< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2744 • 2402    AAN ARKONS WORTELS


Sinds de mensheid in het heelal is doorgebroken heeft ze een afwisselende geschiedenis achter zich: de Terranen - zoals de leden van de verenigde mensheid zich noemen zijn allang naar verre sterreneilanden doorgestoten. Steeds weer treffen Perry Rhodan en zijn metgezellen ruimtevarende civilisaties en sporen van kosmische machten die het gebeuren in het universum beïnvloeden.

In het jaar 1516 nieuw galactische tijdrekening staat de Melkweg al twee jaar onder invloed van het Atopische tribunaal, een nog steeds grotendeels mysterieuze organisatie die beweert vrede en veiligheid te bieden in het kader van de 'Atopische orde'.

Wat voor effecten de Atopische orde kan hebben, ervaart Perry Rhodan aan den lijve: hij is in de galaxie Larhatoon terecht gekomen, het vaderland van de Laren die anderhalf millennium geleden als lid van het concilie van de zeven een aanzienlijke tijd over de Melkweg heersten. In de Melkweg regeert het galacticum intussen alleen nog slechts formeel, de eigenlijke politiek maken de Atopische rechters. Een van hun eerste bevelen luidde om het hele Arkon-stelsel aan de Naats terug te geven. Het resultaat is een ongekende exodus van de Arkoniden - en deze reikt tot aan Arkons wortels ...


De mildheid en zachtheid die het Atopische tribunaal vluchtig tentoonspreidt, verhult zijn onverbiddelijkheid steeds minder, zoals de gebeurtenissen hebben laten zien. Maar de weerstand van de weinigen die zich tegen de nieuwe meesters durven te verzetten wordt des te feller. Uwe Anton bericht hier verder over.


Oorspronkelijke titel: An Arkons Wurzeln

Auteur: Verena Themsen

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Rik Rook


OPMERKING 1: de voortzetting van dit thema Arkon staat in aflevering 2763.


OPMERKING 2: de in dit verhaal voorkomende figuur Nathan Kreisz is verwant aan Johannes Kreis, die van Marnik dom Troghar is verwant aan NikNik uit de kring van de Perrypedianauten. Beide ontstonden in het kader van de Perrypedia actie: een dankwoord.Samenvatting: ze verbergen zich tussen getuigen uit het verleden – en krijgen inzicht in de toekomst van de galaxie.


Locatie en tijdsruimte: Arkon I – juni 1516 NGT (5103 na Chr.)


Hoofdpersonen: Pellindor da Shamonay – De jonge adellijke dringt door in Arkon's verleden. Gissilin – De vreemde Arkoonse hoedt waakzaam over de huizen van de doden. Chuv en Phörn – De rechter en zijn secretaris ontvangen de vice-imperator op Naat. Ai Coulonn – Als contra-historica wil de Onryonse de waarheid onderzoeken.De tijd verstrijkt te snel voor de Arkonen. Vice-imperator Tormanac da Hozarius erkent dat het vertrek uit het Arkon-stelsel, dat door het Atoopse tribunaal werd geëist, niet binnen de overeengekomen drie jaar is te realiseren. Terwijl de evacuatie door de Onryonen met deels onnodige hardheid wordt uitgevoerd – buit gemaakte trechtergebouwen van adelijke families die nog verzet plegen worden voor de ogen van de voormalige bezitter opgeblazen en wie niet vrijwillig weg gaat wordt geparalyseerd en afgevoerd – verzoekt Tormanac om uitstel bij de Atoop Chuv. De smeekbede wordt onomwonden afgewezen. Daar de vice-imperator zich laat gebruiken als buffer tussen zijn volk en het Atoopse tribunaal (vele Arkonide beschouwen hem zelfs als collaborateur) wordt hem een cellenactiveerder als beloning in het vooruitzicht gesteld. Af en toe mag hij deze voor korte tijd dragen, maar dat voldoet niet om het voortschrijden van zijn Morbus Khesdar ziekte definitief tegen te houden. Tormanac vlucht in denkbeeldige gesprekken met zijn dode vriend de Naat Ghlesduul en in de virtuele wereld van de messingdromers.

Vorst Alhos Ta-Amonte is een van de adellijken die zijn khasurn niet vrijwillig wil verlaten. Zijn strijdkracht is niet opgewassen tegen de Onryoonse overmacht. De vorst moet vluchten, begeleidt door Pellindor da Shamonay, de vriend van zijn rebelse kleinkind Rafir. Pellindor stamt uit een adelijk huis dat om nu niet meer bekende redenen al millennia geleden in ongenade is gevallen. De vorst beschouwt Pellindor als een parasiet, is echter op zijn hulp aangewezen want hij raakt dodelijk gewond en wil op de onttrokken velden bij de ruïnes van Rakkalin zijn laatste rustplaats vinden. Hoewel Alhos Ta-Amonte tot aan zijn dood alleen maar beledigingen uit tegen Pellindor, houdt deze ondanks een tegenovergesteld bevel van de vorst de dodenwacht, begeleid door Docer Botest, de herder van de afwezigen.

De volgende dag verschijnt het Onryonenschip QOSTOR, zijn bemanning zoekt in de ruïnes naar materiaal voor het contrafactse onderzoek. Botest wordt gesommeerd om de begraafplaats te ruimen, Pellindor moet vrezen om gearresteerd te worden. Beide krijgen onverwachts hulp van de oude Arkoonse Gissilin, die al sinds enige tijd op de onttrokken velden rondzwerft en geenszins, zoals Botest had aangenomen, geestelijk verward is. Ze hoort bij een onderzoeksteam onder leiding van van Marnik dom Troghar dat onder de ruïnes een verborgen archief onderzoekt. Al in de tijd van de verenigde imperium en de oude USO, wellicht is het nog veel ouder, was dit complex een zaak van geheim onderzoek. Daarheen worden Pellindor en Botest door Gissilin naar toegebracht. In het archief is data opgeslagen over de reden van verbanning van het khasurn da Shamonay. In de tijd van de methaanoorlog is een van Pellindor's voorouders een verrader geworden, maar deed dit alleen om zijn volk te redden.

Als de Onryonen in de installatie doordringen, vluchten de meeste onderzoekers. Botest wordt opgepakt en afgevoerd. De Onryoonse Ai Coulonn laat zich door Gissilin dieper in het complex leiden, Pellindor mag hen begeleiden. Contra-historici zoals Ai Coulonn proberen om beslissende keerpunten in de geschiedenis op te sporen en alternatieve ontwikkelingen te extrapoleren, waarmee het Atoopse tribunaal daarna negatieve resultaten kan elimineren. In het hart van het archief worden oeroude notities opgehaald waaruit blijkt dat de Naats voor de komst van de Arkonen geenszins primitief waren maar een hoogstaande cultuur hadden ontwikkeld. Vreemde ruimtevaarders, die daarvoor op Iprasa door genetische manipulaties van insecten het volk Taa hadden geschapen, waren verantwoordelijk voor de terugval van de Naats naar primitiviteit. Om de volledige vernietiging van hun civilisatie te voorkomen hadden de Naats zich teruggetrokken in een onderaardse stad, waren daar echter uitgestorven.

Ai Coulonn is verheugd dat de these van het Atoopse tribunaal, wat betreft de bezitsverhoudingen in het Arkon-stelsel, nu is bewezen en is afgewend. Gissilin benut dit gunstige tijdstip, steekt de vrouw neer en dient haar een waarheidsserum toe. Ze dwingt de sterbende Onryoonse te verraden waarom het Atoopse tribunaal tegen de annexatie van Terra heeft beslist en wel voor Arkon's verovering. Ai Coulonn vertelt dat het alleen op Arkon I werkelijk veilig is voor de Atoopse conductor, de ruggengraat voor elke operatie van het Atoopse tribunaal. Naat zal dienen als stuurwereld. Gissilin blijft achter om Pellindor's vlucht mogelijk te maken. De holografische leider Nathan Kreisz wijst de jonge Arkoon de weg naar buiten. Pellindor moet er nu voor zorgen dat anderen de ware reden horen over de bezetting van het Arkon-stelsel.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende