< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2731 • 2341    GEVANGENISWERELDEN


Sinds de mensheid in het heelal doorgebroken is heeft ze een geschiedenis vol afwisseling achter zich: de Terranen – zoals de leden van de verenigde mensheid zich noemen – zijn allang naar verre sterreneilanden doorgestoten. Steeds weer stoten Perry Rhodan en zijn metgezellen op ruimtevarende civilisaties en op het spoor van kosmische machten die het gebeuren in het universum beïnvloeden. In het jaar 1516 nieuw galactische tijdrekening staat de Melkweg thans sinds twee jaar onder de invloed van het Atopische tribunaal, een nog steeds verregaand raadselachtige organisatie, die voorgeeft in het kader van de 'Atopische orde' voor vrede en veiligheid te zorgen.

Hun macht hebben de Atopen meermaals bewezen, onder andere doordat ze Perry Rhodan en imperator Bostich tot een 5O0-jarige eenzame opsluiting veroordeelden. Perry Rhodan's metgezellen willen het daar niet bij laten en gaan op weg om hun vriend te bevrijden. Gucky en Icho Tolot begeven zich naar de gevangeniswerelden ...


De boetecellen van de donkere planeten komen over als ontsnappingsbestendige gevangenissen - en toch lijkt het niet onmogelijk te zijn om van daaruit te vluchten. Gucky en zijn begeleiders staan voor een groot raadsel: wat is er met Perry Rhodan en Bostich gebeurd?

Antwoorden daarop levert Uwe Anton in de volgende aflevering: we blikken terug op Perry Rhodan's belevenissen sinds zijn noodlottige veroordeling door het Atopische Tribunaal.


Oorspronkelijke titel: Gefängniswelten

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): SCHERPZINNIGHEID IS HET OOR VAN DE GERECHTIGHEID – ruimteschip van de Tesqiren Dhayqe, pleitbezorger van het Atoopse tribunaal door Gregor Sedlag

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: op zoek naar Perry Rhodan – de dwaalplaneten in het brandpunt.


Locatie en tijdsruimte: Bootasha – 3–14 maart 1516 NGT (5103 na Chr.)


Hoofdpersonen: Icho Tolot – De onsterfelijke fungeert als mentor. Avan Tacrol – De jonge Haloeter probeert zich te bewijzen. Gucky – De muisbever is bereid om alles te doen om Perry Rhodan te redden. Toio Zindher – De Tefroodse blijft trouw aan Vetris-Molaud. Viccor Bughassidow – De eigenaar van de KRUSENSTER analyseert de gebeurtenissen. Madame Raadgever – Ze wordt door de groene Heinerich bezocht.Op zoek naar Perry Rhodan en Bostich vliegt de KRUSENSTER naar de Onryoonse gevangeniswerelden. Ze bereikt Gorgesd in de Murloth-nevel op 3 maart 1516 NGT. De dwaalplaneet werd door de Onryonen grootschalig verbouwd. Een cluster van minstens 10.000 Onryoonse schepen omcirkelt de wereld. Daar het om zijn beste vriend gaat schrikt Gucky er niet van terug om Toio Zindher onder druk te zetten, want de Tefroodse weigert standvastig om haar paravaardigheid vrijwillig in te zetten. Zindher ontvangt geen vitaalimpulsen van cellenactiveerderdragers. Rhodan en Bostich zijn daar dus niet aanwezig. Jawna Togoya volgt haar Posbi-intuïtie en legt Bootasha als volgende doel vast. Hier zijn de bouwwerkzaamheden ook verder gevorderd. Drie clusters van 4000, 4500 en 6000 ruimteschepen, voornamelijk ruimtevaders, bewaken de planeet. Deze keer ontvangt Zindher de voor Rhodan en Bostich karakteristieke impulsen – maar ze worden steeds zwakker, alsof de cellenactiveerders uitdoven!

De tijd dringt en een aanval komt niet in aanmerking. Derhalve komen de Haloeters in actie. De sloep BRUSSILOW II wordt voor dit doel opgeofferd. De Posbi Narmal vliegt ermee naar Bootasha en laat zich neerschieten. Beschermd door een nieuw soort hardschuim van USO-fabricaat laten Icho Tolot, Avan Tacrol en enkele Posbi's (die hun plasmadeel veiligheidshalve hebben achtergelaten in de KRUSENSTER) zich vermomd als puinresten neerstorten op het planeetoppervlak, wat zelfs voor de struktuuraangepaste reuzen van Haloet een zware belastingsproef is en niet zonder verwondingen verloopt. Tolot moet de wat onstuimige jongere Haloeter bovendien tot de orde roepen. Tacrol schikt zich want hij ziet in Tolot een ohmak – een vaderlijke mentor die hij moet gehoorzamen. Tolot weet niet zeker of hij bereid is om deze rol op zich te nemen voor Tacrol.

Intussen informeert Viccor Bughassidow in de KRUSENSTER zich over de actuele galactopolitieke situatie. Zoals de transgenetische alliantie, dat alle voormalig onafhankelijke Tefroder-staten in het nieuwe tamanium integreert tot het vritham. De nieuwe minister van zorg Baios Corm verricht vlijtig de propaganda. Hij maakt bekend dat Tefor als planeet in beeld is gekomen waar de door Atan Addaru Dannoer vastgestelde galaxiewijde conferentie zal plaatsvinden in 1519 NGT, die over de uitwerking zal gaan van de Atoopse orde. Het kristalpaleis werd naar Zalit verplaatst. De Arkoonse viceimperator Tormanac da Hozarius kondigt een nieuwe vorm van het imperium aan waardoor de Arkonen sterker zullen worden. Er zal een hoofd- en coördinatiewereld komen, geen centrale wereld meer, voornamelijk zonder samenstelling van andere volken.

De Posbi's zetten op Bootasha een overbrenger in elkaar waarmee Gucky op de dwaalplaneet arriveert. De omgeving wordt verkend. Op de planeet zijn enkele Onryoonse steden en de gevangeniscellen bevinden zich onder het planeetoppervlak. Ze worden als boetecellen beschreven en zijn alleen bereikbaar met voycranden. Deze lithosfeerduikers worden door speciale piloten bestuurd en boren zich eenvoudigweg door de planeetkorst. Gucky spoort een Onryoon op, genaamd Soroloyn Tevvcer, bij wie het gaat om de voor Rhodan en Bostich belaste boetewachter. De man wordt door Tolot ontvoerd en met inzet van drugs gewillig gemaakt. Rhodan's boetecel wordt eerst opgezocht. Voor Bostich's bevrijding blijft niet genoeg tijd over want de achtervolgers zitten al op het spoor van de lithosfeerduikers en komen snel dichterbij. Rhodan's boetecel is echter leeg – de Haloeters bergen alleen maar een, minstens drie maanden oude, uit tt-progenitoren bestaande cellenactiveerder-imitatie.

Per overbrenger keren Gucky en zijn kameraden terug in de KRUSENSTER. Tevvcer wordt ook meegenomen. Hij is ontsteld over het vluchten van de gevangenen en gaat ervan uit dat een bepaalde medegevangene heeft gediend als vluchthelper. Gucky leest Tevvcer's gedachten. Hij verneemt dat de vluchthelper uit een ver verwijderde galaxie stamt en dat hij Rhodan (vermoedelijk ook Bostich) zeer waarschijnlijk daarheen heeft meegenomen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende