< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2658 • 2220    HET UUR VAN DE RESIDENT


We schrijven het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening Op een tot nog toe onopgehelderde manier verdween het Sol-stelsel met zijn planeten evenals alle bewoners uit het bekende universum.

Het vaderland van de mensheid werd naar een eigen klein universum getransfereerd, waar de Terranen op vreemde buren stoten die hun zo te zien kwalijk gezind zijn. Sindsdien vecht de solaire mensheid om haar overleving.

Van de geheimzinnige Spenta's weet men het minst: zonnen liggen hen na aan het hart. Volgens hun mening wordt Sol door het lijk van de superintelligentie ARCHETIM ontsierd - daarom hebben ze het hart van het stelsel 'verhuld'.

Heel anders de Fagesy's: ze zien in de mensen gemene dieven die het lijk van een superintelligentie gestolen hebben en eisen genoegdoening. Ze worden terzijde gestaan door de Sayporanen, die niets minder in de zin hebben dan de 'herformattering' van de mensheid. Om dit te verhinderen moet Reginald BuIl alles geven: het is het uur van de resident ...


Reginald Bull heeft zijn troeven uitgespeeld en daarbij op Delorian Rhodan in moeten zetten. Maar was dit ook op de lange termijn de juiste beslissing?

De volgende aflevering is een gastverhaal van Richard Dübell, die tot nu toe vooral als auteur van historische romans bekend was. In de volgende aflevering houdt hij zich bezig met een figuur die de Terranen tot nu toe voor raadsels stelt.


Oorspronkelijke titel: Die Stunde der Residenten

Auteur: Verena Themsen

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: ontknoping in de staalorchidee – een doodgewaande keert terug.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel – 27 en 28 november 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reginald Bull – De resident keert officieel terug onder de levenden. Delorian Rhodan – De zoon van de Terraan zet zich in voor de kant van de mensheid. Arpad Herriman – Van elke ondersteuning afgesneden moet de commandant zijn schip zien te redden. Marrghiz – De Sayporaanse aanvoerder hoopt op de verzochte versterking.Delorian Rhodan heeft weliswaar omvangrijke bescherming voor het Sol-stelsel verkondigd, maar die wordt op z'n vroegst op 28 november 1469 NGT beschikbaar. Zou de door Chossom gevorderde versterking vroeger arriveren dan is de door de geheim bevel winterstilte immobiele LVT-vloot hulpeloos. Reginald Bull moet daarom in de solaire residentie binnendringen en de controle overnemen van LAOTSE. Delorian beweert dat hij de door de Sayporaners in de residentie geïnstalleerde transitvloer kan overnemen en troepen van de 1e Terraanse ruimte landingsdivisie erdoor kan sturen, zodra het paratronscherm van de staalorchidee is gedeactiveerd. De tijd dringt om nog een andere reden want de Spenta zijn bijna zover om ARCHETIM's psi-corpus uit de zon te lichten. Bull benut een prioriteitscode om de residentie te betreden. Nadat zijn individuele impulsen en de trilling van zijn cellenactiveerder zijn gecontroleerd is de weg vrij.

Intussen besluiten enkele marsbevelhebbers van de Fagesy eigenmachtig dat de tijd van wachten is verstreken. Om uit te vinden waar de Terranen ALLDAR's corpus hebben verstopt willen ze de gunstige gelegenheid benutten om de centrale computer van een van de verlamde LVT-schepen uit te lezen. In een niet door Chossom goed gekeurde actie enteren ze de MANNHEIM, waarvan de bemanning zich weliswaar vertwijfelt verzet, maar uiteindelijk op een verloren positie staan. Tegelijkertijd koelt de Aarde geleidelijke af door van het verdwijnen van de formatie kunstzonnen zodat vele planten en dieren sterven.

Reginald Bull laat zich de weg wijzen door een holografische gids van het residentiemuseum in de gedaante van Siganees Ulan Soso en benut meerdere hologrammen om de Fagesy te verwarren. Hij maakt nanomachines vrij uit Delorian's voorraad die meteen zelfstandig op weg gaan naar de transitvloer, om deze te herprogrammeren. LAOTSE blijkt echter minder coöperatief dan gedacht want de umbrische raad heeft her regerende gezag rechtmatig verkregen en de resident heeft geen alleenrecht op het gezag. LAOTSE maakt weliswaar een structuurluik in het paratronscherm waar tot aan de desactivering 14 ruimte landingssoldaten en 12 TARA's onder Toufec's begeleiding kunnen binnendringen, maar na opheffing van geheim bevel winterstilte is alleen degene gerechtigd die hem heeft gegeven – vermoedelijk is dat Henrike Ybarri want de code van de eerste Terraanse werd gebruikt. Desondanks deactiveert LAOTSE alle gevechtsrobots die door de Fagesy nog niet werden geherprogrammeerd.

Tock komt het tot zware gevechten in de residentie want die gebeurtenissen blijven niet verborgen voor Chossom, Marrghiz, Fydor Riordan en Anicee Ybarri. Bully stuurt zijn achtervolgers op een dwaalspoor en zorgt ervoor dat zijn aanwezigheid openbaar wordt en dringt door tot Henrike Ybarri's verblijfplaats. De eerste Terraanse heeft de geheim bevel winterstilte echter niet gegeven, het was haar dochter. Bully stelt Anicee ter verantwoording en maakt haar duidelijk dat de vredespoging praktisch zijn mislukt. De aanval van de Fagesy op de MANNHEIM bewijst dat Chossom zijn eigen lieden niet meer onder controle heeft.

Het geheim bevel wordt opgeheven. Nu is het voor de bemanning van de MANNHEIM makkelijk om de aanvallers uit het schip te werken. De vloot macht de ovale ruimteschepen van de Fagesy onschadelijk. De residentie wordt door Tanny Abro's strijdkrachten bezet, maar in de TLD-tower wordt nog gevochten. De umbrische raad treedt terug en wordt onder huisarrest geplaatst, LAOTSE wordt veiligheidshalve gedeactiveerd. Marrghiz en Chossom zijn verdwenen. De formatie kunstzonnen wordt weer ingeschakeld.

Op 28 november verschijnen 48 bolvormige constructies, met een diameter van 18 kilometer, rondom dat Sol-stelsel. Delorian verklaart dat het om objecten gaat van gemodificeerde hyperkristallen die van QIN SHI zijn afgenomen door zijn sterrenwaardigen. Met Bull's toestemming worden de constructies activeert en vormen een sextadimsluier die het Sol-stelsel compleet afschermt.

Shanda Sarmotte verzoekt Bull om een gesprek. Ze kan eindelijk toch nog Toufec's gedachten lezen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende