Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiëALBUM 2600 – 2699De afbeeldingen van de 37e cyclus NEUROVERSUM in een automatische schermvullende voorstelling.

Ga naar het album ...


INDEX 2600 – 2699

37e cyclus NEUROVERSUM


Tijdsruimte: 1469 - 1470 NGT (5056 - 5057 na Chr.)


2600 • 2114 (2021, week 14) HET THANATOS-PROGRAMMA

Een ruimteschip in gevaar – Perry Rhodan vecht voor de vrijheid.

Er ligt allang een heel ander gevaar op de loer, waarvan de bewoners van de Melkweg nu niets vermoeden. Het heeft iets met kosmische ontwikkelingen te maken met heel directe gevolgen voor de Aarde - en voor perry Rhodan zelf. Want nu start het Thanatos programma ...

Lees meer ...

___________________________________

2601 • 2115 GALAXIE IN OPROER

De eerste dag in Chanda – landing op de mysterieuze hitteplaneet.

Van de ene op de andere seconde verdwijnt het hele Sol-stelsel naar een onbekende plek - en Perry Rhodan komt samen met de BASIS ergens ver weg terecht waar het BOTNET en OIN SHI zijn ontwaakt en laatstgenoemde de BASIS aanvalt, midden in een galaxie in oproer ...

Lees meer ...

___________________________________

2602 • 2116 DE DOODSWORSTELAARS VAN ORONTES

In de onderwereld van de hitteplaneet – Gucky stoot op gelijkwaardige tegenstanders.

De dubbelgalaxie Chanda is een oord van oorlogen - vrede schijnt geen vaststaand principe te zijn. Niet eens op de gloeiende wereld Orontes zijn de vluchtelingen van de BASIS rustige dagen gegund. Een van de tegenstanders zijn de doodsworstelaars van Orontes ...

Lees meer ...

___________________________________

2603 • 2117 DE ONSTABIELE WERELD

Een wereld vormt een raadsel – en Perry Rhodan krijgt te maken met piraten.

Perry Rhodan en zijn metgezellen moeten iets ondernemen, willen ze het vaderland ooit weerzien. In de vreemde dubbele galaxie Chanda zijn de gloeiend hete planeet Orontes en haar bewoners geen geruststellende start voor Perry Rhodan, want dat is de onstabiele wereld ...

Lees meer ...

___________________________________

2604 • 2118 HET UUR VAN DE AUGUREN

Het Sol-stelsel in een onbekende kosmos – en een vreemde macht treedt op.

Van de vreemde dubbelgalaxie Chanda gaan we in deze aflevering naar de aarde. Terra en het gehele Sol-stelsel bevinden zich niet langer in de Orion-arm van de Melkweg, maar zijn verplaatst naar een onbekende regio van de kosmos - en daar slaat het uur van de Auguren ...

Lees meer ...

___________________________________

2605 • 2119 DE PLANETENBRUG

Ze zoeken hulp in een vreemd universum – en ontmoeten een volk van uitvinders.

De Auguren lijken meer te weten over de achtergronden die het Sol-stelsel in het onbekende terecht deden komen - of maken ze slim gebruik van de gelegenheid voor andere doeleinden? Reginald Bull stuurt een expeditie in de nabijere omgeving uit - en deze vindt de planetenbrug ...

Lees meer ...

___________________________________

2606 • 2120 ONDER HET STALEN SCHERM

Confrontatie met de alomtegenwoordige achterhoede – Terranen betreden het graf tussen de planeten.

De Terranen hebben al veel vreemde dingen gezien, maar zoiets als de planetenbrug behoort ongetwijfeld tot het meest exotische. Welke geheimen zal deze wereldenconstellatie verbergen en als ze deze betreden, dan bevinden ze zich terstond onder het stalen scherm ...

Lees meer ...

___________________________________

2607 • 2121 DE FIMBUL-IMPULS

Invasie in het hart van de zon – een Terraanse ontmoet de mozaïekintelligentie.

De planetenbrug heeft minstens één geheim onthuld. Werd het stelsel alleen vanwege het psi-materiële corpus van ARCHETIM ontvoerd? Reginald Bull moet zich nu tegen vreemde indringers verdedigen, die een groot gevaar met zich meevoeren. Dat is de fimbul-impuls ...

Lees meer ...

___________________________________

2608 • 2122 CONFLICT VAN DE ANDROÏDEN

De LICHTKRACHT en de anomalie – ontmoeting in de libratiezone.

De situatie in het Sol-stelsel wordt steeds explosiever, zeker nu de Terranen van elke hulp verstoken zijn. Alaska Saedelaere op zijn beurt is verder op zoek naar de verdwenen Samburi Yura met het kosmocratenschip LICHTKRACHT. Daar ontstaat het conflict van de androïden ...

Lees meer ...

___________________________________

2609 • 2123 IN HET RIJK VAN DE MASKERS

In de zone van de dood – Alaska Saedelaere ontmoet afgezanten van het rijk van de harmonie.

De reis naar het rijk van de harmonie verloopt helemaal niet harmonisch. Samburi Yura, OIN SHI, het botnet en het rijk van de harmonie houden op de een of andere manier verband met elkaar. Saedelaere vindt aanwijzingen in het rijk van de maskers ...

Lees meer ...

___________________________________

2610 • 2124 DE BESLISSING VAN DE ANDROÏDE

Conflict in de LICHTKRACHT – en de consequentie in het paleis van de harmonie.

Als Saedelaere het rijk van de harmonie bereikt, kan hij weliswaar diens hertogin redden en Sholoubwa, de constructeur, vinden, maar hij maakt zich tegelijk verdacht en moet vluchten voor hij verdere aanwijzingen kan krijgen. Nu volgt de beslissing van de androïde ...

Lees meer ...

___________________________________

2611 • 2125 TEGEN DE WAANZIN

Het is de enige hoop en een grote bedreiging – Saedelaere in moreel conflict.

Er komt blijkbaar geen einde aan de problemen voor Alaska Saedelaere. Hij maakt zich tegelijk verdacht omdat zijn Cappin-fragment onvermoede uitwerkingen op anderen heeft. Iedereen die zich in Saedelaeres omgeving bevindt moet nu vechten - tegen de waanzin ...

Lees meer ...

___________________________________

2612 • 2126 RICHTPUNT BASIS

In de dubbelgalaxie Chanda – Perry Rhodan zoekt zijn verdwenen ruimteschip.

Perry Rhodan is in de door oorlogen bezochte dubbelgalaxie Chanda terecht gekomen, waar hij eerst een buitenpost op moest zetten en informatie verwerven. Nu geldt zijn zorg het legendarische ruimteschip van de mensheid en de missie met het richtpunt BASIS ...

Lees meer ...

___________________________________

2613 • 2127 AGENT VAN DE SUPERINTELLIGENTIE

Hij is een dubieuze humanoïde – en hij werkt in opdracht van een hogere macht.

De BASIS lijkt weer eens een belangrijke rol voor de toekomst te spelen, maar in hoeverre dit plan al tot aan het ontstaan van het ruimteschip terug reikt, blijft voorlopig net zo open als de vragen naar de doelen van Ennerhahl - hij is een agent van de superintelligentie ...

Lees meer ...

___________________________________

2614 • 2128 NAVIGATOR QUISTUS

In de BASIS en de RADONJU – Lotsbestemmingen kruisen elkaar.

Ennerhahl en Perry Rhodan - kunnen ze elkaar vertrouwen? Wie is de opdrachtgever van de geheimzinnige en welke rol speelt Delorian in de strijd om het BOTNET? Rhodan sluit op zijn zoektocht een verbond met de geheimzinnige Ennerhahl en ontmoet navigator Quistus ...

Lees meer ...

___________________________________

2615 • 2129 DODELIJKE JACHT OP RHODAN

De protector achtervolgt twee vluchtelingen – de finale op de gifgaswereld.

Voor veel vijanden van protector Kaowen betekende de RADONJU al de dood - de arm van de Xylthe is sterk en lang. Rhodan belandt in de klauwen van de Xylthen, soldaten van de macht OIN SHI. Hun leider Kaowen geeft nu het sein tot de dodelijke jacht op Rhodan ...

Lees meer ...

___________________________________

2616 • 2130 COUNTDOWN VOOR SOL

De zon moet sterven – Reginald Bull in een vertwijfelde strijd.

We verlaten de door oorlogen geteisterde dubbelgalaxie en richten onze aandacht op het Sol-stelsel. Vreemde wezens de Spenta's manipuleren de zon - ze beschouwen de ster als een plaats van wandaden en willen haar doven. En zo begint de countdown voor Sol ...

Lees meer ...

___________________________________

2617 • 2131 DE DONKERSTE VAN ALLE DAGEN

Gevangenen van een stervenden ster – de Fimbul-winter in het Sol-stelsel.

In de AMATERASU zet de Terraanse resident Reginald Bull alles in beweging om de Aarde en de nabijgelegen werelden van de mensheid van de winterdood te redden. Maar wat kan men tegen wezens doen die in een zon leven? En zo breekt hij aan: de donkerste van alle dagen ...

Lees meer ...

___________________________________

2618 • 2132 VLUCHT VAN DE BRUGGENWERELD

Onder gelukswezen en conversatiemeesters – de alomtegenwoordige achterhoede slaat terug.

De expeditie die Bull uitstuurde om de anomalie te onderzoeken beleeft onaangename tijden. De verrassing is groot als men het graf van een superintelligentie vaststelt, waarvan het lijk is verdwenen. Het enige wat hen nu nog rest, is de vlucht van de bruggenwereld ...

Lees meer ...

___________________________________

2619 • 2133 PLANEET VAN DE FORMATTEERDERS

Terranen in het wereldenkrans-stelsel – en in de toren van Gadomenäa.

In dit volgende nieuwe deel schakelen we over naar de ontvoerde kinderen van de mensheid. De Sayporanen doen er alles aan om deze opnieuw te 'formatteren' ...

___________________________________Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!

De grootste ruimtevaartserie in DIT deel van het heelal.


Dit niet commerciële Maanbrein.nl probeert zich te onderscheiden door bij elke uitgave een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de voorkant maar ook de achterkant en de afbeeldingen die tussen de tekst staan.

Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren. De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.