< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2723 • 2333    SLECHTS 62 UUR


Sinds de mensheid in het heelal doorgebroken is heeft ze een geschiedenis vol afwisseling achter zich: de Terranen zijn allang naar verre sterreneilanden doorgestoten. steeds weer stuiten Perry Rhodan en zijn metgezellen op ruimtevarende civilisaties - en op kosmische machten die de gebeurtenissen in het universum beïnvloeden.

In het jaar 1514 nieuw galactische tijdrekening, dat met het beginvan het zesde millennium overeenkomt, behoort de Aarde tot de liga van vrije Terranen. Duizenden zonnestelsels met werelden waarop mensen wonen hebben zich bij dit sterrenrijk aangesloten. Maar de galaxie is onrustig: aan de ene kant dreigt er een interstellaire oorlog, aan de andere kant is het Atopische tribunaal in de Melkweg actief. Zijn eerste representanten zijn de Onryonen die de uitlevering van Perry Rhodan en imperator Bostich eisen. De beide mannen moeten wegens zogenaamde misdaden berecht worden.

Ronald Tekener, plaatsvervangende commandant van de united stars organisation, probeert Bostich te beschermen - maar de beide onsterfelijken komen tegenover onverbiddelijke tegenstanders te staan en zo resteren er voor één van hen slechts 62 uur ...


Het Atopische tribunaal is, naar het lijkt, dankzij Tefrodische hulp een flink stuk dichter bij zijn eerste bekende doel gekomen. Hoe zal het proces tegen Perry Rhodan en imperator Bostich eruitzien, dat de Atope aangekondigd heeft?


Oorspronkelijke titel: Nur 62 Stunden

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): ruimteschip van de Onryonen door Gregor Sedlag

Nederlandse vertaling: Hans van der Schoor


OPMERKING: in memoriam H. G. EwersSamenvatting: de Tefroders stellen een ultimatum – Gucky gaat tot actie over.


Locatie en tijdsruimte: Terrania, Istanboel – september 1514 NGT (5101 na Chr.)


Hoofdpersonen: Gucky – De muisbever gaat op zijn eerste missie met nieuwe vaardigheden. Perry Rhodan – De onsterfelijke staat voor van een moeilijke beslissing. Attilar Leccore – Een Terraan uit overtuiging. Toio Zindher, Lan Meota en Satafar – De Tefroodse mutanten veronderstellen dat de verwezenlijking van hun opdracht nabij is.Cai Cheung ontvangt een pakketje met een cellenactiveerderchip en wat organisch materiaal dat duidelijk afkomstig is van Bostich en een bericht dat verklaart dat het om Bostich's chip gaat, die is verwijderd om 19:00 uur plaatselijke tijd te Istanboel. Perry Rhodan wordt opgeroepen om zich binnen de bekende 62-urentermijn uit te leveren aan het Atoopse tribunaal. Alleen dan kan het leven van de Arkonide worden gered. Rhodan heeft zijn beslissing reeds genomen. Hij zal voor het Atoopse gerechtshof verschijnen - maar niet onvoorbereid.

Nadat hij passend heeft gerouwd om Ronald Tekener (wiens zwaar toegetakelde lichaam later werd gevonden), gebruikt Rhodan de resterende tijd om een strategie te ontwikkelen. Hij ontmoet de TLD-chef Attilar Leccore, die hij terloops met het feit confronteert dat hij op de hoogte is van zijn ware identiteit: Leccore is een afstammeling van een Koda Aratier van de terminale colonne TRAITOR! Leccore ontkent dit niet. Daar hij zich heeft bewezen als een loyale vriend en waardevolle medewerker zal Rhodan zijn geheim bewaren. Leccore moet nu een manier vinden hoe Rhodan steeds kan worden opgespoord als hij door de Atopen wordt afgevoerd.

Leccore overhandigt Bostich's cellenactiveerderchip aan Sichu Dorksteiger. De chef-wetenschapster van de LVT aarzelt weliswaar om met het waardevolle voorwerp te experimenteren, maar bedekt het uiteindelijk met een nano-actieve laag van speciale hyperkristallen, die alleen geactiveerd worden wanneer de drager van de chip wisselt naar een continuüm van hogere orde, bijvoorbeeld tijdens een hyperlichtvlucht. Rhodan krijgt ook een injectie, maar de substantie is ineffectief. In werkelijkheid is hij het niet die men dan kan volgen maar Bostich - die moet echter eerst het levensverlengende apparaat terugkrijgen. Hij is nog steeds in de macht van zijn ontvoerders.

Met zijn nieuwe paravaardigheden spoort Gucky de drie overgebleven agenten op van het Tefroodse mutantenkorps in Istanboel. Daarbij werkt hij samen met Caraner. Bij de bestorming van de schuilplaats van de Tefroders raakt Toio Zindher zwaargewond. Ze valt in handen van de de Terranen en wordt behandeld door Zheobitt's zoon Zhardang, is echter niet in staat om te worden ondervraagd. Bostich bevindt zich niet in deze schuilplaats. Lan Meota teleporteert met Satafar in veiligheid. De Terraanse agenten geloven dat Satafar een gijzelaar is van Meota. Pas na het analyseren van opnames, die per toeval op de dag van Tekener's dood zijn gemaakt door een reclameballon, wordt duidelijk wat er echt aan de hand is met het 'kind'.

Gucky volgt het spoor van de gevluchten. Met zijn telekinetische krachten kan hij Satafar niet tegenhouden en raakt hijzelf gewond. Zodoende is de jacht beëindigd. Nu heeft Rhodan geen andere keus meer. Vier uur voor het ultimatum verklaart hij in het openbaar dat hij zich zal uitleveren aan de Atopen. Prompt verschijnt Matan Addaru Dannoer met zijn door een vervormingsveld onherkenbaar gemaakte ruimteschip 232-COLPCOR en verlangt hij toegang in het Sol-stelsel. Rhodan zet zich ervoor in dat hij mag landen op Terra. Daar, zo verkondigt Dannoer, moet het proces plaatsvinden. Satafar en Lan Meota geven Bostich's schuilplaats vrij en begeleiden de Atoop in zijn schip. Bostich is de dood nabij, maar door de herimplantatie van de cellenactiveerder herstelt hij snel. Samen besluiten Rhodan en Bostich om het bij de zitting niet makkelijk te maken voor het Atoopse tribunaal.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende