< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2661 • 2223    ANAREE


We schrijven het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) - dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Op een tot nog toe onopgehelderde manier verdween het Sol-stelsel met zijn planeten evenals alle bewoners uit het bekende universum.

Het vaderland van de mensheid werd naar een eigen klein universum getransporteerd, waar de Terranen op vreemde buren stoten. De situatie spitst zich toe als de planeten door vreemde ruimtevaarders bezet en de zon Sol 'verhuld' wordt. Sindsdien vecht de solaire mensheid voor haar overleving.

Van al deze ontwikkelingen weet Perry Rhodan niets. Ook hij werd naar een vreemde kosmos verplaatst: met het enorme ruimteschip BASIS komt hij in de dubbelgalaxie Chanda. Daar regeert de negatieve superintelligentie QIN SHI, die voor zijn plannen het geheimzinnige multiversumoculair nodig heeft.

Het lukt Perry Rhodan een waardevol steunpunt van QIN SHI te vernietigen - en daarbij valt hem een 'belangrijke gevangene' van de vijand in handen. Deze sterft echter voor ze met elkaar kunnen praten: schijnbaar gaat het om de gevolmachtigde van de kosmocraten, de Enthoonse Samburi Yura. Maar in werkelijkheid is het Anaree ...


Voor Perry Rhodan worden enkele feiten duidelijk, ook wat de rol van zijn zoon betreft. Maar daaruit ontstaan weer nieuwe vragen. Maar hij is niet de enige die met problemen heeft te kampen: na het fiasco van APERAS KOKKAIA moet QIN SHI proberen zijn troepen in Chanda opnieuw te formeren, voor de controle over de situatie hem ontglipt. In de volgende aflevering doet Arndt Ellmer verslag van de chaos in Chanda.


Oorspronkelijke titel: Anaree

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: aan boord van LICHTKRACHT – de geheimen van de morgenzuster.


Locatie en tijdsruimte: LICHTKRACHT – 18 en 19 november 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan beleeft de geschiedenis van een proto-Enthoonse. Anaree – Haar uiterlijk vormt haar leven. Samburi Yura – De Enthoonse zet haar plannen door. QIN SHI – Een superintelligentie valt voor het BOTNET.Perry Rhodan raakt het sterjuweel aan. Vervolgens wordt het levensverhaal van de proto-Enthoonse Anaree in zijn geest geprojecteerd. Een dag lang – van middernacht 18 november tot middernacht 19 november 1469 NGT – is hij voor zijn kameraden niet aanspreekbaar.

Anaree is een van velen proto-Enthonen van het dagvolk die leven in de LICHTKRACHT. Ze is een evenbeeld van Samburi Yura. Het komt steeds opnieuw voor dat iemand uit het dagvolk een edelstenen aanraakt die soms in de bomen hangen. Zulke proto-Enthonen verdwijnen dan spoorloos. Dat gebeurd ook met Anaree, die de verlokking van een sterjuweel niet kan weerstaan. Ze is daarna niet meer vijf, maar vijftien jaar oud en ontmoet de morgenzuster Samburi Yura. Onder leiding van de dwergandroïde M'ian Mor wordt Anaree daarna (zoals andere gelijkwaardigen voor en na haar) met hypnoscholingen en intensieve training opgeleid tot Samburi Yura's lijfwacht. Ze krijgt de beschikking over een gevechtscocon, een hyperenergetische spinsel uit het arsenaal van de kosmocraten, dat Anaree onaantastbaar maakt en kan worden ingezet als wapen.

Anaree begeleidt Samburi Yura op verschillende missies. Ze observeert in het geheim een ontmoeting van de kosmocratendienares met Delorian Rhodan, waar beide plannen smeden waarin QIN SHI een rol lijkt te spelen. Anaree beleeft ook hoe Monkey en Alaska Saedelaere in de LICHTKRACHT binnendringen en weer later wordt ze aangesproken door een projectiegestalte van de boordcomputer DAN. Deze doet duistere toespelingen en verzekert Anaree van zijn hulp. Ze krijgt van DAN een sterjuweel waarvan Samburi Yura het bestaan niet weet. Op de thuiswereld van de Lokopter verneemt Anaree dat Samburi Yura er helemaal niet aan denkt om het BOTNET voor de kosmocraten veilig te stellen, omdat zij en Delorian het dan niet voor haar eigen doel kunnen gebruiken. Uiteindelijk ervaart ze welke plannen Samburi Yura werkelijk met haar heeft. Daar Anaree er precies zo uitziet als de Enthoonse, moet ze in handen vallen van QIN SHI. De superintelligentie zal geloven dat deze Samburi Yura onschadelijk heeft gemaakt.

Anaree wordt door QIN SHI gevangen genomen. Ze is in het gevechtscocons weliswaar veilig, maar haar lichaamscellen beginnen langzamerhand uiteen te vallen. Anaree weet dat haar dood onvermijdelijk is, maar tenminste kon ze DAN's sterjuweel de waarheid toevertrouwen. Ook Perry Rhodan kent deze waarheid nu.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende