< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2733 • 2343    ECHO VAN DE APOCALYPS


Sinds de mensheid in het heelal doorgebroken is heeft ze een geschiedenis vol afwisseling achter zich: de Terranen

– zoals de leden van de verenigde mensheid zich noemen – zijn allang naar verre sterreneilanden doorgestoten. Steeds weer treffen Perry Rhodan en zijn metgezellen ruimtevarende civilisaties en het spoor van kosmische machten die de gebeurtenissen in het universum beïnvloeden.

In het jaar 1516 nieuw galactische tijdrekening staat de Melkweg thans sinds twee jaar onder de invloed van het Atopische tribunaal, een nog steeds verregaand raadselachtige organisatie, die voorgeeft in het kader van de 'Atopische orde' voor vrede en veiligheid te zorgen.

Hun macht hebben de Atopen meermaals bewezen, onder andere doordat ze Perry Rhodan en imperator Bostich tot een 500-jarige eenzame opsluiting veroordeelden. De beide gevangenen konden echter ontsnappen - en bevinden zich nu op een reis naar de thuisgalaxie van een van hun medegevangenen. Het gaat naar het vaderland van de Laren, dat eveneens onder de heerschappij van het Atopische tribunaal staat. Op de weg daarheen horen ze van de echo van de apocalyps ...


Op weg naar de thuisgalaxie van de Laren heeft Perry Rhodan maar weinig substantieels over het Atopische tribunaal verraden, maar zijn nieuwsgierigheid is geprikkeld. Als hij echt wil proberen zijn thuisgalaxie te bevrijden, dan blijft hem niet veel tijd over. Elke verstrijkende dag versterkt de positie van het tribunaal. En hoe zit het met het geheimzinnige wapen dat bij de Laren werd gebruikt?

Ook in aflevering 2734, geschreven door Uwe Anton, houden we ons bezig met Perry Rhodan's en Bostich's avonturen.


Oorspronkelijke titel: Echo der Apokalypse

Auteur: Michael Nagula

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: gestrand tussen de galaxies – vermomd als Onryonen.


Locatie en tijdsruimte: AIKKAUD – ?


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan is gemaskerd. Bostich – De imperator zonder rijk moet van zijn zware verwonding herstellen. Neacue – De Benetah is de galactici behulpzaam. Avestry-Pasik – De Lare hoofdfractor kent als enige het reddingsplan. Galdkaut – Een Zöllner openbaart details van de apocalyps.De GYUDOON reist via een uit vijf sterrenportalen bestaand overbrengertraject naar Larhatoon. Bostich is vanwege zijn zware verwonding niet handelingsbekwaam. Avestry-Pasik gaat steeds weer op pad in de opslagruimte waarin de container staat met vae-metaal, die de verstekelingen gebruiken als schuilplaats. De proto-hetosten hebben goede voorbereidingen genomen. Avestry-Pasik kan gebruikmaken van ontelbare minuscule drones die als spionsondes gebruikt kunnen worden en bovendien inzetbaar zijn als camouflage. Ze omhullen hun drager en met optisch bedrog vormen ze een ander verschijningsvorm. Perry Rhodan benut opnieuw zijn reputatie als hetork tesser om Avestry-Pasik te beïnvloeden. Hij wil met de Laren samenwerken om tegen het Atoopse tribunaal op te treden want de proto-hetosten, klaarblijkelijk door Avestry-Pasik aangevoerd, kunnen waardevolle bondgenoten zijn.

Nadat Avestry-Pasik de drones heeft geactiveerd, kunnen hij en Rhodan zich een beeld vormen van de omstandigheden in de GYUDOON. Vermomt als Onryonen verlaten ze het vrachtruim. De ruimtevader heeft intussen het sterrenportaal AIKKAUD bereikt. Men stelt een bijzonderheid vast in het overbrengertraject want deze wordt niet door de Onryonen gecontroleerd maar door de Aiunkko. Deze drie meter grote en zeer massieve wezens met een witte, sponzige huid, kale schedel en één zwart oog houden alle arriverende schepen – zo ook de GYUDOON – bij AIKKAUD aan om tol te heffen. Drie Zöllner kammen het gehele schip uit en nemen schijnbaar in het wilde weg allerlei voorwerpen mee, wat door de Onryonen wordt geduld. Rhodan en Avestry-Pasik volgen de Zöllners. De Terraan bemiddeling tijdens een geïrriteerde situatie als één van de drie Aiunkko een pyzhurg-standbeeld wil confiskeren.

Zo krijgt Rhodan contact met de Zöllner Galdkaut, die hij later ontmoet in een louche etablissement in het sterrenportaal. Hij verneemt dat de Aiunkko oorspronkelijk komen uit de galaxie Lajaspyanda, het thuis van de Greikos. Voorheen, in het tijdperk van de verduistering, hadden ze onder de Laren te lijden die hele sectors van de galaxie teisterden met hun gravocompressor. Onder de Laren was een broederoorlog uitgebroken, volksverhuizingen waren het gevolg. Pas door het ingrijpen van het Atoopse tribunaal was de rust teruggekeerd. Sindsdien leven de Aiunkko in AIKKAUD in ballingschap en lijden nog steeds onder het oude trauma. Wanneer ze de drug genaamd splinter nemen ontwikkelen ze een soort collectief bewustzijn. Met behulp van de door hen ingevorderde tol willen ze eens tot nieuwe grootte opklimmen. Op dit moment zijn ze, ondanks hun vrijheden die ze genieten in AIKKAUD, niet meer dan slaven. Rhodan verneemt dat het tegenwoordig door de Tolocesten beheerde overbrengertraject eens werd beheerd door verschillende volkeren, maar zomaar werd overgenomen door de Onryonen en uit veel meer bestaat dan de vijf regie-portalen.

Rhodan wil nu proberen om een radiobericht te verzenden naar de Melkweg. De door Neacue beïnvloedde Galdkaut leidt Rhodan naar de Onryoon Passtar Loccolur die werkt in de centrale bol van het sterrenportaal. Deze is een 'handelspartner'  van Galdkaut. Rhodan schotelt Loccolur een sterk verhaal op en ontvangt de toegangscode voor de besturingscentrale, moet daar echter ontsteld vaststellen dat de GYUDOON is weggevlogen. In de centrale schakelt Rhodan de beveiligingsagenten uit met dagor-gevechtstrucs. Plotseling verschijnt Loccolur en schiet Galdkaut neer. Rhodan slaat Loccolur bewusteloos. Hij kan nu eindelijk enkele sondes programmeren met een boodschap en naar de Melkweg sturen. Dan duiken drie andere Onryonen op. Er volgt een schietpartij. Rhodan doodt twee tegenstanders, dan herkent hij de derde als Avestry-Pasik. De beide anderen waren vermomde proto-hetosten. Avestry-Pasik was bevreesd dat Rhodan hem aan de Onryonen wilde uitleveren en was hem gevolgd, vooral omdat hij hem nodig heeft voor de verzetsstrijd in Larhatoon. Samen weten ze de GYUDOON terug te laten keren. Neacue manipuleert de ooggetuigen van het voorval. Daarna gaat de reis verder. Het doel is de wetenschappelijke onderzoeksplaneet Volterhagen in het Laren-domein.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende