Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiëALBUM 2600 – 2699De afbeeldingen van de 37e cyclus NEUROVERSUM in een automatische schermvullende voorstelling.

Ga naar het album ...


INDEX 2600 – 2699

37e cyclus NEUROVERSUM


Tijdsruimte: 1469 - 1470 NGT (5056 - 5057 na Chr.)


2600 • 2114 (2021, week 14) HET THANATOS-PROGRAMMA

Een ruimteschip in gevaar – Perry Rhodan vecht voor de vrijheid.

Er ligt allang een heel ander gevaar op de loer, waarvan de bewoners van de Melkweg nu niets vermoeden. Het heeft iets met kosmische ontwikkelingen te maken met heel directe gevolgen voor de Aarde - en voor perry Rhodan zelf. Want nu start het Thanatos programma ...

Lees meer ...

___________________________________

2601 • 2115 GALAXIE IN OPROER

De eerste dag in Chanda – landing op de mysterieuze hitteplaneet.

Van de ene op de andere seconde verdwijnt het hele Sol-stelsel naar een onbekende plek - en Perry Rhodan komt samen met de BASIS ergens ver weg terecht waar het BOTNET en OIN SHI zijn ontwaakt en laatstgenoemde de BASIS aanvalt, midden in een galaxie in oproer ...

Lees meer ...

___________________________________

2602 • 2116 DE DOODSWORSTELAARS VAN ORONTES

In de onderwereld van de hitteplaneet – Gucky stoot op gelijkwaardige tegenstanders.

De dubbelgalaxie Chanda is een oord van oorlogen - vrede schijnt geen vaststaand principe te zijn. Niet eens op de gloeiende wereld Orontes zijn de vluchtelingen van de BASIS rustige dagen gegund. Een van de tegenstanders zijn de doodsworstelaars van Orontes ...

Lees meer ...

___________________________________

2603 • 2117 DE ONSTABIELE WERELD

Een wereld vormt een raadsel – en Perry Rhodan krijgt te maken met piraten.

Perry Rhodan en zijn metgezellen moeten iets ondernemen, willen ze het vaderland ooit weerzien. In de vreemde dubbele galaxie Chanda zijn de gloeiend hete planeet Orontes en haar bewoners geen geruststellende start voor Perry Rhodan, want dat is de onstabiele wereld ...

Lees meer ...

___________________________________

2604 • 2118 HET UUR VAN DE AUGUREN

Het Sol-stelsel in een onbekende kosmos – en een vreemde macht treedt op.

Van de vreemde dubbelgalaxie Chanda gaan we in deze aflevering naar de aarde. Terra en het gehele Sol-stelsel bevinden zich niet langer in de Orion-arm van de Melkweg, maar zijn verplaatst naar een onbekende regio van de kosmos - en daar slaat het uur van de Auguren ...

Lees meer ...

___________________________________

2605 • 2119 DE PLANETENBRUG

Ze zoeken hulp in een vreemd universum – en ontmoeten een volk van uitvinders.

De Auguren lijken meer te weten over de achtergronden die het Sol-stelsel in het onbekende terecht deden komen - of maken ze slim gebruik van de gelegenheid voor andere doeleinden? Reginald Bull stuurt een expeditie in de nabijere omgeving uit - en deze vindt de planetenbrug ...

Lees meer ...

___________________________________

2606 • 2120 ONDER HET STALEN SCHERM

Confrontatie met de alomtegenwoordige achterhoede – Terranen betreden het graf tussen de planeten.

De Terranen hebben al veel vreemde dingen gezien, maar zoiets als de planetenbrug behoort ongetwijfeld tot het meest exotische. Welke geheimen zal deze wereldenconstellatie verbergen en als ze deze betreden, dan bevinden ze zich terstond onder het stalen scherm ...

Lees meer ...

___________________________________

2607 • 2121 DE FIMBUL-IMPULS

Invasie in het hart van de zon – een Terraanse ontmoet de mozaïekintelligentie.

De planetenbrug heeft minstens één geheim onthuld. Werd het stelsel alleen vanwege het psi-materiële corpus van ARCHETIM ontvoerd? Reginald Bull moet zich nu tegen vreemde indringers verdedigen, die een groot gevaar met zich meevoeren. Dat is de fimbul-impuls ...

Lees meer ...

___________________________________

2608 • 2122 CONFLICT VAN DE ANDROÏDEN

De LICHTKRACHT en de anomalie – ontmoeting in de libratiezone.

De situatie in het Sol-stelsel wordt steeds explosiever, zeker nu de Terranen van elke hulp verstoken zijn. Alaska Saedelaere op zijn beurt is verder op zoek naar de verdwenen Samburi Yura met het kosmocratenschip LICHTKRACHT. Daar ontstaat het conflict van de androïden ...

Lees meer ...

___________________________________

2609 • 2123 IN HET RIJK VAN DE MASKERS

In de zone van de dood – Alaska Saedelaere ontmoet afgezanten van het rijk van de harmonie.

De reis naar het rijk van de harmonie verloopt helemaal niet harmonisch. Samburi Yura, QIN SHI, het botnet en het rijk van de harmonie houden op de een of andere manier verband met elkaar. Saedelaere vindt aanwijzingen in het rijk van de maskers ...

Lees meer ...

___________________________________

2610 • 2124 DE BESLISSING VAN DE ANDROÏDE

Conflict in de LICHTKRACHT – en de consequentie in het paleis van de harmonie.

Als Saedelaere het rijk van de harmonie bereikt, kan hij weliswaar diens hertogin redden en Sholoubwa, de constructeur, vinden, maar hij maakt zich tegelijk verdacht en moet vluchten voor hij verdere aanwijzingen kan krijgen. Nu volgt de beslissing van de androïde ...

Lees meer ...

___________________________________

2611 • 2125 TEGEN DE WAANZIN

Het is de enige hoop en een grote bedreiging – Saedelaere in moreel conflict.

Er komt blijkbaar geen einde aan de problemen voor Alaska Saedelaere. Hij maakt zich tegelijk verdacht omdat zijn Cappin-fragment onvermoede uitwerkingen op anderen heeft. Iedereen die zich in Saedelaeres omgeving bevindt moet nu vechten - tegen de waanzin ...

Lees meer ...

___________________________________

2612 • 2126 RICHTPUNT BASIS

In de dubbelgalaxie Chanda – Perry Rhodan zoekt zijn verdwenen ruimteschip.

Perry Rhodan is in de door oorlogen bezochte dubbelgalaxie Chanda terecht gekomen, waar hij eerst een buitenpost op moest zetten en informatie verwerven. Nu geldt zijn zorg het legendarische ruimteschip van de mensheid en de missie met het richtpunt BASIS ...

Lees meer ...

___________________________________

2613 • 2127 AGENT VAN DE SUPERINTELLIGENTIE

Hij is een dubieuze humanoïde – en hij werkt in opdracht van een hogere macht.

De BASIS lijkt weer eens een belangrijke rol voor de toekomst te spelen, maar in hoeverre dit plan al tot aan het ontstaan van het ruimteschip terug reikt, blijft voorlopig net zo open als de vragen naar de doelen van Ennerhahl - hij is een agent van de superintelligentie ...

Lees meer ...

___________________________________

2614 • 2128 NAVIGATOR QUISTUS

In de BASIS en de RADONJU – Lotsbestemmingen kruisen elkaar.

Ennerhahl en Perry Rhodan - kunnen ze elkaar vertrouwen? Wie is de opdrachtgever van de geheimzinnige en welke rol speelt Delorian in de strijd om het BOTNET? Rhodan sluit op zijn zoektocht een verbond met de geheimzinnige Ennerhahl en ontmoet navigator Quistus ...

Lees meer ...

___________________________________

2615 • 2129 DODELIJKE JACHT OP RHODAN

De protector achtervolgt twee vluchtelingen – de finale op de gifgaswereld.

Voor veel vijanden van protector Kaowen betekende de RADONJU al de dood - de arm van de Xylthe is sterk en lang. Rhodan belandt in de klauwen van de Xylthen, soldaten van de macht QIN SHI. Hun leider Kaowen geeft nu het sein tot de dodelijke jacht op Rhodan ...

Lees meer ...

___________________________________

2616 • 2130 COUNTDOWN VOOR SOL

De zon moet sterven – Reginald Bull in een vertwijfelde strijd.

We verlaten de door oorlogen geteisterde dubbelgalaxie en richten onze aandacht op het Sol-stelsel. Vreemde wezens de Spenta's manipuleren de zon - ze beschouwen de ster als een plaats van wandaden en willen haar doven. En zo begint de countdown voor Sol ...

Lees meer ...

___________________________________

2617 • 2131 DE DONKERSTE VAN ALLE DAGEN

Gevangenen van een stervenden ster – de Fimbul-winter in het Sol-stelsel.

In de AMATERASU zet de Terraanse resident Reginald Bull alles in beweging om de Aarde en de nabijgelegen werelden van de mensheid van de winterdood te redden. Maar wat kan men tegen wezens doen die in een zon leven? En zo breekt hij aan: de donkerste van alle dagen ...

Lees meer ...

___________________________________

2618 • 2132 VLUCHT VAN DE BRUGGENWERELD

Onder gelukswezen en conversatiemeesters – de alomtegenwoordige achterhoede slaat terug.

De expeditie die Bull uitstuurde om de anomalie te onderzoeken beleeft onaangename tijden. De verrassing is groot als men het graf van een superintelligentie vaststelt, waarvan het lijk is verdwenen. Het enige wat hen nu nog rest, is de vlucht van de bruggenwereld ...

Lees meer ...

___________________________________

2619 • 2133 PLANEET VAN DE FORMATTEERDERS

Terranen in het wereldenkrans-stelsel – en in de toren van Gadomenäa.

Vreemde buitenaardsen, de zogenoemde Auguren, beïnvloeden de kinderen en jongeren om de mensheid 'opnieuw te formatteren'. Onder hen is de reporter Shamsur Routh, die hoopt zijn dochter te bevrijden. Startpunt van zijn zoektocht is de planeet van de formatteerders ...

Lees meer ...

___________________________________

2620 • 2134 VREEMDELINGEN IN DE HARMONIE

Saedelaere ontdekt iets ongelofelijks – een bewaker gaat op jacht.

We wisselen van toneel voor de verdere gebeurtenissen in het rijk van de harmonie. Het lukt Saedelaere om contact te leggen met een hertogin van dit rijk en hij wordt door haar meegenomen naar haar vaderland. Maar hoe welkom zijn de vreemdelingen in de harmonie ...

Lees meer ...

___________________________________

2621 • 2135 DE HARMONIEBEWAKER

Op het spoor van de verloren jaren – een jacht op de andere kant.

Het lukt Saedelaere om contact met een hertogin van dit rijk aan te knopen en door haar mee te worden genomen. Alaska Saedelaere is voor de Escalianen een disharmonische en daar worden ze allemaal als vijanden behandeld. Op hun spoor zet zich de harmoniebewaker ...

Lees meer ...

___________________________________

2622 • 2136 DE REBELLEN VAN ESCALIAN

Alaska Saedelaere bij de harmonielozen – hij is de man zonder herinneringen.

Alaska Saedelaere en de hertogin moeten samenwerken als ze in het rijk van de harmonie succesvol willen zijn. Zijzelf beschouwen elkaar niet als vijanden. Desondanks wantrouwen de Escalianen van het heden hen. Bondgenoten zijn daarom de rebellen van Escalian ...

Lees meer ...

___________________________________

2623 • 2137 DE TWEEDE ANOMALIE

Alaska en de verrader – De Terranen herkent een akelige samenhang.

De maskerdrager moest ontdekken dat de hertogin een tijdsprong van meer dan 70 jaar achter de rug heeft en alles behalve welkom is in het sterrenstelsel. Om haar goede naam te zuiveren sluit hij met haar kleindochter een verbond en bereikt de tweede anomalie ...

Lees meer ...

___________________________________

2624 • 2138 DODELIJKE VAL SECTOR NUL

De nul-duiker in de catastrofezone – Bostich wil gebruik maken van de JULES VERNE.

Van de avonturen van Alaska Saedelaere gaan we naar de Melkweg. Het verdwijnen van het Sol-stelsel heeft voor nogal wat opschudding gezorgd. En al spoedig noemt men de oorspronkelijke standplaats van de Terraanse zon alleen nog dodelijke val sector nul ...

Lees meer ...

___________________________________

2625 • 2139 DE PLEJADEN AANSLAG

De laatste cellenactiveerderdragers van de Melkweg – ze moeten voor de toekomst beslissen.

Met het Sol-stelsel is er een knooppunt aan de galaxie van de mensheid ontvallen. De wereld Maharani wordt het toneel van een conferentie waarbij de nieuwe leiding van de liga van vrije Terranen gekozen moet worden. Maar alles wordt bedreigd door de plejaden-aanslag ...

Lees meer ...

___________________________________

2626 • 2140 ZOEKTOCHT IN SECTOR NUL

De laatste cellenactiveerderdragers van de Melkweg – ze moeten over de toekomst beslissen.

De bemanning van het ruimteschip de GEMMA FRISIUS onderneemt actie om aanwijzingen over het verdwenen Sol-stelsel te vinden. De hoop om het Sol-stelsel terug te vinden geeft niemand op. En dus gaat ook de cellenactiveerderdrager Ronald Tekener op zoektocht in sector nul ...

Lees meer ...

___________________________________

2627 • 2141 DE LAATSTE DAGEN VAN DE GEMMA FRISIUS

Een scheepsbemanning vecht om te overleven – Tekener krijgt waardevolle aanwijzingen.

Er wordt verder verslag gedaan van de zoektocht van de JULES VERNE. Het gevonden schip de GEMMA FRISIUS zou weleens een doorbraak in deze zaak kunnen betekenen. In sector nul, waar het Sol-stelsel ooit was, gebeurde de laatste dagen van de GEMMA FRISIUS ...

Lees meer ...

___________________________________

2628 • 2142 HET WANHOPIGE VERZET

Een protector ontwaakt – en de wereldengesel ontstaat.

In deze aflevering wenden we ons tot Perry Rhodan die strijdt in de dubbelgalaxie Chanda tegen zijn leider QIN SHI. Dit wezen heerst ongehinderd over Chanda. Toch zijn er enkelen die QIN SHI in de weg staan. Samen noemen zij zich het wanhopige verzet ...

Lees meer ...

___________________________________

2629 • 2143 DE WERELDENGESEL

Paniek in het Cronal-stelsel – 37 uur tot het einde.

Perry Rhodan is bij de tegenstanders van QIN SHI beland en moet nu voor hun erkenning vechten. Maar het wanhopige verzet is niet in Rhodan's ondervindingen geïnteresseerd omdat ze haast moeten maken: de inzet van QIN SHI's verschrikkelijkste wapen is de wereldengesel ...

Lees meer ...

___________________________________

2630 • 2144 IN HET TEKEN VAN DE AGRESSIE

De weg van Tokun Gavang – zijn handicap is zijn kracht.

Perry Rhodan heeft de inzet van de wereldengesel meegemaakt. Nu is het hem er des te meer aan gelegen een einde aan de activiteiten van QIN SHI te maken. Maar dat is allesbehalve eenvoudig, zijn hulpvolkeren en strijders leven en sterven in het teken van de agressie ...

Lees meer ...

___________________________________

2631 • 2145 HET UUR VAN DE VERBLINDER

De wereldengesel in actie – het vertwijfelde gevecht om een wereld begint.

Tokun Gavang is geen gewone Dosanthi - maar alleen kan ook hij de activiteiten van QIN-SHI niet stoppen. De superintelligentie blijft een gevaar, waaronder alle volkeren van Chanda gebukt gaan. In deze volgende nieuwe aflevering vertellen Christian Montillon en Marc A. Herren hoe de gebeurtenissen rond Tokun Gavang, Perry Rhodan en de wereldengesel samen komen ...

___________________________________Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!

De grootste ruimtevaartserie in DIT deel van het heelal.


Dit niet commerciële Maanbrein.nl probeert zich te onderscheiden door bij elke uitgave een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de voorkant maar ook de achterkant en de afbeeldingen die tussen de tekst staan.

Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren. De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.