< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2751 • 2409    GUCKY OP AIKKAUD


Sinds de mensheid in het heelal doorgebroken is heeft ze een geschiedenis vol afwisseling achter zich: de Terranen - zoals de leden van de verenigde mensheid zich noemen - zijn allang naar verre sterreneilanden doorgestoten. Steeds weer stuiten Perry Rhodan en zijn metgezellen op ruimtevarende civilisaties en op het spoor van kosmische machten die het gebeuren in het universum beïnvloeden.

Sinds 1514 nieuw galactische tijdrekening - al meer dan twee jaar lang - staat de Melkweg onder de invloed van het Atopische tribunaal. Dit beweert in het kader van de 'Atopische orde' voor vrede en veiligheid te zorgen en de wereldenbrand die anders de galaxie zou bedreigen tegen te houden.

Zoals blijkt heerst het tribunaal al sinds eeuwen over de galaxie Larhatoon, het vaderland van de Laren - daar heeft het ook Perry Rhodan terecht doen komen. Misschien bevinden zich daar aanwijzingen over de verdere plannen - en zwaktes - van het tribunaal. Reginald Bull volgt het spoor van zijn vriend met het nieuwste ruimteschip van de mensheid: de RAS TSCHUBAI.

De reddingsmissie springt door de leegte tussen de galaxieën en bezoekt daarbij de transmitterstations die de weg voor conventionele ruimteschepen vormen. Daar komt een bijzonder team in actie – met Gucky op AIKKAUD …


De weg naar Larhatoon is lang, zoveel is Reginald Bull wel duidelijk. Maar het loon voor de inspanningen is in zijn ogen bijna elke prijs waard: Perry Rhodan terug te halen en middelen tegen het Atopische tribunaal te vinden.


Oorspronkelijke titel: Gucky auf AIKKAUD

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Arndt Drechsler

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): RAS TSCHUBAI door Gregor Sedlag

Nederlandse vertaling: Hans van der Schoor

© PERRY RHODAN by Heinrich Bauer Verlag KG, D-Hamburg

© Uitgeverij Oseberg Publishing, De Trompet 1757, 1967 DB Heemskerk

ISSN 1383-9861, prijs €7.25 (dubbele editie)


OPMERKING: de voortzetting van dit thema staat in 2764.Samenvatting: actie in het sterrenportaal – Reginald Bull stuurt speciale verspieders uit.


Locatie en tijdsruimte: AIKKAUD – 6–10 januari 1517 NGT (5104 na Chr.)


Hoofdpersonen: Teppac-Oshellar – De jonge Lare wil zijn leven een diepere zin geven. Gucky – De Ilt voert een infiltratiecommando aan - en stoot onverhoopt op een heftige aanwijzing. Dhael Dhusseniv – De plaatsvervangende veiligheidschef van AIKKAUD groeit in meerdere opzichten boven zichzelf uit. Het Venus-team – De speciale eenheid van de Terraanse Liga-dienst opereert opnieuw aan de frontlinie.De Onryonen van AIKKAUD stoten bij het onderzoek op de moord van Galdkaut op een samenzwering van de Laren. De plaatsvervangende veiligheidschef Dhael Dhusseniv komt tot de conclusie dat in het sterrenportaal een terreurcel actief moet zijn van de proto-hetosten. Daadwerkelijk heeft de Provconer Nacour-Thaec, aanvoerder van de verzetsstrijders in AIKKAUD, onlangs een nieuwe lid geworven: de jonge netwerkwachter Teppac-Oshellar. De Lare zal meedoen bij een zelfmoordaanslag. Het doel is de totale vernietiging van het sterrenportaal. Daarmee willen de proto-hetosten een signaal afgeven waardoor alle Laren zullen worden opgeroepen tot verzet. Dhusseniv komt de terroristen snel op het spoor, maar niet snel genoeg. De bommen zijn reeds gelegd. Plotseling wordt een vuurgevecht geregistreerd – en jammergenoeg precies daar waar een slaaproedel rust, waar ook Dhusseniv's zoon Hullnar bij hoort. De terroristen hebben de kinderen gegijzeld. De Onryoon bestormt persoonlijk het gebied, stelt echter verbluft vast dat de aanslagplegers al onschadelijk zijn gemaakt door twee voor hem onbekende Onryonen en een klein pelswezen!

Dat pelswezen is Gucky, de 'Onryonen' zijn de gecamoufleerde Baucis Fender en Bruce Cattai. Nadat Toio Zindher met haar paravaardigheid had uitgezocht dat er in het sterrenportaal geen cellenactiveerderdrager aanwezig was, zijn de muisbever en het Venus-team met een space-jet van het LAURIN-eskader onopgemerkt naar AIKKAUD gevlogen. Ze hebben daar de situatie afgetast en naar mogelijkheden gezocht om de Onryoonse bevoorradingsroute te saboteren. Gucky heeft de splinter-verslaafde Aiunkko Manzaber ontmoet en heeft van deze vernomen dat er in de galaxie Lajaspyanda een oeroude mythe is, dat daar ooit de geestkrijgers uit het Yllits-volk met hun sterrenbarken onderweg waren en hun bovennatuurlijk krachten hadden ingezet om de zwakken en hulpelozen te beschermen. Manzaber's gedachtebeelden waren eenduidig; de Yllits (in zoverre ze ooit hebben bestaat) waren muisbevers. Benner, de Swoonse superhacker, had intussen informatie verzameld over de actuele situatie in Larhatoon en daarbij aanwijzingen gevonden over de geplande terreurdaad. Het is Gucky en de Venus-team gelukt om de volledige vernietiging van AIKKAUD af te wenden en tegelijkertijd Hullnar, alsook de andere kinderen, van groot gevaar te redden.

Dhusseniv doorziet de maskerade, houdt de zaak echter voor zich uit dankbaarheid vanwege de redding van zijn zoon. Teppac-Oshellar erkent dat hij fout heeft gehandeld. Hij neemt innerlijk afstand van de proto-hetosten. Gucky en het Venus-team hebben hun doel bereikt. Ze keren terug naar de RAS TSCHUBAI. De omnidrager is onopgemerkt gebleven en vliegt verder richting Larhatoon.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende