< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2649 • 2211    DE BOUWMEESTERS VAN DE BASIS


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Sinds de dramatische verdwijning van het Sol-stelsel met al zijn bewoners is de situatie in de Melkweg fundamenteel veranderd.

De regio rond het verdwenen zonnestelsel wordt tot sector nul benoemd en afgesloten door ruimteschepen van het galacticum. Een nieuwe, provisorische regering van de LVT regeert vanaf de planeet Maharani over de mensenvolken van de Melkweg. In het Sol-stelsel daarentegen moeten de mensen tegen drie vijanden strijden: de Spenta's die de zon verhuld hebben, de Fagesy's die de Terranen van de diefstal van ALDAAR beschuldigen, en tegen de Sayporanen die de kinderen van de mensheid 'herformatteren'. Perry Rhodan strijdt intussen in de door oorlogen geteisterde dubbelgalaxie Chanda tegen QIN SHI. Dit mysterieuze wezen beschikt over talloze krijgers uit verschillende volkeren en heerst nagenoeg ongehinderd over Chanda. Om zijn macht te breken heeft Rhodan steun en bondgenoten nodig. Echter, terwijl hij deze zoekt, bereidt QIN SHI zijn invasieplannen verder voor. De enigen die hem daarbij in de weg kunnen zitten zijn de bouwmeesters van de BASIS ...


Er komt zichtbaar beweging in de voormalige BASIS - en het multiversumoculair schijnt daarbij de beslissende rol te spelen. Zal QIN SHI succes hebben? En hoe zal de invasie van Escalian verlopen?


Oorspronkelijke titel: Die Baumeister der BASIS

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Charlotte BakkerSamenvatting: een reusachtig ruimteschip ontstaat opnieuw – en zijn bemanning vecht om te overleven.


Locatie en tijdsruimte: BASIS – 6 oktober tot 17 november 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Kaowen – De protector ziet QIN SHI. Tino – Hij lijkt niets voor elkaar te krijgen. Korech Zadur – De Dosanthi doet een schandaleus aanbod. Trasur Sargon – De Ertruser probeert het leven te redden van de aan hem toevertrouwden. Marie-Louise Sak – De levensmiddelen-vormgeefster doorziet Tino.QIN SHI doodt Kaowen om hem voor zijn falen te straffen. Voordat de geest van de protector een nieuwe kloonlichaam krijgt, gaat hij op in de superintelligentie en beleeft mee hoe deze zich met behulp van de wereldengesel laaft aan de bevolking van twee planeten. Als hij weer onder de levenden verkeert stelt Kaowen vast dat hij een splinter van QIN SHI meedraagt, die hem kwelt en hem tegelijkertijd ook nieuwe inzichten en vaardigheden geeft. De voorbereidingen van Escalian's invasie zijn in volle gang. Een reusachtig vloot wordt samengetrokken bij de werf APERAS KOKKAIA. De fragmenten van de BASIS worden omhuld in een wolk van hyperkristallen. QIN SHI hoopt op deze wijze het ruimteschip – resp. het daar vermoedde pak van de universa en het multiversum-oculair – toch nog in zijn bezit te krijgen.

De metamorfose van de BASIS schrijdt echter onstuitbaar verder. Op 6 november 1469 NGT beginnen de fragmenten zich weer te verenigen waarbij ze tegelijkertijd totaal omvormen. Het materiaal lost op en vormt nieuwe structuren. Langzamerhand vormen zich twee bollen van 12,5 resp. krap 6 kilometer in diameter. Hierbij raken de laatste overlevenden galactici in dodelijke gevaar, die sinds weken vechten om te overleven en ook moeten strijden tegen de eveneens afgesneden invasiemacht. Tot de door Trasur Sargon aanvoerde groep hoort ook de zware crimineel Tino wiens ware identiteit niemand kende, tot bij hem de drugs uitwerken waaraan hij verslaaft is zodat hij in een delirium door de ontwenning alles verklapt. Hij mag toch in de groep blijven want met zijn vaardigheden zijn waardevol voor de strijd tegen de in de BASIS aanwezige vijand.

Een mededeling klinkt dat configuratie Phanes wordt ingeleid. Menselijke gestaltes verschijnen uit het niets om geheimzinnige activiteiten uit te voeren. Het lukt Tino om een van deze verschijningen te dwingen tot een dialoog. De humanoïden noemen zichzelf Rafaëlieten. Ze hadden er geen rekening mee gehouden dat er nog iemand in de BASIS zou zijn. Daar ze niemand willen doden moeten alle aan boord verblijvende levende wezens zich verzamelen op een bepaalde plek. Trasur Sargon en zijn mensen moeten hun vijanden ertoe overhalen om zich bij hen te voegen. Op 17 november spreekt de Ertruser met reparaat Haogarth, de bevelhebber van het invasiecommando, en komt met hem tot een overeenstemming.

De evacuatie volgt probleemloos. Circa 70 galactici en 150 Xylthen, Dosanthi en Badakk worden naar een BASIS-fragment gebracht dat stabiel blijft. Maar daar geraken de galactici echter in een val. Korech Zadur, een Dosanthi uit Haogarth's troep, offert zich op en stoot enorme paniekgolf uit. De galactici zijn hulpeloos. De invasiemacht laadt de wapens.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende