< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2657 • 2219    GEHEIM BEVEL WINTERSTILTE


We schrijven het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) - dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Op een tot nog toe onopgehelderde manier verdween het Sol-stelsel met zijn planeten evenals alle bewoners uit het bekende universum. Het vaderland van de mensheid werd naar een eigen klein universum getransfereerd, waar de Terranen op vreemde buren stoten die hen zo te zien slecht gezind zijn. Sindsdien vecht de solaire mensheid om te overleven.

Van de geheimzinnige Spenta's weet men het minst: zonnen liggen hen aan het hart. Naar hun mening wordt Sol door het lijk van de superintelligentie ARCHETIM ontsierd - daarom hebben ze het hart van het stelsel 'verhuld'.

Heel anders zijn de Fagesy's: ze zíen in de mensen gemene dieven die het lijk van een superintelligentie gestolen hebben, en eisen genoegdoening. Ze worden terzijde gestaan door de Sayporanen, die niets minder in de zin hebben dan de 'herformattering' van de mensheid. Er is een hachelijke situatie ontstaan... Als de mensen rebelleren leidt dat tot geheim bevel winterstilte ...


De fimbul-winter schijnt Terra nu toch te hebben bereikt en er zijn maar enkelen die daar iets tegen kunnen ondernemen. Een van hen is Reginald Bull, de dood gewaande Terraanse resident die met zijn acties zijn leven nu echter daadwerkelijk op het spel zet. Verena Themsen beschrijft de verdere gebeurtenissen in de solaire residentie in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Geheimbefehl Winterstille

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: de situatie in het Sol-stelsel spitst zich toe – en beide zijden zetten alle middelen in.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel – 26 en 27 november 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Delorian Rhodan – Zijn bond van de sterrenwaardigen moet zich opnieuw waarmaken. Anicee Ybarri – De woordvoerster van het umbrische raad is gedwongen om onpopulaire maatregelen te nemen. Reginald Bull – De Terraanse resident wint een bondgenoot en verliest een vingerkootje. Qester Brnowatz – De beveiligingsofficier van de KRAKAU II is een kletskous en heeft een legendarische tante. Jonas en Gerhard Uklei – ze lossen onafhankelijk van elkaar een zware crisis op.Op de TOLBA luistert men naar het residentie-radiokanaal. Zo verneemt Reginald Bull hoe Terra's bezetter reageren op de vernietiging van hun belangrijkste drukmiddel, als ze de beveiligingsschermen van de solaire residentie activeren en geheim bevel winterstilte verkondigen. Met deze code, die de overname moet verhinderen van de vloot door vijandelijke krachten in een crisissituatie, worden alle ruimteschepen van de thuisvloot in het Sol-stelsel praktisch bevroren. Behalve de levensonderhoudssystemen en andere fundamentele functies kan men de schepen niet meer bedienen. Door deze maatregels zullen alle overnamepogingen in de kiem worden gesmoord. Chossom, die altijd al voor harder optreden was tegen de Terranen, zet door en vordert versterkingen uit zijn thuisland – tienduizenden Utrofaarse ovalen gaan op weg naar het Sol-stelsel.

Anicee Ybarri is met deze ontwikkeling niet blij, eerder was ze ervan overtuigd voor haar medemens iets goeds te doen en een vreedzame integratie van de mensheid te kunnen bereiken in het rijk van de Sayporaners. Evenwel verzoekt ze het deactiveren van de kunstzonnen. Hiermee zal een 'afkoeling van de gemoederen' worden bereikt. Anicee houdt een rede waarin ze Delorian Rhodan uitnodigt in de solaire residentie. Ze stelt het zo voor alsof het nanowapen toch al in de nabije toekomst zou worden gedeactiveerd. Het is een val: met TARA-gevechtsrobots versterkte eenheden van de Fagesy omsingelen die residentie. Dat is het moment waarbij vloot-admiraalse Tanny Abro haar geduld op is. Delen van de door haar aangevoerde 1e Terraanse ruimte landingsdivisie hadden zich al eerder ondergronds paraat gehouden in Terrania. Nu rukken ze op en vormen een tweede omsingeling rondom de residentie – een patsituatie ontstaat. Oachono wendt zich vanuit het fort met een toespraak tot zijn kameraden en uit daarbij zware beschuldigingen tegen de alomtegenwoordige achterhoede, wat echter door Chossom word genegeerd.

Chourtaird geeft Bull meer informatie over de Spenta. Dit in zonnen levende volk heeft een groepering die bekent staan als de lichtwaardigen die de door alle anderen Spenta nagestreefde coëxistentie met planeetbewoners afwijst. Maar deze lichtwaardigen zijn nu actief in het Sol-stelsel. Chourtaird verlangt als tegenprestatie voor zijn hulp de afgifte van ARCHETIM's psi-corpus. Bull stemt toe. De pact wordt bezegeld met het geamputeerde laatste kootje van Bull's linker pink, dat wordt ingebracht in Chourtaird's lijf. De misvormde pink wordt met een regeneratie-injectie gerepareerd.

Tegelijkertijd vieren vele burgers van Terrania de verwachtte spoedige bevrijding. Een groep jongeren gebruikt bij een vrolijke optocht hologrammen de karikaturen vertonen van Fagesy. Deze belediging laten de zeester-wezens niet gebeuren. Ze vallen die feestvierenden aan met paralysators en omsingelen ze. Abro stuurt contingenten om ze te bevrijden. De Troepen worden door Toufec en enkele Haloeters ondersteund. Op 27 november 1469 NGT komt het tot een korte en hevige strijd, waarna de Fagesy zich verslagen moeten terugtrekken.

Intussen lukt het de bemanning van het 800-meter-slagschip KRAKAU II en de LEIF ERIKSSON IV om het geheim bevel winterstilte te omzeilen. In het geval van de KRAKAU komt beveiligingsofficier Qester Brnowatz op het idee om stoorimpulsen via kabelklemmen van het netwerk in te voeren op het computersysteem en bij de LEIF ERIKSSON kan residentie-minister Vashari Ollaron haar prioriteitsbevoegdheid inzetten. Bull, waarvan iedereen denkt dat hij dood is maakt contact met Ollaron en Abro. Omdat het geluk door de aankomst van nieuwe ovale ruimteschepen definitief ongunstig zal uitvallen voor de Terranen, moet de liga-vloot onmiddellijk worden bevrijd van geheim bevel winterstilte. Hiervoor moet Bull persoonlijk in de residentie aanwezig zijn om de controle te krijgen over LAOTSE. Bull kent een weg, die alleen hij kan gaan.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende