< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2692 • 2302    HET EINDE VAN DE WINTER


We schrijven het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Op een tot nog toe onbekende manier verdween het Sol-stelsel met zijn planeten evenals alle bewoners uit het bekende universum.

Het thuisstelsel van de mensheid werd naar een eigen klein universum overgebracht, waar de Terranen vreemde buren ontmoeten die zich alles behalve vriendelijk gedragen. Ondanks veel complicaties kan Reginald Bull toch een wapenstilstand beslechten.

Nu moeten de mensen echter rekenen op een inval van QIN SHI, de negatieve superintelligentie die hen naar dit pocketuniversum verplaatst heeft. De vijand weet echter niet dat zijn voormalige bondgenoten zich hebben geheroriënteerd en nu aan de zijde van Terra staan.

Als eerste teken van het nieuwe bondgenootschap tussen de Terranen, Sayporanen, Spenta's, Fagesy's en Dosanthi's komt het tot het einde van de winter ...


Buiten de anomalie gebeurt het een en ander: aan de ene kant QIN SHI's ongekende zegetocht door Escalian, aan de andere kant het wanhopige tegengas van Perry Rhodan en zijn bondgenoten. En nu lijkt ook Delorian Rhodan actiever in te grijpen. Intussen is er een plek waar op zijn minst rekening gehouden moet worden met onzekerheden ...

Susan Schwartz ontvoert ons in aflevering 2693, het eerste deel van een dubbeleditie, aan boord van de voormalige trots van de Terraanse vloot.


Oorspronkelijke titel: Winters Ende

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Charlotte BakkerSamenvatting:  het licht van de zon keert terug – en op Saypor wordt het lot beslist.


Locatie en tijdsruimte: Terra, Saypor, rand van de anomalie – 8 tot 13 januari 1470 NGT (5057 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reginald Bull – De Terraanse resident heeft reden om te feesten, maar niet voor lang. Yugen Estmon-Winter – De informaticus werpt een blik in het paradijs en beleeft een privé hel. Rabienne Estmon-Winter – Yugen's echtgenote moet voor haar dochter beslissen. Delorian Rhodan – Perry Rhodan's zoon creëert een doorbraak, op zijn minst voor zichzelf.Meer dan 35 miljoen personen worden begin januari 1470 NGT naar het Wereldenkrans-stelsel getransporteerd om daar het door Delorian Rhodan beloofde paradijs te betreden. Families en vrienden worden uit elkaar getrokken want niet iedereen wil zijn lichamelijke bestaan opgeven om in een irreële schijnwereld te leven, hoe perfect deze ook zal zijn naar de wensen hun bewoners. De familie Estmon-Winter beleeft zo'n familiedrama. De Terra-nostalgicus Yugen vertrouwt Delorian niet en zal daardoor al snel voor altijd worden gescheiden van zijn vrouw Rabienne, die bereidt is om hem en de achtjarige Aria achter te laten om op Saypor te worden verenigd met haar nieuw-geformatteerde dochter Irmayi.

Yugen gaat mee naar Saypor om zijn vrouw misschien toch nog om te praten. Van de Imarterse Letriffa Hampton, die hem uitnodigt bij een zelfhulpgroep van andere Terra-nostalgici, krijgt hij een thermostraler die hij gebruikt om Irmayi te dwingen naar Terra terug te keren. Deze vertwijfelde actie loopt catastrofaal mis als een andere nieuw-geformatteerde probeert om Yugen het wapen te ontnemen. Een schot wordt gelost. Rabienne en Aria raken levensgevaarlijk gewond. Er is nu nog maar één reddingsmogelijkheid: beide moeten meteen in een suspensiebed worden vergeestelijkt. Yugen blijft op Saypor achter. Om niet zijn gehele familie te verliezen zal hij nu toch Delorian's aanbod nemen.

Ondertussen wordt Sol's nieuwe ontvlammen voorbereid. Zoals overeengekomen komt de zon op 11 januari 12:00 uur weer op boven Terrania-city, maar tegelijkertijd wordt er alarm geslagen. Van professor Ruaidhri Brszescek, de Swoon leider van de afdeling hyperpeiling op de Waringer-academie, heeft Reginald Bull al eerder vernomen dat weliswaar het binnenste van de anomalie intussen stabiel is maar dat de buitenrand ontbindingsverschijnselen vertoont. Dan opent zich op een bepaald plek een tunnel naar het standaarduniversum. Bull gaat er persoonlijk heen met de LEIF ERIKSSON IV en een inzetvloot van 100 LVT-BOXEN. Middenin de perforatie van tien miljoen kilometer diameter verschijnt de TOLBA. Delorian verkondigt dat QIN SHI spoedig zal aanvallen, het Sol-stelsel is met de door hem gemodificeerde sextadimsluier echter voldoende beschermd. Met deze woorden, hij heeft elders iets te doen, verlaat hij de anomalie.

Reginald Bull betwijfelt niet dat Delorian deze tunnel al vaker heeft gebruikt om naar het standaarduniversum te gaan en dat QIN SHI niets weet van het bestaan van deze doorgang. Bull's vloot vliegt ook de tunnel in, trekt zich al snel weer terug want aan de andere kant wacht QIN SHI's gevechtsvloot bestaande uit vele duizenden kegelruimteschepen. Met achtergelaten sondes wordt op 13 januari geobserveerd dat QIN SHI aan zijn kant een doorbraak start. Prof. Brszescek spreekt zijn vrees uit dat de anomalie vanwege de daarmee verbondenen hyperfysische chaos kan instorten ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende