< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2724 • 2334    TIJDGETUIGE VAN DE TOEKOMST


Sinds de mensheid in het heelal is doorgebroken heeft ze een geschiedenis vol afwisseling achter zich: de Terranen zijn allang naar verre sterreneilanden doorgestoten. Steeds weer stuiten Perry Rhodan en zijn metgezellen op ruimtevarende civilisaties en op kosmische machten die het gebeuren in het universum beïnvloeden.

In het jaar 1514 nieuw galactische tijdrekening, dat overeenkomt met het begin van het zesde millennium, behoort de Aarde tot de liga van vrije Terranen. Duizenden zonnestelsels met werelden waarop mensen wonen hebben zich bij dit sterrenrijk aangesloten.

Maar de galaxie is onrustig: aan de ene kant dreigt een interstellaire oorlog, aan de andere kant is het Atopische Tribunaal in de Melkweg actief. Zijn eerste representanten zijn de Onryonen die de uitlevering van Perry Rho- dan en imperator Bostich eisen.

De beide mannen gelden als de hoofdfractoren van een in de toekomst plaatsvindende wereldenbrand en juist die moet worden verhinderd. Na aanzienlijke offers zijn Rhodan en Bostich nu in handen van het tribunaal. Een proces moet beslissen over hun lot. Om de beschuldigingen te verduidelijken roept de Atopische rechter een heel bijzondere getuige op: het is de tijdgetuige van de toekomst ...


Het Atopische tribunaal heeft zijn oordeel uitgesproken - en het wordt duidelijk dat dit nog maar het begin is van een grote omwenteling in de Melkweg. Voor Terra is de eis van de Tefroders in dit verband waarschijnlijk bijzonder belangrijk. Christian Montillon vertelt over de gebeurtenissen in het hart van het Tefrodische machtsgebied.


Oorspronkelijke titel: Zeitzeuge der Zukunft

Auteur: Wim Vandemaan

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Rik Rook


OPMERKING: de voortzetting van dit thema staat in PR 2729.Samenvatting: het is de triomf van de Atopen – en wordt het proces het millennium


Locatie en tijdsruimte: Terrania, LORETTA-56 – 19–23 september 1514 NGT (5101 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan staat voor de rechtbank van het Atoopse tribunaal. Bostich I – De Arkonide begint een nieuwe leven. Sichu Dorksteiger – De Atorse doet een verbazingwekkende ontdekking. Attilar Leccore – De directeur van de TLD heeft iets te vertellen. Matan Addaru Dannoer – De Atoop velt zijn oordeel.Zodra Matan Addaru Dannoer de 232-COLPCOR verlaat, die op de Goshun-space-port staat, wordt hij aangevallen. Deze actie is door Arun Joschannan goedgekeurd, hoewel Perry Rhodan ertegen was. Geminiaturiseerde autonome wapensystemen brengen de ultra-harde bodemlaag van de ruimtehaven tot koken, maar de Atoop wordt geen haar gekrenkt. Kleine bolletjes vallen langs hem heen naar de bodem, waar ze langzaam oplossen. Bij een latere analyse komt aan het licht dat Dannoer straalbeschietingen en projectielen, samen met de kinetische energie, kan opnemen en omvormen in materieprojectieve objecten en deze weer kan uitscheiden. Hijzelf noemt deze bolletjes transcrementen.

Dannoer gaat gewoon verder zonder commentaar over de aanslag. Voor het proces tegen de kardinale-fractors Rhodan en Bostich zijn juryleden en een gerechtszaal nodig. Voor laatstgenoemde valt de keuze van de rechter op de Happy Betty, een dubieus etablissement in Happytown, dat hij naar eigen idee ombouwt en bekleedt met een variant van het op Luna bekend techno-vlechtwerk. Allerlei Terraan zullen als juryleden actief worden, dus niet alleen mensen van alle leeftijden maar ook ingeburgerde vreemdelingen, geoptimaliseerde intelligente dieren, intelligente robots en een futugen – het gesimuleerde bewustzijn van een nog niet geboren persoon.

Voor Cai Cheung lijkt het allemaal op een lachwekkende klucht, maar het is bittere ernst. Als Dannoer ook nog om toestemming vraagt van Sol's onderzoek naar TAFALLA's lijk door de ruimtevader ZAATRO, wijst Cheung dit af. Met een volksstemming moet over het voorstel worden beslist. Dat 51,01 procent van de Terranen Dannoer's wens goedkeuren, is voor Cheung op dit tijdstip nog onvoorstelbaar, ook kan ze niet vermoeden dat Dannoer de kiezers volgens zijn zin paramechanisch manipuleert via trivid uitzendingen. Als Cheung al niet genoeg zorgen heeft, verschijnen er geleidelijk 1800 Arkoonse gevechtsschepen aan de rand van het kristalscherm, onder commando van de eerzuchtige mascante Getray da Quertamagin: Bostich's elite troepen! Arun Joschannan verzoekt Cheung de aanwezigheid van de Arkonen te dulden om het tribunaal subtiel onder druk te zetten.

Intussen laten Rhodan en Bostich, die in de 232-COLPCOR worden vastgehouden, zich rondleiden in het ruimteschip door de bewaker Angakkuq. Het niet-humanoïde wezen geeft bereidwillig informatie over functies van het schip en enkele achtergronden van het proces: er bestaat zelfs een derde, momenteel niet concrete, kardinale-fraktor die Angakkuq beschrijft als Adaurest en dat GA-yomaad eigenlijk een andere naam is voor de Melkweg!

Op 19 september 1514 NGT registreert de tender LORETTA-56 de aankomst van het 135-meter-cilinderruimteschip GAUPELLAR GUZDRIN. Commandant is een zwaargewichtige, die zich voorstelt als vlootadmiraal Fenckenzer. Als het cilinderschip het kristalscherm vanzelfsprekend passeert heeft de zwaargewichtige Cheung's volle aandacht – vooral als zijn passagier zich meldt: Julian Tifflor. Hij komt op Dannoer's verzoek als getuige een verklaring afleggen bij het proces.

Attilar Leccore onthult het geheim van zijn afkomst tegenover Cheung wanneer de Atoop Gucky wenst te spreken. Leccore neemt de gestalte aan van de muisbever en verzamelt in de Happy Betty monsters, vooral van de glivtor, een mysterieuze 'wandelstok', die Dannoer steeds bij zich heeft. Dannoer overtuigd zich van zijn kant ervan dat 'Gucky' helemaal geen paravaardigheden meer bezit. Leccore probeert de Atoop zo waar te nemen zoals een Koda Aratier het doet wanneer deze een andere wezen wil kopiëren. Het lukt hem niet helemaal, maar hij prent wel Dannoer's UBSEF-constante in zijn geheugen. Zijn herinnering hieraan wordt later zichtbaar gemaakt met behulp van van de SEMT-procedure. Sichu Dorksteiger neemt aan dat Dannoer eigenlijk een soort actielichaam is van een ander wezen en dat zijn persoonlijkheid is verborgen in het glivtor.

Het gerechtelijke proces begint en eindigt op 20 september in afwezigheid de beschuldigden. Naar Terraans rechtsinzicht is het proces een farce want het oordeel staat al sinds lange tijd vast. Tifflor zegt hij vanuit ARCHETIM's HORT de mogelijkheid had om de wereldenbrand (dus de hoofdbeschuldiging) met eigen ogen te zien. De oorsprong van de expiratie kon hij niet herkennen omdat het Sol-stelsel in het tijdperk van de pre-wereldenbrand door een dichte nevel is vertroebeld. Tifflor meent dat TAFALLA hier niet bij betrokken is. De schuld ligt eerder bij Rhodan en enkele anderen. Dannoer luistert naar enkele juryleden, dan verkondigt hij zijn beslissing. Rhodan en Bostich worden veroordeeld tot 500 jaar mobiliteits- en gezagsintrekking, dat ze moeten doorbrengen op een wereld van het Atoopse tribunaal.

Na het vonnis praat Dannoer met beide delinquenten. Door slimme gesprekswendingen brengt Rhodan de rechter ertoe om belangrijke informatie prijs te geven. Zo wordt duidelijk dat de Atopen zelf niet weten wat Rhodan en Bostich hebben gedaan – of beter gezegd gaan doen – om de expiratie te veroorzaken. Voor Rhodan staat vast dat het Atoopse tribunaal niet uit morele redenen de Melkweg is binnengevallen, maar uit pure zelfbescherming: de expiratie zou het bestaan bedreigen van de Atopen. Rhodan neemt bovendien aan dat de Atopen een vervanging voor een eigen transportsysteem nodig hebben en daarom hun oog hebben laten vallen op het polypoortnetwerk.

Voordat de 232-COLPCOR op 23 september het Sol-stelsel verlaat wordt het Rhodan toegestaan om afscheid te nemen van Farye Sepheroa, die met de KRUSENSTER naar Terra is gekomen. Ze zal zich bekommeren om zijn woning in Terrania. Dannoer houdt een afscheidsrede. De Melkweg moet worden gedemilitariseerd. Alle bezette werelden gaan conform de Atoopse orde terug naar hun oerbewoners. De vloten van de Onryonen zullen zorgen voor interne en externe veiligheid. Dorksteiger ontmaskert met behulp van OTHERWISE Dannoer's holobeeld als een vervalsing. In werkelijkheid ziet de Atoop er uit alsof hij de dood nabij is.

Gucky wordt door Leccore naar de 106e verdieping gebracht van de TLD-tower. Daar ligt Toio Zindher in coma. Als paradief kan Gucky haar vaardigheid van de vitaaltelepathie overnemen zodat hij cellenactiveerderdragers kan lokaliseren, maar tegelijkertijd zal dit haar dood betekenen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende