< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2753 • 2411    EINDSTATION CESTERVELDER


Sinds de mensheid in het heelal doorgebroken is heeft ze een geschiedenis vol afwisseling achter zich: de Terranen – zoals de leden van de verenigde mensheid zich noemen - zijn allang naar verre sterreneilanden doorgestoten Steeds weer stuiten Perry Rhodan en zijn metgezellen op ruimtevarende civilisaties en op het spoor van kosmische machten die het gebeuren in het universum beïnvloeden.

Sinds 1514 nieuw galactische tijdrekening - al meer dan twee jaar lang - staat de Melkweg onder de invloed van het Atopische tribunaal. Dit beweert in het kader van de 'Atopische orde' voor vrede en veiligheid te zorgen en de wereldenbrand die anders de galaxie zou bedreigen tegen te houden. Zoals blijkt heerst het tribunaal al sinds eeuwen over de galaxie Larhatoon, het vaderland van de Laren – daar heeft het ook Perry Rhodan terecht doen komen. Terwijl Reginald Bull het spoor van zijn vriend met het nieuwste ruimteschip van de mensheid – de RAS TSCHUBAI – volgt, bevindt Rhodan zich in een precaire situatie.

Perry Rhodan vlucht momenteel samen met zijn kennelijk ergste vijand, de aanvoerder van de rebellen van Larhatoon, voor de Onryonen. Hij voert het vectorion, een Larisch relict met zich mee, dat naar verluidt naar de wereld van herkomst van dit volk wijst. Dat trouwens hun vlucht slaagt, danken ze aan hun begeleider Selthantar, maar zelfs met diens hulp is het eindstation Cestervelder …


Het eindstation Cestervelder beschermt blijkbaar niet alleen duistere geheimen van het Larische verleden. Het conflict tussen Avestry-Pasik en Rhodan aan de ene en de Onryonen aan de andere kant schijnt naar een volgend hoogtepunt toe te drijven. Aflevering 2754 is door Michelle Stern en Christian Montillon samen geschreven.


Oorspronkelijke titel: Endstation Cestervelder

Auteur: Michelle Stern

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: Perry Rhodan vlucht per overbrenger – de vernietiger van alles helpt zijn grootste vijand.


Locatie en tijdsruimte: Larhatoon – ?


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De onsterfelijke heeft lastige vluchtgenoten. Avestry-Pasik – De aanvoerder van de proto-hetosten heeft schoon genoeg van de hetork tesser. Selthantar – De cyborg heeft visioenen. Karynar – De proto-hetostse heeft een geheim.De ZHOL-BANNAD wordt door de Onryonen geënterd. De overlevende proto-hetosten worden gevangen genomen en verhoord. De Onryonen wordt duidelijk dat de gezochte aanvoerder van de proto-hetosten werkelijk aan boord was, maar naar de planeet Cestervelder is gevlucht in het subdomein van de Lajuures. Een van de gevangenen is geen Larense maar de gemaskerde Onryonse Karynar. Ze verwijdert haar masker, ontsnapt en gaat naar Guol Chennyr, de commandant van de ruimtevader SPINYNCA. Karynar is radicaalhistorica en heeft intensief de Atoopse orde bestudeerd. Zo kwam ze te weten over de aangerichte gruwelen door het Atoopse tribunaal en is daarna incognito overgelopen naar de Laren. Ze probeert Guol Chennyr ervan te overtuigen dat het Atoopse tribunaal geenszins de verlossing heeft gebracht voor Larhatoon. Een kiem van twijfel is echter gezaaid, toch schiet Guol Chennyr de vrouw neer.

Perry Rhodan, Avestry-Pasik en Selthantar passeren meerdere transposten van verbondenheid en rematerialiseren in een station op Cestervelder, een verwoeste wereld met een uiteengespatte maan. Bij wijze van uitzondering dragen niet de Onryonen hiervoor de verantwoording maar de Laren zelf. Wat er destijds is gebeurd verneemt Rhodan van de stationspositron. Tegelijkertijd strijdt zijn lichaam tegen een vergiftiging, die hij heeft opgelopen bij aanval van insectenwezens. Daar de cellenactiveerder moeite heeft met het neutraliseren van het dodelijke gif, krijgt Rhodan visioenen waarin hij Orana Sestore en Icho Tolot ziet, die zich vermengen met de informatie van de positron. Na de door Rhodan veroorzaakte ineenstorting van het concilie van zeven hebben de Laren en de Hyptons elkaar genadeloos bestreden. De erna volgende generaties geven Rhodan, de hetork tesser, de schuld van iedere afzonderlijke dode. Later verneemt Rhodan van Avestry-Pasik dat de Keloskers grotere chaos in Larhatoon hebben verhinderd en vervolgens het eerste aanvalsdoel werden van het Atoopse tribunaal. Hun thuis Shyor is nu de centrale wereld Shyoriccs, waar de kristallen rechter zijn residentie heeft en wat nu onder zijn bescherming staat.

Ook Selthantar heeft visioenen. Ze overkomen hem bijzonder sterk als hij en zijn beide begeleiders naar een vluchtburcht vliegen met een zwever. Hij gelooft contact te hebben met een gevleugeld insectenwezen, genaamd Ereshigol, dat hem aanspreekt met de naam Faevhudio. Pas nu herinnert hij zich dat hij ergens in het verleden al een keer op Cestervelder is geweest en daar iets heeft beleeft waarover hij niet kan nadenken. Plotseling falen de systemen van de zwever, zodat deze neerstort.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende