< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2727 • 2337    AAN DE GRAVO-AFGROND


Sinds de mensheid in het heelal is doorgebroken, heeft ze een opwindende geschiedenis vol afwisseling meegemaakt: de Terranen – zoals de leden van de verenigde mensheid zich noemen - hebben niet alleen sinds duizenden jaren de eigen galaxie verkend, ze zijn allang naar verre sterreneilanden doorgestoten. Steeds weer stuiten Perry Rhodan en zijn metgezellen op ruimtevarende civilisaties - en op het spoor van kosmische machten die het gebeuren in het universum beïnvloeden. In het jaar 1514 nieuw galactische tijdrekening, dat volgens de oude tijdrekening met het begin van het zesde millennium overeenkomt, behoort de aarde tot de liga van vrije Terranen. Duizenden zonnestelsels met werelden waarop mensen wonen hebben zich bij dit sterrenrijk aangesloten. Maar er heerst onrust in de galaxie: aan de ene kant dreigt een interstellaire oorlog, aan de andere kant is het atopische tribunaal actief in de Melkweg. Het eist jurisdictie op over de Melkweg en veroordeelt, als eerste officiële daad, Perry Rhodan en keizer Bostich tot 500 jaar eenzame opsluiting. Het eist de wettelijke soevereiniteit over de Melkweg en veroordeelt als eerste officieel ambtelijke handeling Perry Rhodan en imperator Bostich tot een 50O-jarige isolatiegevangenschap. De uitvoerende macht van het tribunaal schijnen de Onryonen te zijn, die zich op de aardse maan Luna hebben gevestigd en deze beheersen. Luna wordt omringd door een techno-vlechtwerk, dat de Maan in staat stelt zich interstellair voort te bewegen. Als de Onryonen deze aandrijving inzetten, komt Luna echter plotseling aan de gravo-afgrond te staan ...


Luna is bij de gravo-afgrond terechtgekomen. Onryonen en de Lunaire bevolking zien de ondergang tegemoet. Hebben de concurrerende machtsaanspraken op de aardse maan dit lot werkelijk bezegeld? Je leest de belevenissen van Toufec en Shanda Sarmotte in het volgende deel.


Oorspronkelijke titel: Am Gravo-Abgrund

Auteur: Michelle Stern

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): CHUVANC door Lars Bublitz

Nederlandse vertaling: Latoya Kreffer


OPMERKING: in de roman wordt door de Tolocesten gezegd dat vermoedelijk het ingrijpen van een onbekende macht de Maan tijdens de tocht voor vernietiging heeft behoed. Bij wie of welke macht het gaat is niet genoemd en elke benaming – waren het kosmocraten, superintelligenties of een andere onbekende entiteit – is volkomen speculatief. Het onwaarschijnlijkste is een ingrijpen van NATHAN, daar het maanbrein op dat tijdstip onafscheidelijk was verbonden met het genie van de Onryonen en in nauwe uitwisseling stond met de Tolocesten. Was iemand in staat om de tocht te beïnvloeden dan hadden de Tolocesten dit ook gekund.Samenvatting: het verzet plant de sabotage – en Luna stort in een catastrofe.


Locatie en tijdsruimte: Luna – 10–11 augustus 1514 NGT (5101 na Chr.)


Hoofdpersonen: Fheyrbasd Hannacoy – De Onryoonse kanselier staat aan de gravo-afgrond. Pri Sipiera – De aanvoerster van het lunaire loopt rood aan. Toufec – Pazuzu's meester raakt in gevaar. Shanda Sarmotte – De mutante helpt waar ze kan. Fionn Kemeny – De wetenschapper sluit een verbond met YLA.Als het transpositor-netwerk voor de eerste keer wordt geactiveerd, zodat Luna uit de Aarde omloopbaan verdwijnt, komt het vanwege gravo-fenomenen tot zware bevingen. Mensen en Onryonen raken in gevaar, gebouwen worden beschadigd. YLA verklaart aan de verzetsstrijders dat Luna zich bevindt op een hyper-indifferentiespoor. De Maan rolt min of meer door een laag in een continuüm van hogere orde, waarin de lineair- en hyperruimte zich onscheidbaar mengen. Oorzaak van de gravo-fenomenen is de energie opwekking van het transpositornet. Gravitatie en hyperbarie worden in het techno-vlechtwerk op onbekende wijze verwerkt. Daarbij hebben geringe onnauwkeurigheden dodelijke effecten – en Luna's transpositie was maar de eerste van vele 'stappen' waarmee de Maan wordt verplaatst naar zijn nieuwe doel.

Daar de catastrofe is veroorzaakt door de Onryonen, keert de lunaire resident Antonin Sipiera zich voor het eerst tegen kanselier Fheyrbasd Hannacoy. Hij wordt prompt vervangen door de Jaj Leza Vlyoth, die in een openbare betoog in Sipiera's gestalte beweert dat de LVT Luna als een bedreiging beschouwde en dat deze de vernietiging van de Maan heeft voorbereid. Om deze reden wordt de Maan naar een andere plek verplaatst. Luna zal voortaan worden ingezet voor de ondersteuning van de vrede in de Melkweg.

YLA en Fionn Kemeny ontwikkelen een plan om dit te doorkruisen. NATHAN en het met deze verbonden synapsenprioraat worden bestuurd door de genifer Aytosh Woytrom. Woytrom is vanwege zijn vaardigheden onvervangbaar. Shanda Sarmotte en Toufec willen hem ontvoeren uit Iacalla. Tegelijkertijd zal YLA meerdere gravo-projectoren van Luna verbinden om één superzwaar en steeds wisselend gravitatieveld te creëren, dat het synapsenprioraat in de war zal brengen en de hyperbarie-energie opwekking zal storen.

Sarmotte en Toufec dringen door tot in Woytrom's verblijf, dat volledig bestaat uit techno-vlechtwerk – mogelijk is deze plek zelfs één van de kiemcellen van het techno-vlechtwerk. De genifer beheerst het techno-vlechtwerk perfect, gebruikt het als wapen en drijft beide mensen in het nauw. Alleen met Pazuzu's hulp lukt het hen om te vluchten, een deel van de plannen is daarmee mislukt. De inzet van de gravo-irritator is daarentegen succesvol. Luna valt terug in de standaardruimte. Het gejubel der verzetsstrijders is echter maar van korte duur.

Een volgende transpositie treedt toch in werking en raakt buiten controle. Ditmaal leiden de gravo-fenomenen tot verschrikkelijke vernielingen in Luna-city en Iacalla. De gravo-irritator wordt uitgeschakeld, maar Luna voert daarna meerdere ongecontroleerde sprongen uit en rematerialiseert uiteindelijk 100 miljoenen kilometer verwijderd van vier neutronensterren die een kunstmatig geschapen constellatie vormen. Van de Tolocesten verneemt Hannacoy dat een onbekende derde macht heeft ingegrepen. Luna bevindt zich middenin een hyperfysisch borrelende plasmawolk en wordt alleen tegen de dodelijke straling beschermd door de repulsor-wall. Eén van de neutronensterren trekt de Maan onstuitbaar aan.

In deze situatie wendt Hannacoy zich per holo-toespraak tot al Luna's bewoners – ook tot de verzetsstrijders. Luna bevindt zich aan een gravo-afgrond. Alle Lunaren zullen moeten samenwerken om hun thuis te redden.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende