< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2656 • 2218    HET FEYNMAN-COMMANDO


We schrijven het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Op een tot nog toe onopgehelderde manier verdween het Sol-stelsel met zijn planeten evenals alle bewoners uit het bekende universum.

Het vaderland van de mensheid werd naar een eigen klein universum getransfereerd, waar de Terranen op vreemde buren stoten die hun kennelijk slecht gezind zijn. Sindsdien vecht de solaire mensheid om te overleven.

Van de geheimzinnige Spenta's weet men het minst: zonnen liggen hen na aan het hart. Naar hun mening wordt Sol door het lijk van de superintelligentie ARCHETIM ontsierd - daarom hebben ze het hart van het stelsel 'verhuld'.

De Fagesy's zijn heel anders: ze zien in de mensen gemene dieven die het lijk van een superintelligentie gestolen hebben en eisen genoegdoening.

Ze worden terzijde gestaan door de Sayporanen, die niets minder in de zin hebben dan de 'herformattering' van de mensheid. Er is een hachelijke situatie ontstaan ... en dan komt ook nog het Feynman-commando ...


Rhodan is aangekomen en ondersteunt de Terranen in de strijd tegen de veroveraars. Maar hoe sprookjesachtig zijn middelen ook lijken, zo weinig zijn de Sayterranen - en met hen de Fagesy's, Sayporanen en Spenta's - bereid dit verzet zomaar te accepteren. Leo Lukas beschrijft de komende gebeurtenissen van de ongelijke strijd in aflevering 2657.


Opmerking: op de omslag is het portret van het gestorven roman auteur H. G. Francis afgebeeld (* 14 januari 1936 in Itzehoe, Duitsland als Hans Gerhard Franciskowsky, † 3 november 2011 in Hamburg, Duitsland).


Oorspronkelijke titel: Das Feynman-Kommando

Auteur: Wim Vandemaan

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: Rhodan en de solaire resident – ze strijden tegen de Terra's invasiemacht.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel – 22 tot 26 november 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reginald Bull – De Terraanse resident heeft de Aarde verlaten. Rhodan – Hij zegt dat hij de Aarde maar vluchtig kent. Shamsur Routh – De Terranen wil naar de Aarde terugkeren. Toufec – De geheimzinnige strijder is een kind van de Aarde. Shanda Sarmotte – De mutante reist in opdracht van de resident naar de Aarde.Op 22 november 1469 NGT legt de TOLBA aan bij het fort. Reginald Bull neemt de man die uitstapt persoonlijk in ontvangst – het is niet zoals hij had gehoopt Perry Rhodan, maar zijn zoon Delorian. Deze beschouwt zichzelf naar eigen zeggen allang niet meer als kroniekschrijver van HET en wil nu datgene doen waar zijn vader nooit de moed voor had. Delorian verklaart dat met hem ook de bond van sterrenwaardigen zijn gearriveerd in het Sol-stelsel (Toufec hoort daarbij), het is hun opdracht om op Terra het Feynman-commando te realiseren. Meer informatie geeft hij niet prijs, maar nodigt Bull wel uit om hem met de TOLBA te begeleiden naar Terra. De resident is hier niet enthousiast voor en hij beschouwt de werking de Delorian heeft op de bemanning van het fort met argwaan: de galactici lijken in Rhodan's zoon zoiets als een verlosser te zien.

Bull krijgt een bericht van Nachtaugs Beisohn. Een vreemd schip is doorgedrongen in het Sol-stelsel en bevindt zich in de buurt van Uranus. Bull wil eerst ophelderen of het gaat om een nieuwe bedreiging, voordat hij beslist over Delorian's uitnodiging. Hij vliegt met de zware kruiser CLEOPATRA, die hem dient als actie-eenheid, naar Uranus. Hij wordt alleen begeleidt door Shanda Sarmotte; de CLEOPATRA is met biopositron-besturing verregaand autonoom en heeft geen bemanning nodig. Drie sterrengaljoenen zijn aanwezig, blijkbaar zoeken ze ook naar de indringer. In de bescherming van het Paros-schaduwscherm is de CLEOPATRA veilig. Geleidt door Shanda's para-vaardigheid ontdekt Bull in de krater Skynd van de Uranus-maan Umbriel een onbekend schip – het is de ANÄIRY met Chourtaird en Shamsur Routh aan boord. Beide zijn in slecht toestand. Het kleine schip wordt aan boord genomen en naar het fort gebracht. Ervoor doet Bull alsof de CLEOPATRA wordt vernietigd om de sterrengaljoenen af te schudden. Daar Bull zich met de nieuwkomers moet bezig houden vliegt Shanda met Delorian naar de Aarde.

Terwijl Shamsur Routh's toestand zorgwekkend blijft, herstelt Chourtaird alweer snel. Van beide nieuwe gasten in het fort en de medicus Kirte Otorongo, die de Sayporaner onderzoekt, krijgt Bull wat belangrijke informatie. Chourtaird is minstens 1000 jaar oud – in ieder geval sommige van zijn organen. Vele zijn jonger, enkele wellicht zelfs ouder. Ze stammen kennelijk af van andere levende wezens. Chourtairds erfgoed is niet homogeen; er zijn honderden dominante DNA-patronen. Chourtaird is dus enig in zijn soort. De Sayporaner bevestigd dit en zegt dat hij, zoals alle 'ouderen die hebben overleefd', zich niet kan voortplanten. Routh vertelt over zijn ontmoeting met Zachary Cranstoun in het dodenbrein, die de anomalie moet stabiliseren en daarvoor moet worden gewekt. Anders zal de anomalie vergaan en het Sol-stelsel met haar.

Chourtaird vult aan dat QIN SHI in het neuroversum onaantastbaar is – ook voor de hoge machten. Het neuroversum kan dus een kiemcel worden voor een nieuwe kosmische supermacht. Ongetwijfeld zal QIN SHI spoedig op superintelligenties jagen en ze doden om hun lijken te misbruiken voor stabilisering van een anomalie. Ooit zal QIN SHI wellicht de handen naar lonender buit uitstrekken, iets achter de materiebronnen. Dan raakt het gehele bekende universum in gevaar. Nadat hij Bull heeft geïnformeerd over enkele eigenaardigheden van de Sayporaanse cultuur, deelt Chourtaird mee dat zijn volk QIN SHI is ontvallen. De inspecteur van de academie voor logistiek op Druh heeft hiervoor gezorgd. Chourtaird verzoekt de Terranen om hulp. Als tegenprestatie zal zijn fractie ervoor zorgen dat het Sol-stelsel aan de Terranen wordt overgedragen en wordt terug geplaatst, indien de mensen dat wensen. Tegen de herformattering van de jongeren en de fimbul-korst van de Spenta kunnen de Sayporaners echter niets ondernemen. De Terranen zullen ook de coördinaten ontvangen van het Lichtwaard-stelsel, het thuis  van de Spenta. Bull verzekert vervolgens zijn hulp.

De TOLBA landt op 23 november onopgemerkt midden in Terrania. Men ontmoet Toufec en de volgende dag Phaemonoe Eghoo, die een opname van Delorian over SIN-TC heeft verspreid. Rhodan's zoon verkondigt: 'wij pakken ons Sol-stelsel terug' en verzoekt om 'enig geduld'. Wat later arriveert Fydor Riordan in het zendstation en doodt hij Phaemonoe, waardoor hij zich opzettelijk als boeman kenmerkt voor zijn nieuwe superieuren. Intussen arriveren twee andere sterrenwaardigen bij Delorian: Clara Esleve en Duncan Talbot, de leider van het Feynman-commando. Ze worden door mentaalkappen afgeschermd tegen telepaten. Talbot doet zijn kap af en laat Shanda deelnemen aan de inzet van het Feynman-commando, dat het nanowapen van de Fagesy neutraliseert. Zodoende kunnen geen aardbevingen meer worden opgewekt. In een tweede voorbereid bericht deelt Delorian dit mee aan de mensen op 26 november.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende