< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2667 • 2229    DE DIPLOMAAT VAN MAHARANI


In de Melkweg schrijft men het jaar 1470 nieuw galactische tijdrekening (NGT) - dat komt overeen met het jaar 5057 christelijke tijdrekening. Het vaderlandse Sol-stelsel is meer dan drie maanden geleden spoorloos verdwenen van zijn vertrouwde plek in de Orion-arm van de Melkweg.

Voordat de liga van vrije Terranen in chaos vervalt, moet er een nieuwe regering en een nieuwe centrale planeet gevonden worden. Verrassend genoeg valt de keuze op de hoofdwereld van de Plejaden, Maharani, en nog verrassender is het dat de plaatselijke regeringschef Arun Joschannan zich als nieuwe eerste Terraan laat gelden. Joschannan begeeft zich nu in een politiek brisante situatie: hij moet de LVT als machtsfactor in stand houden en tegelijkertijd strijden tegen een vijandige macht die zich openlijk in de Melkweg uitbreidt. De echte vijand heeft zich echter nog niet laten zien, maar handelt alleen via zijn agenten, de Sayporanen en Badakks.

Op de circuswereld Thea wordt Joschannan met het mysterieuze geneseplasma besmet. Het lukt echter ook om de communicatie met de Sayporanen en voor het eerst met de Spenta's te verbeteren. Dit alles is te danken aan Joschannan die in het vervolg bekend zal staan als DE diplomaat van Maharani ...


De diplomaat van Maharani doet zijn bijnaam eer aan - maar is diplomatie genoeg om de vijand op de achtergrond te bevechten? In het volgende deel verlaten we de Melkweg en reizen we terug naar het rijk van de maskers, waarin Alaska Saedelaere probeert de dreigende invasie door QIN SHI tegen te werken. Christian Montillon schrijft over Saedelaeres belevenissen in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Der Diplomat von Maharani

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): zweefvliegtuig van de Fagesy door Daniel Schwarz

Nederlandse vertaling: Charlotte BakkerSamenvatting: hij onderhandelt met Sayporaners – en vecht voor een leven.


Locatie en tijdsruimte: Maharani, T9, Aurora, Trankun – 19 februari tot 4 maart 1470 NGT (5057 na Chr.)


Hoofdpersonen: Arun Joschannan – De eerste Terraan geldt als 'de diplomaat van Maharani'. Ronald Tekener – De cellenactiveerderdrager heeft het moeilijk met diplomatieke kwesties. Chourweydes – De Sayporaner doet zwaarwegende verzoeken. Faroz Khalai – De medicus staat voor een moeilijke opgave. Gashwa Perkat – De Oxtornse heeft een zware opdracht.Uitgaand van de kennis ingewonnen op Travnor en Thea nemen de galactici overal in de Melkweg Badakks en Sayporaner gevangen. De USO werkt hierbij, op Arun Joschannan's wens, samen met andere geheime diensten. De eerste Terraan wil deze gelegenheid benutten voor verbetering in de betrekkingen tussen de volken uit de Melkweg. De acties zijn succesvol. Het blijkt dat het Theatrum-stelsel het middelpunt was van de vijandelijke activiteiten. Terwijl de Sayporaners zich gevangen laten nemen, vechten de Badakk meestal door en vernietigen zichzelf om niet in handen te vallen van de galactici. Vele door het geneseplasma 'omgeturnde' galactici worden ontmaskerd en er worden nog meer jongeren bevrijd. Een daarvan is Joschannan's zoon Caio Antwan. De medici proberen tevergeefs de op onbekende wijze veranderde jongeren te genezen. In Caio's geval komt daar extra bij dat zijn verhouding tot Joschannan niet goed was – het lukt de eerste Terraan voorlopig niet om normaal te kunnen praten met zijn zoon. Net als ervoor wordt Joschannan op de voet begeleid door zijn Oxtornse 'lijfwacht' want het is nog steeds niet duidelijk of het geneseplasma in zijn lichaam zich verder uitbreidt. Daar overmatige honger een slecht teken is slaat Joschannan menig maaltijd over.

Op 21 en 22 februari 1470 NGT ondernemen de geïnterneerde Badakks uitbraakpogingen op het USO-steunpunt T9 en op de extreme wereld Trankun die hoort bij het Arkoonse imperium. Op onbekende wijze lukt het de raadselachtige wezens om alle soorten technische apparaten te saboteren en over te nemen. Blijkbaar zetten die Badakks daarbij nanotechniek in die is verborgen in hun lichamen. Ronald Tekener neemt een door de Badakks gekaapte korvet onder vuur, hoewel het lot van de USO-bemanning onduidelijk is. De Badakks vernietigen het schip voordat het kan worden opgebracht. De Sayporaners, in het bijzonder Chourweydes, blijken wat toegankelijker. Blijkbaar gaat het met velen van hen steeds slechter. Joschannan praat meermaals met Chourweydes, maar komt er als Terraan bij deze Sayporaner niet precies achter wat de denkwijze van dit volk is want Chourweydes spreekt graag in raadsels. Joschannan verlangt dat de manipulatie van de jongeren ongedaan zal worden gemaakt. Op dit punt blijkt Chourweydes verrassend coöperatief. Hij belooft de 'reconstitutionering' van de jongeren.

Bij het onderzoek van de Sayporaners blijkt dat deze wezens geen eenduidig erfgoed hebben. Chourweydes vertelt dat iedere Sayporaner op gezette tijden vreemde organen moet incorporeren om te overleven. Men zal dus moeten anticiperen hoe men de gevangenen Sayporaners kan redden. Daar gekloonde organen niet voldoen moet Joschannan de Sayporaners toestaan om op de mens terug te vallen. Joschannan wendt zich tot Faroz Khalai, Caio's behandelde arts. De man beveelt de Perzische geloofsgemeenschap aan. De Perzen verbranden of gegraven hun doden niet, maar dragen de opgebaarde lijken over aan de vogels. Op 1 maart mogen de Sayporaners bij een van deze hemelbegrafenissen de rol overnemen van de vogels. Als dank vertelt Chourweydes aan de eerste Terraan over zijn volk en de doelen van de invasie.

Op 4 maart neemt Joschannan op Aurora deel aan een vergadering van de geheime veiligheidscommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van vele volken uit de Melkweg. Alle gevangen Badakks zijn intussen dood. De 'dubbelpersonen' zijn nu vrij want het geneseplasma in hun lichamen breekt af. De Badakks hebben niet alleen galactici 'behandelt' met het geneseplasma maar ook Sayporaners. De bevrijde jongeren zijn op weg naar verbetering, Joschannan en zijn zoon spreken weer met elkaar. Alle bekende hyperstormgebieden waar Tryortan-afgronden kunnen ontstaan worden bewaakt door gevechtsschepen. Ondanks alle goede berichten heft Bostich de sinds vijf maanden aangekondigde oorlogstoestand niet op want hij vindt dat het gaat om de stilte voor de storm.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende