< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2743 • 2401    HET ZWARTE PALEIS


Sinds de mensheid in het heelal doorgebroken is heeft ze een geschiedenis vol afwisseling achter zich: de Terranen - zoals de leden van de verenigde mensheid zich noemen – zijn allang naar verre sterreneilanden doorgestoten. Steeds weer stuiten Perry Rhodan en zijn metgezellen op ruimtevarende civilisaties en op het spoor van kosmische machten die het gebeuren in het universum beïnvloeden,

In het jaar 1516 nieuw galactische tijdrekening staat de Melkweg thans sinds twee jaar onder de invloed van het Atopische tribunaal, een nog steeds verregaand raadselachtige organisatie, die voorgeeft in het kader van de 'Atopische orde' voor vrede en veiligheid te zorgen.

Perry Rhodan ervaart aan den lijve welke gevolgen de Atopische orde kan hebben: hij bevindt zich in het sterrenstelsel Larhatoon, de thuisbasis van de Laren, die meer dan anderhalf millennium geleden een aanzienlijke tijd in de Melkweg heersten als lid van het concilie van de zeven galaxieën. In de Melkweg regeert intussen alleen nog formeel het galacticum. De eigenlijke politiek vindt steeds plaats in de schaduw van de Onryonen, die van de Atopische rechters hun bevelen ontvangen. Een van hun bastions is de Aardse maan Luna en daar bevindt zich ook het zwarte paleis ...


Het unieke wezen van de Atopische rechter werd onthuld - maar waar het in essentie om gaat en tot welke gevolgen deze inzichten zullen leiden is nog volkomen onduidelijk. Aflevering 2744 door Verena Themsen schakelt over naar de Arkoniden.


Oorspronkelijke titel: Der Schwarze Palast

Auteur: Michelle Stern

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): technovlechtwerk door Jürgen Rudig

Nederlandse vertaling: Hans van der Schoor


OPMERKING 1: de voortzetting van dit thema THOERIS staat in aflevering 2762.


OPMERKING 2: de voortzetting van dit thema Luna staat in aflevering 2763.


OPMERKING 3: de in deze aflevering voorkomende figuur Restan Feresch is aan de gebruiker NAN gelinkt en ontstond in het kader van een Perrypedia actie: een dankwoord (bericht NAN).Samenvatting: de Atoop Matan Addaru Dannoer bereikt Luna – om te sterven en om te leven.


Locatie en tijdsruimte: Luna – 26–28 mei 1516 NGT (5103 na Chr.)


Hoofdpersonen: Matan Addaru Dannoer – De rechter van het Atoopse tribunaal bezoekt het zwarte paleis. Shanda Sarmotte – De telepate vreest het zwarte paleis. Toufec – Pazuzu's meester moet aan zijn nieuwe rol wennen.Luna heeft zijn omloopbaan rond de neutronster Dhalaam-Delta verlaten, kan echter maar een korte afstand afleggen voordat het transpositor-netwerk definitief bezwijkt. Ondertussen is het mei 1516 NGT – de Lunaren hebben bijna twee jaar verloren. YLA verneemt dat de repulsor-wall vanwege de schade aan het netwerk binnenkort moet worden uitgeschakeld en dat in de buurt van het zwarte paleis een Onryonenschip staat. Van daaruit zou men een radiobericht kunnen verzenden naar de Melkweg met alle informatie die het lunaire verzet tot nu toe heeft verzameld. Een actieteam wordt samengesteld. Toufec, Fionn Kemeny en Pazuzu doen ook mee. Hoewel Shanda Sarmotte niet enthousiast is bij het idee om zich opnieuw in de buurt te begeven van het zwarte paleis, neemt ze toch deel aan de door Pri Sipiera geleide expeditie. Pazuzu gedraagt zich als een weerbarstig tiener, is echter wel de beslissende factor voor deze missie want alleen hij kan ervoor zorgen dat het team niet wordt ontdekt en dat Shanda niet te zeer lijdt onder de uitstralingen van het zwarte paleis. De nano-djinn moet evenwel een paar keer worden overtuigd tot medewerking, wat niet altijd even makkelijk gaat.

De coup lukt. De vijf enteren het 400-meter-Onryonenschip GHOOPESS, dat zich ontpopt als een soort bejaardentehuis, dringen door tot de centrale en verzenden het radiobericht. Dit wordt door de EX-823 opgevangen die de 232-COLPCOR op haar weg naar Luna had gepeild en was gevolgd, nu echter moet vluchten voor aanvallende Onryonenschepen. In de GHOOPESS wordt de aankomst geobserveerd van de zwaar aangeslagen 232-COLPCOR. Matan Addaru Dannoer leeft nog, maar moet spoedig op Luna regenereren in de weeënkuil van de Sganshan. Daar zal een nieuwe agentum (actielichaam) voor hem worden gecreëerd. Pri wil de kans benutten om het schip samen met de Atoop vernietigen, maar Pazuzu staat erop dat de GHOOPESS eerst wordt geëvacueerd. Daarna kan de aanval pas gebeuren, maar de 232-COLPCOR schiet eerder en vernietigt de GHOOPESS. Het team kon ontsnappen en begeeft zich nu in het zwarte paleis. Het Atopenschip valt uiteen in zijn tt-progenitoren en ontstaat geleidelijk opnieuw. Pazuzu neemt enkele tt-progenitoren in zich op. Nadat psychovallen zijn overwonnen wordt geobserveerd hoe Matan Addaru Dannoer door de avoïde Sganshan letterlijk wordt gevild – zo ontstaan de reeds bekende balgen. Vervolgens verheft zich een vernieuwde oude rechter (met de nieuwe naam): Matan Addaru Jabarim.

De nieuwe aangesterkte Atoop neemt Pazuzu's aanwezigheid waar, of beter gezegd zijn opgenomen tt-progenitoren die een deel van de nano-djinn zijn geworden en hem beginnen te beïnvloeden. Pazuzu weigert weer om Matan Addaru Jabarim aan te vallen. Shanda, Toufec en Pazuzu moeten vluchten, waarbij het door Pazuzu gecreëerde mini- bolruimteschip THOERIS wordt gebruikt. Pri en Kemeny blijven op Luna, terwijl de THOERIS het hemellichaam verlaat. Toufec's doel is de stad Aures. Alleen daar kan Pazuzu 'genezen' worden.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende