< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2720 • 2330    IN DE STER VAN APSUMA


Sinds de mensheid in het heelal doorgebroken is heeft ze een opwindende geschiedenis vol afwisseling meegemaakt: de Terranen hebben niet alleen de eigen galaxie verkend, ze zijn allang naar verre sterreneilanden doorgestoten. Steeds weer stoten Perry Rhodan en zijn metgezellen op ruimtevarende civilisaties - en op het spoor van kosmische machten die de gebeurtenissen in het universum beïnvloeden.

In het jaar 1514 nieuw galactische tijdrekening, dat met het begin van het zesde millennium overeenkomt, behoort de Aarde tot de liga van vrije Terranen. Duizenden zonnestelsels waar mensen wonen hebben zich bij dit sterrenrijk aangesloten.

Maar de galaxie is onrustig aan de ene kant dreigt er een interstellaire oorlog, aan de andere is het Atopische tribunaal in de Melkweg actief. Haar eerste representanten zijn de Onryonen die het uitleveren van Perry Rhodan en imperator Bostich eisen. De beide mannen moeten wegens vermeende misdaden berecht worden.

Als het in het machtsgebied van de mensachtige Tefroders tot de confrontatie met de Onryonen komt, reageert het tribunaal onmiddellijk. De centrale wereld van de Tefroders raakt in het vizier van de Atopen. Hun heerser resideert in de ster van Apsuma …


Tamaron Vetris-Molaud heeft zijn mutantenkorps allang in actie naar Terra gestuurd. De 'vier veroveraars' vormen een serieus te nemen gevaar, zoals laatst de verovering van WOCAUD aantoonde. Kan de regering van Terra hun acties verijdelen - zal ze het gevaar eigenlijk beseffen en zo ja: wie zal ze tegen de veroveraars sturen? De multimutant Gucky ligt tenslotte in coma ...


Oorspronkelijke titel: Im Stern von Apsuma

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der Schoor


OPMERKING 1: de voortzetting van dit thema Vetris-Molaud staat in PR 2725.

OPMERKING 2: de voortzetting van dit thema Luna staat in PR 2727.Samenvatting: ze wapenen zich tegen de techno-maan – de tamaron riskeert de confrontatie.


Locatie en tijdsruimte: Helitas-stelsel – 10 augustus – 2 september 1514 NGT (5101 na Chr.)


Hoofdpersonen: Vetris-Molaud – De tamaron bewapend zich tegen de techno-maan. Achill Chonz Blumencron en Lebbovitz – Twee handelaars hopen op lucratieve zaken. Schechter – Een gevangenen is niet bang voor de dood maar wel voor een picknick. Gador-Athinas – De Tefroder weet wat hij heeft verloren.Ghonvar Toccepur had de verplaatsing aangekondigd van het Atoopse gerechtshof. Op 1 september 1514 NGT zal Luna verschijnen in een omloopbaan rond Tefor. Daadwerkelijk verdwijnt de Maan op 9 augustus uit de baan rond de Aarde. In de volgende weken ontstaat in het Helitas-stelsel, het hart van het nieuwe tamanium, onrust en overvallen tegen niet-Tefroders. Minister van zorg en welzijn Ashya Thosso probeert het volk met propaganda rustig te houden en over te halen op het aanstaande gevecht tegen het Atoopse tribunaal. Vetris-Molaud zet bovendien in op militaire overmacht. Superzware paratronwerpers worden onder hoge druk geproduceerd en overal in het systeem gestationeerd, waarmee een passende ontvangst wordt klaargemaakt voor de techno-Maan. Maar de hoge tamaron krijgt niet de onverdeelde toestemming van zijn volk. Een geheime verzetsbeweging maakt plannen voor zijn moord.

De textielhandelaar A. C. Blumencron observeert de ontwikkelingen op Tefor vanuit zijn op de ruimtehaven van de hoofdstad Apsuma geparkeerde privé-schip FRANCESCO DATINI. Blumencron, zijn compagnon Lebbovitz en de kleermaker Ghoussep hebben in de ultralichte-kruiser een filiaal ingericht en doen goede zaken. Zo verkoopt Blumencron een duur verlorenegewaad (traditioneel Tefroodse rouwkleding) aan de Tefroder Gador-Athinas, productieleider van een fabriek waarin de paratronwerpers worden gefabriceerd. De man had zijn echtgenote verloren, nu is ook nog zijn zoon bij gevechtshandelingen in het Ghatamyz-stelsel om het leven gekomen. In een onbedachtzaam moment had hij zijn haat geuit op Vetris-Molaud tegen zijn zwager Kelen-Setre. Deze is lid van het verzet en rekruteert Gador-Athinas. Kelen-Setre denkt dat het tijdstip is aangebroken om tegen Vetris-Molaud op te treden want hij heeft eindelijk het daarvoor geschikte wapen gevonden: de Tomopaat Schechter.

Tomopaten zijn humanoide wezen met tentakelarmen die tot verschrikkelijke wapens kunnen worden omgevormd. Worden ze bedreigd dan verliezen ze de zelfcontrole en raken in een bloedige roes. In deze toestand had Schechter enige tijd geleden een moord gepleegd waarvoor hij nu boet in de meest strenge gevangenis Holosker op de ijswereld Aunna. Hij raakt steeds weer met anderen gevangenen in conflict en wordt als straf door de Tefroodse bewakers op 'picknick' gestuurd: hij en zijn tegenstander worden kilometers ver verwijdert van Holosker afgezet. Ze moeten op de terugweg ofwel de door agressieve robotwormen onveilig gemaakte dodelijke ijswoestenij doorkruisen of hun begeleiders doden om meteen teruggehaald te worden. Maar Schechter heeft een beschermengel: de opzichter Kelen-Setre. Zo overleeft hij de onmenselijke gevangenisstraf. In opdracht van zijn zwager brengt Gador-Athinas de Tomopaat, de weer een keer op 'picknick' moet, met een zwever in veiligheid.

De Tefroders vieren hun glorierijke leider want Luna verschijnt noch op 1 september bij Tefor, noch de volgende dag. In plaats daarvan materialiseert de SCHERPZINNIGHEID IS HET OOR VAN DE GERECHTIGHEID van de Tesqir Dhayqe in het Helitas-stelsel. Hij verkondigt dat het Atoopse tribunaal anders heeft beschikt. In een gesprek onder vier ogen met Vetris-Molaud concretiseert Dhayqe het bekende aanbod van de Atopen. Wanneer de hoge tamaron ervoor zorgt dat Bostich in handen van het tribunaal geraakt, zal hij een cellenactiveerder als loon ontvangen. Dhayqe vermoedt dat Bostich zich bevindt in het Sol-stelsel. Vetris-Molaud is tevreden want zijn mutantenkorps is daar reeds aanwezig.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende