< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2673 • 2235    DE 106DE ETAGE


In de Melkweg schrijft men het jaar 1470 nieuwe galactische tijdrekening (NGT) dat komt overeen met het jaar 5057 christelijke tijdrekening. Het vaderlandse Sol-stelsel is ruim drie maanden geleden spoorloos van zijn traditionele plaats in de Orion-arm van de Melkweg verdwenen.

Het vaderland van de mensheid werd naar een eigen, klein universum verplaatst, waar de Terranen vreemde buren treffen, die hun naar alle waarschijnlijkheid kwaad willen doen. Sindsdien strijdt de solaire mensheid voor haar overleven.

Van de geheimzinnige Spenta's weet men op zijn minst, dat zonnen hun ter harte gaan. Volgens hen wordt Sol door het lijk van de superintelligentie ARCHETIM te schande gemaakt - daarom hebben ze het hart van het stelsel 'verborgen'.

Anders ligt het bij de Fagesy's: zij zien in de mensen gemene dieven, die het lijk van een superintelligentie gestolen hebben en eisen genoegdoening. Aan hun kant staan de Sayporanen, die niets minder in de zin hebben dan de 'herformattering' van de mensheid. Nadat ze verdreven konden worden, wil Reginald Bull nu naar hun vaderlandse stelsel doorstoten. Daarvoor heeft hij de 106de etage... nodig.


De verraders van de mensheid zijn ontmaskerd, hun motieven opgehelderd en de TLD-Tower in handen van de rechtmatige groep leidinggevenden. Nu kan eindelijk lukken, wat Reginald Bull al een tijdje van plan is: naar het hart van de vijand doorstoten in het rijk van de Sayporanen.

Uwe Anton begeleidt het inzetteam op deze reis en bericht daarover in de volgende aflevering ...


Oorspronkelijke titel: Das 106. Stockwerk

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Sinne J. Sinnema/ScripturaSamenvatting: in de diepten van de TLD-tower – en in het centrum van een complot.


Locatie en tijdsruimte: Terrania – 1458 NGT, 1465 NGT, 1466 NGT, 1467 NGT, 1 en 2 december 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reginald Bull – De resident hoort van de 106de verdieping. Attilar Leccore – De TLD-chef keert terug. Fydor Riordan – Een verrader spint zijn net van intriges. Ve Kekolor – De 'stille Ve' doet alles voor de onsterfelijkheid. Flemming Burnett – Een coco-interpretator is het gewend om alles vanuit een ander perspectief te zien.Flemming Burnett is coco-interpretator voor AGENT GREY, de centrale positron van de TLD. Zijn werkplek is de TLD-tower. Vanaf 1458 NGT werkt hij met Fydor Riordan samen, de toenmalige plaatsvervangende leider van de 'afdeling Terra intern'. Hij volgt Riordan's carrière op de voet en wordt door hem voorgesteld aan de halfbloed Ferroonse Ve Kekolor, waarop hij verliefd wordt. Burnett herkent niet dat beiden hem alleen uitbuiten en voor hun eigen doelen inzetten. Attilar Leccore volgt in het jaar 1465 NGT de gestorven TLD-chef Noviel Residor op. Riordan beweert dat de terminale colonne TRAITOR erop uit is om de Melkweg met Koda-Ariels te infiltreren. Vele mensen in belangrijke posities zijn reeds vervangen door de gedaantewisselaars. Hij verkondigt dat Leccore één van hen is en overhandigt Burnett een haar die afstamt van TLD-chef. Daadwerkelijk verwijst deze haar naar onbekend DNA. Burnett is er nu van overtuigd dat hij alleen Riordan nog kan vertrouwen en hem moet ondersteunen in de stijd tegen deze invasiemacht. Daar zullen ook bevriende vreemde wezens bij helpen, die enige tijd geleden zijn verschenen in het Sol-stelsel: de Sayporaners. Burnett krijgt een datakristal met een programma dat hij invoert bij AGENT GREY. Het zorgt ervoor dat de positron weliswaar meldingen over de activiteiten van de Sayporaner registreert, maar deze vervolgens verandert en achterhoudt. Zo kunnen de vreemdelingen in alle rust hun plannen uitvoeren.

Op 1 december 1469 NGT infiltreren Reginald Bull, Shanda Sarmotte, Toufec en twee agenten de TLD-tower om de terugverovering in te leiden en de transitvloer veilig te stellen. Ze worden door Attilar Leccore ondersteund, die na de val van de TLD-centrale was ondergedoken. De toegang tot de tower is mogelijk via een 'mobiel vertrek' dat momenteel dient als toilet van het restaurant Nachtasiel in Sub-Terrania. Er zijn drie van dergelijke vertrekken die zich door tunnels kunnen bewegen naar de TLD-tower, maar alleen deze ene is niet bekend bij AGENT GREY. Nadat de actiegroep zich daar heeft verzameld zet de ruimte zich in beweging en dokt uiteindelijk aan bij de legendarische 106de etage van de TLD-tower. Als Leccore probeert een deur te openen met zijn persoonlijke code, wordt er alarm geslagen in de TLD-tower. Fagesy en robots vallen aan, maar ook de indringers zijn bewapend en hebben ook een omgebouwde TARA-gevechtsrobot, genaamd stainless Stan. Ze verweren zich succesvol en ontdekken een ruimte waarin Riordan's en Kekolor's kloonlichamen opgroeien. Blijkbaar werden beide verraders een soort van onsterfelijkheid beloofd, die ook aan Kaowen werd verleend.

Als Leccore, tot Bull's misnoegen, met de vernietiging van de klonen begint, verschijnen even later zoals verwacht Riordan en Kekolor met meer troepen. Met Pazuzu's hulp blijft Bull's groep zegevierend. Kekolor wordt gedood en Riordan raakt zwaar gewond. Burnett pleegt zelfmoord. Nu kunnen Terraanse commandotroepen de TLD-tower betreden. Leccore bezoekt, nadat de situatie onder controle is gebracht, Riordan op zijn sterfbed. Beide praten over de bewuste haar. Riordan neemt echter zijn kennis over de herkomst van het haar mee in het graf. Leccore beveelt dat AGENT GREY het geregistreerde gesprek uitwist.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende