< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2684 • 2246    EEN ONDERPAND VOOR DE SPENTA


We schrijven het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) – dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Op een tot nog toe onbekende manier verdween het Sol-stelsel met zijn planeten evenals alle bewoners uit het bekende universum.

Het thuisstelsel van de mensheid werd naar een eigen klein universum overgebracht, waar de Terranen vreemde buren ontmoeten. De situatie wordt precair als de planeet wordt bezet door vreemde ruimtevaarders en de zon Sol 'omhuld' wordt. Sindsdien vecht de Solaire mensheid om te overleven.

Een belangrijke tegenstander daarbij zijn de Spenta's, die zichzelf zonnenbewoners noemen: hun manipulatie van Sol heeft de mensheid bijna de dood door onderkoeling bezorgd. Volgens alles wat zij weten gaat het hen erom het lijk van ARCHETIM uit Sol te bergen. Als dat faalt, omhullen ze Sol met 'efemere materie'. Het is het absolute doel van Reginald Bull om dit te verwijderen en daarmee de zon weer te laten schijnen.

Aangezien met de Spenta's tot dusverre geen systematische communicatie mogelijk is, richt hij zich op nieuwe bondgenoten: de Sayporanen verschaffen hem passage naar het rijk van de zonnenbewoners. Zij vragen echter een pand voor de Spenta's ...


Reginald Bull's inzet in het stelsel van de Spenta's is één zaak- de plannen van de Sayporanen die trouw blijven aan QIN SHI, een andere. De Terranen moeten alles doen om te verhinderen dat Terra bij het Wereldenkring-stelsel wordt ingelijfd. Hubert Haensel schrijft verder over de avonturen van de solaire mensheid in de anomalie in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Ein Pfand für die Spenta

Auteur: Marc A. Herren

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Charlotte BakkerSamenvatting: een planeet moet worden gestolen – Reginald Bull bezoekt het thuis van de zonnenbewoners.


Locatie en tijdsruimte: Lichtwaard-stelsel, Neptunus – 13 en 14 december 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Prester Jellicoe – De commandant van de LAERTES houdt zich het liefst met alles persoonlijk bezig. Reginald Bull – De resident staat onechte herinneringen te wachten. Shanda Sarmotte – De vonkenmutante blikt in lege huizen. Chourtaird – De Sayporaner bemiddelt tussen Terranen en Spenta. Paitäcc – De inspecteur zet graag alles paraat.Chourtaird is bereid om bij de Spenta voor de Terranen te spreken. De zonnenbewoners zullen de fimbul-korst verwijderen en Sol opnieuw ontsteken, als tegenprestatie kan ARCHETIM's corpus worden verwijderd. Reginald Bull, Shanda Sarmotte en de Sayporaner vliegen met het 800 meter slagschip LAERTES naar het Lichtwaard-stelsel dat ze op 14 december 1469 NGT bereiken. Kolonel Prester Jellicoe, vanwege zijn lengte van 2,20 meter ook wel 'giraf' genoemd, is commandant van het APOLLO-ruimteschip. Hij begeleidt Bull, Sarmotte en Chourtaird persoonlijk in de uit efemere materie gebouwde plasmastad, die de Spenta hebben gebouwd in het binnenste van de door hen bewoonde zon voor contacten met anderen levende wezens. De mensen worden daar begroet door kamenier Isgrud en jonker Algamad.

Op dat moment treft Paichander, decaan van de academie voor logistiek, voorbereidingen om Terra en Luna te verplaatsen naar het Wereldenkrans-stelsel. Terra zal door sferomorfe machines en een gigantische transitvloer voorlopig worden gepositioneerd tussen Palädon en Jädvanas, de twaalfde en dertiende planeten van het stelsel. Later zal Terra de baan van de derde planeet innemen. QIN SHI zal de achtergebleven rest van de solaire planeten ontvolken, daardoor zullen de mensen van Terra geloven dat ze aan het noodlot zijn ontkomen. Ze zullen ermee tevreden zijn om in veiligheid te kunnen leven in het Wereldenkrans-stelsel.

Inspecteur Paitäcc zal de actie uitvoeren. Hij bevindt zich in zijn vlaggenschip KOKOLLUN in een methaanoceaan van Neptunus en wacht slechts op het startsignaal. Dit signaal wordt door een kleine vloot van sterrengaljoenen en kegelruimteschepen gegeven die het sextadimscherm beschieten en daardoor een bepaalde energieresonantie opwekken. Paitäcc ontwaakt uit de stagnatieconservering en overtuigt zichzelf van de inzetbereidheid van zijn strijdmacht. 40.000 kegelruimteschepen met elk 2000 Dosanthi onder het oppercommando van Chular Sairett zijn verstopt op Neptunus. De mensheid zal machteloos zijn tegen de door hen opgewekte paniekstraling. Paitäcc moet er alleen voor zorgen dat er van de permanentpaniekzaaiers aan boord van de schepen geen bedreiging uitgaat voor de eigen lieden.

In het Lichtwaard-stelsel maken Bull en zijn begeleiders contact met de Spenta via het grote spreekrooster. De energiewezens blijken moeilijk toegankelijk. Ze hebben argwaan dat de Terranen de zon, na de verwijdering van ARCHETIM's corpus, zullen verontreinigen met weer een ander superintelligentielijk. Bull is op deze situatie voorbereid. Hij laat de Spenta zijn gedachten lezen en deelt een herinnering met hen, die eigenlijk van Perry Rhodan afstamt, die hij via hypnoscholing heeft laten 'implanteren'. Het ging over de eerste inzet van een hyperinmestron op 9 juli 2405. Destijds werden de zonnenzeshoek-overbrenger van Andromeda en talrijke andere sterren in de buurt met één anti-zon vernietigd. Bull laat doorschemeren dat de Terranen hetzelfde kunnen doen met het Lichtwaard-stelsel. Vervolgens gaan de Spenta in op zijn eisen. Bull moet echter een pand achterlaten: één Terraan. De keus valt op Prester Jellicoe, wiens brein door het mentale contact onherstelbaar werd beschadigd. Bull onderkent dat Chourtaird deze man om exact deze reden heeft meegenomen. Kort voor het vertrek hoort Bull van Isgrud dat op dit moment ARCHETIM wordt verwijderd uit Sol.

Door ARCHETIM's verwijdering ontstaat een emotievloedgolf die over alle bewoners van het Sol-stelsel een vreselijke pijn uitstort. Precies op dat moment heeft Paitäcc gewacht.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende