuurt een marshall – zijn capaciteiten zijn dodelijk.

Zolang er ondersteuning voor Rhodan is kan het tribunaal niet zo optreden als het zou willen. De Onryonen doen er alles aan om de vrienden van Rhodan uit te schakelen: eerst treft het Reginald Bull en de JULES VERNE en op een andere metgezel wacht nu de perfecte jager …

Lees meer ...

___________________________________

2710 omslag © Swen Papenbrock

2710 • 2320 HALOETER-JACHT

Beslissing op de dwaalplaneet – giganten in gevecht op leven en dood.

Marshall Vlyoth doet zijn best om alle delen van zijn opdracht uit te voeren, want hij weet dat zijn prooi weerbaarder is dan alles wat hij tot nu toe tegenkwam. En nu ziet alles ernaar uit dat Icho Tolot zich in het middelpunt bevindt van een Haloeter-jacht …

Lees meer ...

___________________________________

2711 omslag © Alfred L. Kelsner

2711 • 2321 VAL VOOR DE JAGER

Confrontatie in de Orionnevel – de KRUSENSTER tegen de XYANGO.

Zolang er ondersteuning voor de onsterfelijke Terraan is kan ook het tribunaal niet zo optreden als het zou willen. De Onryonen doen er alles aan om de vrienden van Rhodan uit te schakelen: als Icho Tolot in het vizier komt, zet een ander een val voor de jager …

Lees meer ...

___________________________________

2712 omslag © Dirk Schulz

2712 • 2322 DE AANSLAGPLEGER VAN LUNA CITY

Het verzet op de Maan neemt toe – doel is de lunaire resident.

Het lukte Perry Rhodan om van de maan te vluchten, maar zijn begeleiders bleven achter bij het lunaire verzet om de mysterieuze tegenstander te bespieden en eventueel schade toe te brengen. En zo beginnen ze: de aanslagplegers van Luna City …

Lees meer ...

___________________________________

2713 omslag © Dirk Schulz

2713 • 2323 IN DE ZEE DER WOLKEN

Het lunaire verzet wordt actief – doorstoot naar de Mare Nubium.

De 'perfecte jager' is het lunaire verzet op het spoor. Perry Rhodan's begeleiders sluiten zich bij het lunaire verzet aan om de tegenstander te bespieden en indien mogelijk schade te berokkenen. Hun weg naar de nieuwe geheimen van de Maan eindigt in de zee der wolken …

Lees meer ...

___________________________________

2714 omslag © Dirk Schulz

2714 • 2324 HET ULTIMATUM VAN DE ONRYONEN

Het conflict om ITHAFOR-5 escaleert – het Atoopse tribunaal grijpt in.

De Onryonen willen de hele Melkweg de gerechtigheid van de 'Atopische orde' brengen en richtten hun blik op crisisgebieden. Een daarvan ligt in de galactische Eastside. En daar komt het ook tot het ultimatum van de Onryonen …

Lees meer ...

___________________________________

2715 omslag © Dirk Schulz

2715 • 2325 MISSIE IN HET POLYPOORTSTATION

De lordadmiraal wil het Sol-stelsel bevrijden – Tekener's team wordt actief.

De Onryonen willen de hele Melkweg onderwerpen en richten hun blik ook op de WOCAUD. De macht van de Onryonen wordt - dat schijnen de gebeurtenissen rond WOCAUD aan te tonen - geenszins volledig erkend. In de Melkweg leidt dit tot een missie in het polypoortstation …

Lees meer ...

___________________________________

2716 omslag © Arndt Drechsler

2716 • 2326 DE POLYPOORT-RAMP

Bostich geeft Perry Rhodan een opdracht – de polypoortprefect moet de catastrofe verhinderen.

Alsof dat niet erg genoeg is, dreigen de Onryonen er nu ook mee het transportnet galaxiewijd van de polypoortstations, dat zoveel moeite heeft gekost om onder controle te krijgen, uit te schakelen. Niet alleen Rhodan vraagt het zich af: dreigt de polypoort-ramp ..?

Lees meer ...

___________________________________

2717 omslag © Arndt Drechsler

2717 • 2327 VOTHANTAR ZHY

Het tribunaal grijpt naar Arkon – admiraal Tekener komt in actie.

Nog lukt het de beide onsterfelijken zich aan hun vervolgers te onttrekken, maar hoelang kan dat goed gaan? Na het Sol-stelsel komt nu ook het centrum van het Arkonidische imperium in het vizier. Een vertwijfelde hoop wordt daarbij omschreven met het codewoord VOTHANTAR ZHY …

Lees meer ...

___________________________________

2718 omslag © Arndt Drechsler

2718 • 2328 PASSAGE NAAR ARKON

Rechter Chuv op de weg naar de kristalwereld – de echte kinderen van het Baag-stelsel moeten het erven.

De jacht op de imperator en voorzitter van het galacticum Bostich wordt harder. Wat moet de voormalige machtigste man van de Melkweg doen? Mag hij zijn eigen veiligheid boven die van het Arkon-stelsel plaatsen? Een rechter van het Atopische tribunaal zoekt passage naar Arkon …

Lees meer ...

___________________________________

2719 omslag © Alfred L. Kelsner

2719 • 2329 ENTERCOMMANDO GOS'TUSSAN

In het vizier van het Atoopse tribunaal – en op de drijvende wereld.

De rechters zijn kennelijk vastbesloten om de Atoopse orde in de Melkweg af te dwingen. Om Bostich te pakken te krijgen, bezet de Atoopse rechter Chuv het Arkonstelsel. Nu moet Bostich ingrijpen, als hij zijn goede naam wil redden. Dat leidt tot het entercommando GOS'TUSSAN …

Lees meer ...

___________________________________

2720 omslag © Swen Papenbrock

2720 • 2330 IN DE STER VAN APSUMA

Ze wapenen zich tegen de techno-maan – de tamaron riskeert de confrontatie …

Als het in het machtsgebied van de mensachtige Tefroders tot de confrontatie met de Onryonen komt, reageert het tribunaal onmiddellijk. De centrale wereld van de Tefroders raakt in het vizier van de Atopen. Hun heerser resideert in de ster van Apsuma …

Lees meer ...

___________________________________

2721 omslag © Swen Papenbrock

2721 • 2331 DE PARADIEF

Gucky ontwaakt uit een diepe coma – een veranderde in een veranderde wereld.

In de Startac-Schroeder-kliniek op Terra ligt intussen een van de belangrijkste helpers van Perry Rhodan sinds twee jaar in coma: de muisbever Gucky. Hem weer in het spel te brengen zou Rhodan een waardevolle joker verschaffen. Maar iemand staat dit plan in de weg: de paradief …

Lees meer ...

___________________________________

2722 omslag © Swen Papenbrock

2722 • 2332 ALTIN MAGARA

In de cavernes van Istanboel – de speler zet in op de overwinning.

Weer wordt de Aarde het toneel van een confrontatie tussen de onsterfelijken en hun tegenstanders. Ronald Tekener, plaatsvervangend commandant van de USO, wordt als lijfwacht van Bostich bij hem geplaatst en samen zetten ze koers naar Terra. Hun doel is Attin Magara …

Lees meer ...

___________________________________

2723 omslag © Alfred L. Kelsner

2723 • 2333 SLECHTS 62 UUR

De Tefroders stellen een ultimatum – Gucky gaat tot actie over.

Ronald Tekener, plaatsvervangende commandant van de united stars organisation, probeert Bostich te beschermen - maar de beide onsterfelijken komen tegenover onverbiddelijke tegenstanders te staan en zo resteren er voor één van hen slechts 62 uur …

Lees meer ...

___________________________________

2724 omslag © Dirk Schulz

2724 • 2334 TIJDGETUIGE VAN DE TOEKOMST

Het is de triomf van de Atopen – en wordt het proces van het millennium.

Na aanzienlijke offers zijn Rhodan en Bostich nu in handen van het tribunaal. Een proces moet beslissen over hun lot. Om de beschuldigingen te verduidelijken roept de Atopische rechter een heel bijzondere getuige op: het is de tijdgetuige van de toekomst …

Lees meer ...

___________________________________

2725 omslag © Dirk Schulz

2725 • 2335 DE PRIJS DER GERECHTIGHEID

De tamaron bereidt zijn overwinning voor – en het verzet plant een aanslag.

Het Atopische tribunaal heeft zijn oordeel uitgesproken. Elders in de Melkweg triomfeert intussen de heerser van het Tefroodse rijk: als wederdienst voor zijn hulp bij de arrestatie van Rhodan krijgt hij een cellenactiveerder. Hij beschouwt het als de prijs der gerechtigheid ...

Lees meer ...

___________________________________

2726 omslag © Dirk Schulz

2726 • 2336 DODENDANS

De strijd van het verzet – en de prijs van het succes.

Niet iedereen wil het Tefroodse rijk in handen van een onsterfelijke geven. Maar de middelen om dit te voorkomen, zijn beperkt - helemaal sinds de liaison van de tamaron met de Onryonen. Maar niet alle Tefroders zijn het daarmee eens. Het komt tot een dodendans …

Lees meer ...

___________________________________

2727 omslag © Dirk Schulz

2727 • 2337 AAN DE GRAVO-AFGROND

Het verzet plant een sabotage – en Luna stort in een catastrofe.

De Onryonen hebben zich op Luna gevestigd en beheersen deze. Luna is overdekt met een techno-vlechtwerk dat deze interstellair kan verplaatsen. Als de Onryonen deze aandrijving inzetten komt Luna echter plotseling aan de gravo-afgrond te staan …

Lees meer ...

___________________________________

2728 omslag © Arndt Drechsler

2728 • 2338 DE GRAVO-ARCHITECTEN

Ze start een onmogelijke expeditie – haar doel is Luna's redding.

Luna is bij de gravo-afgrond terechtgekomen. Onryonen en de Lunaire bevolking zien de ondergang tegemoet. Hebben de concurrerende machtsaanspraken op de aardse maan dit lot werkelijk bezegeld? Hulp wordt aangeboden door de gravo-architecten …

Lees meer ...

___________________________________

2729 omslag © Arndt Drechsler

2729 • 2339 IN EEN NIEUW TIJDPERK

Een beslissende slag kondigt zich aan – Terranen zoeken Perry Rhodan.

In de Melkweg gaat het nog steeds om het belang van het atopische tribunaal: in het galacticum en op vele werelden denken de politici en militairen erover na hoe het verder moet. Maar één ding is zeker: men komt in een nieuw tijdperk …

Lees meer ...

___________________________________

2730 omslag © Arndt Drechsler

2730 • 2340 HET VENUS-TEAM

Terranen doorgronden een geheim – en mieren zorgen voor verwarring.

Het eigengerechtigde optreden van de Atopen lokt aan de ene kant hielenlikkers en crisisprofiteurs aan, maar roept aan de andere kant weerstand op in de galaxie. Om meer over het tribunaal te weten te komen sturen de mensen het Venus-team …

Lees meer ...

___________________________________

2731 omslag © Alfred L. Kelsner

2731 • 2341 GEVANGENISWERELDEN

Op zoek naar Perry Rhodan – de dwaalplaneten in het brandpunt.

Met de KRUSENSTER begint niet alleen voor Gucky een nieuwe grote avontuurlijke tocht. De muisbever moet er rekening mee houden dat zijn oude vriend Perry in eenzame opsluiting zit op een van de zonloze planeten, de zogenoemde gevangeniswerelden …

Lees meer ...

___________________________________

2732 omslag © Swen Papenbrock

2732 • 2342 DE HETORK TESSER

Hij is de vernietiger – gehaat door een hele galaxie.

We blikken terug op Perry Rhodan's belevenissen sinds zijn veroordeling door het Atoopse tribunaal. Op een wereld waarvan de positie in het universum onbekend is voor de Terranen, moet Perry zich instellen op jarenlange boetedoening. Maar wie is de hetork tesser ..?

Lees meer ...

___________________________________

2733 omslag © Swen Papenbrock

2733 • 2343 ECHO VAN DE APOCALYPSE

Gestrand tussen de galaxies – vermomd als Onryonen.

Rhodan en Bostich bevinden zich op reis naar de thuisgalaxie van een van hun medegevangenen. Men gaat naar het vaderland van de Laren, dat eveneens onder de heerschappij van het Atopische tribunaal staat. Op de weg daarheen horen ze over de echo van de apocalyps …

Lees meer ...

___________________________________

2734 omslag © Swen Papenbrock

2734 • 2344 HET BOS EN HET MEISJE

Aankomst op Volterhagen – een erfenis uit het verleden ontwaakt.

Ook in dit deel houden we ons bezig met Rhodan's en Bostich's avonturen. Het is beide maar al te duidelijk dat zij in het Laren-domein verre van veilig zijn voor de Onryonen, die de hele galaxie beheersen. Op de planeet Volterhagen wacht hen het bos en het meisje …

Lees meer ...

___________________________________

2735 omslag © Alfred L. Kelsner

2735 • 2345 HET CONTRAFACTISCHE MUSEUM

Rhodan en Bostich in de Laren-galaxie – en op de planeet van de vergane toekomst.

We spreken over de Laren die als leden van het concilie van de zeven ruim honderd jaar heersten in de Melkweg. Perry Rhodan en Bostich komen tijdens hun vlucht voor de Atopen juist in die galaxie terecht, en in het contrafactische museum …

Lees meer ...

___________________________________

2736 omslag © Dirk Schulz

2736 • 2346 DE GRIJZE HETRAN

Op de reis van het laatste bevel – een aan de dood gewijde ontmoet de vernietiger van alles.

Het contrafactische museum bracht Rhodan en Bostich naar het verleden dat moest bewijzen hoe waardevol het werk van het Atopische tribunaal is. Rhodan en Bostich zoeken daar antwoorden op hun vragen met betrekking tot het tribunaal. Eén hoop is de grijze hetran …

Lees meer ...

___________________________________

2737 omslag © Dirk Schulz

2737 • 2347 DE INSTRUCTIE VAN HET VECTORION

Een Lare relikwie in Perry Rhodan's bezit – een reis in het ongewisse begint.

Perry Rhodan en Bostich hebben voor elkaar gekregen wat ze nog kortgeleden nauwelijks voor mogelijk hadden gehouden. Maar nu moeten ze te weten komen hoe het relikwie is te gebruiken. Daarbij krijgen ze hulp van de instructie van het vectorion …

Lees meer ...

___________________________________

2738 omslag © Dirk Schulz

2738 • 2348 DOMEIN VAN HET VUURVOLK

Het kosmische moment – Perry Rhodan beleeft het omega-fragmentarium.

De reis van Perry Rhodan en Bostich is dankzij de Lucbarni's nog lang niet ten einde. Het vectorion, dit geheimzinnige artefact, wijst hun eindelijk een weg, maar waar zal die hen naartoe leiden? Daarbij komen ze in het domein van het vuurvolk …

Lees meer ...

___________________________________

2739 • 2349 DE STERRENROEPER

Perry Rhodan in het stelsel van de Vidriten – hij wil een interstellair teken verzenden.

Het is Perry Rhodan met hulp van de Lucbarni's gelukt om de volgende bestemming van zijn reis te ontdekken. Om daar te komen, probeert hij zich van de hulp van de Vidrieten te verzekeren. Aan boord van een ruimteschip van het vuurvolk bezoekt hij nu de sterrenroeper …

Lees meer ...

___________________________________

2740 • 2350 GREEP NAAR HET GALACTICUM

De dood arriveert in het Halo-stelsel – de Posbi's grijpen in.

In de Melkweg regeert intussen alleen nog formeel het galacticum, de werkelijke politiek vindt plaats in de schaduw van de Onryonen. Dan is het consequent wanneer het Atoopse tribunaal de galactische hoofdwereld Aurora wil inlijven en volgt de greep naar het galacticum …

Lees meer ...

___________________________________

2741 • 2351 DE ORDISCHE STÈLE

Het tribunaal grijpt naar Aurora – en een Oxtorner maakt een echte helletocht.

Het Atopische tribunaal is blijkbaar in de hoogste mate geïnteresseerd in belangrijke werelden van de Melkweg, onder andere natuurlijk in Aurora. Ze maken nu consequent genoeg ook aanspraak op de galactische hoofdwereld. Daar plaatsen ze de ordische stèle …

Lees meer ...

___________________________________

2742 • 2352 PSIONISCH DUEL

Een rechter snakt naar genezing – en een magiër vecht voor zijn paradijs.

Intussen is in de Melkweg het galacticum alleen nog formeel aan de macht. De eigenlijke politiek wordt gedreven in de schaduw van de Onryonen die hun bevelen ontvangen van de Atopische rechters. Een van deze rechters neemt nu deel aan een psionisch duel …

Lees meer ...

___________________________________

2743 • 2401 HET ZWARTE PALEIS

De Atoop Matan Addaru Dannoer bereikt Luna – om te sterven en om te leven.

Voor het eerst verschijnen er scheurtjes in de perfecte façade van de Atopische rechter, maar wat erachter verscholen gaat en of het goed of slecht nieuws, dat kan niemand zeggen. Een van zijn bastions is de Aardse maan Luna en daar bevindt zich ook het zwarte paleis …

Lees meer ...

___________________________________

2744 • 2402 AAN ARKONS WORTELS

Ze verbergen zich tussen getuigen uit het verleden – en krijgen inzicht in de toekomst van de galaxie.

Deze aflevering schakelt over naar de Arkoniden. Een van de eerste bevelen van de Atopische rechters luidde om het hele Arkon-stelsel aan de Naats terug te geven. Het resultaat is een ongekende exodus van de Arkoniden - en deze reikt tot aan Arkon's wortels …

Lees meer ...

___________________________________

2745 • 2403 CODEWOORD VBT

Verrader symfonie - vals spel op Maharani.

De weerstand van de weinigen die zich tegen de nieuwe meesters durven te verzetten wordt des te feller. Nu richten de Atopen zich op de centrale wereld van de liga van vrije Terranen: Maharani. Maar dan valt het codewoord VBT …

Lees meer ...

___________________________________

2746 • 2404 START VAN DE REGINALD BULL

Jacht op het ‘zbv'-schip – de resident van de liga koestert een gewaagd plan.

De LVT verbindt het codewoord ‘zbv' met betere kansen tegen het Atopische tribunaal, hoewel de leiders goed weten dat de tegenstander alles zal doen om hun project te saboteren. Als tegenreactie komt het tot de start van de REGINALD BULL …

Lees meer ...

___________________________________

2747 • 2405 NIEUW-ATLANTIS

Velen vervuld ze met hoop, anderen met vrees – op Terra groeit een nieuwe metropool.

Vele galactici vluchten naar het enige zonnestelsel dat zij als veilig zien: naar Terra. Daar ontstaat een nieuwe stad - een metropool zoals de wereld haar letterlijk nog nooit heeft gezien, die zij Nieuw-Atlantis noemen …

Lees meer ...

___________________________________

2748 • 2406 DE HEMELSCHERF

Een Terraan op een onbekende wereld – de zoektocht op weg naar huis.

In dit verhaal gaat het om een andere stad en om een bijzonder mens. Er ontwaakt op een onbekende plaats een man die de meesten al hebben afgeschreven. Zijn eerste doel in deze nieuwe wereld is de hemelscherf …

Lees meer ...

___________________________________

2749 • 2407 DE STAD OVERAL

Hij zit gevangen in een ongelooflijke metropool - en zoekt de weg terug naar de Melkweg.

Intussen heeft Reginald Bull de ondergang van de JULES VERNE overleefd, maar werd door de mysterieuze androïde Quick Silver naar een onbekende plek gebracht. Van daar leidt de weg van de onsterfelijke naar de stad Overal …

Lees meer ...

___________________________________

2750 • 2408 VERTREK

Het nieuwe lange afstandsruimteschip van de Terranen start – op zoek naar Perry Rhodan.

In de Melkweg wordt een reddingsmissie voor Perry Rhodan voorbereid - niet minder dan zijn oudste vriend en strijdmakker Reginald Bull heeft daarin een beslissend aandeel. En zo komt het tot het vertrek …

Lees meer ...

___________________________________

2751 • 2409 GUCKY OP AIKKAUD

Actie in het sterrenportaal – Reginald Bull stuurt speciale verspieders uit.

Reginald Bull volgt het spoor van zijn vriend met de RAS TSCHUBAI. De reddingsmissie bezoekt daarbij de overbrengerstations die de weg voor conventionele ruimteschepen vormen. Daar komt een bijzonder team in actie – met Gucky op AIKKAUD …

Lees meer ...

___________________________________

2752 • 2410 HET GELAAT VAN DE REBEL

Perry Rhodan aan boord van het hetosten-ruimteschip – opgejaagd door Laren en Onryonen.

Perry beschikt met het vectorion over een Lare relikwie. De Lare verzetsbeweging aast er ook op en bovendien de troepen van het Atopische tribunaal. Als de Onryonen zich opstellen tegen de schepen van hun tegenstanders, onthullen ze daarmee het gelaat van de rebel …

Lees meer ...

___________________________________

2753 • 2411 EINDSTATION CESTERVELDER

Perry Rhodan vlucht per overbrenger – de vernietiger van alles helpt zijn grootste vijand.

Kon Perry Rhodan ontkomen met de proto-hetosten of is het de Onryonen gelukt hem te pakken? En welk geheim gaat schuil achter Selthantars visioenen? Dat hun vlucht slaagt danken ze aan Selthantar, maar zelfs met diens hulp is het eindstation Cestervelder …

Lees meer ...

___________________________________

2754 • 2412 DE VERWOESTE WERELD

Ze zijn zowel metgezellen als vijanden – en strijden op vele niveaus.

Het eindstation Cestervelder beschermt blijkbaar niet alleen duistere geheimen van het Larische verleden. Het conflict tussen Avestry-Pasik en Rhodan aan de ene en de Onryonen aan de andere kant schijnt naar een volgend hoogtepunt toe te drijven op de verwoeste wereld …

Lees meer ...

___________________________________

2755 • 2413 DE SCHULDMEESTER

Perry Rhodan moet een verrader worden – het komt tot een onverhoopte ontmoeting.

Perry Rhodan bevindt zich in een precaire situatie: hij is opnieuw in handen gekomen van het Atopische tribunaal. Als Rhodan weigert mee te werken met  de Onryonen verschijnt er een nieuwe speler op het toneel: de schuldmeester …

Lees meer ...

___________________________________

2756 • 2414 HET SCHIP VAN DE VROUWELIJKE RECHTER

Een Terraan in de WIEG VAN DE LIEFDE – een kosmisch raadsel op het spoor.

De schuldmeester en zijn listen zijn voorlopig vergeten: met de rechter nadert nieuwe rampspoed voor Perry Rhodan. Althans, daar moet hij van uitgaan gezien zijn ervaringen met het Atopische tribunaal. Haar ruimteschip is het schip van de vrouwelijke rechter …

Lees meer ...

___________________________________

2757 • 2415 HET ZORGENKIND

Een prille jeugd op de planeet Gloster – een leven in vernedering en gevaar.

We schakelen over naar de Melkweg en naar het verleden van Vetris-Molaud. Eén van de eersten die zich aan het Atopische tribunaal als bondgenoot aandienden was het regeringshoofd van de Tefroders: Vetris-Molaud. Nu blikken we 62 jaar terug - en beleven het zorgenkind …

Lees meer ...

___________________________________

2758 • 2416 DE TAMARON

Hij wil de macht in zijn zonnestelsel – en ziet zichzelf als nieuwe meester van de eilanden.

Een jeugd onder een corrupte regering en onderdrukt door Jülziishen kenmerkte Vetris-Molaud. Schijnbaar bevrijd van alle sporen van zijn verleden en daar desondanks ten zeerste in verstrikt, begint hij zijn politieke carrière in het Helitas-stelsel. Vetris-Molaud is de tamaron …

Lees meer ...

___________________________________

2759 • 2417 DE MESSINGSPELEN

Welkom op Phanwaner – de tamaron en de Posbi's.

We keren van Vetris-Molaud's biografie terug naar het heden, waarin de Tamaron zijn doelen blijft nastreven met, onder of tegen het Atopische tribunaal. Auteur Christian Montillon houdt zich bezig met de verdere voortgang van zijn plannen in deze volgende nieuwe aflevering …

___________________________________Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!

De grootste ruimtevaartserie in DIT deel van het heelal.


Dit niet commerciële Maanbrein.nl probeert zich te onderscheiden door bij elke uitgave een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de voorkant maar ook de achterkant en de afbeeldingen die tussen de tekst staan.

Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren. De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.