ENTREE   | volgende > |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiëALBUM 2600 – 2699De afbeeldingen van de 37e cyclus NEUROVERSUM in een automatische schermvullende voorstelling.

Ga naar het album ...


INDEX 2600 – 2699

37e cyclus NEUROVERSUM


Tijdsruimte: 1469 - 1470 NGT (5056 - 5057 na Chr.)


2600 • 2114 (2021, week 14) HET THANATOS-PROGRAMMA

Een ruimteschip in gevaar – Perry Rhodan vecht voor de vrijheid.

Er ligt allang een heel ander gevaar op de loer, waarvan de bewoners van de Melkweg nu niets vermoeden. Het heeft iets met kosmische ontwikkelingen te maken met heel directe gevolgen voor de Aarde - en voor perry Rhodan zelf. Want nu start het Thanatos programma ...

Lees meer ...

___________________________________

2601 • 2115 GALAXIE IN OPROER

De eerste dag in Chanda – landing op de mysterieuze hitteplaneet.

Van de ene op de andere seconde verdwijnt het hele Sol-stelsel naar een onbekende plek - en Perry Rhodan komt samen met de BASIS ergens ver weg terecht waar het BOTNET en QIN SHI zijn ontwaakt en laatstgenoemde de BASIS aanvalt, midden in een galaxie in oproer ...

Lees meer ...

___________________________________

2602 • 2116 DE DOODSWORSTELAARS VAN ORONTES

In de onderwereld van de hitteplaneet – Gucky stoot op gelijkwaardige tegenstanders.

De dubbelgalaxie Chanda is een oord van oorlogen - vrede schijnt geen vaststaand principe te zijn. Niet eens op de gloeiende wereld Orontes zijn de vluchtelingen van de BASIS rustige dagen gegund. Een van de tegenstanders zijn de doodsworstelaars van Orontes ...

Lees meer ...

___________________________________

2603 • 2117 DE ONSTABIELE WERELD

Een wereld vormt een raadsel – en Perry Rhodan krijgt te maken met piraten.

Perry Rhodan en zijn metgezellen moeten iets ondernemen, willen ze het vaderland ooit weerzien. In de vreemde dubbele galaxie Chanda zijn de gloeiend hete planeet Orontes en haar bewoners geen geruststellende start voor Perry Rhodan, want dat is de onstabiele wereld ...

Lees meer ...

___________________________________

2604 • 2118 HET UUR VAN DE AUGUREN

Het Sol-stelsel in een onbekende kosmos – en een vreemde macht treedt op.

Van de vreemde dubbelgalaxie Chanda gaan we in deze aflevering naar de aarde. Terra en het gehele Sol-stelsel bevinden zich niet langer in de Orion-arm van de Melkweg, maar zijn verplaatst naar een onbekende regio van de kosmos - en daar slaat het uur van de Auguren ...

Lees meer ...

___________________________________

2605 • 2119 DE PLANETENBRUG

Ze zoeken hulp in een vreemd universum – en ontmoeten een volk van uitvinders.

De Auguren lijken meer te weten over de achtergronden die het Sol-stelsel in het onbekende terecht deden komen - of maken ze slim gebruik van de gelegenheid voor andere doeleinden? Reginald Bull stuurt een expeditie in de omgeving uit - en deze vindt de planetenbrug ...

Lees meer ...

___________________________________

2606 • 2120 ONDER HET STALEN SCHERM

Confrontatie met de alomtegenwoordige achterhoede – Terranen betreden het graf tussen de planeten.

De Terranen hebben al veel vreemde dingen gezien, maar zoiets als de planetenbrug behoort ongetwijfeld tot het meest exotische. Welke geheimen zal deze wereldenconstellatie verbergen en als ze deze betreden, dan bevinden ze zich terstond onder het stalen scherm ...

Lees meer ...

___________________________________

2607 • 2121 DE FIMBUL-IMPULS

Invasie in het hart van de zon – een Terraanse ontmoet de mozaïekintelligentie.

De planetenbrug heeft minstens één geheim onthuld. Werd het stelsel alleen vanwege het psi-materiële corpus van ARCHETIM ontvoerd? Reginald Bull moet zich nu tegen vreemde indringers verdedigen, die een groot gevaar met zich meevoeren. Dat is de fimbul-impuls ...

Lees meer ...

___________________________________

2608 • 2122 CONFLICT VAN DE ANDROÏDEN

De LICHTKRACHT en de anomalie – ontmoeting in de libratiezone.

De situatie in het Sol-stelsel wordt steeds explosiever, zeker nu de Terranen van elke hulp verstoken zijn. Alaska Saedelaere op zijn beurt is verder op zoek naar de verdwenen Samburi Yura met het kosmocratenschip LICHTKRACHT. Daar ontstaat het conflict van de androïden ...

Lees meer ...

___________________________________

2609 • 2123 IN HET RIJK VAN DE MASKERS

In de zone van de dood – Alaska Saedelaere ontmoet afgezanten van het rijk van de harmonie.

De reis naar het rijk van de harmonie verloopt helemaal niet harmonisch. Samburi Yura, QIN SHI, het botnet en het rijk van de harmonie houden op de een of andere manier verband met elkaar. Saedelaere vindt aanwijzingen in het rijk van de maskers ...

Lees meer ...

___________________________________

2610 • 2124 DE BESLISSING VAN DE ANDROÏDE

Conflict in de LICHTKRACHT – en de consequentie in het paleis van de harmonie.

Als Saedelaere het rijk van de harmonie bereikt, kan hij weliswaar diens hertogin redden en Sholoubwa, de constructeur, vinden, maar hij maakt zich tegelijk verdacht en moet vluchten voor hij verdere aanwijzingen kan krijgen. Nu volgt de beslissing van de androïde ...

Lees meer ...

___________________________________

2611 • 2125 TEGEN DE WAANZIN

Het is de enige hoop en een grote bedreiging – Saedelaere in moreel conflict.

Er komt blijkbaar geen einde aan de problemen voor Alaska Saedelaere. Hij maakt zich tegelijk verdacht omdat zijn Cappin-fragment onvermoede uitwerkingen op anderen heeft. Iedereen die zich in Saedelaeres omgeving bevindt moet nu vechten - tegen de waanzin ...

Lees meer ...

___________________________________

2612 • 2126 RICHTPUNT BASIS

In de dubbelgalaxie Chanda – Perry Rhodan zoekt zijn verdwenen ruimteschip.

Perry Rhodan is in de door oorlogen bezochte dubbelgalaxie Chanda terecht gekomen, waar hij eerst een buitenpost op moest zetten en informatie verwerven. Nu geldt zijn zorg het legendarische ruimteschip van de mensheid en de missie met het richtpunt BASIS ...

Lees meer ...

___________________________________

2613 • 2127 AGENT VAN DE SUPERINTELLIGENTIE

Hij is een dubieuze humanoïde – en hij werkt in opdracht van een hogere macht.

De BASIS lijkt weer eens een belangrijke rol voor de toekomst te spelen, maar in hoeverre dit plan al tot aan het ontstaan van het ruimteschip terug reikt, blijft voorlopig net zo open als de vragen naar de doelen van Ennerhahl - hij is een agent van de superintelligentie ...

Lees meer ...

___________________________________

2614 • 2128 NAVIGATOR QUISTUS

In de BASIS en de RADONJU – Lotsbestemmingen kruisen elkaar.

Ennerhahl en Perry Rhodan - kunnen ze elkaar vertrouwen? Wie is de opdrachtgever van de geheimzinnige en welke rol speelt Delorian in de strijd om het BOTNET? Rhodan sluit op zijn zoektocht een verbond met de geheimzinnige Ennerhahl en ontmoet navigator Quistus ...

Lees meer ...

___________________________________

2615 • 2129 DODELIJKE JACHT OP RHODAN

De protector achtervolgt twee vluchtelingen – de finale op de gifgaswereld.

Voor veel vijanden van protector Kaowen betekende de RADONJU al de dood - de arm van de Xylthe is sterk en lang. Rhodan belandt in de klauwen van de Xylthen, soldaten van de macht QIN SHI. Hun leider Kaowen geeft nu het sein tot de dodelijke jacht op Rhodan ...

Lees meer ...

___________________________________

2616 • 2130 COUNTDOWN VOOR SOL

De zon moet sterven – Reginald Bull in een vertwijfelde strijd.

We verlaten de door oorlogen geteisterde dubbelgalaxie en richten onze aandacht op het Sol-stelsel. Vreemde wezens de Spenta's manipuleren de zon - ze beschouwen de ster als een plaats van wandaden en willen haar doven. En zo begint de countdown voor Sol ...

Lees meer ...

___________________________________

2617 • 2131 DE DONKERSTE VAN ALLE DAGEN

Gevangenen van een stervenden ster – de fimbul-winter in het Sol-stelsel.

In de AMATERASU zet de Terraanse resident Reginald Bull alles in beweging om de Aarde en de nabijgelegen werelden van de mensheid van de winterdood te redden. Maar wat kan men tegen wezens doen die in een zon leven? En zo breekt hij aan: de donkerste van alle dagen ...

Lees meer ...

___________________________________

2618 • 2132 VLUCHT VAN DE BRUGGENWERELD

Onder gelukswezen en conversatiemeesters – de alomtegenwoordige achterhoede slaat terug.

De expeditie die Bull uitstuurde om de anomalie te onderzoeken beleeft onaangename tijden. De verrassing is groot als men het graf van een superintelligentie vaststelt, waarvan het lijk is verdwenen. Het enige wat hen nu nog rest, is de vlucht van de bruggenwereld ...

Lees meer ...

___________________________________

2619 • 2133 PLANEET VAN DE FORMATTEERDERS

Terranen in het Wereldenkrans-stelsel – en in de toren van Gadomenäa.

Vreemde buitenaardsen, de zogenoemde Auguren, beïnvloeden de kinderen en jongeren om de mensheid 'opnieuw te formatteren'. Onder hen is de reporter Shamsur Routh, die hoopt zijn dochter te bevrijden. Startpunt van zijn zoektocht is de planeet van de formatteerders ...

Lees meer ...

___________________________________

2620 • 2134 VREEMDELINGEN IN DE HARMONIE

Saedelaere ontdekt iets ongelofelijks – een bewaker gaat op jacht.

We wisselen van toneel voor de verdere gebeurtenissen in het rijk van de harmonie. Het lukt Saedelaere om contact te leggen met een hertogin van dit rijk en hij wordt door haar meegenomen naar haar vaderland. Maar hoe welkom zijn de vreemdelingen in de harmonie ...

Lees meer ...

___________________________________

2621 • 2135 DE HARMONIEBEWAKER

Op het spoor van de verloren jaren – een jacht op de andere kant.

Het lukt Saedelaere om contact met een hertogin van dit rijk aan te knopen en door haar mee te worden genomen. Alaska Saedelaere is voor de Escalianen een disharmonische en daar worden ze allemaal als vijanden behandeld. Op hun spoor zet zich de harmoniebewaker ...

Lees meer ...

___________________________________

2622 • 2136 DE REBELLEN VAN ESCALIAN

Alaska Saedelaere bij de harmonielozen – hij is de man zonder herinneringen.

Alaska Saedelaere en de hertogin moeten samenwerken als ze in het rijk van de harmonie succesvol willen zijn. Zijzelf beschouwen elkaar niet als vijanden. Desondanks wantrouwen de Escalianen van het heden hen. Bondgenoten zijn daarom de rebellen van Escalian ...

Lees meer ...

___________________________________

2623 • 2137 DE TWEEDE ANOMALIE

Alaska en de verrader – De Terranen herkent een akelige samenhang.

De maskerdrager moest ontdekken dat de hertogin een tijdsprong van meer dan 70 jaar achter de rug heeft en alles behalve welkom is in het sterrenstelsel. Om haar goede naam te zuiveren sluit hij met haar kleindochter een verbond en bereikt de tweede anomalie ...

Lees meer ...

___________________________________

2624 • 2138 DODELIJKE VAL SECTOR NUL

De nul-duiker in de catastrofezone – Bostich wil gebruik maken van de JULES VERNE.

Van de avonturen van Alaska Saedelaere gaan we naar de Melkweg. Het verdwijnen van het Sol-stelsel heeft voor nogal wat opschudding gezorgd. En al spoedig noemt men de oorspronkelijke standplaats van de Terraanse zon alleen nog dodelijke val sector nul ...

Lees meer ...

___________________________________

2625 • 2139 DE PLEJADEN AANSLAG

De laatste cellenactiveerderdragers van de Melkweg – ze moeten voor de toekomst beslissen.

Met het Sol-stelsel is er een knooppunt aan de galaxie van de mensheid ontvallen. De wereld Maharani wordt het toneel van een conferentie waarbij de nieuwe leiding van de liga van vrije Terranen gekozen moet worden. Maar alles wordt bedreigd door de plejaden-aanslag ...

Lees meer ...

___________________________________

2626 • 2140 ZOEKTOCHT IN SECTOR NUL

De laatste cellenactiveerderdragers van de Melkweg – ze moeten over de toekomst beslissen.

De bemanning van het ruimteschip de GEMMA FRISIUS onderneemt actie om aanwijzingen over het verdwenen Sol-stelsel te vinden. De hoop om het Sol-stelsel terug te vinden geeft niemand op. En dus gaat ook de cellenactiveerderdrager Ronald Tekener op zoektocht in sector nul ...

Lees meer ...

___________________________________

2627 • 2141 DE LAATSTE DAGEN VAN DE GEMMA FRISIUS

Een scheepsbemanning vecht om te overleven – Tekener krijgt waardevolle aanwijzingen.

Er wordt verder verslag gedaan van de zoektocht van de JULES VERNE. Het gevonden schip de GEMMA FRISIUS zou weleens een doorbraak in deze zaak kunnen betekenen. In sector nul, waar het Sol-stelsel ooit was, gebeurde de laatste dagen van de GEMMA FRISIUS ...

Lees meer ...

___________________________________

2628 • 2142 HET WANHOPIGE VERZET

Een protector ontwaakt – en de wereldengesel ontstaat.

In deze aflevering wenden we ons tot Perry Rhodan die strijdt in de dubbelgalaxie Chanda tegen zijn leider QIN SHI. Dit wezen heerst ongehinderd over Chanda. Toch zijn er enkelen die QIN SHI in de weg staan. Samen noemen zij zich het wanhopige verzet ...

Lees meer ...

___________________________________

2629 • 2143 DE WERELDENGESEL

Paniek in het Cronal-stelsel – 37 uur tot het einde.

Perry Rhodan is bij de tegenstanders van QIN SHI beland en moet nu voor erkenning vechten. Maar het wanhopige verzet is niet in Rhodan's ondervindingen geïnteresseerd omdat ze haast moeten maken: de inzet van QIN SHI's verschrikkelijkste wapen is de wereldengesel ...

Lees meer ...

___________________________________

2630 • 2144 IN HET TEKEN VAN DE AGRESSIE

De weg van Tokun Gavang – zijn handicap is zijn kracht.

Perry Rhodan heeft de inzet van de wereldengesel meegemaakt. Nu is het hem er des te meer aan gelegen een einde aan de activiteiten van QIN SHI te maken. Maar dat is allesbehalve eenvoudig, zijn hulpvolkeren en strijders leven en sterven in het teken van de agressie ...

Lees meer ...

___________________________________

2631 • 2145 HET UUR VAN DE VERBLINDER

De wereldengesel in actie – het vertwijfelde gevecht om een wereld begint.

Tokun Gavang is geen gewone Dosanthi - maar ook hij kan de activiteiten van QIN-SHI niet stoppen. De superintelligentie blijft een gevaar, waaronder alle volkeren van Chanda gebukt gaan, dankzij de wereldengesel. Om haar tegen te houden komt het uur van de verblinder ...

Lees meer ...

___________________________________

2632 • 2146 DE NACHT VAN DE REGENREUS

Mensen in de fimbul-winter – het Sol-stelsel wordt het aanvalsdoel van een griezelige macht.

We schakelen over naar het Sol-stelsel, dat zich nog steeds op een onbekende plek bevindt en zich tegen veel gevaren moet verweren. Ook Sayporanen en Spenta's bewonen dit gebied. Ze brengen de fimbul-winter over Sol en de planeten en zo begint de nacht van de regenreus ...

Lees meer ...

___________________________________

2633 • 2147 DE TELLURISCHE STRIJD

Na de aanval van de sterrengaljoenen – het begin van een gevaarlijke missie.

Welke motieven hebben de machten van de anomalie? Ze brengen de fimbul-winter over Sol en de planeten en sturen hun sterrengaljoenen. Hun aanval wordt afgeslagen en drie eenheden worden boven Terra neergeschoten, maar daarmee begint de tellurische strijd ...

Lees meer ...

___________________________________

2634 • 2148 TERRAS NIEUWE HEREN

De sterrengaljoenen keren terug in het Sol-stelsel – die mensheid staat aan de afgrond.

De ene harde slag na de andere raakt de solaire mensheid. De aanvallers maken de mensheid murw met hun nanomachines, die op elk moment zware aardbevingen kunnen veroorzaken. De bestuurders van de galjoenen beschouwen zichzelf al als Terra's nieuwe heren ...

Lees meer ...

___________________________________

2635 • 2149 JACHT OP GADOMENEA

De vertwijfelden van de Vae-Bazant-woestenij – onderweg met het vliegende landschap.

Terra's nieuwe heren streven eigen bedoelingen na. Geen Terraan kan raden wat deze in detail zijn. Maar de aankondiging dat de vermiste kinderen naar huis terugkeren, wekt hoop op een betere toekomst. Een bezorgde vader beleeft een ongekende jacht op Gadomenea ...

Lees meer ...

___________________________________

2636 • 2150 HET SCHEMA VAN HET UNIVERSUM

De ontdekking van de Badakk – en Perry Rhodan op een geheime missie.

We verlaten de anomalie en gaan naar Perry Rhodan in de door oorlog geteisterde dubbelgalaxie Chanda. Daar voert QIN SHI het bevel over ontelbare krijgers. Een van deze volkeren zijn de Badakks en als wetenschappers zoeken niet weinigen het schema van het universum ...

Lees meer ...

___________________________________

2637 • 2151 DE INFORMATIEJAGERS

Gucky en Nemo Partijan in de APERAS KOKKAIA – ze zoeken de plaats van de verandering.

Chanda is ook het toneel van dit nieuwe volgende avontuur: Gucky begeeft zich op een missie zoals men haar alleen aan de multimutant toe kan vertrouwen. De muisbever Gucky en de hyperfysicus Nemo Partijan bevinden zich daar en treden op als de informatiejagers ...

Lees meer ...

___________________________________

2638 • 2152 DOEL: HET MORPHEUSSTELSEL

Mondra Diamond op Orontes – haar vredesonderhandelingen falen.

De 'plaats van de verandering' schijnt veel meer te zijn dan een eenvoudige werf. Om meer informatie te krijgen moet Perry Rhodan verder actief worden en met zijn begeleiders samenkomen. Maar eerst moet hij terug naar zijn partner Mondra, met als doel: het Morpheusstelsel ...

Lees meer ...

___________________________________

2639 • 2201 DE GROENE ZON

Vlucht in het nergens – Perry Rhodan bereikt de vloot van de spookschepen.

De angst van de doodsworstelaars voor de wereldengesel was te groot en Mondra moest het enige steunpunt in Chanda opgeven. Maar dankzij Perry's nieuwe bondgenoten was er hoop - en als helper zou Ramoz zich kunnen bewijzen. Hij stelt een nieuw doel vast: de groene zon ...

Lees meer ...

___________________________________

2640 • 2202 SPLINTERS VAN DE SUPERINTELLIGENTIE

De pop van de prinses – Alaska Saedelaere in het schouwspelpaleis.

Alaska Saedelaere is in de galaxie Escalian. Die geldt als het 'rijk van de harmonie', waar met onbekende tussenpozen de verdwijnende en opnieuw verschijnende TANEDBAR regeert. TANEDRAR onderhoudt contacten met haar onderdanen via splinters van de superintelligentie ...

Lees meer ...

___________________________________

2641 • 2203 TANEDRARS AANKOMST

Het ritueel van aankomst en vertrek – Alaska Saedelaere in de ban van de vier, die één zijn.

'De aankomst' heeft dus plaatsgevonden - wat de gevolgen daarvan zijn voor het bedreigde rijk van de harmonie en wat het betekent voor Alaska Saedelaere, dat zal weldra blijken. Saedelaere is nu uitverkoren om een bijzondere gebeurtenis mee te maken: Tanedrars aankomst ...

Lees meer ...

___________________________________

2642 • 2204 DE MASKERSCHEPPER

Een Lirbal doorleeft duizenden jaren – hij is een afspiegeling van een geestelijke macht.

TANEDRAR laat tegenover Alaska Saedelaere het masker vallen wat betreft haar geschiedenis en doelstellingen, maar alle raadsels rond het rijk van de harmonie zijn daarmee nog lang niet opgelost. Opheldering over haar ontwikkeling geeft de maskerschepper ...

Lees meer ...

___________________________________

2643 • 2205 TANEDRARS POP

Terugkeer in de anomalie – en Sholoubwa's geschenk.

Alle raadsels rond het rijk van de harmonie zijn nog lang niet opgelost. Duidelijk is alleen: de Terraan is blijkbaar nodig om TANEDRAR te helpen. Via een splinter van haar eigen wezen begeleidt zij de bewoners van haar rijk. En soms manifesteert zij zich in TANEDRARS pop ...

Lees meer ...

___________________________________

2644 • 2206 DE GUERRILLA'S VAN TERRANIA

Mensen verzetten zich – hulp komt van onbekende zijde.

Wij verlaten TANEDRARS rijk en begeven ons naar de anomalie waar het Sol-stelsel is verplaatst. Daar werd Terra door vreemde machten bezet. Nadat de regering voor de vreemdelingen gecapituleerd heeft, steekt het eerste verzet de kop op in de vorm van de guerrilla's van Terrania ...

Lees meer ...

___________________________________

2645 • 2207 DE STAD ZONDER GEHEIMEN

Een Terraan bereikt Anboleis – en beleeft de glorie en ondergang van het mentrons-tijdperk.

In deze aflevering schakelen we over naar de planeten van de Sayporanen, waarop de kinderen en jongeren geconditioneerd worden. De journalist Shamsur Routh komt op het spoor van de kinderen en komt daarbij aan op Anboleis, de stad zonder geheimen ...

Lees meer ...

___________________________________

2646 • 2208 DE DAGEN VAN DE SCHADUW

De eerste nieuw geformatteerden keren terug – een fantoom verstoort de kring van de Auguren.

De Sayporanen hebben woord gehouden: de kinderen van Terra keren naar hun thuiswereld terug. Maar de terugkeer verliep voor niemand zoals gehoopt. Als de jongeren terugkeren zijn ze echter niet meer dezelfden en beginnen de dagen van de schaduw ...

Lees meer ...

___________________________________

2647 • 2209 DE UMBRISCHE GONG

Klopjacht in Terrania-city – een schim vecht tegen de eeuwige schemering.

De kinderen van Terra zijn teruggekeerd, maar ze beschouwen zich niet meer als mensen, maar als Sayterranen. Maar kan de mensheid wel tegen haar eigen kinderen vechten? Als de jongeren terugkeren brengen ze een geschenk mee. Dit is de umbrische gong ...

Lees meer ...

___________________________________

2648 • 2210 DE ZIEL VAN DE VLOOT

Perry Rhodan's zoektocht aan gene zijde van de werkelijkheid – en het gevecht om MIKRU-JON.

In deze aflevering volgen we Perry Rhodan's acties om QIN SHI's macht te breken. Hij heeft steun en bondgenoten nodig. Ramoz wijst hem de weg naar een groene zon en een vloot die daar verborgen ligt. Maar deze is inactief, omdat het haar ontbreekt aan de ziel van de vloot ...

Lees meer ...

___________________________________

2649 • 2211 DE BOUWMEESTERS VAN DE BASIS

Een reusachtig ruimteschip ontstaat opnieuw – en zijn bemanning vecht om te overleven.

Om QIN SHI's macht te breken heeft Rhodan steun en bondgenoten nodig. Echter, terwijl hij deze zoekt, bereidt QIN SHI zijn invasieplannen verder voor. De enigen die hem daarbij in de weg kunnen zitten zijn de bouwmeesters van de BASIS ...

Lees meer ...

___________________________________

2650 • 2212 DE PHANES-SCHAKELING

Perry Rhodan in de werf – hij beleeft het einde van de BASIS.

Er komt beweging in de voormalige BASIS - en het multiversumoculair schijnt daarbij de beslissende rol te spelen. Met de verandering van de BASIS heeft QIN SHI echter niets te maken - die is het directe gevolg van een oeroud plan: het is de Phanes-schakeling ...

Lees meer ...

___________________________________

2651 • 2213 RED DE BASIS!

Beslissing in de werf – Rhodan's handjevol mensen tegen de heerscharen van een superintelligentie.

De Phanes-schakeling lijkt te zijn voltooid, maar de nieuwe BASIS is nog steeds in gevaar. QIN SHI is gearriveerd en zal alle middelen aanwenden om zich de BASIS toe te eigenen. Om het multiversumoculair te beschermen is er maar een ding te doen: red de BASIS!

Lees meer ...

___________________________________

2652 • 2214 DROOM VAN DE WARE GEDACHTEN

Op een Arkoonse koloniale wereld – de vertrouweling van de imperator onthult een samenzwering.

De negatieve superintelligentie QIN SHI is niet alleen in zijn thuisgalaxie actief. In de Melkweg doen zich politiek belangwekkende dingen voor, die zich echter niet allemaal in de openbaarheid voltrekken. En zo ziet aanvankelijk niemand de droom van de ware gedachten ...

Lees meer ...

___________________________________

2653 • 2215 ARKONIDISCHE INTRIGES

Hij voltooit de ARK SUMMIA – en ontmoet een levende legende.

Ondertussen gebeuren er politiek belangrijke dingen in de Melkweg: Tormanac da Hozarius, de raadsman van de Arkoonse imperator, is op sporen van QIN SHI gestoten, zonder daarvan iets te vermoeden. Hij stuit op een samenzwering en Arkoonse intriges ...

Lees meer ...

___________________________________

2654 • 2216 TEKENEN VAN DE TIJD

Tormanac da Hozarius in tweestrijd – en op het spoor van een samenzwering.

De carrière van Tormanac da Hozarius is getekend door belangrijke persoonlijkheden en Arkoonse intriges. Zijn pad leidt hem naar de machtigste man in de Melkweg: imperator Bostich I. Daarbij herinnert hij zich aan zijn jeugd en aan de tekenen van de tijd ...

Lees meer ...

___________________________________

2655 • 2217 GARRABO VERSLAAT PHENUBE

Dubbelspel op Travnor – een Arkoon en een Naat in actie.

Tormanac da Hozarius had - en heeft - blijkbaar een belangrijke rol, en niet alleen binnen het kristalimperium. De geheimzinnige vijand op de achtergrond probeert in elk geval hem te pakken te krijgen. Hij neemt de uitdaging aan - en garrabo verslaat phenube ...

Lees meer ...

___________________________________

2656 • 2218 HET FEYNMAN-COMMANDO

Rhodan en de solaire resident – ze strijden tegen de Terra's invasiemacht.

We verplaatsen ons naar een ander toneel en worden verblind in het Sol-stelsel, dat zich nog steeds in zijn eigen miniatuuruniversum bevindt. Er is een hachelijke situatie ontstaan ... en dan komt ook nog het Feynman-commando ...

Lees meer ...

___________________________________

2657 • 2219 GEHEIM BEVEL WINTERSTILTE

De situatie in het Sol-stelsel spitst zich toe – en beide zijden zetten alle middelen in.

Rhodan ondersteunt de Terranen tegen de veroveraars. Maar hoe sprookjesachtig zijn middelen ook lijken, zo weinig zijn de Sayterranen, Fagesy’s, Sayporanen en Spenta's bereid dit verzet zomaar te accepteren. Als de mensen rebelleren leidt dat tot geheim bevel winterstilte ...

Lees meer ...

___________________________________

2658 • 2220 HET UUR VAN DE RESIDENT

Ontknoping in de staalorchidee – een doodgewaande keert terug.

De fimbul-winter schijnt Terra te hebben bereikt en er zijn maar enkelen die daar iets tegen kunnen ondernemen. Een van hen is Reginald Bull, de dood gewaande resident die met zijn acties zijn leven nu echter daadwerkelijk op het spel zet: het is het uur van de resident ...

Lees meer ...

___________________________________

2659 • 2221 TOUFEC

De bond van de sterrenwaardigen – mensen van de Aarde krijgen een nieuwe opdracht.

Delorian, Perry Rhodans zoon en voormalig kroniekschrijver van de superintelligentie HET, probeert de bezetting met zijn 'verbond van sterwaardigen' te verhinderen. Hun meest prominente lid die een belangrijke rol speelt bij de bevrijding van de aarde is Toufec ...

Lees meer ...

___________________________________

2660 • 2222 DE SPRINGENDE STERREN

Een schokkend inzicht – Ramoz werpt een blik in het verleden.

In deze aflevering valt het licht op Ramoz. Om QIN SHI het hoofd te bieden heeft Perry Rhodan steun nodig - die komt van Ramoz, ooit huisdier van zijn levensgezellin Mondra Diamond en nu 'ziel van de vloot'. Een bijzondere rol in diens leven speelden de springende sterren ...

Lees meer ...

___________________________________

2661 • 2223 ANAREE

Aan boord van LICHTKRACHT – de geheimen van de morgenzuster.

Het lukt Perry een waardevol steunpunt te vernietigen - daarbij valt hem een gevangene van de vijand in handen. Deze sterft voor ze met elkaar kunnen praten: het gaat om een gevolmachtigde van de kosmocraten, Samburi Yura. Maar in werkelijkheid is het Anaree ...

Lees meer ...

___________________________________

2662 • 2224 KAOWENS BESLISSING

Gevecht om de hegemonie in Chanda – de vazalvolken vervallen in chaos.

Perry Rhodan heeft de superintelligentie ernstige schade berokkend na het fiasco van APERAS KOKKAIA - die moet zijn troepen in Chanda hergroeperen, voordat hij de controle over de situatie kwijtraakt. In het middelpunt van de gebeurtenissen staat Kaowens beslissing ...

Lees meer ...

___________________________________

2663 • 2225 DE ANKERPLANEET

Rhodan en het stersaffier – Beslissing bij de levende wereld.

De situatie in Chanda blijft rommelig. Kan Perry Rhodan verder in de aanval blijven tegen de hulptroepen van QIN SHI nadat deze de galaxie heeft verlaten? Zijn actuele problemen getuigen van heel iets anders - want nog steeds bestaat de ankerplaneet ...

Lees meer ...

___________________________________

2664 • 2226 ACHTER DE PLANETENWAL

Arun Joschannan geldt als een eerlijke politicus – maar hij heeft interstellaire vijanden.

We wisselen van strijdtoneel en gaan terug naar de Melkweg. Waar de situatie van de liga van vrije Terranen zich na het verdwijnen van het Sol-stelsel verder ontwikkelt. Een daarvan is de Eastside-conferentie, die op een bijzondere plek zal plaatsvinden: achter de planetenwal ...

Lees meer ...

___________________________________

2665 • 2227 HET GEHEIM VAN DE CIRCUSWERELD

De eerste Terraan op een gevaarlijke missie – een onbeduidende planeet wordt opeens belangrijk.

Arun Joschannan moet zowel zijn geheime vijanden als openlijke politieke tegenstanders het hoofd bieden, als hij zijn ambt als eerste Terraan met succes wil vervullen. Een van de tastbare politieke zaken is het Theatrum-stelsel, want daar wacht het geheim van de circuswereld ...

Lees meer ...

___________________________________

2666 • 2228 DE PIRAMIDE VAN DE BADAKK

Ze vinden een schuilplaats op de circuswereld – en halen onverwachts buit binnen.

Op de circuswereld Thea wordt Arun Joschannan met het mysterieuze geneseplasma besmet: Daarmee proberen de Badakks mensen te beheersen doordat er in hen een tweede persoonlijkheid opgroeit. Ronald Tekener grijpt in - en ontdekt de piramide van de Badakks ...

Lees meer ...

___________________________________

2667 • 2229 DE DIPLOMAAT VAN MAHARANI

Hij onderhandelt met Sayporaners – en vecht voor een leven.

Ronald Tekener keert de circuswereld de rug toe, maar Arun Joschannan heeft nog veel te doen. Het lukt hem om de communicatie met de Sayporanen en de Spenta's te verbeteren. Alles is te danken aan Joschannan die nu bekend zal staan als de diplomaat van Maharani ...

Lees meer ...

___________________________________

2668 • 2230 NEUNTAU

De wereld van de constructeur – hij zoekt de vrije ruimte.

We verlaten de Melkweg en gaan naar het rijk van de maskers. De constructeur Sholoubwa lijkt de spil van de gebeurtenissen te zijn en kan misschien als helper geworven worden. Maar eerst ontmoeten Alaska Saedelaere en Eroin Blitzer een wezen met de naam Neuntau ...

Lees meer ...

___________________________________

2669 • 2231 WEDSTRIJD VAN DE CONSTRUCTEURS

Hij is een dichter en oorlogsinvalide – zijn roeping maakt hem tot een uitzonderlijke constructeur.

Alaska Saedelaere en Eroin Blitzer gaan op zoek naar de geheimzinnige constructeur Sholoubwa. Als hij hem bereikt wordt hij weggeslingerd - maar Blitzer is nog in staat om Sholoubwa's levensverhaal te extraheren. Het verhaal begint met een wedstrijd van de constructeurs ...

Lees meer ...

___________________________________

2670 • 2232 DE WEG VAN DE CONSTRUCTEUR

Sholoubwa's genie groeit – hij doorvoelt en schept kosmische wonderen.

Om Sholoubwa te begrijpen en zijn geheimen te ontsluieren is het van onschatbare waarde het ontstaan en de opkomst van hem mee te maken. Zo volgen Alaska Saedelaere en Eroin Blitzer in de terugblik een leven dat zich laat beschrijven als de weg van de constructeur ...

Lees meer ...

___________________________________

2671 • 2233 HET WERELDENSCHIP

Het plan van de constructeur – en de dood van een dwergandroïde.

Sholoubwa, de geniale maar amorele constructeur, is teruggeworpen op dat wat hij ooit was. Zijn weg terug naar vroegere grootte is nu het enige wat hem voortdrijft. Sholoubwa werkt aan iets dat hij de 'vrije ruimte' noemt - en daarvoor heeft hij ook het wereldenschip nodig ...

Lees meer ...

___________________________________

2672 • 2234 KOSMISCHE DOODSTRIJD

Het manoeuvreren wordt een ramp – Terranen ontdekken het geheim van de anomalie.

We gaan naar de gevangenis Aarde, waarop Saedelaere een blik heeft mogen werpen. Pas dankzij Delorian, Perry Rhodan's zoon en ooit kroniekschrijver van de superintelligentie HET, kon de vijand uit het Sol-stelsel worden verdreven. Maar nu dreigt een kosmische doodstrijd ...

Lees meer ...

___________________________________

2673 • 2235 DE 106DE ETAGE

In de diepten van de TLD-tower – en in het centrum van een complot.

Als de anomalie instort, kan dat het einde van de mensheid betekenen. Alles hangt ervan af of de Terranen van tegenstanders bondgenoten kunnen maken - maar daarvoor moeten ze in het Wereldenkring-stelsel zien te komen. Daarvoor heeft men de 106de etage... nodig.

Lees meer ...

___________________________________

2674 • 2236 HET RIJK VAN DE ANGST

Mensen op Druh – in het machtscentrum van de Sayporaners.

Nu kan eindelijk lukken, wat Reginald Bull van plan is: naar het hart van de vijand doorstoten in het rijk van de Sayporanen. Hij slaagt erin een alliantie te sluiten met een deel van de Sayporanen. Om de alliantie te bezegelen, start een expeditie naar het rijk van de angst ...

Lees meer ...

___________________________________

2675 • 2237 DE GLANS VAN STILTE

Terranen en Sayporaners gemeenschappelijke in actie – de efemere poort moet open.

Deze aflevering luidt het laatste kwart in van de cyclus. Om de alliantie te bezegelen wordt er een gezamenlijke expeditie op uitgestuurd. De kleine expeditie heeft tot doel om de anomalie tegen instorten te beschermen. Ze worden opgewacht door de glans van de stilte ...

Lees meer ...

___________________________________

2676 • 2238 DE CHALKADA-SCHRIJN

Het is Trumeri's plan – een vernietigingsoorlog dreigt.

Het verzet maakt zich klaar voor de beslissende slag. Maar de strijders tegen de superintelligentie zijn het niet eens met elkaar en proberen zich voor de finale confrontatie op de voorgrond te plaatsen. Een beslissende rol daarbij speelt de Chalkada-schrijn ...

Lees meer ...

___________________________________

2677 • 2239 RHODANS BESLISSING

Finale voor Chanda – de ziel van de vloot komt in verzet.

In het tweede deel van dit verhaal komen de gebeurtenissen tot hun hoogtepunt. De strijders tegen de superintelligentie zijn het niet eens met elkaar en proberen zichzelf voor de beslissende slag op de voorgrond te plaatsen. Een doorslaggevende rol daarbij speelt Rhodans beslissing ...

Lees meer ...

___________________________________

2678 • 2240 DE WINDGONG VAN DE ORACCAMEO'S

Ze strijden om de macht – en vinden de onsterfelijkheid.

De onsterfelijke Terraan kan in Chanda niets meer uitrichten. Zijn aandacht moet op QIN SHI gericht zijn. Maar wie is deze superintelligentie? De strijd gaat op andere plaatsen verder: informatie over de aard van de tegenstander verraadt de windgong van de Oraccameo’s ...

Lees meer ...

___________________________________

2679 • 2241 DE HEER DER GEZICHTEN

Het ontstaan van een superintelligentie – QIN SHI drukt een stempel op het leven van miljarden.

Het ontstaan van QIN SHI is de sleutel tot het begrijpen van de negatieve superintelligentie en het conflict te beëindigen. Nu begint de invasie van Escalian en om de plaatselijke superintelligentie TANEDRAR te helpen, gaat het weer tegen QIN SHI, ook bekend als de heer der gezichten ...

Lees meer ...

___________________________________

2680 • 2242 VERTREK VAN DE ONHARMONISCHEN

Ze strijden voor gelijke rechten – maar het lot is tegen ze.

QIN SHI probeert het rijk van de harmonie, de machtigheidsconcentratie van TANEDRAR, te veroveren. TANEDRAR's paranoïde angst voor allen die niet tot de harmonie behoren lijkt niet op hersenspinsels te berusten. Daar komt het tezelfdertijd tot het vertrek van de onharmonischen ...

Lees meer ...

___________________________________

2681 • 2243 WERELD VAN HAAT

Het einde van een lange zoektocht – en het einde van een uniek wezen.

QIN SHI is allang het rijk van de harmonie binnengedrongen. Alaska Saedelaere is juist in opdracht van dit rijk onderweg – en heel persoonlijk op zoek naar de kosmocratengemachtigde Samburi Yura, van wie hij niet loskomt. Zijn weg voert hem naar een wereld van haat ...

Lees meer ...

___________________________________

2682 • 2244 SLAG BIJ DE ANOMALIE

QIN SHI zoekt de confrontatie – de superintelligentie dringt door in Escalian.

TANEDRAR's paranoïde angst voor allen die niet tot de harmonie behoren lijkt niet op hersenspinsels te berusten. De heer van de gezichten grijpt naar Escalian en stort de vier galaxieën in een oorlog zoals er nog nooit één is geweest. Daar komt het tot de slag bij de anomalie ...

Lees meer ...

___________________________________

2683 • 2245 GALAXIE IN CHAOS

Perry Rhodan in Escalian – op het spoor van QIN SHI.

Zoals perry Rhodan met eigen ogen kon zien lijkt er niets te bestaan wat QIN SHI tegen kan houden. En niet alleen de eenheden uit Chanda volgen het gewelddadige geestelijke wezen. Wat kan TANEDRAR doen? Onmiddellijk verzinkt het rijk van de harmonie met deze galaxie in chaos ...

Lees meer ...

___________________________________

2684 • 2246 EEN PAND VOOR DE SPENTA'S

Een planeet moet worden gestolen – Reginald Bull stoot op het thuis van de zonnenbewoners.

De gebeurtenissen in de door Sayporanen en Terranen bewoonde anomalie sturen op een nieuwe confrontatie aan. Reginald Bull richt zich op nieuwe bondgenoten: de Sayporanen verschaffen hem passage naar de zonnenbewoners. Zij vragen echter een pand voor de Spenta's ...

Lees meer ...

___________________________________

2685 • 2247 DE ARCHETIM-SCHOK

Het Sol-stelsel luidt het uur van de hoogste nood – en de umbrische raad wordt actief.

Reginald Bull's inzet in het stelsel van de Spenta's is één zaak - de plannen van de Sayporanen die trouw blijven aan QIN SHI, een andere. De Sayporanen blijven actief in het Sol-stelsel. Ze wachten tot de Terranen worden afgeleid. En dat gebeurt door de Archetim-schok ...

Lees meer ...

___________________________________

2686 • 2248 AANVAL VAN DE NANOKRIJGERS

De bond van de sterrenwaardigen in actie – het gevecht om het Wereldenkrans-stelsel ontbrandt.

De steun van de Sayporanen heeft zijn prijs: de val van het huidige systeem is daarbij slechts de eerste stap die Delorian Rhodan met zijn bond van de sterrenwaardigen onderneemt. De vijand laat dat allemaal niet zomaar gebeuren, en zo komt het tot de aanval van de nanokrijgers ...

Lees meer ...

___________________________________

2687 • 2249 ALLES GERED VOOR DE EEUWIGHEID

Toufec in Paichander's vesting – en in duel met de decaan.

Zodra Paichander dood is zal ook de heerschappij van zijn kaste voorbij zijn. Alleen Toufec, die Delorian Rhodan al bijna 6.000 jaar dient, kan op de wereld van Paichander vaste voet krijgen. Als hij faalt, is alles verloren, maar als hij slaagt is alles gered voor de eeuwigheid ...

Lees meer ...

___________________________________

2688 • 2250 DE TWEEDE WERKELIJKHEID

Perry Rhodan en Alaska Saedelaere op Pean – bij de peetmoeder van de superintelligentie.

In dit deel kijken we naar TANEDRAR's rijk van de harmonie dat dreigt in te storten onder het offensief van QIN SHI. TANEDRAR zelf is gevlucht. Nu is het blijkbaar aan Perry Rhodan en zijn metgezellen om actie te ondernemen. Hun weg leidt hen naar de tweede werkelijkheid ...

Lees meer ...

___________________________________

2689 • 2251 KRISTAL-LABYRINT

Het verbond van de vier – de eenheid wordt verbroken.

Het conflict tussen TANEDRAR en QIN SHI nadert zijn climax. TANEDRAR zelf is naar de planeet Pean gevlucht naar haar 'peetouders'. Daar besluiten Perry Rhodan en zijn metgezellen om de superintelligente te helpen. Hun weg voert hen door het kristal-labyrint ...

Lees meer ...

___________________________________

2690 • 2252 DE VIJFDE AKTE

Twee Terranen op het kosmische toneel – ze zijn getuige van het gevecht tegen QIN SHI.

Psi-begaafde Peaners maken het Perry Rhodan en zijn vrienden mogelijk de positieve superintelligentie TANEDRAR bij te staan. Maar uitgerekend Rhodan en Gucky werden al door QIN SHI uitgeschakeld. De finale van de grote strijd naakt: het is de vijfde akte ...

Lees meer ...

___________________________________

2691 • 2301 DE HOWANETMAN

Een ontmoeting werd zijn noodlot – met het wereldenschip voor een beslissing.

De volledige overwinning van de negatieve superintelligentie schijnt nu niet meer tegen te houden zijn. Na elkaar worden Rhodan, Gucky en Alaska Saedelaere uitgeschakeld - en ook Nemo Partijan, quintadim-topoloog van beroep en de howanetman ...

Lees meer ...

___________________________________

2692 • 2302 HET EINDE VAN DE WINTER

Het licht van de zon keert terug – en op Saypor wordt het lot beslist.

QIN SHI weet niet dat zijn voormalige bondgenoten zich hebben geheroriënteerd en nu aan de zijde van Terra staan. Als eerste teken van het nieuwe bondgenootschap tussen de Terranen, Sayporanen, Spenta's, Fagesy's en Dosanthi's komt het tot het einde van de winter ...

Lees meer ...

___________________________________

2693 • 2303 MUITERIJ OP DE BASIS

Terranen in een verre galaxie – ze willen terug naar de Melkweg.

Terwijl Perry Rhodan en zijn metgezellen vanuit een bijna uitzichtloze situatie de overwinning van de negatieve superintelligentie toch nog proberen te verhinderen komt het elders in Escalian aan boord van de voormalige trots van de Terraanse vloot tot muiterij op de BASIS ...

Lees meer ...

___________________________________

2694 • 2304 LABYRINT VAN DE DOOD

Een Terraan staat voor zijn laatste beslissing – zijn dood kan een sleutelpositie worden.

Een van de mensen die het meest heeft geleden is Shamsur Routh - hij heeft alles gewaagd om zijn dochter terug te halen van de Sayporanen. Maar verliest zelf alles in het proces: zijn familie, zijn verstand en zijn leven. Zijn laatste reis eindigt in het labyrint van de dood ...

Lees meer ...

___________________________________

2695 • 2305 DODENBREIN

De veldslag van de Dosanthi raast door – een monstrueus creatuur breekt uit.

De strijd om de anomalie is pas begonnen. Delorian Rhodan heeft al geruime tijd geleden een ontwikkeling op gang gebracht waarmee de Terranen al eerder geconfronteerd zijn en die nu zijn einde nadert. Daarbij ontmoeten ze het dodenbrein ...

Lees meer ...

___________________________________

2696 • 2306 DELORIAN

Hij kent toekomst en verleden – en manipuleert een superintelligentie.

Om de anomalie te stabiliseren zijn er velerlei factoren nodig. En nog is alles open wat de uitkomst betreft. Kan de voormalige kroniekschrijver van een superintelligentie werkelijk tegen QIN SHI en de hoge machten op? Langzaam verneemt men de bijbedoelingen van Delorian ...

Lees meer ...

___________________________________

2697 • 2307 HET PAK VAN DE UNIVERSA

Samenloop van omstandigheden in de anomalie – de tegenstellingen worden opgelost.

Er komen tal van factoren kijken bij het stabiliseren van de anomalie. Perry Rhodans zoon weet dat en daarom is hij al lang geleden een ontwikkeling gestart waarmee de Terranen al geconfronteerd zijn. Een bestanddeel van de planning is hierbij het pak van de universa …

Lees meer ...

___________________________________

2698 • 2308 DE NECROFOOR

De LICHTKRACHT keert terug – Alaska Saedelaere neemt een beslissing.

Perry Rhodan vindt het pocketuniversum experiment even gevaarlijk en dwaas als de kosmocraten. Maar terwijl Rhodan niets anders te bieden heeft dan woorden, nemen de kosmocraten hun toevlucht tot een ander middel. Het is de necrofoor …

Lees meer ...

___________________________________

2699 • 2309 HET NEUROVERSUM

Een enorme transfer begint – en een laatste reis.

In de galaxie Escalian en in het kleine universum naderen nu alle plannen hun vervulling: QIN SHI wil graag over het pocketuniversum heersen, maar Delorian Rhodan en Samburi Yura ook - dus begint het laatste gevecht om het neuroversum …

Lees meer ...

___________________________________Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!

De grootste ruimtevaartserie in DIT deel van het heelal.


Dit niet commerciële Maanbrein.nl probeert zich te onderscheiden door bij elke uitgave een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de voorkant maar ook de achterkant en de afbeeldingen die tussen de tekst staan.

Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren. De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.