< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2739 • 2349    DE STERRENROEPER


Sinds de mensheid in het heelal is doorgebroken heeft ze een geschiedenis vol afwisseling achter zich: de Terranen – zoals de leden van de verenigde mensheid zich noemen – zijn allang naar verre sterreneilanden doorgestoten. Steeds weer treffen Perry Rhodan en zijn metgezellen ruimtevarende civilisaties en sporen van kosmische machten die het gebeuren in het universum beïnvloeden.

In het jaar 1516 nieuw galactische tijdrekening staat de Melkweg al twee jaar onder invloed van het Atopische tribunaal, een nog steeds grotendeels mysterieuze organisatie die beweert vrede en veiligheid te bieden in het kader van de 'Atopische orde'.

Wat voor effecten de Atopische orde kan hebben, ervaart Perry Rhodan aan den lijve: hij is in de galaxie Larhatoon terecht gekomen, het vaderland van de Laren die anderhalf millennium geleden als lid van het concilie van de zeven een aanzienlijke tijd over de Melkweg heersten. In Larhatoon vormen Perry Rhodan en Bostich zich een beeld van de situatie en zoeken bondgenoten tegen het tribunaal. Aan boord van een ruimteschip van het vuurvolk bezoeken ze nu de sterrenroeper ...


Perry Rhodans missie bij de Vidrieten is beëindigd - hoe dan ook. Nu moet hij het opnemen tegen een tegenstander die hij beter als vriend kon hebben.

Arndt Ellmer richt zich echter eerst op de Melkweg en de gebeurtenissen aldaar.


Oorspronkelijke titel: Die Sternenrufer

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Plantekening (Duits exclusief): space-jet van de ROMULUS-klasse door Johannes Fischer

Nederlandse vertaling: Rik Rook


OPMERKING: de voortzetting van dit thema staat in aflevering 2752.Samenvatting: Perry Rhodan in het stelsel van de Vidrieten – hij wil een interstellair teken verzenden.


Locatie en tijdsruimte: Vi – ?


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De onsterfelijke is voor de Vidriten onzichtbaar. Neacue – De Benetah leent zich voor meer dan maar één oor. Vassanar Ghesscy – De Onryoon denkt dat het eenvoudig zal zijn. Khild en Thiajin – Twee ruimtevaarders begeven zich op het ultieme avontuur. Osueo – De Lucbarni begrijpt dat Rhodan's missie gevaarlijker is dan hij eerst aannam.De Vidriten bedrijven sinds enkele generaties ruimtevaart binnen de grenzen van hun zonnestelsel. Ze staan voor het inluiden van een nieuw tijdperk: de start vindt plaats van het eerste bemande hyperlichtsnelle ruimteschip. Khild en Thiajin, de enige bemanningsleden van de met een hyperspronginstallatie uitgeruste PATHADD, voltooien de sprong succesvol, maar het schip explodeert kort voor de rematerialisatie. De Vidriten geloven in een ongeval, maar Perry Rhodan en zijn begeleiders weten wel beter. Ze hadden met de kleine Lucbarni-sloep KOLOSHO, beschermd door een capabel anti-peilsysteem, een wachtpositie betrokken in het Pethpar-stelsel. Ze observeren onopgemerkt hoe een Onryonenschip OUKEVOY het volledig weerloze Vidritenschip vernietigd. Een overlevende wordt door de OUKEVOY geborgen, dan zet het bolruimteschip koers naar Vi, de thuisplaneet van de Vidriten.e

Door de aanwezigheid van de Onryonen neemt de hele aangelegenheid een volledig nieuwe dimensie aan, maar de Lucbarni ondersteunen Rhodan nog steeds. Als de Terraan de boodschap van de Onryoon Vassanar Ghesscy aan de Vidriten afluistert, is hem duidelijk dat hij moet ingrijpen. Ghesscy beweert dat de hypersprongaandrijving levensgevaarlijk is, wat inderdaad door de vernietiging van de PATHADD aangrijpend werd gedemonstreerd. In naam van het Atoopse tribunaal biedt hij de Vidriten een overdracht van technologie aan, waardoor het volk – wat hij natuurlijk verzwijgt – in de Atoopse orde moet worden geïntegreerd. De Vidriten zullen dan precies zoals alle andere volken van Larhatoon afhankelijk zijn van de Atopen en hun hulpvolken. Chanpaja, de vhemej (regeringschef) van Vi, is echter sceptisch, laat zich echter geleidelijk door Ghesscy inpakken.

Om de Lucbarni niet te compromitteren laat Rhodan zich alleen op Vi afzetten. Daar de Vidriten, behalve een cyclopen-voorhoofdsoog, absoluut mensachtig zijn is het voor Rhodan geen probleem om zich verkleed onder het volk te mengen en informatie te verzamelen. Zijn doel is het cedejat, een radioinstallatie die een overal in Larhatoon te ontvangen boodschap uitzendt. Deze bezit een soort paramechanisch watermerk dat Rhodan wil voorzien van een eigen signatuur ('SOS PR' in morsetekens). Daarmee zullen de helpers uit de Melkweg, van wie Rhodan om bepaalde redenen spoedige aankomst verwacht, op zijn spoor worden gezet. De tijd dringt want Ghesscy heeft reeds de uitschakeling verlangt van de cedejat. Om de nietsvermoedende Vidriten voor de Onryonen te kunnen waarschuwen moet Rhodan de overlevende van de PATHADD bevrijden want deze kent de waarheid. Met Neacue's hulp is dat kinderspel. Rhodan haalt de zwaar gewonde Thiajin uit de OUKEVOY. Ze is nog lang genoeg bij bewustzijn om haar geheime dienst te hulp te roepen. Zo krijgt Rhodan contact met Chanpaja, die hij de situatie in Larhatoon verduidelijkt.

Chanpaja vertrouwt Rhodan en verzet zich tegen Ghesscy's eis. Het cedejat blijft geactiveerd. Rhodan ontvangt toestemming om zijn signatuur toe te voegen. De jonge Vidriten Kathapor en Vhicia leiden hem naar het cedejat. Het paramechanische watermerk wordt opgeslagen via de verzending van een psi-begaafde Vidriet. Neacue verklaart op Vi achter te willen blijven om op Rhodan's helpers te wachten. Ondertussen heeft Ghesscy argwaan gekregen en de KOLOSHO gepeild. Hij vernietigt de Lucbarni-sloep met een  gevechtszwever, de echter kort erna net als de OUKEVOY door drie Lare-gelaatsruimteschepen wordt neergeschoten. Avestry-Pasik is gearriveerd.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende