< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2694 • 2304    LABYRINT VAN DE DOOD


Het is het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) – ofwel het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Op een tot nu toe onverklaarbare wijze verdween het Sol-stelsel met al haar bewoners uit het bekende universum.

Het vaderland van de mensheid is naar een eigen klein universum getransfereerd, waar de Terranen op vreemde buren stoten, die zich allesbehalve vriendelijk gedragen. Na talrijke verwikkelingen kan Reginald Bull echter een wapenstilstand sluiten.

Nu moeten de mensen rekening houden met een inval van QIN SHI, de negatieve superintelligentie die dit pocketuniversum heeft gecreëerd.

De vijand heeft echter niet gerekend op het feit dat zijn vroegere bondgenoten zich opnieuw hebben georiënteerd en aan Terra's zijde staan.

Een van de mensen die het meest onder de gebeurtenissen heeft geleden is Shamsur Routh - hij heeft alles gewaagd om zijn dochter terug te halen van de Sayporanen. En hoewel vrede zonder hem nauwelijks mogelijk zou zijn geweest, verliest hij zelf alles in het proces: zijn familie, zijn verstand en zijn leven. Zijn laatste reis eindigt in het labyrint van de dood ...


Shamsur Routh's laatste reis komt tot een einde, maar de strijd om de anomalie is pas begonnen. Wie moet het opnemen tegen QIN SHI als het negatieve geestelijke wezen daadwerkelijk 'zijn' anomalie binnendringt? Michael Marcus Thurner vertelt over de verdere gebeurtenissen in de anomalie in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Todeslabyrinth

Auteur: Susan Schwartz

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: een Terraan staat voor zijn laatste beslissing – zijn dood kan een sleutelpositie worden.


Locatie en tijdsruimte: Terrania – 12 tot 14 januari 1470 NGT (5057 na Chr.)


Hoofdpersonen: Shamsur Routh – De journalist verzwakt en sterft. Saram Ialtek – Een medicus neemt zijn verantwoordelijkheid zeer ernstig. Palko – De verpleger sluit vriendschap met een stervende. Anicee Ybarri – Shamsur's dochter bezoekt hem een laatste keer. Chourtaird – De nieuwe heerser van de Sayporaner gaat naar zijn Terraanse pleegzoon.Shamsur Routh wordt verplaatst naar de Ralph-Artur-kliniek in Terrania want zijn toestand verslechtert snel. Stationsleider Saram Ialtek en de verpleger Palko, die met Routh bevriend raakt, kunnen bijna niets meer doen voor hun patiënt want ze weten niet waarom alle synapsen in het brein van de reporters langzamerhand afsterven. Zijn kortetermijngeheugen is al in zeer slechte staat en vaak is Routh zo verward dat hij niet meer weet waar of wie hij is. Heldere momenten waarin Routh zijn situatie pijnlijk bewust is worden steeds zeldzamer. Lichamelijke klachten nemen toe.

In deze situatie biedt Chourtaird zijn hulp aan. Tegenover Ialtek beweert hij dat Routh nog een belangrijke rol heeft te vervullen. De stationsleider denkt dat de Sayporaner sommige organen van zijn patiënt wil incorporeren en blijft wantrouwig. Chourtaird mag wel in de kliniek wachten op Routh's einde. Door de inzet van nanomachines wordt Routh een laatste keer teruggebracht uit de afgrond van vergetelheid. Zijn dochter Anicee bezoekt hem om afscheid van hem te nemen. Henrike Ybarri is te druk; ze arriveert pas op 14 januari 1470 NGT als Routh reeds is gestorven. Ze stelt vast dat Chourtaird Routh's brein met Anicee's toestemming heeft verwijderd en heeft verplaatst in suspensie. Na aanvankelijke ontsteltenis laat ze toe dat Routh's brein wordt geïntegreerd in het continue-sediment op Faland. Ze stelt haar regeringszaken uit om er zelf heen te reizen via een transitvloer. Met Aiden Cranstoun's hulp is het het misschien zelfs mogelijk om contact te maken met Routh.

Na zijn dood bevindt Routh zich in een nachtmerrieachtig labyrint, waarin hij door hersenschim gestaltes wordt gekweld. Een onbekende die hij al eerder op Gadomenàa heeft ontmoet, waarin Routh pas na enige tijd Zachary Cranstoun herkent, staat hem bij. Routh krijgt de keus om definitief te sterven of zoals Cranstoun op te gaan in het dodenbrein. Hij kiest voor het laatste, waarbij hij een deel van zichzelf opgeeft, dat vervolgens voor altijd vergaat. Routh verneemt dat Delorian Rhodan achter de ontvoering zit van ALLDAR's psi-corpus. Deze dode superintelligentie is al bestanddeel van het dodenbrein.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende