< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2700 - 2799

38e cyclus – – HET ATOOPSE TRIBUNAAL

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2700 • 2310 (2023, week 10)   DE TECHNO-MAAN


Sinds de mensheid in het heelal doorgebroken is, heeft ze een opwindende geschiedenis vol afwisseling meegemaakt: de Terranen - zoals de leden van de verenigde mensheid zich noemen - hebben niet alleen sinds duizenden jaren de eigen galaxie verkend, ze zijn allang naar verre sterreneilanden doorgestoten. Steeds weer stoten Perry Rhodan en zijn metgezellen op ruimtevarende civilisaties en op het spoor van kosmische machten die het gebeuren in het universum beïnvloeden.

In het jaar 1514 nieuw galactische tijdrekening, dat volgens de oude tijdrekening met het begin van het zesde millennium overeenkomt, behoort de Aarde tot de liga van vrije Terranen. Duizenden zonnestelsels op welks werelden mensen wonen hebben zich bij dit sterrenrijk aaneengesloten.

Maar uitgerekend de Maan, het dichtstbijzijnde hemellichaam, is voor de Terranen vreemd geworden. Sinds enkele jaren heeft hij zich in een afwijzend veld gehuld, zijn oppervlak is merkwaardig ontsierd. Wie naar hem door zou willen dringen riskeert zijn leven. Perry Rhodan weet: de Maan is een bedreiging voor de Aarde en hij moet handelen. Zijn doel is de techno-maan ...


Perry Rhodan weet nog niets van de eisen van het Atopische tribunaal. Zijn zorgen en noden zijn zo ook al groot genoeg. Wat is er met de bewoners van de Maan gebeurd? Waar komt het vreemde netwerk dat Luna omgeeft vandaan? De Terraan staat voor een reeks problemen die door de huidige situatie beslist niet eenvoudiger worden. Christian Montillon is de auteur van de volgende aflevering, die Perry Rhodans zoektocht naar de geheimen van de Maan zal bespoedigen. ...


Dit is een extra dik boekje van 157 bladzijden. Verhaal 2699 heeft een standaard lengte, maar verhaal 2700 is langer en achterin staat een extra bijlage van 14 bladzijden 'EEN KEER NEPTUNUS EN TERUG - een reis door het zonnestelsel' van Michael Thiesen.


Oorspronkelijke titel: Der Techno-Mond

Auteur: Andreas Eschbach

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Illustratie poster intern (Duits exclusief): © Arndt Drechsler

Nederlandse vertaling: Hans van der Schoor

© Pabel-Moewig Verlag KG, D-76413 Rastatt

© www.perrypedia.de

© Uitgeverij Big Balloon B.V. Onderdeel van Gottmer Uitgevers Groep, 2000 AH Haarlem

ISSN 1383-9861, prijs €6.50 (dubbele editie)Samenvatting: Luna's dodelijke geheim – en Perry Rhodan strandt opnieuw in het heelal.


Locatie en tijdsruimte: Terra, Ghatamyz-sector – 15–19 juni 1514 NGT (5101 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan bereidt zich voor op een reis die herinneringen oproept. Cai Cheung – De solaire premier maakt zich zorgen. Kolonel Anna Patoman – De commandante van een ruimteschip verdedigt de Terraanse waarde. Viccor Bughassidow – De legendarische multi-miljardair zoekt clandestien naar ontdekkersroem. Tamaron Vetris-Molaud – De Tefroder provoceert de galaxie.Als het Sol-stelsel op 17 januari 1470 NGT Terra-tijd op zijn oorspronkelijke plek in het standaarduniversum terugkeert zijn daar reeds 33 jaren voorbij gegaan. Het is 1503 NGT en vanwege de lange afwezigheid van de hoofdwereld van de liga voor vrije Terranen is er in de Melkweg wat veranderd. De Aarde is niet meer de regeringszetel van de LVT. Arun Joschannan werd gekozen tot nieuwe eerste Terraan. De planeten van het Sol-stelsel hebben nu hun eigen regering die zetelt in het solaire huis op Terra. Regeringscheffin is de solaire premier Cai Cheung.

In 1501 NGT werd het polypoortstation ITHAFOR-5, vanwege storende interferenties van de nabij gelegen Nabeg-zonnenoverbrenger in het Ghatamyz-stelsel, verplaatst naar de invloedssfeer van de Jülziish. Dat heeft tot conflicten geleid met de Northside-Tefroders die zich zeer voor het polypoortstation interesseerde omdat hen eerder de vrije toegang was belet tot dit transportsysteem. Onder leiding van hun hoge tamaron Vetris-Molaud waren de Tefroders bezig om een nieuw tamanium op te bouwen. Hun macht nam gestaag toe en omdat er al gewapenden confrontaties waren met de Jülziish, had het galacticum een Terraans contingent opgesteld, onder commando van kolonel Anna Patoman, voor observatie bij het polypoortstation.

Het Sol-stelsel was zonder de Aarde-Maan uit de anomalie teruggekeerd. Luna bleef voorlopig verdwenen, wat tot ernstige ecologische veranderingen leidde op Terra. Pas in 1512 NGT verscheen Luna weer in de Aarde omloopbaan, maar de Maan was fundamenteel veranderd. Het gehele oppervlak was overwoekerd met technische installaties, die als het techno-vlechtwerk werd beschreven. Een zo genoemde repulsor-wall verhinderde elke nadering. Gucky had in 1512 NGT tevergeefs geprobeerd om de Maan te bereiken met teleportatie. Sindsdien ligt hij in een coma. Zijn medotank staat in de Startac-Schroeder-kliniek in Terrania. Het is onduidelijk of de muisbever zal ontwaken - of dat hij dan nog paravaardigheden bezit en welke gaves dat zullen worden - want zijn brein configureert zichzelf. Vele mensen beschouwen de ziekelijk groen schijnende Maan als een bedreiging en vertrekken uit het Sol-stelsel. Tot 1514 NGT – de solaire residentie zweeft intussen boven de hoofdstad van de planeet Maharani – hebben ongeveer een miljard Terranen hun thuis al verlaten. Allerlei sektes, zoals de exodisten en de aanhangers van de techno-mahdi, hebben zich gevormd.

Vermomd als onbeduidend project van de Waringer-academie bouwt de solaire regering op de ruimtehaven van Terrania aan het experimentele speciale ruimteschip STARDIVER. Sichu Dorksteiger, de chef-wetenschapster van de LVT, leidt deze streng geheime operatie. Zelfs de eerste Terraan is niet uitgebreid geïnformeerd over dit project. Men hoopt de Maan te kunnen bereiken met de STARDIVER want het 200 meter bolvormige ruimteschip beschikt over de hypertrans-progressor, een aandrijfsysteem dat eigenlijk voor de intergalactische vlucht werd ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om vanuit stilstand direct over te gaan in de hyperruimte. Een enorme hoeveelheid salkriet wordt hiervoor toegepast, dat zich bevindt in twee spitsvormige uitsteeksels aan de polen van het schip. De nieuwe aandrijving maakt ook langzame vluchten mogelijk in de hyperruimte en op deze wijze zal de STARDIVER de Maan benaderen. De bemanning, van het bijna volledig gerobotiseerde en onbewapende schip, moet zich daarbij in een toestand bevinden van suspensie. De piloot zal min of meer versmelten met het schip. De enige mens die er al passende ervaringen mee heeft is Perry Rhodan, als voormalige mentale piloot van het ruimteschip MIKRU-JON.

Rhodan woont in een voormalige ambassadegebouw in Terrania's stadsdeel Garnaru. Hij is prefect van het polypoortsysteem en liga-gevolmachtigde voor speciale gelegenheden. Al enige tijd probeert de miljardair erfgenaam Viccor Bughassidow, die zich laat voorstaan op zijn Russische afkomst, om Rhodan's steun te krijgen voor een eerzuchtig onderzoeksproject. Met zijn privé ruimteschip KRUSENSTER, een omgebouwde Posbi-kubus, zoekt hij naar de dwaalplaneet Medusa, die, volgens Bughassidow, het Sol-stelsel lang geleden met een bepaald koers heeft verlaten. Rhodan is eerst niet geïnteresseerd maar laat de man wel controleren door de TLD. Als Attilar Leccore hem mededeelt dat de pilote van de KRUSENSTER, een jonge vrouw genaamd Farye Sepheroa, vermoedelijk zijn kleindochter is krijgt Rhodan's toch wel interesse. Hij ontmoet Bughassidow in de KRUSENSTER en verneemt dat de multi-miljardair op de Jupiter-maan Europa in een 18 tot 21 miljoen jaar oude, met vreemde techniek gevulde, spelonk aanwijzingen had gevonden voor Medusa. Om de koers te berekenen heeft Bughassidow rekentijd nodig van de biopositron OTHERWISE, die als vervanging voor NATHAN in het solaire huis werd ondergebracht. Rhodan houdt Bughassidow voorlopig aan het lijntje. Een gelegenheid om met Farye Sepheroa te spreken krijg hij niet.

In juni 1514 NGT, 44 jaren na de ontvoering van het Sol-stelsel door QIN SHI en elf jaren na de terugkeer wordt bekent dat iemand vanuit Luna het gehele Sol-stelsel intensief observeert. De tastimpulsen geven echter geen uitsluitsel over deze onbekenden. De start van de STARDIVER wordt daarom bepaald op 19 juni. Dat is de jaarlijkse herdenkingsdag van Perry Rhodan's eerste vlucht naar de Maan. Naast Perry Rhodan gaan ook de hyperfysicus Fionn Kemeny, evenals Shanda Sarmotte en Toufec mee aan boord. De ideale afleidingsmanoeuvre voor de start krijgt men bij toeval. Bij ITHAFOR-5 is het tot een heftige ruimteslag gekomen tussen Tefroders en Blues. Vetris-Molaud is met zijn vlaggenschip VOHRATA persoonlijk op de betreffende plek. Kolonel Patoman heeft volgens bevel niet ingegrepen, probeert wel om overlevenden te redden. In opdracht van het galacticum zal een hulpkonvooi met 70 andere schepen vertrekken vanuit het Sol-stelsel naar Ghatamyz.

Zodoende kan de STARDIVER de Maan onopgemerkt naderen. De 50 meter hoge spitsen produceren de transferblaas rondom het schip dat in de hyperruimte treedt en de repulsor-wall doordringt. Op hetzelfde moment opent het techno-vlechtwerk. 32 bolschepen met ringen rondom de equator stijgen op. Twee schieten de STARDIVER neer, de rest doorkruist de repulsor-wall. Een humanoïde met zwartglanzende huid en gouden ogen meldt zich bij de Terranen. Hij noemt zichzelf Shekval Genneryc, commandant van de ruimtevader HOOTRI, aanvoerder van de Onryonse ruimteschare en woordvoerder van het Atoopse tribunaal. Hij meent dat de mensheid al genoeg oorlogen heeft moeten doorstaan en verbiedt om deze reden elke vorm van hyperlichtsnelheid ruimtevaart in het Sol-stelsel. Als de schepen van het hulpkonvooi desondanks overgaan in de lineairvlucht, worden ze neergeschoten met torpedo's die hun doelen zelfs kunnen volgen in de lineairruimte. De Terranen schieten terug maar kunnen de beveiligingsschermen van de Onryonen niet openbreken.

Shekval Genneryc verspreidt nog een boodschap die in de gehele Melkweg wordt ontvangen. Hij verkondigt de eerste dag van het eerste jaar van het Atoopse tribunaal. Hoofdaangeklaagden zijn Perry Rhodan en Bostich. Rhodan moet zich verantwoorden voor de door hem veroorzaakte DORIFER-schok en voor het doden van superintelligenties zoals Seth-Apophis en KOLTOROC. Bovendien wordt hij aangeklaagd voor een misdaad die hij eerst nog moet begaan. In de 8e cyclus van de gerechtigheid van het jaar


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende