< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2702 • 2312    HET POSITRONISCHE FANTOOM


Sinds de mensheid in het heelal doorgedrongen is, heeft ze een opwindende geschiedenis vol afwisseling meegemaakt: de Terranen - zoals de leden van de verenigde mensheid zich noemen - hebben niet alleen al duizenden jaren geleden de eigen galaxie verkend, ze zijn allang naar verre sterreneilanden doorgestoten. Steeds weer stuiten Perry Rhodan en zijn metgezellen op ruimtevarende civilisaties - en op het spoor van kosmische machten die de gebeurtenissen in het universum beïnvloeden.

In het jaar 1514 nieuw galactische tijdrekening, dat volgens de oude tijdrekening met het begin van het zesde millennium overeenkomt, behoort de Aarde tot de liga van vrije Terranen. Duizenden zonnestelsels met werelden waarop mensen wonen, hebben zich bij dit sterrenrijk aaneengesloten.

Maar uitgerekend de Maan, het dichtstbijzijnde hemellichaam, is voor de Terranen vreemd geworden. Sinds enkele jaren is zij in een afwerend veld gehuld en het oppervlak is merkwaardig ontsierd. Wie ertoe zou willen doordringen, riskeert zijn leven.

Perry Rhodan weet dat de nieuwe heersers van de Maan, de Onryonen, een bedreiging voor de Aarde vormen. Tijdens een gevaarlijke Maan-missie stuit hij op onverwachte fenomenen. Het is het positronische fantoom .. .


De Onryonen zijn de heersers over de Maan en gevaarlijke tegenstanders voor de mensheid - althans, daar moet Perry Rhodan van uitgaan gebaseerd op zijn huidige kennis. Het zal op middellange termijn onoverkomelijk zijn dat hij zich met de achtergrond van dit volk bezighoudt, maar momenteel heeft Rhodan zijn aandacht vooral nodig voor zijn eigen overleven.

In de volgende aflevering stelt een gastauteur zich voor: Bernd Perplies. Hij werd bekend als fantasy-schrijver, maakte al in Perry Rhodan Neo zijn debuut voor een breder publiek als scifi-auteur en is de schrijver van de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Das positronische Phantom

Auteur: Marc A. Herren

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Charlotte BakkerSamenvatting: Perry Rhodan in de lunaire catacomben – hij ondervindt verontrustende nieuwigheden.


Locatie en tijdsruimte: Luna – 21–23 juni 1514 NGT (5101 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – Een onsterfelijke wordt opgejaagd. Pri Sipiera – De aanvoerster van het lunaire verzet vertelt over de gedaanteverwisseling van de Maan. Shanda Sarmotte – De mutante probeert de gedachten van een dochter te lezen. Fionn Kemeny – De wetenschapper beweegt door onbekend terrein. Pazuzu – De djinn moet een offer brengen.Pri Sipiera begroet Perry Rhodan in één van de vele schuilplaatsen van het lunaire verzet. Zijn aanwezigheid geeft de ondergrondse strijders nieuwe hoop. Rhodan verneemt hoe het tot de huidige situatie is gekomen en dat hij door het Atoopse tribunaal werd aangeklaagd. Meer recentere informatie erover heeft Pri niet want Shekval Genneryc's toespraak was ook voor de Lunaren verrassend. Plotseling ziet Rhodan een vrouw die zich aan iets lijkt te spiegelen. Het is het positronse fantoom dat de verzetsstrijders al vaak heeft gewaarschuwd. Zo ook deze keer: beveiligingskrachten van de Onryonen vallen de schuilplaats aan van het lunaire verzet en vernietigen het Lunafant-hotel. De verzetsstrijders vluchten, waarbij één zich opoffert om de achtervolgers op te houden. Zijn lijk wordt door de Onryonen gereanimeerd en zo vernemen ze van Rhodan's aanwezigheid. De verzetsstrijders en Rhodan's groep verstoppen zich in de Beer & Mädler-universiteit. Opnieuw verschijnt het fantoom – het is YLA, NATHAN's dochter, die in tegenstelling tot haar 'vader' niet door de Onryonen kan worden beïnvloed. YLA nodigt Rhodan uit om naar haar toe te komen. Men begeeft zich naar YLA's sublunaire centrum. Dit bestanddeel van NATHAN werd verregaand omgebouwd, een toonaangevende rol had de geniale positronica genaamd Leyla Kezziban. Volgens YLA beschikken de tegen Rhodan ingediende beschuldigingen niet over een objectieve grondslag, het komt neer op iemands standpunt. YLA meent dat op Luna zich maar één Atoop bevindt. Zijn naam is Matan Addaru Dannoer en deze is dus geen Onryoon.

Intussen verneemt Rhodan dat destijds Pri's vader, Antonin Sipiera, de Onryonen toegang tot NATHAN had verleend, gelet op de catastrofale bevingen, zodat de biopositron met de GENIUS (de hoofdcomputer van Iacalla) kon worden verbonden. Met deze extra rekencapaciteit was het voor de Onryonen mogelijk om de bevingen te voorspellen en schade te vermijden. Bovendien kon pas met NATHAN's hulp het reportaal worden geconstrueerd, een installatie die moest dienen voor Luna's terugplaatsen in het standaarduniversum. Het steeds verder woekerende techno-vlechtwerk was bestanddeel van dit project. Door zijn samenwerking met de Onryonen, waarvan de verstandhouding tot de Lunaren in de loop van jaren steeds verder verslechterde, had Sipiera vijanden gemaakt. Tot hen hoorde ook Golo Sipiera, zijn 'triopartner' van het huwelijk met Tamea Sipiera, Pri's genetische tweede vader. Antonin wilde niets weten van Golo's waarschuwingen. Golo stichtte het lunaire verzet. De eerste gevechten – mensen tegen mensen, later ook tegen Onryonen – gebeurde op 2 februari 1540 NGT (lunaire tijd) toen Luna-town I tot VI werden geruimd op Antonin's bevel voor het reportaal project. Uiteindelijk was Pri ondergronds gegaan en had de leiding van het verzet overgenomen. Twee jaar later was het reportaal uiteindelijk succesvol geactiveerd en was Luna in het Sol-stelsel teruggekeerd.

Rhodan volgt YLA's raad en besluit om Luna te verlaten met het Onryonenschip PYTUU dat binnenkort zal starten. Fionn Kemeny, die door YLA is gefascineerd, alsook Shanda Sarmotte en Toufec willen op Luna blijven om het verzet te ondersteunen. Voordat Rhodan met een transport van bioluminescente Anuupi-kwallen in de PYTUU gesmokkeld wordt begeleidt hij Pri op een riskante actie. Een voor de Onryonen belangrijk voorwerp, bekent als de balg, moet uit een tempel in Luna-city worden gestolen. De actie lukt met Pazuzu's hulp. Rhodan bergt uit een blok lunaire gesteente het object, dat functioneert als een cape van slangenhuid, en neemt het mee. Niemand weet welke functie de balg heeft. Bovendien neemt Rhodan een monster van het materiaal patroniet mee dat door de Onryonen voor diverse doelen wordt gebruikt. Pazuzu stelt vast dat patroniet een zeer sterk afstotingseffect heeft en zelfs in staat is om elke andere materie in patroniet te veranderen.

Pazuzu scheidt een groot deel van zijn nanogentensubstantie af voor Rhodan. De nakomeling spiegelt de eigenschappen voor van de PYTUU patroniet-wand en kleeft als een blaas aan de scheepswand, zodat Rhodan zich daarin onopgemerkt kan verstoppen. De PYTUU en tientallen andere schepen, waaronder een ruimtevader van 2100 meter in diameter, doorkruisen de repulsor-wall en leveren een ruimteslag met Terraanse eenheden. Het is nauwelijks meer dan een voorzichtige krachtmeting. Nadat de eenheden zich van elkaar hebben gescheiden verwijdert Rhodan zich van de PYTUU en legt in het geheim contact met de KRUSENSTER, die hem oppikt.


Voortzetting van het thema 'Luna' in PR 2712.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende