< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2664 • 2226    ACHTER DE PLANETENWAL


In de Melkweg schrijft men het jaar 1470 nieuw galactische tijdrekening (NGT) - dat komt overeen met het jaar 5057 christelijke tijdrekening. Het vaderlandse Sol-stelsel is meer dan drie maanden geleden spoorloos verdwenen van zijn vertrouwde plek in de Orion-arm van de Melkweg.

Voordat de liga van vrije Terranen in chaos vervalt, moet er een nieuwe regering en een nieuwe centrale planeet gevonden worden. Verrassend genoeg valt de keuze op de hoofdwereld van de Plejaden, Maharani, en nog verrassender is het dat de plaatselijke regeringschef Arun Joschannan zich als nieuwe Eerste Terraan laat gelden. Joschannan begeeft zich nu in een politiek brisante situatie: onder andere de Arkoniden zien de kans op meer macht, terwijl vele andere met Terra verbonden werelden zich ook zorgen maken om hun eigen toekomst.

Hoe dan ook schijnt het vast te staan dat de superintelligentie QIN SHI, die zich al lange tijd niet meer in levenden lijve getoond heeft, achter alle merkwaardige gebeurtenissen van het afgelopen half jaar zit. Dat is een belangrijke reden waarom Arun Joschannan zich met meer praktische politieke zaken moet bezighouden. Een daarvan is de Eastside-conferentie, die op een bijzondere plek zal plaatsvinden: achter de planetenwal ...


Arun Joschannan moet zowel zijn geheime vijanden als openlijke politieke tegenstanders het hoofd bieden, als hij zijn ambt als eerste Terraan met succes wil vervullen. Zijn volgende missie na de Eastside-conferentie voert hem naar het Theatrum-stelsel - en daarmee naar meer gevaar. Marc A. Herren beschrijft de gebeurtenissen die daar plaatsvinden in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Hinter dem Planetenwall

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Charlotte BakkerSamenvatting: Arun Joschannan geldt als een eerlijke politicus – maar hij heeft interstellaire vijanden.


Locatie en tijdsruimte: Nabeg-zonnenvijfhoek, Khamashnam-stelsel, Mackurat – 2 januari tot 8 februari 1470 NGT (5057 na Chr.)


Hoofdpersonen: Arun Joschannan – De eerste Terranen hecht waarde aan het succes van de Eastside-conferentie.

Ipthey-Hüriit – De Blues-admiraal probeert om zijn menselijk onderhandelingspartner te begrijpen.

Henar Maltczyk – Als secretaris van de eerste Terranen telt hij niet mee bij zijn bewonderaars.Arun Joschannan wordt op 1 januari 1470 NGT gekozen tot eerste Terraan van de LVT. Reeds enkele weken later gaat hij op weg voor zijn eerste grote officiële missie. Op 1 februari zal hij de LVT belangen behartigen bij de Eastside-conferentie, waaraan bijna alle Jülziish-volken zullen deelnemen en delegaties van de Akonen, Topsiders en andere volken. Daarna wil Joschannan gevolg geven aan een uitnodiging van het Theatrum-stelsel die al twee jaar eerder werd ontvangen. Joschannan wil het onafhankelijke stelsel bewegen tot toetreden bij de LVT. Henar Maltczyk, de secretaris van de eerste Terraan, is bezorgd want volgens een aanwijzing uit Travnor wordt er een aanslag gepland. Joschannan reist met de TYLL LEYDEN die wordt begeleid door twee andere slagschepen van de APOLLO-klasse. Hij ontmoet admiraal Ipthey-Hüriit, een Apaso, bij de Nabeg-zonnenvijfhoek. Ipthey-Hüriit begeleidt het Terraanse verband met 50 eigen schepen. Hij vertelt Joschannan over een observatie die hij al had op 2 januari. Drie met superieure intervalkanonnen bewapende discusschepen van onbekende herkomst zijn zomaar door een hyperorkaan gevlogen, mogelijk hebben ze tevens een tryortan-afgrond benut als transportmiddel. Bij zijn verdere vlucht worden meer soortgelijke schepen gepeild. Het is de vraag of het om Blues-schepen gaat want ze zijn veruit superieur met alles wat Ipthey-Hüriit kent.

De Eastside-conferentie vindt plaats op één van de 17 identieke planeten van de Khamashnam-planetenmuur. Quicheramo-Blues hadden dit stelsel al lang geleden ontdekt, voorheen werd het bestaan echter verzwegen. Nu zal het stelsel onder beheer komen van het galacticum want het is door de Oldtimers opgericht als een van de zeven Suprahet-vallen. De agendapunten van de conferentie blijven open, maar er wordt onder andere besloten dat de ATLAS-onderzoeksvloot van het galacticum voortaan meer activiteiten zal ontwikkelen in de Southside. Henar Maltczyk hoort dat het voor de Jülziish zwaar weegt om via deze weg de Akonen en de LVT dichter tot elkaar te brengen, uit vrees voor een Arkoonse dominantie. Joschannan, die eerder al Ipthey-Hüriits respect had gewonnen, krijgt vanwege zijn open stijl bij de conferentie de bijnaam 'de eerlijke Arun'.

De reis gaat verder richting het Theatrum-stelsel. Onderweg gaan Ipthey-Hüriit's begeleidingsschepen verloren in een hyperstorm. De TYLL LEYDEN ontvangt een noodoproep van het Terraanse handelsruimteschip WELLS FARGO dat vermoedelijk door de geheimzinnige discusschepen wordt aangevallen. Daar het om een val kan gaan blijven Joschannan en zijn secretaris met een korvet achter, terwijl de drie APOLLO-slagschepen de WELLS FARGO en het zusterschip WESTERN UNION te hulp snellen. Prompt verschijnen er drie discusruimteschepen die de korvet onder vuur nemen. De vaardige pilote Vanessa Pateng forceert het schip weliswaar in de hypervlucht, maar de aandrijving en de levensonderhoudssystemen raken beschadigd. De korvet valt terug in de normale ruimte en moet een noodlanding maken op de woestijnwereld Mackurat.

Als afleidingsmanoeuvre vliegt de gehele bemanning, behalve de pilote en kapitein Tyll Brager, met twee shifts weg en tegelijkertijd worden robots uitgesluisd. De discusruimteschepen volgen en kapen een van de shifts. Het wordt duidelijk dat het hen gaat om de gevangenneming van de eerste Terraan. Joschannan en zijn begeleider moeten zich verstoppen in een grot die door reuzenwespen wordt bewoond, maar worden daar toch opgespoord. Opnieuw lukt het hen om te vluchten en op 8 februari arriveren eindelijk de APOLLO-ruimteschepen met 100 gevechtsschepen van de Jülziish uit het Khamashnam-stelsel, onder bevel van Ipthey-Hüriit. Twee van de vreemde discussen worden vernietigd, de derde ontkomt. Een onderzoek van het wrak brengt geen bruikbare feiten. De techniek van de onbekenden is niet specifiek van Blues herkomst, deze kan evengoed afstammen van de Arkonen. Mogelijk horen ze bij een door de Badakk geïnfiltreerde belangengroep van Ark'Tussan.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende