< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2677 • 2239    RHODANS BESLISSING


We schrijven het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) - dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Op een tot nog toe onbekende manier verdween het Sol-stelsel met zijn planeten evenals alle bewoners uit het bekende universum. Het thuisstelsel van de mensheid werd naar een eigen klein universum overgebracht, waar de Terranen vreemde buren ontmoeten. De situatie wordt precair als de planeet door vreemde ruimtevaarders bezet en de zon Sol 'omhuld' wordt. Sindsdien vecht de solaire mensheid om te overleven.

Van al deze ontwikkelingen weet Perry Rhodan niets. Ook hij is in een vreemde kosmos terechtgekomen: met het enorme ruimteschip BASIS belandt hij in de dubbelgalaxie Chanda. Daar regeert de negatieve superintelligentie QIN SHI, die voor zijn plannen het geheimzinnige multiversumoculair nodig heeft. Maar de strijders tegen de superintelligentie zijn het niet eens met elkaar en proberen zichzelf voor de beslissende slag op de voorgrond te plaatsen. Een doorslaggevende rol daarbij speelt RHODANS BESLISSING ...


Het gevecht om Chanda is beëindigd: in het vervolg zal Ramoz, de vroegere Chalkada-piloot, het lot van de galaxie in handen hebben - ook als Perry Rhodan het niet eens is met de omstandigheden. Maar de onsterfelijke Terraan kan in Chanda niets meer uitrichten - zijn aandacht moet volledig op QIN SHI gericht zijn.

Maar wie is deze superintelligentie? Waar komt hij vandaan? Een deel van het antwoord geeft Michael Marcus Turner in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Rhodan's Entscheidung

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Charlotte BakkerSamenvatting: finale voor Chanda – de ziel van de vloot komt in verzet.


Locatie en tijdsruimte: Chanda – 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan neemt een beslissing. Kaowen – De protector in zijn laatste kloonlichaam. Gucky – De muisbever is niet meer in voor een lolletje. Ramoz – De ziel van de vloot is woedend.Kaowens 50.000 eenheden sterke vloot is onderweg naar het verzamelpunt van het vertwijfelde verzet. Mondra Diamond en Gucky proberen de RADONJU te saboteren en Kaowen te doden, raken daarbij echter alleen maar zelf in gevaar en worden opgejaagd. Ze hadden zich de moeite kunnen besparen want Ramoz volgt in het geheim een onverbiddelijk meesterplan. Als de Xylthen het verzamelpunt bereiken stuurt de ziel van de vloot de onbemande, niet volledig inzetbare sterschepen, in als gigantische bommen middenin de vijandelijke vloot. 30.000 Xylthenschepen worden weggevaagd, de rest vlucht. Dat ook enkele ruimteschepen van het verzet worden vernietigd beschouwd Ramoz als aanvaardbare nevenschade. De triomf wordt hem een beetje ontnomen als Högborn Trumeri zich opnieuw bij hem meldt en hem bedreigt met de reductie. Voor Ramoz staat nu vast: deze Oracca moet sterven.

Ook Perry Rhodan heeft een besluit genomen. Hij wil Chanda verlaten en QIN SHI in de anomalie volgen. Eerst moeten echter Mondra en Gucky worden gered. Ennerhahl is hierbij geen hulp, hij gaat meteen naar de anomalie. Het lukt Nemo Partijan om de volgende doelen van de wereldengesel te achterhalen. Een daarvan is het Obliga-stelsel, een belangrijke Xylthen-kweekoord. Rhodan gaat er heen met MIKRU-JON. De RADONJU is reeds aanwezig. Kaowen bedenkt dat er maar een mogelijkheid is om van zijn lastige indringers af te komen. Hij start de zelfvernietiging van zijn vlaggenschip en is van plan het met een sloep te verlaten. Hiervoor moet hij echter uit de centrale vertrekken die is beveiligd met een anti-psischerm. Gucky kan zijn gedachtenlezen. Hij teleporteert met Mondra naar de sloep. Mondra schiet zonder te aarzelen de Xylth neer, kort daarna explodeert de RADONJU.

Intussen heeft Ramoz ingebroken bij de systemen van MIKRU-JON en de verblijfplaats van de ORA ontdekt met de door Gucky's aangebrachte peilzender. Meteen vliegt Ramoz naar deze schuilplaats en vernietigt Trumeri's schip. Zodoende is hij eindelijk zijn eigen baas en met de sterruimteschepenvloot heeft hij het grootste machtsmiddel van Chanda in handen. Met zijn hulp kan Rhodan de wereldengesel uit het Obliga-stelsel verdrijven. Gucky en Mondra keren met de sloep terug in MIKRU-JON. Samen met de sterruimteschepenvloot vliegt men nu naar de anomalie, waar Ennerhahl wacht. Ook de wereldengesel is  blijkbaar van plan om in de anomalie door te dringen. MIKRU-JON wordt door Ennerhahl's lichtcel opgenomen, die zich erna verenigt met de BASIS-bol. Terwijl de sterschepen de bij de anomalie verzamelde Xylthen in toom houden vliegen alle drie de schepen in de anomalie. QIN SHI lijkt in een bepaald opzicht te zijn versmolten met de anomalie. Rhodan en zijn begeleiders krijgen plotseling last van een vreemde invloed.

Ramoz maakt een plan voor zijn machtsovername in Chanda. Hij wekt Kaowen's comateuze originele lichaam want hij kan de hulp van de voormalige protector gebruiken om de galaxie onder zijn controle te krijgen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende