< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2703 • 2313    DOOD IN DE RUIMTE


Sinds de mensheid in het heelal doorgebroken is heeft ze een opwindende, geschiedenis vol afwisseling meegemaakt: de Terranen - zoals de leden van de verenigde mensheid zich noemen - hebben niet alleen sinds duizenden jaren de eigen galaxie verkend, ze zijn allang naar verre sterreneilanden doorgestoten. Steeds weer stoten Perry Rhodan en zijn metgezellen op ruimte varende civilisaties - en op het spoor van kosmische machten die de gebeurtenissen in het universum beïnvloeden.

In het jaar 1514 nieuw galactische tijdrekening, dat volgens de oude tijdrekening met het begin van het zesde millennium overeenkomt, behoort de Aarde tot de liga van vrije Terranen. Duizenden zonnestelsels op de werelden waarvan mensen wonen hebben zich bij dit sterrenrijk aangesloten.

Maar uitgerekend de Maan, het dichtstbijzijnde hemellichaam, is voor de Terranen vreemd geworden. Sinds enkele jaren heeft die zich in een afwijzend veld gehuld, het oppervlak is merkwaardig ontsierd. Wie ernaar door zou willen dringen riskeert zijn leven. Perry Rhodan weet dat de nieuwe heersers van de Maan, de Onryonen, een bedreiging voor de Aarde vormen. Zijn eerste onderzoeken op de Maan bevestigen deze vrees. Hij ontsnapt maar net aan zijn achtervolgers, maar hem wacht de dood in het heelal ...


De Onryonen zijn machtige tegenstanders, zoals Perry Rhodan vast moest stellen. En achter de vreemde balg schijnt zich een interessant geheim te verbergen. Het wordt steeds duidelijker hoe belangrijk het is om meer over de achtergronden van het Atopische tribunaal te vernemen. Maar eerst veranderen we van actiegebied.De volgende aflevering gaat over de JULES VERNE, die onder Reginald Bull's commando op een belangrijke missie is.


Oorspronkelijke titel: Tod im All

Auteur: Bernd Perplies

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Plantekening (Duits exclusief): kleinkorvet van de JANUS-klasse door Gregor Paulmann

Nederlandse vertaling: Hans van der Schoor


OPMERKING: de Duitse interne illustratie past bij geen enkele scene van dit verhaal (waarschijnlijk verwisseld met de interne illustratie uit nummer 2701). Met 'Shandra' (Duitse drukfout) wordt Shanda Sarmotte bedoeld.Samenvatting: Sichu Dorksteiger droomt mee over het grote sterven – en Perry Rhodan vecht om te overleven.


Locatie en tijdsruimte: Terra, KRUSENSTER – 23–24 juni 1514 NGT (5101 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De onsterfelijke ziet de dood onder ogen. Viccor Bughassidow – De multi-miljardair ziet dat een vreselijk gevaar wordt verwijderd. Farye Sepheroa – De pilote bekommert zich niet om genetische verwikkelingen. Sichu Dorksteiger – De chef-wetenschapster van de LVT start met een gevaarlijk experiment.Perry Rhodan wordt door de KRUSENSTER uit het heelal gevist. Hij informeert Viccor Bughassidow zo veel mogelijk als toelaatbaar is en draagt de balg over aan de Ara-medica Jatin, Bughassidow's lijfarts. Zij ontdekt dat de balg een schijnbaar organisch-kunstmatig wezen is en zijn celorganellen nano-machientjes bevatten. Als Jatin's collega dr. Henna McCorrell met de balg alleen is komt deze plotseling tot leven. Hij vormt pseudopodia en een angel waarmee deze bij de vrouw bloed aftapt om zichzelf te sterken. Zij overleeft de aanval niet. Daarna verdwijnt de balg ergens in het schip. Rhodan neemt persoonlijk deel aan de jacht en herkent dat de balg het op hem heeft voorzien. Het kunstmatige wezen doodt enkele bemanningsleden. Elke keer als de balg zijn slachtoffers bloed uitzuigt wordt hijzelf groter en intelligenter. Het maakt niet uit om de balg te verwonden want deze heeft noch een centraal zenuwstelsel noch kan hij door het verlies van lichaamssubstantie wezenlijk worden verzwakt. De balg verschijnt zelfs in de centrale en bedreigt Rhodan's kleindochter Farye Sepheroa. Rhodan zet zichzelf in als aas en lokt de balg in een sloep die daarna door Farye in het heelal wordt geloodst. Ze brengt zichzelf met een schietstoel in veiligheid. Vervolgens wordt de sloep vernietigd door het geschut van de KRUSENSTER. Van de balg blijven maar kleine restanten over, die door Rhodan veilig worden gesteld.

Op Terra ontvangt Sichu Dorksteiger, die zich bezig houdt met het probleem van de Onryonse lineairruimtetorpedo's, een bericht van dr. Lhukas Scalsi. De medicus behandelt Tasso Cormac, de enige overlevende van het door de Onryonen vernietigde Terraanse hulpkonvooi. De man ligt in coma, maar Scalsi kent een mogelijkheid hoe Sichu hem alsnog kan 'ondervragen'. Met een variatie op de SERT-techniek heeft Scalsi de methode ontwikkeld van de simultane emotio- en mnemotransmissie (SEMT). Door twee met elkaar verbonden SEMT-kappen kan men de gedachten van een persoon ontvangen en overdragen op de ander. Hoewel de techniek nog niet volwassen is laat Sichu vanwege de bijzondere situatie deze inzet toe en stelt zichzelf als tweede persoon beschikbaar. Ze beleeft de vernietiging van de HILDEGARD VAN BINGEN via Tasso's ogen opnieuw en verneemt dat de met een sensorboei voorziene zwarte-doos van het schip ergens in het puinveld moet drijven. Sichu leidt de zoektocht naar de zwarte-doos.

Dan ontvangt Sichu een gecodeerd bericht van de buiten het Sol-stelsel geparkeerde KRUSENSTER. Bughassidow nodigt de LVT chef-wetenschapster uit om met hem te praten over de theorie van de Medusa-planeet. Ze neemt de uitnodiging aan want Rhodan's kenmerk is verstopt in de boodschap. Sichu ontmoet Rhodan op 24 juni 1514 NGT in Bughassidow's privé-schip. Ze ontvangt de overblijfselen van de balg en keert terug naar Terrania. Rhodan begeleidt Bughassidow naar Rhea om de Onryonen uit de weg te gaan.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende