< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2671 • 2233    HET WERELDENSCHIP


In de Melkweg schrijft men het jaar 1470 nieuw galactische tijdrekening (NGT) dat komt overeen met het jaar 5057 christelijke tijdrekening. Het vaderlandse Sol-stelsel verdween meer dan drie maanden geleden spoorloos van zijn eigen plek in de Orion-arm van de Melkweg.

Opdat de liga van vrije Terranen niet in een chaos beland worden er een nieuwe regering en een nieuwe centrale planeet gekozen. Nieuwe eerste Terraan wordt Arun Joschannan - en hij moet zich tegen de infiltraties door de troepen van de negatieve superintelligentie QIN SHI te weer stellen.

In de ver verwijderde galaxie Escalian, het 'rijk van de harmonie', is QIN SHI eveneens aan het werk en probeert daar een invasie te beginnen. TANEDRAR, de in Escalian thuis zijnde superintelligentie, heeft het gevaar herkend. Ze draagt de Terraan Alaska Saedelaere op haar te helpen.

Samen met de dwergandroide Eroin Blitzer begeeft Alaska zich op zoek naar de geheimzinnige constructeur Sholoubwa. Wanneer hij hem eindelijk bereikt, blijkt deze aanvankelijk niet bijzonder bereid tot communicatie. Sholoubwa werkt aan iets dat hij de 'vrije ruimte' noemt - en daarvoor heeft hij ook het wereldenschip nodig ...


Alaska Saedelaere heeft het einde van een tijdperk meegemaakt en een nieuw spoor gevonden dat hem naar Samburi Yura kan leiden. De geniale constructeur is nu echter verleden tijd, hoewel zijn scheppingen zullen overleven.

In de volgende aflevering schakelen we over naar de gevangenis van de Aarde, waarop Saedelaere een blik heeft mogen werpen.


Opmerking: de titelomslag toont de in 2012 gestorven Hans Kneifel.


Oorspronkelijke titel: Das Weltenschiff

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): het fort door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: het plan van de constructeur – en de dood van een dwergandroïde.


Locatie en tijdsruimte: Nahroin-stelsel, SCHROEF-B – …


Hoofdpersonen: Sholoubwa – De constructeur streeft naar de vrije ruimte. Alaska Saedelaere – De maskerdrager probeert vreemdelingen te helpen. Eroin Blitzer – De dwergandroïde moet beslissingen nemen. Julisch – De planeetbewoner ontmoet een vreemdeling van de sterren.Sholoubwa haalt Alaska Saedelaere en Eroin Blitzer naar zijn techno-piramide want hij kan hun hulp gebruiken. Om weer tot oude grootte en genialiteit terug te keren, zo verklaart hij zijn 'gasten', moet hij de vrije ruimte creëren. Deze is bijna voltooid en daarna zal de hyperweerstand in het Nahroin-stelsel naar de normalen waarde dalen. Tegelijkertijd moet het wereldenschip, dat als vervanging zal dienen voor Sholoubwa's grootpositron in de asteroïdebasis, uit zijn schuilplaats naar de vrije ruimte worden gehaald. Eroin Blitzer zal deze opdracht uitvoeren, waarvoor hem SCHROEF-B beschikbaar wordt gesteld. Als tegenprestatie zal Sholoubwa helpen bij de zoektocht naar Samburi Yura.

Terwijl Eroin Blitzer met SCHROEF-B onderweg is houdt Saedelaere zich bezig met Sholoubwa. De Terraan wordt lastig voor de constructeur, maar hij moet hem in leven houden want Sholoubwa heeft allang herkend dat zich tussen Saedelaere en Blitzer een echte vriendschap heeft ontwikkeld. Sholoubwa wil niet riskeren dat Blitzer in het geval van Saedelaere's dood irrationele reacties gaat vertonen. Blitzer bereikt de schuilplaats van het wereldenschip, deactiveert het anti-peilscherm en stuurt SCHROEF-B in een hangaar. Het wereldenschip is een bolvormig ruimteschip met een diameter van drie kilometer, dat uit de verscheidene bestanddelen bestaat. Onder andere werd van Evolux gestolen techniek ingebouwd.

De vrije ruimte ontstaat. Meteen vergroot Sholoubwa's capaciteit, maar hij herkent nu ook dat zijn verminkte ik veel fouten heeft gemaakt die moeten worden verbeterd, zodat de vrije ruimte permanent blijft bestaan. De constructeur staat weer in contact met al zijn scheppingen, onder andere met het BOTNET. Hij verleent Saedelaere een blik in een van de door het BOTNET geschapen mini-universa. Tot zijn ontzetting herkent de Terraan dat de Aarde daar gevangen is, en dat Samburi Yura daar iets mee heeft te maken. Dan begint de vrije ruimte instabiel te worden. Het wereldenschip bereikt dat Nahroin-stelsel te laat.

Bij het verdwijnen van de vrije ruimte stijgt de hyperimpedantie weer sprongsgewijs. Daardoor wordt Sholoubwa's intellect weer geruïneerd, ditmaal onherroepelijk. De robots is weliswaar nog handelingsbekwaam, maar hij zal nooit meer de oude Sholoubwa zijn. Hij smeekt om de 'dood'. Blitzer vervult hem deze wens, nadat Sholoubwa de verblijfplaats van Samburi Yura heeft gegeven. Blitzer had Sholoubwa toch al onschadelijk willen maken, alleen al om hem te bestraffen vanwege het misbruik van Evolux-techniek. Saedelaere en Blitzer verlaten de planeet en herstellen in het Nahroin-stelsel de orde weer om de inheemse bewoners te helpen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende