< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2669 • 2231    WEDSTRIJD VAN DE CONSTRUCTEURS


In de Melkweg schrijft men het jaar 1470 nieuw galactische tijdrekening (NGT) - dat komt overeen met het jaar 5057 christelijke tijdrekening. Het vaderlandse Sol-stelsel verdween meer dan drie maanden geleden van zijn normale plaats in de Orion-arm van de Melkweg.

Opdat de liga van de vrije Terranen niet in een chaos wegzinkt, zijn er een nieuwe regering en een centrale planeet gekozen. De nieuwe eerste Terraan wordt Arun Joschannan en hij moet zich tegen de infiltratie van de troepen van de negatieve superintelligentie QIN SHI verweren.

In de ver verwijderde galaxie Escalian, het 'rijk van de harmonie', is QIN SHI ook actief en probeert daar een invasie. TANEDRAR, de plaatselijke superintelligentie in Escalian heeft het gevaar gezien. Zij geeft de Terraan Alaska Saedelaere de opdracht om haar te helpen.

Samen met de dwergandroïde Eroin Blitzer gaat Alaska op zoek naar de geheimzinnige constructeur Sholoubwa. Als hij hem eindelijk bereikt, wordt hij weggeslingerd - maar Blitzer is nog in staat om Sholoubwa's levensverhaal te extraheren. Aan het begin van zijn verhaal staat een wedstrijd van de constructeurs ...


Om Sholoubwa te begrijpen en zijn geheimen te ontsluieren, is het van onschatbare waarde het ontstaan en de opkomst van de constructeur mee te maken. Tijdens zijn wandeltocht heeft Alaska Saedelaere tijd genoeg om zich daarmee bezig te houden.


Oorspronkelijke titel: Wettstreit der Konstrukteure

Auteur: Marc A. Herren

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: hij is een dichter en oorlogsinvalide – zijn roeping maakt hem tot een uitzonderlijke constructeur.


Locatie en tijdsruimte: Karn-Legrek – 4235 - 4379 NRG


Hoofdpersonen: Cholaquin Port'aldonar – De jonge Mowener is een heerser en beheerst zijn genialiteit. M10 (=> M tot de macht tien) – De medodrone blijkt vatbaar voor verruiming. Husen – De cyberneticus doet onderzoek naar robots van de toekomst. Alaska Saedelaere – De maskerdrager ervaart Sholoubwa's geboorte.4235 jaar na het stichten van hun rijk voeren die humanoïden Moweners in de galaxie Karn-Legrek oorlog tegen de Orfenars. Bij gevechten om de onbeduidende planeet Nunngar loopt de jonge industriële zoon Cholaquin Port'aldonar – beter bekent onder de naam Sholoubwa, auteur van de met patriottisme doorspekte gedichtenbundel 'liefde in tijd van overvloed' – een verschrikkelijke buikverwonding op. Een vliegende medodrone redt de op sterven liggende Mowener het leven, maar voor de rest van zijn leven moet Cholaquin een cocktail aan medicamenten innemen om het instabiele vlechtwerk van kunstmatige organen in zijn lijf goed te laten functioneren. Zijn oorlogservaring verwerkt Cholaquin door zich te verzetten tegen zijn vader, die hem ten slotte onterft, na nieuwe alles behalve patriottische gedichten. Hiermee is hij al snel aanstootgevend want de oorlogsgeestdrift van zijn volk is niet afgenomen. Gedesillusioneerd beëindigt hij zijn schrijverscarrière en treedt nu toch in de voetsporen van zijn intussen bankroete vader. Zijn eigen genie als constructeur overtreft veruit die van zijn vader.

Al gedurende de revalidatie heeft Cholaquin de oude medodrone, waarvan hij geen afstand kon doen, grondig geperfectioneerd. Nu houdt hij zich bezig  met de constructie van grootoverbrengers en ontdekt daarbij het zo genoemde nulkanaal – een soort dimensiepoort die twee willekeurig punten permanent met elkaar kan verbinden. Een daarbij vrijkomende dodelijke straling verhindert het gebruik van het nulkanaal voor levende wezens. Cholaquin laat zich in met een weddenschap. Hij zet zijn gehele concern in tegen de hand van de echtgenote van zijn concurrent Husen, die de ontwikkeling van biopositrons nastreeft. Cholaquin moet de capaciteit van zijn medodrone extreem verhogen wanneer hij de weddenschap wil winnen en zal moeten bewijzen dat een biopositron niet de hoogste prestatie levert zoals Husen beweert. Cholaquin speelt vals als hij de drone via het nulkanaal verbindt met een grootpositron. Hij wint, verliest echter al snel de interesse in Husen's vrouw. Jaren later bemerkt hij dat de centrale verwerkingseenheid van de drone door de nulkanaal-straling op niet reproduceerbare wijze is veranderd. De drone is veruit superieur over alle centrale computers want deze kan creatieve ideeën ontwikkelen. Cholaquin verbetert de drone steeds verder en geeft deze de naam Sholoubwa.

In 4255 NRG wordt Cholaquin bezocht door een bode van de kosmocraten. Met de ontwikkeling van het nulkanaal heeft de constructeur zich gekwalificeerd om in dienst te treden van de ordemacht. Als Cholaquin naar een beloning vraagt reageert de bode met onbegrip. Cholaquin stuurt hem honend lachend weg. Achttien jaar later moet Cholaquin zijn concern overgedragen als staatseigendom. Sholoubwa, dat intussen een Mowener-lichaam heeft, moet worden vernietigd. Sholoubwa weert zich en doodt de afgezanten van de regering eigenmachtig. Cholaquin kan nu alleen maar vluchten. Hij en Sholoubwa besteden zich telkens uit aan twee vijandige volken en voeren als het ware een soort oorlog tegen zichzelf. Cholaquin bouwt speciale subroutines in bij Sholoubwa want zijn gevoelloze zelfstandigheid is eng geworden. Bovendien heeft de leerling de meester allang overtroffen.

Op 93 jarige leeftijd erkent Cholaquin dat zijn dood onontkoombaar is. Daar zijn lichaam niet meer is te redden wil Cholaquin zijn hersenen verplaatsen in Sholoubwa's lichaam en zich verbinden met een destijds door Husen ontwikkelde interface voor een superpositron. Sholoubwa zelf zal de neuronale overbrenger bouwen. Hij beraamt een bouwtijd van 72 jaar. Cholaquin overbrugt deze tijd met een dilatatievlucht. In het jaar 4379 aangekomen wil hij de subroutines inzetten om Sholoubwa zogoed als te doden om zijn plaats in te kunnen nemen. Maar hij wordt bedrogen. Sholoubwa heeft de subroutines allang onschadelijk gemaakt en de bouw van het neuronale overbrenger al na 22 jaar gestaakt. Cholaquin sterft.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende