< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2717 • 2327    VOTHANTAR ZHY


Sinds de mensheid in het heelal doorgebroken is, heeft ze een opwindende geschiedenis vol afwisseling meegemaakt: de Terranen – zoals de leden van de verenigde mensheid zich noemen - hebben niet alleen sinds duizenden jaren de eigen galaxie verkend, ze zijn allang naar verre sterreneilanden doorgestoten. Steeds weer stuiten Perry Rhodan en zijn metgezellen op ruimtevarende civilisaties - en op het spoor van kosmische machten die de gebeurtenissen in het universum beïnvloeden. In het jaar 1514 nieuw galactische tijdrekening, dat volgens de oude tijdrekening met het begin van het zesde millennium overeenkomt, behoort de Aarde tot de liga van vrije Terranen. Duizenden zonnestelsels met werelden waarop mensen wonen hebben zich bij dit sterrenrijk aangesloten. Maar er is onrust over de galaxie gekomen: aan de ene kant dreigt er oorlog tussen de Tefroders en de Blues, aan de andere eist het omineuze Atopische tribunaal de wettelijke soevereiniteit over alle werelden van de Melkweg op. Haar eerste representanten zijn de Onryonen, die de uitlevering van Perry Rhodan en imperator Bostich eisen - ze moeten wegens talrijke misdaden berecht worden. De ergste misdaad zou echter in de toekomst liggen en wordt als een 'wereldenbrand' omschreven. Nog lukt het de beide onsterfelijken zich aan hun vervolgers te onttrekken, maar hoelang kan dat goed gaan? Na het Sol-stelsel komt nu ook het centrum van het Arkonidische imperium in het vizier van de vervolgers. Een vertwijfelde hoop wordt daarbij omschreven met het codewoord Vothantar Zhy ...


De jacht op de imperator van het kristalimperium en de voorzitter van het galacticum Bostich wordt harder. Wat moet de voormalige machtigste man van de Melkweg doen? Mag hij zijn eigen veiligheid boven die van het Arkon-stelsel plaatsen? Deze vragen worden beantwoord in het volgende deel.


Oorspronkelijke titel: Vothantar Zhy

Auteur: Susan Schwartz

Omslag: © Arndt Drechsler

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Latoya KrefferSamenvatting: het tribunaal      grijpt naar Arkon – admiraal Tekener komt in actie.

Locatie en tijdsruimte: Arkon-stelsel, Quinto-Center – 24–28 augustus 1514 NGT (5101 na Chr.)


Hoofdpersonen: Monkey – De lordadmiraal van de USO wordt dringend verzocht. Gaumarol da Bostich – De imperator komt in het vizier van talrijke jagers. Ronald Tekener – De smiler is met heel zijn hart bij de zaak. Yscrou da Scadgasd – De commandante van Vothantar Zhy neemt haar opdracht erg serieus.De Jajs Gemian Ocary en Vloster Shyogh hebben een duidelijke opdracht: Arkon moet vallen!

Daarbij heeft het kristalimperium ook zonder de interventie van het Atoopse tribunaal al genoeg problemen. Steeds meer Arkonen vluchten in de messingwereld, een virtuele realiteit, waarin ze meer tijd hebben voor allerlei avonturen en amusement. Ook in het kristalpaleis is het daardoor ontstane gebrek aan vakmensen duidelijk merkbaar. Tormanac da Hozarius, sinds 14 jaar viceimperator, regeert praktisch alleen – pas rechtmatig sinds imperator Bostich uit beeld is verdwenen. Tormanac heeft zelf een 120.000 eenheden sterke vloot van zwaar bewapende robotschepen van de EPPRIK-klasse opgebouwd, die de 50.000 ruimteschepen omvattende thuisvloot versterkt. Ghlesduul, Tormanac's lijfwacht en raadgever, is 18 jaar geleden gestorven. De viceimperator 'overlegt' nog steeds met de in een cryocrypte bewaarde Naat. Hij zelf is echter pas 130 jaar oud, lijkt echter ouder. Hij lijdt aan Morbus Khesdar, een ziekte die leidt tot stijgende bewustzijnsstoringen. Zijn lijfarts Vavcanto verduidelijkt hem dat hij mogelijk geen jaar meer heeft te leven.

Als op 24 augustus 1514 NGT ongeveer 80.000 Onryonenschepen in meerdere golven bij Arkon-stelsel verschijnen, geeft Tormanac meteen het bevel voor de activering van het kristalscherm en verkondigt het oorlogsrecht. Kalosd Xallavor van de ruimtevader GOOSPYR meldt zich en beweert dat zijn ruimteroedel de Arkonen slechts zal beschermen tegen een misdadiger. Hij eist toestemming om te landen op Naat en de uitlevering van Bostich. Tormanac wijst dit af. Vervolgens verschijnt Xallavor in het openbaar en biedt een cellenactiveerder aan als beloning voor het oppakken van Bostich. Tegelijkertijd worden de Jajs in het complex Subtorcas actief, de hoofdcentrale van het kristalscherm. Commandante Yscrou da Scadgasd herkent dat er een saboteur is binnengedrongen, kan de vernietiging van de hoofdcentrale echter niet verhinderen. Zij en enkele bemanningsleden, daaronder de jonge technica Thala, redden zich per overbrenger naar Vothantar Zhy. Dit streng geheime station in een fragment van de verwoeste planeet Arkon III en is het eigenlijke verdedigingscentrum van de stelsel met buitengewone functies. Zolang Vothantar Zhy staat, blijft ook het kristalscherm actief. Yscrou heeft evenwel het onaangename gevoel iets belangrijks te hebben gemist.

Ronald Tekener is nog steeds niet de oude. Hij went momenteel aan zijn nieuwe, uit eigen lichaamscellen gekweekte hart. Melia da Erestide, een gezante van Bostich, arriveert in Quinto-Center en beveelt Monkey om zich beschikbaar te stellen als persoonlijke lijfwacht van de imperator. Daar de lordadmiraal onmisbaar is komt Tekener in zijn plaats in actie. Met de ARGO vliegt de smiler naar een rendez-vous punt. Daar wacht reeds de GOS'TUSSAN II, Bostich's nieuwe vlaggenschip. Gelet op de actuele gebeurtenissen keert Bostich persoonlijk naar het Arkon-stelsel terug – net op tijd om de aankomst mee te maken van de rechter Chuv op 28 augustus. Chuv verlangt toegang tot het stelsel, wat hem natuurlijk wordt verboden. De CHUVANC een ellipsoïde, 8600 meter lang schip van de Atoop, stuurt direct naar het kristalscherm en begint onverstoorbaar de geproduceerde pararealiteiten van het scherm te doorkruisen. Daarbij creëert de CHUVANC een tunnel waardoor de Onryonenschepen kunnen volgen. Bostich geeft het aanvalsbevel.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende