< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2738 • 2348    DOMEIN VAN HET VUURVOLK


Sinds de mensheid in het heelal is doorgebroken heeft ze een geschiedenis vol afwisseling achter zich: de Terranen – zoals de leden van de verenigde mensheid zich noemen - zijn allang naar verre sterreneilanden doorgestoten. Steeds weer treffen Perry Rhodan en zijn metgezellen ruimtevarende civilisaties en sporen van kosmische machten die het gebeuren in het universum beïnvloeden.

In het jaar 1516 nieuw galactische tijdrekening staat de Melkweg al twee jaar onder invloed van het Atopische tribunaal, een nog steeds grotendeels mysterieuze organisatie die beweert vrede en veiligheid te bieden in het kader van de 'Atopische orde'.

De Atopische orde geldt al langer in de galaxie Larhatoon - het vaderland van een volk dat in vroegere tijden groot onheil over de mensheid bracht.

Het gaat om de Laren die als lid van het concilie van de zeven meer dan een eeuw over de Melkweg heersten. Perry Rhodan en Bostich, die in Larhatoon terecht zijn gekomen, proberen meer over het tribunaal te ontdekken. Daarbij komen ze in het domein van het vuurvolk ...


Het is Perry Rhodan met hulp van de Lucbarni's gelukt om de volgende bestemming van zijn reis te ontdekken. Om daar te komen, probeert hij zich van de hulp van de Vidrieten te verzekeren.


Oorspronkelijke titel: Domäne des Feuervolks

Auteur: Susan Schwartz

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Rik Rook


OPMERKING: net als in het vorige deel komt ook in dit verhaal de 'vuurfluisterraarster' Axa Akianda (Aki Alexandra Nofftz) voor. Weliswaar treedt ze niet zelf op maar wordt meermaals vermeld. Zie hiervoor Perrypedia: een dankwoord.Samenvatting: het kosmische moment – Perry Rhodan beleeft het omega-fragmentarium.


Locatie en tijdsruimte: Larhatoon – ?


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De onsterfelijke verneemt meer over het leven in het vuur. Gaumarol da Bostich – De Arkonide vormt samen met Perry Rhodan een goed team. Gesspyr Hocctosser en Voruder-Paac – De Onryoon en de Lare zoeken naar het oerthuis van de Laren. Osueo – De Lucbarni begeleidt zijn gasten.Een Lare verschaft zich toegang tot de vertrekken van de Greiko Baudencerc. Hij zegt Avestry-Pasik te zijn en beweert dat Koonepher-Trest hem heeft bestempeld tot zijn opvolger als eerste hetran. Baudencerc moet toegeven dat dit klopt en dat hij de designatie had gemanipuleerd om een broederoorlog van de Laren te verhinderen. De oude eerste hetran had de naam van de aanvoerder van de proto-hetosten al dagen eerder geregistreerd in het designatum. Maar hoe, zo wil Baudencerc wissen, kan Avestry-Pasik zo zeker zijn van zijn zaak? De Lare beweert dat het vectorion hem heeft geroepen. Het bevat een echt relikwie, namelijk het vingerkootje van een parabegaafde oer-Lare. Het vectorion is het rechtmatige bezit van elke eerste hetran en het legitimeert deze in zijn ambt. Avestry-Pasik kan de roep van het vectorion nog steeds voelen. Hij weet nu dat Perry Rhodan het vectorion in zijn bezit heeft. Van haat vervuld volgt hij de OVPASHIR, die op weg is naar het Lucbarni-heelalhabitat LUCVAIT.

Rhodan leert de vlammentong Venerayke kennen, een hoge rang adviseuse van Osueo. Ze herkent dat Rhodan geen Shetorner is, vraagt echter niet verder door. Ze neemt een 'lange adem' waar bij hem en Bostich, vermoedelijke gaat het om de vitale energie van de cellenactiveerders. Iets dergelijks had Venerayke vele jaren eerder al een keer bespeurd toe ze deel nam aan een onderzoek van het omega-fragmentarium op de planeet Cautghossor in het Lucbarni-domein. Dit artefact moet sinds de oertijd op de planeet zijn neergestort. Er zijn alleen nog maar enorme puinresten van over, eronder werd een Atoopse synaptor gevonden. Venerayke gelooft dat ze bij het onderzoek van het artefact de klank heeft vernomen van de oerknal. Door deze belevenis wordt ze nog steeds beïnvloed. Het blijkt dat het vectorion naar het centrum wijst van Larhatoon, waar het aan de Atopen voorbehouden domein Shyoricc zich bevindt. De gehele sector wordt door een gigantische repulsor-wall afgeschermd en is zodoende onbereikbaar. Het Haynesser-stelsel, waartoe Cautghossor hoort, ligt op weg daarheen. In het gebied bevindt van een hyperstormrif, heelal-vlammengoud, waardoor de OVPASHIR het niet kan bereiken. De vlammengondel LUCVAIT is echter uitgerust met een oude langeafstandsoverbrenger waarmee het traject tot Cautghossor's maan Jacpruna kan worden overbrugd.

In LUCVAIT's buurt wordt de OVPASHIR aangevallen door drie Laren gelaatsruimteschepen. Ene toont kort het gezicht van Avestry-Pasik. De Lucbarni zoeken geen strijd en zijn door hun gravolenzen-beveiligingssystemen nauwelijks kwetsbaar, weten zich echter ook te verweren. Met hun hyperkatapulten geven ze de proto-hetosten een afstraffing. De gelaatruimteschepen trekken zich terug als de OVPASHIR versterking krijgt van de LUCVAIT. Bostich inspecteert nauwkeurig de indrukwekkende wapensystemen van de Lucbarni, terwijl Rhodan zich met Venerayke, Osueo, zijn zoons Voanos en Neacue (die eigenlijk in de OVPASHIR had moeten achterblijven) per overbrenger vertrekken naar Jacpruna. In het lokale onderzoeksstation verneemt hij dat uit het nabij gelegen Pethpar-stelsel, dat door de Vidriten wordt bewoond, een radioboodschap wordt verzonden die in heel Larhatoon kan worden ontvangen. Het bericht bevat het getal pi, alsook miljoenen-priemgetallen en stelt tevens dat de Vidriten werken aan een nieuw soort hyperlichtaandrijving.

Het omega-fragmentarium is een over meerdere kilometer lengte verstrooide aaneenschakeling van bizarre puinfragmenten, die zich aan een exacte analyse onttrekken. De Atoopse synaptor eronder is onbeschadigd. In zijn buurt voelen allen een heel bijzonder aura, maar pas als Rhodan in de synaptor plaats neemt reageert het object. Rhodan blikt in de oneindigheid en ziet gezichten, waarvan hij het aantal merkwaardigerwijze precies kent – het zijn er 10 tot de macht 123, een vigintiljard. De gezichten zien letterlijk alles. Ze zien alle elementaire deeltjes waaruit alles bestaat en ze kennen elke gebeurtenissen vanaf de oerknal. Rhodan verneemt twee boodschappen: "Vrees niet. Alles is zojuist pas begonnen" en "Wij zijn in de verre landen". Rhodan is dieper onder de indruk als toen hij het antwoord afwees van de 'derde ultieme vraag' op de 'berg van de schepping'. Voor zijn kameraden verzwijgt hij wat hij heeft beleefd.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende