< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2745 • 2403    CODEWOORD VBT


Sinds de mensheid de ruimte is ingetrokken, heeft ze een spannende, bewogen geschiedenis meegemaakt: de Terranen - zoals de leden van het verenigde menselijke ras zichzelf noemen - hebben al lang geleden verre sterreneilanden bereikt. Telkens weer stuiten Perry Rhodan en zijn metgezellen op ruimtevarende beschavingen - en op het spoor van kosmische machten die de gebeurtenissen in het universum beïnvloeden. In het jaar 1516 nieuw galactische tijdrekening is de Melkweg al twee jaar onder de invloed van het Atopische tribunaal, een nog altijd raadselachtige organisatie die van plan is voor vrede en veiligheid te zorgen in het kader van de 'Atopische orde'.

De gevolgen van de Atopische orde ondervindt Perry Rhodan aan den lijve: door de orde is hij in de galaxie Larhatoon beland, het thuis van de Laren die 1500 jaar geleden als leden van het concilie van de zeven een behoorlijk lange periode hebben geheerst over de Melkweg.

In de Melkweg zijn in feite de Atopische rechters allang aan de macht en maken regeringen van galactische volkeren tot hun speelbal. Een van de eerste bevelen is dat het Arkon-stelsel totaal aan de Naats wordt teruggegeven. Recent is Aurora, de centrale wereld van het galacticum, door hen voorzien van een Ordische stèle en nu richten de Atopen zich op de centrale wereld van de liga van vrije Terranen: Maharani. Maar dan valt het codewoord VBT ...


De LVT verbindt het codewoord VBT met betere kansen tegen het Atopische tribunaal, hoewel de leiders goed weten dat de tegenstander alles zal doen om hun project te saboteren. Marc A. Herren is de schrijver van het aansluitende deel dat het vervolg van het gevecht van de Terranen beschrijft


Oorspronkelijke titel: Kodewort ZbV

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Charlotte Bakker


OPMERKING: op pagina 1 staat een fout bij "Cover @: Arndt Drechsler". Volgens de Duitse website bronnen moet er staan "Cover @: Dirk Schulz".Samenvatting: verrader symfonie - vals spel op Maharani.


Locatie en tijdsruimte: Maharani, Culsu, Vysninc – 10–14 juni 1516 NGT (5103 na Chr.)


Hoofdpersonen: Sichu Dorksteiger – De chef-wetenschapster van de LVT beweegt in het duister. Vetris-Molaud – De Tefroder wordt herinnerd aan zijn verplichting tot bijstand. Arun Joschannan – Het opperhoofd van de LVT moet een heftige beslissing nemen. Homer G. Adams – Ditmaal is de cellenactiveerderdrager niet als handelsexpert onderweg.Op vele planeten van de Melkweg worden zuilen van orde geïnstalleerd, naar verluidt mini-gerechtshoven van het Atoopse tribunaal, die door iedereen gebruikt kan worden voor de rechtspraak conform de Atoopse orde, in werkelijkheid echter symbolen van de voortschrijdende bezetting van de galaxie. Slechts zelden ontstaat verzet zoals op Vysninc, een door Gatasers gekoloniseerde planeet in het Iivirin-stelsel. Als de plaatselijke zuil wordt aangevallen verweert deze zichzelf door dodelijke trillingen uit te zenden, waarvan veel Gataser het slachtoffer worden. Het bericht over dit debacle bereikt uiteindelijk ook Maharani, de regeringswereld van de LVT. Al op meer dan dertig Liga-planeet staan zuilen van orde en nu, op 12 juni 1516 NGT, is ook het Yogul-stelsel aan de beurt. Shekval Genneryc persoonlijk strijkt met de eer en rukt op met een vloot die minstens gelijkwaardig is aan de verdedigers van het centrale LVT-stelsel. In het Yogul-stelsel moeten drie zuilen worden geplaatst en bovendien moet de solaire residentie worden overgedragen aan het Atoopse tribunaal; LAOTSE moet zich gaan bezighouden met de planning voor het opdelen van de Melkweg in domeinen.

Resident Arun Joschannan krijgt twee dagen bedenktijd. De situatie ziet er niet rooskleurig uit. PRAETORIA is aanwezig maar kolonel Ajax Torquil, de commandant van het machtige schip, laat er geen twijfel over bestaan dat een ruimteslag niet te winnen is want alleen Maharani en een enkele andere wereld van het Yogul-stelsel kunnen worden beschermd met planeetomspannende paratronschermen. Alle anderen werelden zullen weerloos zijn tegen de Onryoonse lineairruimtetorpedo's. Joschannan staat voor de tot nu toe zwaarste beslissing van zijn leven. Oorlog staat gelijk aan de ondergang, maar een capitulatie zou eveneens het begin van de einde zijn want zo'n gezichtsverlies zou de LVT niet te boven komen. Joschannan krijgt nieuwe hoop als Homer G. Adams en TLD-chef Attilar Leccore naar Maharani komen. Ze hebben helaas alleen slecht nieuws. Steeds weer lekt er geheime informatie door tot de Onryonen en daarvoor kan maar een reden zijn – een LVT-regeringslid is vervangen door een Jaj-gedaantewisselaar.

Daadwerkelijk heeft het Atoopse tribunaal lucht gekregen van een nieuwe geheim project van de Terraan, waarvan tot nu toe nauwelijks meer bekend was dan het codewoord 'zbv' (zeer bijzonder voertuig). Vetris-Molaud ontvangt van de Tesqire Dhayqe de opdracht om meer te weten te komen over dit project. De heerser door de Tefroders zet Satafar en Lan Meota op de zaak.

Sichu Dorksteiger, de chef-wetenschapster van de LVT, is met de slagkruisers GLASTONBURY onderweg naar het Posbi-ruimtestation WHEELER in de zuidelijke Westside om de vooruitgang van het project zbv in ogenschouw te nemen. De GLASTONBURY arriveert bij PONTON-tender ATLAS XXI, zijn Epsalese commandant Manu Porcaru vertelt Sichu vol trots wat zij allang weet: een nieuwe soort compensatieconvertors vanuit type Hawk-IV naar Hawk-V, ontwikkelt op Ockham's wereld en voorzien van een eigen redundante energievoorziening, zijn gereed. Met deze convertors kunnen onder andere gigantische afstanden worden gehaald, bovendien maken ze het mogelijk dat een ruimteschip stationair verblijft in de halfruimte. Een belangrijk bestanddeel van de aggregaten is de zogenoemde DeBeer-lader, waarmee een halfruimteblaas kan worden geschapen waarin de hyperimpedantie sterk is verminderd.

De reis gaat verder naar de Posbi-dwaalplaneet Culsu. De GLASTONBURY levert daar enkele suspensiebanken af. Op Culsu werken Toja Zanabazar, de 'moeder' van OTHERWISE, en de Ferroonse Vetulon Culsander aan ANANSI, een supercomputer waarvan de werkelijke computertechniek zich bevindt buiten het standaarduniversum. Het zichtbare bestanddeel is een sfeer met een diameter van acht meter, gevuld met spinnenweb structuren waarin iets zweeft het centrum dat er uitziet als een vijfjarig meisje. ANANSI wordt in de GLASTONBURY meegenomen. De slagkruiser verlaat de tender weer en vliegt verder naar de door Springers, Terranen en anderen volken gerunde werfplaneet Talos in het Hephaistos-stelsel. Daar worden niet alleen vrachtschepen gebouwd maar ook ecosystemen ...

Ondertussen gebruiken Adams en Leccore hun vaardigheden om de verrader te ontmaskeren – of beter gezegd twee verraders want zowel Vellim, de Swoonse minister voor informatie en databescherming, alsook Mael Tanguy, de lokale TLD-chef, zijn Jaj-gedaantewisselaars. Als lokaas voor de infiltranten worden belangrijke details over Adams' voornemens prijsgegeven. Het plan voorziet er in dat PRAETORIA en de Liga-vloot de Onryonen enkele dagen lang door schermutselingen zal ophouden, daarna 'vlucht' men naar Omega Centauri om de relatief zwakke Onryoonse strijdkracht aldaar te verdrijven. Dan zal 'zbv' via de zonnenoverbrenger arriveren, bovendien wordt er nog een zending uit Andromeda ontvangen. Het kabinet stemt toe met dit plan. Vellim vertrekt om het nieuws aan zijn heerser door te geven. Als hij wordt aangehouden pleegt hij zelfmoord doordat hij een bom laat exploderen die was verstopt in zijn zweefplatform.

Op 14 juni houdt Arun Joschannan in het openbaar een toespraak waarin hij verkondigt dat men het ultimatum van de Onryonen niet zal nakomen. De solaire residentie wordt door 24 TARA-X-T-gevechtsrobots afgegrendeld en zal naar Terra worden teruggebracht. De Terraanse strijdkrachten rukken op. Om 13:10 uur geeft Joschannan het bevel tot de aanval.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende