< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2687 • 2249    ALLES GERED VOOR DE EEUWIGHEID


We schrijven het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) - dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Op een tot nog toe onbekende manier verdween het Sol-stelsel met zijn planeten en alle bewoners uit het bekende universum.

Het thuisstelsel van de mensheid werd naar een eigen klein universum overgebracht, waar de Terranen vreemde buren ontmoeten. Nadat Terra al ten dode opgeschreven lijkt, kan Reginald Bull een akkoord sluiten met de ogenschijnlijke hoofdvijanden van de mensheid: zo krijgen de Spenta's het lichaam van ARCHETIM, die ze uit Sol extraheren, en de Sayporanen beloven medewerking als het de mensheid lukt om hun kopstukken uit te schakelen en het regime van de 'Pai' te breken.

Nu de Sayporanen hun belofte al ingelost hebben, moet Reginald Bull ook zijn deel van de overeenkomst nakomen. Delorian Rhodan biedt aan zijn beste mensen naar het Wereldenkring-stelsel te sturen om de leider van de tegenstanders uit te schakelen. Paichander is echter geenszins weerloos zoals de bond der sterrenwaardigen moet vaststellen.

Alleen Toufec, die Delorian Rhodan al bijna 6.000 jaar dient, kan op de wereld van Paichander vaste voet krijgen. Als hij faalt, is alles verloren, maar als hij slaagt is alles gered voor de eeuwigheid ...


Delorian Rhodan heeft zijn doel nu onthult - en veel mensen zijn bereid hem daarheen te volgen, gesteund door de Sayporanen. Maar kan hij succesvol zijn? En wat zal er gebeuren met Toufec, wiens rol tijdens de gebeurtenissen in de anomalie geenszins onderschat mag worden?

In het volgende deel kijken we naar TANEDRARS rijk van de harmonie dat dreigt in te storten onder het offensief van QIN SHI. Arndt Ellmer houdt zich bezig met de pogingen van Perry Rhodan om de situatie meester te worden.


Oorspronkelijke titel: Alles gerettet auf ewig

Auteur: Wim Vandemaan

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): Terraanse amfibiezweverer door Gregor Paulmann

Nederlandse vertaling: Charlotte BakkerSamenvatting: Toufec in Paichander's vesting – en in duel met de decaan.


Locatie en tijdsruimte: Terra / Pareezad – 19 tot 27 december 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reginald Bull – De resident mist en wantrouwt Peter Pan. Delorian Rhodan – Rhodan's zoon nodigt de mensheid uit. Toufec – Een Terranen vecht tegen Paichander. Aimo Horner – Een man gaat door bergen.Ynirt en de als Gyvie vermomde Toufec worden door de steward Schtaoros, een kubusvormig kunstmatig wezen, geleid naar de zin van de verheerlijking. Een Antuu – een soort vuurslang, deze wezen worden door Pareezad's bewoners beschouwd als goden – verschijnt en stort zich op Toufec, die de Antuu en Schtaoros doodt met een nanogenten-zwaard. Beide indringers kunnen hun weg voortzetten, worden echter door Fagesy aangevallen. Ynirt raakt zwaar gewond. Toufec moet het spinwezen achterlaten. Toufec ontmoet twee duidelijk verwarde Sayporaners en dodelijk verwond een van hen omdat hij denkt dat het Paichander is. Deze Sayporaner heet Dhaeconost en hij is een zegelonderzoeker. Hij schijnt iets over het zegel te weten dat ARCHETIM's psi-corpus heeft vastgehouden in Sol. Toufec krijgt helaas geen andere bruikbare informatie van de stervende.

Toufec dringt weliswaar steeds verder door, maar zijn opdracht groeit hem boven het hoofd, bovendien gaat hij twijfelen over Delorian Rhodan's rechtschapenheid. Gevraagd naar zijn loyaliteit zegt Pazuzu dat hij bij twijfel voor Toufec zal kiezen. Uiteindelijk geeft Toufec op en wil alleen nog maar proberen om de pyramide te deactiveren. Hiervoor vernietigt hij de antenne op de bovenkant. Na een gevecht tegen de Antuu komt hij Paichander toch nog tegen. Uiteindelijk herkent Toufec waarom er niet meer hindernissen in zijn weg staan: Paichander is van plan om Toufec in te lijven. Pazuzu wordt tijdelijk verlamd. Maar met behulp van enkele Antuu die Toufec achterna jagen, en door de ondersteuning van een onbekende, kan hij Paichander doden.

Daarmee is de macht van de Pai gebroken. De Chour keren terug en nemen het heft in eigen hand. Chourtaird en Choursterc, de nieuwe consuls van het Wereldenkrans-stelsel, verklaren in naam van de nieuwe Sayporaanse constitutie dat het verbond met QIN SHI wordt beëindigd. Van Anicee Ybarri heeft Reginald Bull al eerder vernomen dat Paitäcc 'eventueel' aan de kant van de Chour zal staan. Toufec neemt afscheid uit de bond van de sterrenwaardigen. Hij wil naar de stad Aures terugkeren. Delorian Rhodan laat hem vertrekken.

Op 22 december 1469 NGT houdt Delorian Rhodan met Reginald Bull's toestemming een toespraak voor de bewoners van het Sol-stelsel. Via een mentale projectie verduidelijkt hij welke toekomst hij kan bieden. Wie hem volgt zal in het neuroversum een nieuw leven beginnen als vergeestelijkt wezen, veilig voor de invloed van andere superintelligenties, kosmocraten en chaotarchen, ingebed in een bewustzijnscollectief en in een andere realiteit waarin de verwezenlijking van ieders dromen kan worden gerealiseerd. Ook Bull ziet deze droomwereld waarin alles mogelijk is wat haar bewoners begeren. Daar zijn de doden niet dood, ook niet Bull's vader die in het tweede wereldoorlog op Omaha Beach was omgekomen en wiens graf hij nooit heeft bezocht.

Bull en de meeste mensen en buitenaardsen in het Sol-stelsel slaan Delorian's aanbod af. Meer dan 35 miljoen mensen (0,31 % der totale bevolking) nemen het wel aan. Samen met de nieuw geformatteerde jongeren vertrekken ze naar het Wereldenkrans-stelsel. Daar zijn enorme hallen met miljoenen suspensiebedden. De uitverkorenen zullen hier worden verplaatst naar de hyperruimte. Hun ÜBSEF-constanten worden dan zo gecamoufleerd dat ze veilig zijn voor de zielenvreter QIN SHI. Bull neemt aan dat die suspensietechniek ook voor de geplande vergeestelijking kunnen worden benut. Van Chourtaird krijgt Bull gedetailleerde informatie over deze techniek. De resident vermoedt dat de eindstrijd tegen QIN SHI niet lang op zich laat wachten.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende