< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2752 • 2410    HET GELAAT VAN DE REBEL


Sinds haar eerste ruimtereis heeft de mensheid een spannende, bewogen geschiedenis meegemaakt: de Terranen – zoals de leden van het verenigde mensenras zichzelf noemen - hebben al lang geleden verre sterreneilanden bereikt. Telkens weer stuiten Perry Rhodan en zijn metgezellen op ruimtevarende beschavingen – en op het spoor van kosmische machten die de gebeurtenissen in het universum beïnvloeden.

In het jaar 1516 nieuw galactische tijdrekening is de Melkweg al twee jaar onder de invloed van het Atopische tribunaal, een nog altijd raadselachtige organisatie die van plan is voor vrede en veiligheid te zorgen in het kader van de 'Atopische orde', en die de wereldenbrand, die de galaxie anders zou bedreigen, wil voorkomen.

Het blijkt dat het tribunaal al decennialang de galaxie Larhatoon beheerst, het thuis van de Laren, waar ook Perry Rhodan is beland. Terwijl Reginald Bull het spoor van zijn vriend volgt met het nieuwste ruimteschip van de mensheid, de RAS TSCHUBAI, bevindt Rhodan zich in een precaire situatie: hij beschikt met het vectorion over een Larisch relikwie dat een aanwijzing lijkt te zijn voor de oorsprongswereld van dat volk. De Larische verzetsbeweging van de proto-hetosten aast er echter ook op en bovendien de troepen van het Atopische tribunaal. Als de Onryonen zich opstellen tegen de schepen van hun tegenstanders, onthullen ze daarmee het gelaat van de rebel …


Heeft Perry Rhodan weten te ontkomen met de proto-hetosten of is het de Onryonen gelukt hem op te pakken? En welk geheim gaat schuil achter Selthantars visioenen? In de volgende aflevering vertelt Michelle Stern verder over de avonturen van Perry Rhodan.


Oorspronkelijke titel: Das Antlitz des Rebellen

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Charlotte BakkerSamenvatting: Perry Rhodan aan boord van het hetosten-ruimteschip – opgejaagd door Laren en Onryonen.


Locatie en tijdsruimte: Larhatoon – ?


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De onsterfelijke wordt gevangen genomen en speelt een riskante spel. Selthantar – De Lajuure dient Avestry-Pasik zonder blinde gehoorzaamheid. Avestry-Pasik – De aanvoerder van de proto-hetosten is op de hulp aangewezen van zijn vijand. Guol Chennyr – De Onryoon weet dat hulp bieden ook slachtoffers eist.Perry Rhodan is 'te gast' in Avestry-Pasik's gelaat-ruimteschip ZHOL-BANNAD. Wat er met zijn vrienden, de Lucbarni, is gebeurd weet de Terraan niet. Avestry-Pasik beveelt de overdracht van het vectorion. Alleen met het artefact kan hij zich legitimeren als ware eerste hetran. Rhodan ligt dwars; hij heeft het vectorion ingeslikt. De Laren herkennen al snel de list en verwijderen het vectorion operatief. Daarbij wordt vastgesteld dat het artefact zichzelf in zijn maagwand had ingebed met een extra soort slijmhuid. Mogelijk wilde het zich in Rhodan's lichaam verstoppen. Het vectorion reageert meteen op hem en niet op Avestry-Pasik, de niet zeker weet hoe het eigenlijk werkt. Zodoende heeft Rhodan een sterkere positie en ontvangt hij het vectorion terug. Hij mag vrij in het schip bewegen, waarbij hij wordt begeleid door Selthantar een man uit het volk Lajuures, een zijtak van de Laren.

Rhodan vertelt Avestry-Pasik dat het vectorion wijst richting Shyoricc. Dit in Larhatoon's centrumregio gelegen domein is door een repulsor-wall afgegrendeld van de rest van deze galaxie. Men beweert dat de kristallen-rechter daar zetelt. Avestry-Pasik wil proberen om de wall te doordringen met de ZHOL-BANNAD, terwijl beide escorte-schepen op afstand blijven. De poging mislukt. Het vectorion kan dus niet zoals gehoopt als sleutel worden gebruikt voor Shyoricc's domein. Als het gelaat-ruimteschip na een mislukte doorbraakpoging rematerialiseert wordt er alarm geslagen: een uit 35 schepen bestaand Onryoons ruimteroedel, aangevoerd door Guol Chennyr's ruimtevader SPINYNCA, is verschenen en gaan meteen over tot de aanval. Beide escorte-schepen worden vernietigd. De ZHOL-BANNAD ontsnapt aan de vernietiging door een truc van Rhodan, waarbij de Selthantar hem helpt, tegen Avestry-Pasik wil.

Het gelaat-ruimteschip voert enkele blinde transits uit. Het schip was te zwaar beschadigd geraakt en kan niet meer vluchten als de Onryonen hen opnieuw hebben opgespoord. De ZHOL-BANNAD wordt geënterd en door lichtzinnigheid van Avestry-Pasik vertoonde het schip zijn gelaat zodat Guol Chennyr weet dat de leider van de proto-hetosten aan boord is. Er is nog maar één vluchtmogelijkheid. Het schip is voorzien van een verbondenheidsstation, een overbrengersysteem dat de Lajuures gebruiken als interplanetair- en interstellair vervoersnetwerk. Doormiddel van de als transposten aangeduide relais, waarbij het getransporteerde niet materialiseert maar wordt 'doorverbonden', omzeilen de Lajuures de effecten van de hyperimpedantie-verhoging. Avestry-Pasik, Selthantar en Rhodan passeren de overbrenger, die zichzelf erna vernietigt.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende