< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2754 • 2412    DE VERWOESTE WERELD


Sinds de mensheid in het heelal is doorgebroken heeft ze een afwisselende geschiedenis achter zich: de Terranen – zoals de leden van de verenigde mensheid zich noemen – zijn allang naar verre sterreneilanden doorgestoten. Steeds weer treffen Perry Rhodan en zijn metgezellen ruimtevarende civilisaties en sporen van kosmische machten die het gebeuren in het universum beïnvloeden.

Sinds 1514 nieuw galactische tijdrekening - al meer dan twee jaar - staat de Melkweg onder invloed van het Atopische tribunaal. Dit beweert in het kader van de 'Atopische orde' voor vrede en veiligheid te zorgen en de wereldenbrand tegen te houden die anders voor de galaxie dreigde.

Het blijkt dat het tribunaal al eeuwenlang de galaxie Larhatoon, het vaderland van de Laren - waar Rhodan naar verplaatst is - beheerst. Terwijl Reginald Bull het spoor van zijn vriend volgt met het nieuwste ruimteschip van de mensheid - de RAS TSCHUBAI - bevindt Perry Rhodan zich in een precaire situatie.

Hij is op dit moment op de vlucht voor de Onryonen samen met zijn grootste vijand, de leider van de Larhatoonse rebellen. Op hen wacht Cestervelder, de verwoeste wereld …


Cestervelder was inderdaad het eindpunt voor Perry Rhodan's vlucht voor de Onryonen, maar zeker niet voor zijn strijd tegen de onderdrukkers van verschillende galaxies en de dreigende wereldenbrand in zijn vaderland, die hij zogenaamd op het punt staat te ontketenen. Michael Marcus Thurner beschrijft de verdere avonturen van de onsterfelijke Terraan.


Oorspronkelijke titel: Die zerstörte Welt

Auteurs: Michelle Stern / Christian Montillon

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: ze zijn zowel metgezellen als vijanden – en strijden op vele niveaus.


Locatie en tijdsruimte: Cestervelder – ?


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De onsterfelijke baseert zich op vertrouwen. Avestry-Pasik – De aanvoerder van de proto-hetosten heeft niet geleerd om te vertrouwen. Selthantar – De cyborg weet niet meer wie hij werkelijk is.De neerstoten van de zwever was geen ongeval. Selthantar heeft dat teweeggebracht want hij is 'bezeten' door het bewustzijn van de Elshesti Faevhudio. Deze insectachtige wezens waren de oerbewoners van de planeet Isnio, die nu Cestervelder heet. Ze werden tweeduizend jaar geleden door de Laren uitgeroeid omdat ze een gevaar vormden voor de Mastibekks, die zich aan de geest van de Elshesti wilde laven, daarbij echter samen met hun piramides werden vernietigd. Reden daarvoor waren de levensstaafjes – kleine implantaten, waarin de gehele bewustzijnsinhoud van een Elshesti kon worden opgeslagen, waardoor er voor hen een leven na de dood mogelijk werd. Ze hadden deze techniek ontwikkeld toen hun volk door een plaag dreigde te worden uitgeroeid. Zo'n levensstaafjes bevindt zich in Selthantar's hoofd. Hij had het ooit bij zijn eerste bezoek aan Cestervelder ontvangen. Hij was toen eveneens met een zwever neergestort, zijn vriendin Farintur was daarbij om het leven gekomen. Selthantar wordt nu door de ondode Elshesti gemanipuleerd.

Dat wordt geleidelijk duidelijk als Perry Rhodan en Avestry-Pasik de Lajuure volgen bij de zoektocht in een grottenstelsel naar de zwever die in de afgrond is weggegleden. Faevhudio's bewustzijn dringt op de voorgrond en leidt de groep naar catacomben waarin ontelbare gemummificeerde Elshesti liggen opgeslagen. Ze zijn noch levend noch geheel dood, veel van hen ontwaken en gaan tot de aanval over. De Elshesti hebben enige tijd geleden contact gehad met een Tesqire en zijn er sindsdien van overtuigd dat het Atoopse tribunaal het kwaad heeft bedwongen waaraan ze hun ondergang hadden te danken – dat kwaad zijn de Laren. Faevhudio heeft ervoor gezorgd dat de Onryonen Avestry-Pasik's het spoor kan volgen. Inderdaad zijn Guol Chennyr en zijn mensen reeds onderweg. Ze hebben een kleine tegenslag opgelopen omdat het station van de verbondenheid zichzelf had vernietigd. Ze dringen nu het grottenstelsel binnen.

Rhodan probeert Faevhudio om te praten en benut opnieuw zijn reputatie als hetork tesser. Door het meedogenloze optreden van de Onryonen erkennen de Elshesti dat men het Atoopse tribunaal toch niet kan vertrouwen. Faevhudio en enkele andere Elshesti kiezen Rhodan's kant en leiden hem naar een overbrenger. Maar de Onryonen zitten hen op de hielen. Rhodan geeft Avestry-Pasik het vectorion en duwt hem in de overbrenger, die meteen daarna wordt vernietigd. Guol Chennyr neemt Rhodan gevangen. Selthantar, die zijn identiteit terugkrijgt, blijft bij de Elshesti. Ze leiden hem naar Farintur, die destijds door hen was gered.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende