< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2665 • 2227    HET GEHEIM VAN DE CIRCUSWERELD


In de Melkweg schrijft men het jaar 1470 nieuw galactische tijdrekening (NGT) - dat komt overeen met het jaar 5057 christelijke tijdrekening. Het vaderlandse Sol-stelsel verdween meer dan twee maanden geleden van zijn normale plaats in de Orion-arm van de Melkweg.

Voordat de liga van de vrije Terranen in een chaos weg kon zinken, moesten er een nieuwe regering en centrale planeet worden gevonden. De keus valt verrassend op de centrale wereld van de Plejaden, Maharani en nog veel verrassender, het hoofd van de plaatselijke regering, Arun Joschannan, wordt de nieuwe eerste Terraan. Joschannan bevindt zich nu in een politiek explosieve situatie: niet alleen zien de Arkoniden een kans op meer macht, maar vele andere met Terra geallieerde werelden maken zich ook zorgen over hun eigen toekomst. Het lijkt immers zeker dat achter alle vreemde voorvallen een plan schuilgaat van een vijandige macht die zich nog nooit in levenden lijve heeft vertoond.

Vandaar dat Arun Joschannan zich niet in de laatste plaats bezig moet houden met meer tastbare politieke zaken. Een daarvan is het Theatrum-stelsel, want daar wacht het geheim van de circuswereld ...


Arun Joschannan is in de macht van de vijand, al is het maar mentaal. Het kan een catastrofe worden die politiek voor de LVT minstens even gevaarlijk is als de verdwijning van het Sol-stelsel. Ronald Tekener volgt het spoor van de vijand in het tot nu toe zo rustige Theatrum-stelsel. In de volgende aflevering beschrijft Arndt Ellmer het verdere verloop van het conflict met de vijandelijke machten van QIN SHI.


Oorspronkelijke titel: Geheimnis der Zirkuswelt

Auteur: Marc A. Herren

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: de eerste Terraan op een gevaarlijke missie – een onbeduidende planeet wordt opeens belangrijk.


Locatie en tijdsruimte: Theatrum-stelsel – 9 tot 11 februari 1470 NGT (5057 na Chr.)


Hoofdpersonen: Arun Joschannan – voor de eerste Terranen zijn er geen onbeduidende werelden. Ronald Tekener – Risico's nemen zit bij de USO-generaal in het bloed. Nuggnugg – De Topsider wil een oud geheim onthullen. Onttril-Gukzz en Tork-Trak – De Topsidse lijfwachten van de eerste Terraan krijgen het druk. Lisa Sandberg – De maskermaakster wordt Tekener's vermanende stem.Thea, een voormalige vrijhandelswereld in de Southside, voor de deur van de Jülziish, werd lang geleden door een overwegend Terraanse bemanning gekoloniseerd na de noodlanding van hun circusschip. De gerenommeerde circusacademie op Thea heeft enkele galaxiewijde bekende dompteurs en artiesten voortgebracht. De economische hoofdfactor is de goederenoverslag, maar de planeet geldt als onbeduidend. Dat kan veranderen als het Theatrum-stelsel zich aansluit bij de LVT. Hiervoor werft Arun Joschannan, die de circuswereld bezoekt op 9 februari 1470 NGT. Allereerst laat de eerste Terraan zich door Nuggnugg, een oude inheemse Topsider, rondleiden door de hoofdstad Dolina Salamonski. De Topsiders Tork-Trak en Onttril-Gukzz zijn niet de enige bescherming waarop Joschannan zich kan verlaten. De JULES VERNE omcirkelt het stelsel in zijn Paros-peilbescherming en tien Posbi-BOXEN houden de wacht op enkele lichtjaren afstand. Ronald Tekener heeft bij een verhoor van de Sayporaner Marrnuur gehoord dat de eerste Terraan ontvoerd zal worden op een circuswereld. Als de smiler ook nog de melding krijgt dat Sayporaners zich op Thea bevinden, gaat hij vermomd in een biomolplastmasker naar Dolina Salamonski om Joschannan te waarschuwen.

De ontvoering gebeurt tijdens Joschannan's rede op 10 februari. De aanvallers beschikken over hoogwaardige beveiligingsschermen en wapens. De LVT-persoonsbeveiligers kunnen er niets tegenin brengen. Er vallen doden en gewonden en Tekener wordt geparalyseerd. Joschannan, zijn secretaris Henar Maltczyk, beide Topsidse lijfwachten en andere personen, worden naar het eiland Osa Mariga gebracht, zoals al snel blijkt. Tekener volgt de ontvoerden met de jachtkruiser NAUTILUS III, maar op Osa Mariga vindt op dat moment een volksfeest plaats, zodat Tekener geen zware wapens kan inzetten. Het door hem aangevoerde aktieteam komt net te laat. De ontvoerden zijn reeds door de Sayporaner Stradsoider begeleid naar een transitvloer en getransporteerd naar een andere plek. De Terranen kammen op het eiland een dorp uit waar honderden Sayporaners en Badakks wonen in pagodetenten. Daar vinden ze bovendien minstens 40 kinderen die zich blijkbaar vrijwillig hebben aangesloten bij de Auguren. Twee 300-meter-ruimteschepen worden onderzocht. Deze waren 17 jaar geleden al opgegeven als gestolen en deze bevatten nu geneseplasmabekkens. Op 11 februari kan men een zwarte doos uitlezen. Tekener komt te weten dat de Sayporaners nog een basis hebben op de maan van de zevende planeet.

Inderdaad worden Tork-Trak en Onttril-Gukzz daar reeds verhoord door de Sayporaner Chourweydes, die zich aanzienlijk agressiever gedraagt dan Stradsoider. Als de JULES VERNE deze basis nadert ondernemen enkele van de daar geparkeerde ruimteschepen een vluchtpoging – waaronder twee spijkerruimteschepen van de Spenta. Eén spijkerruimteschip wordt neergehaald, de andere ontkomt. Landingstroepen dringen door in de basis en slaan elk verzet neer. Terwijl Chourweydes zich coöperatief toont vecht Stradsoider tot het uiterste door en wordt neergestoken door de Topsidse lijfwacht Onttril-Gukzz. Ondanks alles komt Tekener net weer te laat: Joschannan bevindt zich reeds in een bekken met geneseplasma ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende