< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2728 • 2338    DE GRAVO-ARCHITECTEN


Sinds haar eerste ruimtereis heeft de mensheid een spannende, bewogen geschiedenis meegemaakt: de Terranen – zoals de leden van het verenigde mensenras zichzelf noemen – hebben al lang geleden verre sterreneilanden bereikt. Telkens weer stuiten Perry Rhodan en zijn metgezellen op ruimtevarende beschavingen - en op het spoor van kosmische machten die de gebeurtenissen in het universum beïnvloeden.

In het jaar 1514 nieuw galactische tijdrekening staat de Melkweg voor een zware beproeving: aan de ene kant dreigt er een interstellaire oorlog tussen de Tefroders en de Blues, aan de andere eist het omineuze atopische tribunaal de wettelijke soevereiniteit op over alle werelden van de Melkweg. De Atopen veroordelen Perry Rhodan en imperator Bostich tot een gevangenisstraf van 500 jaar en bepalen dat het Arkon-stelsel moet worden teruggegeven aan zijn oervolk, de Naats.

De Onryonen zijn de uitvoerende macht van het tribunaal. Ze hebben zich ingenesteld op de aardse maan Luna en heersen daar. Luna is overtrokken met een techno-vlechtwerk dat de Maan in staat stelt tot interstellaire verplaatsing.

Als de Onryonen de aandrijving inschakelen en het Lunaire verzet dit saboteert, strandt Luna op een gevaarlijke plek. Hulp wordt aangeboden door de gravo-architecten ...


Mensen en Onryonen hebben een lange weg te gaan - in meer dan één opzicht. In de Melkweg gaat het nog steeds om het belang van het atopische tribunaal: Gucky begint met de missie om Perry Rhodan te bevrijden. De USO reageert ook. De Ertrusiërs rijzen op en de Arkoniden verlaten langzaam hun thuis. Mark A. Herren beschrijft het lot van de galaxie, vormgegeven door het atopische tribunaal, in het volgende boekje.


Oorspronkelijke titel: Die Gravo-Architekten

Auteur: Michelle Stern

Omslag: © Arndt Drechsler

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Charlotte Bakker


OPMERKING 1: op de omslag is H. G. Ewers afgebeeld.

OPMERKING 2: de voortzetting van dit thema staat in PR 2743.Samenvatting: ze starten een onmogelijke expeditie – het doel is de redding van Luna.


Locatie en tijdsruimte: Luna – mid augustus 1514 NGT (5101 na Chr.)


Hoofdpersonen: Shanda Sarmotte – De mutante komt op een waanzinnig idee. Toufec – Pazuzu's meester bewijst zich in tweede instantie toch als nuttig. Pri Sipiera – De aanvoerster van het verzet strijdt tegen haar vooroordelen. Fionn Kemeny – De wetenschapper groeit boven zichzelf uit. Raphal Shilo – De verzetsstrijder gelooft in het onmogelijke.Nadat ze de voors en tegens van een samenwerking met de Onryonen hebben doorgesproken, arriveren Pri Sipiera, Shanda Sarmotte, Toufec, Fionn Kemeny en andere verzetsstrijders bij kanselier Fheyrbasd Hannacoy, de Tolocest Met-de-Gammaflits en andere vertegenwoordigers van de bezettingsmacht. Alleen Antonin Sipiera zelf is er niet bij – Leza Vlyoth kan uiteindelijk niet riskeren dat de telepate Shanda de waarheid aftast. Pri merkt in een gesprek onder vier ogen met haar vermeende vader niets van de misleiding. De Onryonen hebben intussen tevergeefs geprobeerd om een ruimteschip door de repulsor-wall te sturen. Deze werd meteen vernietigd. Gravo-fenomenen hebben andere verwoestingen op Luna aangericht, voordat de structuurluiken in de wall konden worden gesloten. Desondanks wordt vastgesteld dat het sterrenvierkant ongeveer 20 miljoen jaar oud is en dat Luna vanwege de gravo-fenomenen onderhevig is aan een tijddilatatie.

Daar duidelijk is dat de constellatie van vier neutronensterren (Toufec doopt ze met de naam Dhalaam, naar het Arabische woord voor duisternis) niet van natuurlijke oorsprong kan zijn, bestaat het enige vooruitzicht op redding in een hulp oproep aan de onbekende gravo-architecten. Hiervoor moet uit tt-progenitoren en Pazuzu's nanogenten een minuscule sonde worden gecreëerd waarin een mentale kopie van Toufec kan worden opgeslagen. Met de fabricage de gravo-duiker-sonde wordt onmiddellijk begonnen. Terwijl de sonde de neutronenster Dhalaam-Delta nadert, die Luna onstuitbaar aantrekt en spoedig zal vernietigen, kan Shanda telepathisch contact behouden met diens kunstmatig geschapen bewustzijnssplinter.

Pri's lijfwacht Raphal Shilo wordt door zijn vriend, de excentrieke coco-interpretator Mathieu Cort, op een eigenaardig en in een bepaald opzicht ook plausibel klinkend idee gebracht. Cort meent dat de gravo-afgrond slechts een misleiding is van de Onryonen. Deze hebben het voornemen om Toufec, of beter gezegd zijn nanogentenzwerm, in hun macht te brengen. Dat moet beslist worden verhinderd. Daar ook Pri wantrouwig is stemt ze toe dat op de plek van het gebeuren een kooi-overbrenger wordt opgebouwd als vluchtmogelijkheid.

Het experiment lukt. De gravo-duiker ontdekt op Dhalaam-Delta een structuur van kristal. Hierbij moet het gaan om de stuurcentrale waarmee het sterrenvierkant stabiel wordt gehouden. De bewustzijnssplinter dient voor Shanda min of meer als een relais. Zo kan ze mentaal contact maken met Kustos, een als de Griekse letter chi gevormd kunstmatig wezen, die als bewaker dient. Kustos interesseert zich niet voor het noodlot van de Lunaren, daar hij aanneemt dat ze horen bij het imperium van de rebellen, die als vijanden gelden van de oude sterrenlanden in de Melkweg-Southside. Shanda argumenteert tevergeefs, vooral omdat ze geen vermoeden heeft waarover Kustos het eigenlijk heeft.

Dan slaat Shilo toe. Hij probeert Toufec te ontvoeren. Bonthonner Khelay, militair opperbevelhebber van de Onryonen, heeft Shilo geobserveerd en neemt hem en vervolgens de kooi-overbrenger onder vuur. Iets explodeert. Shanda raakt door een klein brokstuk levensgevaarlijk gewond en moet worden behandeld. Als ze weer enigszins gezond is maakt ze nog een keer mentaal contact met Kustos. In werkelijkheid was het contact niet helemaal afgebroken. Kustos had alles meebeleefd. Hij is onder de indruk van Shanda's levenswil en heeft herkend dat het imperium van de rebellen allang niet meer bestaat. Van zijn heerser ontvangt hij toestemming om Luna te redden. De Maan wordt in een stabiele omloopbaan gebracht.

Nu kan worden begonnen met de reparaties aan de steden en het transpositor-netwerk. Dat zal enige tijd in beslag nemen. YLA verklaart dat zij en respectievelijk NATHAN de derde macht zijn geweest die verantwoordelijk was voor de Luna's verplaatsing naar de gravo-afgrond. Daarmee werd tijd gewonnen, bovendien kan nu de repulsor-wall voorlopig ook niet meer vanaf Luna worden doorkruist!

Een week na de behandeling heeft Shanda zich weer volledig hersteld. To


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende