< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2680 • 2242    VERTREK VAN DE ONHARMONISCHEN


We schrijven het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) – dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Op een tot nog toe onbekende manier verdween het Sol-stelsel met zijn planeten evenals alle bewoners uit het bekende universum. Het thuisstelsel van de mensheid werd naar een eigen klein universum getransfereerd, waar de Terranen op vreemde buren stoten. De situatie spitst zich toe als de planeet door vreemde ruimtevaarders bezet en de zon Sol 'ingehuld' wordt. Sindsdien vecht de solaire mensheid voor haar overleving.

Van al deze ontwikkelingen weet Perry Rhodan niets. Ook hem heeft het in een vreemde kosmos terecht doen komen: met het enorme ruimteschip BASIS komt hij in de dubbelgalaxie Chanda terecht, waar de negatieve superintelligentie QIN SHI regeert. Niet in de laatste plaats door de activiteiten van de onsterfelijke Terraan kan de galaxie echter bevrijd worden.

QIN SHI ontsnapt echter en probeert het rijk van de harmonie, de machtigheidsconcentratie van TANEDRAR, te veroveren. Daar komt het tezelfdertijd tot het vertrek van de onharmonischen ...


TANEDRAR's paranoïde angst voor allen die niet tot de harmonie behoren lijkt niet op hersenspinsels te berusten. De heer van de gezichten grijpt naar Escalian en stort de vier galaxieën in een oorlog zoals er nog nooit één is geweest.


Oorspronkelijke titel: Aufbruch der Unharmonischen

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: ze strijden voor gelijke rechten – maar het lot is tegen ze.


Locatie en tijdsruimte: Escalian – ...


Hoofdpersonen: Carmydea Yukk – De bemiddelaarster in TANEDRAR's opdracht heeft last van haar vroegere vrienden. Merveres Draupadi – Carmydea's plaatsvervanger moet een beslissing nemen. Pronk Trazyn – De laatste spruit van het huis Trazyn staat aan de kant van de onharmonischen. Pridon – De garde-luitenant van de oude hertogin begeleidt Carmydea Yukk op haar reis. Sholoubwa – De constructeur weigert de hulp.Carmydea Yukk word door kanselier Melwai Vedikk aangewezen als bemiddelaarster tussen TANEDRAR en de ondergrondse organisatie Jyrescaboro. Ze zal onderhandelingen inleiden met de disharmonischen en vliegt voor dit doel naar de planeet Jyrescabat, de door Carmydea's plaatsvervanger Merveres Draupadi geleide wachterswereld van de disharmonischen. De bemanning van de SHEYAR stapt over op de door harmonischen bemande GARRAN. Daar men Carmydea nog steeds wantrouwt wordt ze onderworpen aan een verhoor onder hypnose. Verantwoordelijk daarvoor is naast beveiligingschef Galoben Keann uitgerekend Carmydea's geliefde, de boordpsycholoog Pronk Trazyn.

Pronk Trazyn is de jongste spruit van een oud adelsgeslacht. In het verre verleden had hertog Jyresca Trazyn de galaxie Escalian behoed voor een invasiemacht van het volk Ahl. Zijn met Syrr-vlechten bekleedde gevechtsschepen waren immuun tegen de technogolf waarmee de Ahl alle elektronische en positronse computersystemen van hun tegenstanders lam legde. Daar de Syrr-vlechten de splinters van de superintelligentie TANEDRAR niet verdroegen weigerde Jyresca's zoon Mauren om zijn volk aan te sluiten bij het rijk van de harmonie. Zijn metgezellen werden zo disharmonischen, moesten hun thuisplaneten verlaten en de Syrr-vlechtenwouden verbranden, opdat deze niet in handen vielen van de harmonischen. Op Jyrescabat richtte ze een nieuw thuis in, namen gelijkgezinden op en beslisten tot gewapend verzet na een bloedbad dat door harmonischen werd veroorzaakt.

Steeds meer bewoners van het rijk van de harmonie lijden aan paranoia. De door Draupadi bijeengeroepen bataljonsaanvoerders van de Jyrescaboro voert men op als een invasie die binnenkort zal gebeuren. Men vermoedt dat de vijand uit een anomalie zal komen. Draupadi en zijn lieden gaan er bovendien vanuit dat Carmydea een hersenspoeling heeft ondergaan en TANEDRAR's beulsknechten naar Jyrescabat zal leiden. De planeet wordt daarom ontruimd. Het hoofdkwartier van de Jyrescaboro wordt naar een andere wereld verplaatst. Carmydea en haar begeleider worden uitgenodigd om op de KROURE over te stappen en zich daar te onderwerpen aan nieuwe verhoren. Draupadi verkondigt dat hij Carmydea wil afzetten.

Plotseling hebben alle bemanningsleden visioenen van hun gezichten op de scheepswanden. Carmydea herkent dat de disharmonischen onder een vreemde beïnvloeding staan. Verantwoordelijk daarvoor is Sholoubwa die de verzetsorganisatie al sinds lange tijd voorziet van apparaten die het de disharmonischen mogelijk maakt om zich onherkenbaar te bewegen onder de harmonisch. Deze apparaten dwingen de disharmonischen nu een vreemde wil op. Sholoubwa – oftewel een van zijn robotexterniteiten – is nog steeds actief onder de naam van zijn ware heer, die nu ook de heer is van alle disharmonischen, zijn naam is QIN SHI. Carmydea voelt dat ze wordt beïnvloed, maar gaat toch meteen werken voor de vijandelijke superintelligentie. Ze beveelt de onmiddellijk mobilisatie.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende