< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2696 • 2306    DELORIAN


We schrijven het jaar 1470 nieuw galactische tijdrekening (NGT) dat komt overeen met het jaar 5057 christelijke tijdrekening. Op een tot nog toe onbekende manier verdween het Sol-stelsel met zijn planeten evenals alle bewoners uÍt het bekende universum.

Het thuisstelsel van de mensheid werd naar een eigen klein universum getransfereerd, waar de Terranen op vreemde buren stuiten die zich allesbehalve vriendelijk gedragen. Na talrijke verwikkelingen kan Reginald Bull echter een wapenstilstand tot stand brengen

Nu moeten de mensen een binnendringen van QIN SHI vrezen, de negatieve superintelligentie die dit mini-universum heeft geschapen. De vijand kon er echter niet op rekenen dat zijn voormalige bondgenoten zich opnieuw georiënteerd hebben en aan de kant van Terra staan.

Om de anomalie te stabiliseren zijn er velerlei factoren nodig. Perry Rhodans zoon weet dat en daarom heeft hij al geruime tijd geleden een ontwikkeling ingeleid waarmee de Terranen geconfronteerd werden en die nu haar einde nadert. Langzaam vernemen deze de bijbedoelingen van Delorian ...


Niet alleen in Escalian vallen alle maskers af - de strijd om de toekomst van de anomalie en het rijk van de harmonie drijft onstuitbaar zijn hoogtepunt tegemoet. En nog is alles open wat de uitkomst betreft. Kan de voormalige kroniekschrijver van een superintelligentie werkelijk tegen QIN SHI en de hoge machten op?

In de volgende aflevering staat een artefact in het middelpunt dat sinds zijn eerste opduiken voor verwarring heeft gezorgd. Arndt Ellmer beschrijft hierin hoe het daar verder mee gaat.


Oorspronkelijke titel: Delorian

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: hij kent toekomst en verleden – en manipuleert een superintelligentie.


Locatie en tijdsruimte: Escalian – 16 tot 17 januari 1470 NGT (5057 na Chr.); tijdvlak vanaf 18 miljoen v. Chr.


Hoofdpersonen: Delorian Rhodan – Perry Rhodan's zoon vertelt over zijn loopbaan. Ennerhahl – De agent van HET verzet zich tegen de afvallig kroniekschrijver. Perry Rhodan – Een vader kent zijn eigen zoon niet. Mondra Diamond – Een moeder zit tussen tussen wal en schip.Ennerhahl heeft de opdracht om het BOTNET voor HET veilig te stellen. Als Delorian Rhodan de anomalie verlaat ziet Ennerhahl zijn kans om toe te slaan en zet de TOLBA vast met een boeiveld van zijn lichtcel. Delorian wil de redenen achter zijn acties toelichten. Ennerhahl verleent hem die gunst. Perry Rhodan en Mondra Diamond nemen deel aan het gesprek dat plaats vindt in de lichtcel.

Delorian's geschiedenis begon ongeveer 18 miljoen jaar geleden, na het ontstaan van HET in het INSHARAM. Hij ontmoette regelmatig een oudere versie van zichzelf en ontwikkelde een plan om zich los te maken van de superintelligentie, waarmee hij zo nauw is verbonden dat men hem eigenlijk als de 'kern' van HET kan beschouwen. Delorian wil zich uit de waarneming van de superintelligentie onttrekken en aan het einde van zijn grote tijdslus min of meer verdwijnen, om niet in de bewustzijnspoel geïntegreerd te worden, zodra de superintelligentie hem niet meer nodig heeft. Tot het zover is noteert hij als kroniekschrijver van HET alle belangrijke gebeurtenissen in de tijdtafels van Amringhar.

Zo doet Delorian kennis op die hij nodig heeft om de ultieme schuilplaats voor zichzelf te creëren. Hij ontdekte de stad Aures en liet het pak van de universa maken. In de jonge Samburi Yura vond hij een belangrijke helpster. Zijn doel bestond eruit om de vruchten van QIN SHI's voorbereidingen te oogsten. De parasitaire superintelligentie had een miniatuur-universum geschapen dat werd gestabiliseerd met lijken van superintelligenties. De Utrofaren zouden later dat uitgedachte neuroversum besturen. Delorian betwijfelde of dat voldoende zou zijn en steelde ALLDAR's psi-corpus, om deze in het dodenbrein te integreren en het in te zetten als stuurelement van het neuroversum.

Om QIN SHI te slim af te zijn zette Delorian de superintelligentie een Trojaans paard voor: het multiversumoculair. Voor dit doel verstopte hij nanogenten uit Aures in de ontstane BASIS. ARCHETIM's corpus diende als lokvogel voor QIN SHI. Delorian stelde echter vast dat QIN SHI eerder en harder toesloeg dan verwacht. Zo raakte het Sol-stelsel, in strijd met Delorian's bedoeling, toch in gevaar.

Delorian beweert nu dat hij er alles aan zal doen om het ergste te verhinderen. Om het neuroversum te creëren hij hij ook veel vitaalenergie nodig. Hij verlangt dat Perry Rhodan zijn de cellenactiveerder aan hem geeft. Rhodan is hier niet toe bereid, al helemaal niet omdat hij aanneemt dat Delorian alle levende wezens in de anomalie met dwang wil vergeestelijken, om tot een nieuwe superintelligentie te versmelten. Mondra schaart zich aan Delorian's zijde. Dan zet Ennerhahl zijn middelen en mogelijkheden in om Delorian in de boeien te slaan. Hij is bereid om Delorian te doden, maar het lukt deze toch om te vluchten met de TOLBA.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende