< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2716 • 2326    DE POLYPOORT-RAMP


Sinds de mensheid in het heelal doorgebroken is, heeft ze een opwindende geschiedenis vol afwisseling meegemaakt: de Terranen – zoals de leden van de verenigde mensheid zich noemen - hebben niet alleen sinds duizenden jaren de eigen galaxie verkend, ze zijn allang naar verre sterreneilanden doorgestoten. Steeds weer stoten Perry Rhodan en zijn metgezellen op ruimtevarende civilisaties - en op het spoor van kosmische machten die het gebeuren in het universum beïnvloeden. In het jaar 1514 nieuw galactische tijdrekening, dat volgens de oude tijdrekening met het begin van het zesde millennium overeenkomt, behoort de Aarde tot de liga van vrije Terranen. Duizenden zonnestelsels met werelden waarop mensen wonen hebben zich aangesloten bij dit sterrenrijk. Maar er is onrust over de galaxie gekomen: aan de ene kant dreigt er oorlog tussen de Tefroders en de Blues, aan de andere eist het omineuze Atopische tribunaal de wettelijke soevereiniteit over alle werelden van de Melkweg op. Haar eerste representanten zijn de Onryonen die de uitlevering van Perry Rhodan en imperator Bostich eisen – ze moeten wegens talrijke misdaden berecht worden. De ergste misdaad zou echter in de toekomst liggen en wordt als 'wereldenbrand' omschreven.

Nog lukt het de beide onsterfelijken zich aan hun vervolgers te onttrekken, maar hoe lang kan dat goed gaan? Bovendien dreigen de Onryonen er nu ook mee het transportnet galaxiewijd van de polypoortstations, dat zoveel moeite heeft gekost om onder controle te krijgen, uit te schakelen. Niet alleen Rhodan vraagt het zich af: dreigt de polypoort-ramp .... ?


De polypoortprefect heeft interessante dingen ervaren, maar moest ook zijn eigen machteloosheid erkennen. Bovendien heeft hij belangrijke ontwikkelingen gemist en zijn ogen richten zich nu op Arkon - net zoals die van het Atopische tribunaal.


Oorspronkelijke titel: Das Polyport-Desaster

Auteur: Wim Vandemaan

Omslag: © Arndt Drechsler

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: Bostich geeft Perry Rhodan een opdracht – de polypoortprefect moet de catastrofe verhinderen.


Locatie en tijdsruimte: San-stelsel / JERGALL / GALILEO / aan boord van de PRECVER / FATICO – 20 juli – 26 augustus 1514 NGT (5101 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De grootbestuurder van het solaire imperium komt dit keer te laat. Gaumarol da Bostich – De imperator sluit met Rhodan een pact. Tyrone Kilmacthomas – De kapitein van de WIZARD OF OZ strijdt tegen de PaMAks. Pral – De schaduw-Maahk wil het polypoortsysteem redden.Perry Rhodan ontmoet 21 juli 1514 NGT Bostich op Poschkor, een planeet van de zon San in de Cerkol-sterrenhoop. Het gaat om de problemen van het polypoortnet. Bostich is tegen de door Rhodan voorgestelde uitschakeling van het systeem. Als prefect van het polypoortdomein, vindt Bostich, is Rhodan in plaats daarvan verplicht om het polypoortnet te redden. Rhodan vertelt bovendien over een grote visie, een eeuwen omvattend project. Het doel is een intergalactisch verdedigingsbolwerk tegen kosmische bedreigingen, min of meer zoals een uitgebreid galacticum, bestaande uit meerdere galaxies. Het is de geboortedag van project San.

Rhodan laat de oer-controller bezorgen en reist per polypoort-transfer naar de handelsster JERGALL, waar hij met vertraging aankomt als een bejaarde. Alleen zijn cellenactiveerder redt hem. Na twee dagen slaap is Rhodan weer helemaal de oude, respectievelijk jong. Ondanks deze gebeurtenis riskeert hij het om zich samen met de schaduw-Maahk Pral, in zijn kleine ruimteschip PRECVER, te verplaatsen van JERGALL naar FATICO. Opnieuw veroudert Rhodan snel. Pral zegt dat de vitaalpremie van het netwerk exponentieel is gestegen. Rhodan heeft dit begrip nog nooit gehoord en verlangt een verklaring. Pral beweert dat Eiris van HET een wezenlijke component is van het netwerk. Dit netwerk heeft zich min of meer langs de Eiris-band opgebouwd en werd door deze onderhouden met vitaalenergie. Om schommelingen in de verzorging te compenseren, onttrekt het netwerk bij alle passagiers geringe hoeveelheden vitaalenergie. Met andere woorden: het netwerk is levend en het verhoogde verbruik van vitaalenergie kan alleen maar betekenen dat het vecht om te overleven.

Bij de transfer van de PRECVER komt het in 'zachte' botsing met een ander ruimteschip. Het gaat om de WIZARD OF OZ, een Terraans kolonistenschip dat op 28 augustus 2171 is gestart met als doel Gwydion in de Rigel-sector, maar nooit is aangekomen. De 20.000 kolonisten en 2000 bemanningsleden zitten vast want hun schip is tijdens een transit met een onbekend object samengevoegd. Het is een onstoffelijk ruimteschip dat als een gigantische bijl in het 800-meter-bolruimteschip steekt en zich in zijn binnenste als een wigvormig nevelzone heeft uitgebreid van de onderste pool tot aan het dek beneden de ringverdikking. Rhodan en Pral betreden de WIZARD, die pas langzamerhand materieel voor ze wordt. De aankomst van de grootbestuurder zorgt bij de bemanning voor gejubel, maar kapitein Tyrone Kilmacthomas is sceptisch omdat Rhodan zich terughoudend gedraagt. Rhodan vertelt waar het om gaat en maakt hem duidelijk dat geenszins pas 82 dagen zijn verstreken sinds de start van de WIZARD van Heathrow space port.

Rhodan verneemt dat de bemanning van de WIZARD steeds weer door griezelige, niet aanspreekbare wezens wordt bezocht. Deze para-materiële actiefiguren (pamacs) worden beschreven als 'de witten' of vanwege hun onverdraaglijke gekrijs als Banshees. Ze komen uit de nevelzone, ontvoeren mensen en bouwen ze om tot merkwaardig biomechanische objecten, die in de WIZARD worden achtergelaten. In tegenstelling tot de bemanning kunnen Rhodan en Pral in de nevelzone doordringen. Ze krijgen via dromen contact met vreemde wezens, die uit een minstens 5 miljard jaar verwijderde toekomst komen. Het leven is voor de vreemdelingen, die zichzelf de INSTANTIE noemen, uiterst kostbaar, ook als ze zelf vergeestelijkt bestaan. Ze willen de bemanning van de WIZARD redden, maar het is niet mogelijk om de mensen in hun (ofwel Rhodan's) tijd terug te brengen. De mensen kunnen de INSTANTIE volgen naar de toekomst. Bovendien moet Pral, zijn polypoort-controller wordt door de INSTANTIE veranderd, met het polypoortnet versmelten – de schaduw-Maahk had bij transfer zware schade opgelopen, zijn dood is een kwestie van tijd. Zo kan Pral zich eveneens vergeestelijken.

Nadat alle mensen van de WIZARD zijn overgestapt naar het schip van de INSTANTIE, spreekt Rhodan een laatste keer via zijn controller met Pral. De voormalige schaduw-Maahk heeft vastgesteld dat het polypoortnet niet meer synchroon is met de standaard ruimte. Xenochrono's, als degene waarin de WIZARD gevangen is, drijven door het netwerk en blokkeren de routes. Binnenin zo'n xenochroonblaas verliezen tijdverloop en causaliteit hun zin. Een macht, die sterker en volledig anders is als de Onryonen, is hiervoor verantwoordelijk. Rhodan vlucht met de PRECVER naar polypoortstation GALILEO. Hij heeft nu geen keus meer. Hij deactiveert het polypoortnet met zijn oer-controller.

Rhodan komt pas op 26 augustus aan in GALILEO. Hij heeft onderweg vier weken verloren. Sichu Dorksteiger brengt hem op de hoogte van de actuele stand van zaken. Rhodan hoort dat Luna is verdwenen. De Onryonen interesseren zich sinds kort minder voor het Sol-stelsel en meer voor Arkon.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende