< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2672 • 2234    KOSMISCHE DOODSTRIJD


In de Melkweg schrijft men het jaar 1470 nieuw galactische tijdrekening (NGT)- dat komt overeen met het jaar 5057 christelijke tijdrekening. Ruim drie maanden geleden is het Sol-stelsel spoorloos verdwenen van zijn oorspronkelijke plek in de Orion-arm van de Melkweg.

De thuiswereld van de mensheid is naar een eigen klein universum verplaatst, waar de Terranen op vreemde buren stootten, die blijkbaar kwaadwillend zijn. Sindsdien vecht de solaire mensheid om te overleven.

Over de geheimzinnige Spenta's weet men het minst: zij geven ontzettend veel om zonnen. In hun ogen wordt Sol door het lijk van de superintelligentie ARCHETIM bezoedeld - daarom hebben ze het hart van het stelsel 'verhuld'.

Heel anders zijn de Fagesy's: zij zien de mensen aan voor gemene dieven die het lijk van de superintelligentie hebben gestolen, en zinnen op wraak. Zij worden bijgestaan door de Sayporanen, die niets liever willen dan de mens 'opnieuw formatteren'. Pas dankzij Delorian, Perry Rhodan's zoon en ooit kroniekschrijver van de superintelligentie HET, konden ze uit het Sol-stelsel worden verdreven. Maar nu dreigt een kosmische doodstrijd ...


Het lot van het Sol-stelsel is nog steeds in gevaar. Als de anomalie instort, kan dat het einde van de mensheid betekenen. Alles hangt ervan af of de Terranen van tegenstanders bondgenoten kunnen maken - maar daarvoor moeten ze in het Wereldenkring-stelsel zien te komen.

De volgende aflevering met de titel: DE 106e VERDIEPING, beschrijft de strijd van de Terranen om de TLD-tower, die waarschijnlijk de enige mogelijkheid voor hen vormt om bij de Sayporanen te komen.


Oorspronkelijke titel: Kosmische Agonie

Auteur: Verena Themsen

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Latoya KrefferSamenvatting: het manoeuvreren wordt een ramp – Terranen ontdekken het geheim van de anomalie.


Locatie en tijdsruimte: Terra, anomalie – 28 mei 1463 NGT, 28 november tot 1 december 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reginald Bull – De resident moet over de toekomst van het Sol-stelsel beslissen. Vashari Ollaron – Voor de residentie-minister is haar moment van handelen daar. Micheil Mossi – De commandant van de ZHENG HE doet een doorslaggevende ontdekking. Homer G. Adams – Een onsterfelijke houdt zich op de achtergrond.Op 28 november 1469 NGT krijgt Homer G. Adams bezoek van Delorian Rhodan, die hij ook al op 28 mei 1463 NGT voor het eerst had ontmoet. Toen had Delorian hem gewaarschuwd voor een van Perry Rhodan uitgaand gevaar. Delorian was en is van mening dat Perry Rhodan op subtiele wijze wordt gemanipuleerd door de bezit van de polypoortcontroller en dat het de opdracht is voor de society of absent friends om in te grijpen wanneer dit voorvalt. Adams wordt nu geïnformeerd over de verbouwing van van de BASIS. Wanneer dat proces is afgesloten, zo verkondigt Delorian, begint de eigenlijke toekomst.

Op dezelfde dag wordt de eerste reguliere regeringsvergadering, na het omverwerpen van de umbrische raad, onderbroken door een verontrustend bericht. De bemanning van het zware kruiser HANNER TEKENBECK, onderweg aan de andere kant van de sextadimsluier op verkenning van de vijandelijke sterrengaljoenen-vloot, heeft ontdekt dat de anomalie instabiel wordt en al kleiner is geworden. Men neemt aan dat de anomalie in afzienbare tijd zal instorten en dat de sextadimsluier deze storingen veroorzaakt. Delorian Rhodan bevestigd dit vermoeden. Daar een uitschakeling van de sluier niet in het geding is moet het Sol-stelsel zo snel mogelijk worden teruggezet in het standaard universum. Daarvoor is de hulp nodig van de Sayporaners. Een door de verdedigingsminister Vashari Ollaron persoonlijk gecommandeerde vloot gaat doorvoor op weg naar het Wereldenkrans-stelsel.

Tegelijkertijd komen Reginald Bull en Chourtaird samen, want de Spenta hebben ARCHETIM's psi-corpus nog steeds niet kunnen verwijderen uit Sol. Als hen dat niet spoedig lukt dan is te vrezen dat de verduistering van de zon niet kan worden teruggedraaid. Chourtaird wil contact leggen met de explicateur Chourwayrs, want alleen hij kan met de Spenta communiceren. De umbrische raad geeft zijn zegen, nadat Anicee Ybarri door Bull is duidelijk gemaakt dat het bijleggen van het geschil in wederzijds belang is. Shanda Sarmotte luistert telepathisch mee met de communicatie. De Spenta vertellen over een sluitzegel in de zon, deze bestaat vermoedelijk al miljoenen jaren, dat de berging verhindert van ARCHETIM's corpus.

In de anomalie heerst een nog ergere chaos als voorheen. Vashari Ollaron's vloot wordt in korte tijd gedecimeerd door uiteenlopende hyperfysische catastrofes, de minister raakt zwaargewond. Haar schip, de ZHENG HE blijft weliswaar enigszins vliegvaardig, maar een terugkeer naar het Sol-stelsel lijkt illusoir. Maar elf schepen doorstaan, met min of meer grote schade, de in de anomalie rondrazende gravo-schokgolven. Ze stoten ook op een gehavend sterrengaljoen en kunnen zich verstaanbaar maken met de Utrofar-navigator Verrevader Augerbe. Om zijn huidige belangrijke missie te kunnen voltooien heeft de Utrofar hulp nodig van de mensen – evengoed hebben zij zijn hulp nodig om een veilige weg te vinden uit de chaos. Verrevader Augerbe wordt overgebracht en geïntegreerd in de ZHENG HE. Hij dirigeert de galactici naar een rustige regio, het Loom-land. Op 1 december passeert een vlootverband van sterrengaljoenen dit gebied. De schepen transporteren het corpus van een dode superintelligentie. Door diens uitstraling raken alle galactici in een shock. Vashari Ollaron overleeft dit voorval niet.

Nadat het restant van de vloot is teruggekeerd in het Sol-stelsel staat vast dat het Wereldenkrans-stelsel niet kan worden bereikt met ruimteschepen. Delorian Rhodan stelt een alternatief voor. In de TLD-tower moet zich een transitvloer bevinden die in verbinding staat met het thuisstelsel van de Sayporaners. Toufec zal de Terranen helpen om de onderaards hermetisch afgesloten en ontoegankelijke TLD-centrale te betreden.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende