< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2648 • 2210    DE ZIEL VAN DE VLOOT


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) - dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Sinds het dramatische verdwijnen van het Sol-stelsel met al zijn bewoners is de situatie in de Melkweg fundamenteel veranderd.

Het gebied rondom het verdwenen zonnestelsel werd tot sector nul verklaard en door ruimteschepen van het galacticum afgeschermd, een nieuwe provisorische regering van de liga van vrije Terranen regeert de mensenvolkeren van de Melkweg. In het Sol-stelsel daarentegen moeten de mensen tegen drie soorten vijanden standhouden: de Spenta's, die de zon hebben omhuld, de Fagesy's, die de Terranen van de diefstal van ALLDAR beschuldigen en tegen de Sayporanen, die de kinderen van de mensheid herformatteren'.

Perry Rhodan vecht intussen in het door oorlogen bezochte dubbelsterrenstelsel Chanda tegen QIN SHI. Deze mysterieuze essentie voert het bevel over talloze strijders uit verschillende volkeren en heerst bijna onbetwist in Chanda. Om haar macht te breken, heeft Rhodan steun en bondgenoten nodig. Ramoz wijst hem de weg naar een groene zon en een vloot die daar verborgen ligt. Maar deze is inactief, omdat het haar ontbreekt aan de ziel van de vloot ...


Perry Rhodan moet de omineuze vloot achterlaten als hij kans wil maken om invloed op de BASIS te krijgen en toegang te krijgen tot het multiversumoculair. Maar de machtsverhoudingen in Chanda maken er geen eenvoudige taak van.


Oorspronkelijke titel: Die Seele der Flotte

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: Perry Rhodan's zoektocht aan gene zijde van de werkelijkheid – en het gevecht om MIKRU-JON.


Locatie en tijdsruimte: Chanda – november 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan is op zoek naar ondersteuning. Mikru – MIKRU-JON's ziel raakt in nood. Nemo Partijan – De wetenschapper heeft pijn in zijn onderrug. Numenkor-Bolok – Een eens verlorene ziel krijgt een tweede kans. Ramoz – De ziel van de vloot moet zich openbaren.MIKRU-JON bevindt zich in het binnenste van een anomalie. De plaatselijke hyperkristallen hebben een schadelijke uitwerking op het schip. Koude breidt zich uit, de meeste bemanningsleden zijn bewusteloos en Mikru vertoont uitvalsverschijnselen. Zelfs het pak van de universa stribbelt tegen. Het meent dat Perry Rhodan heeft verzuimt om zijn volle potentiaal te benutten. Een wezens dat op een Oracca lijkt spreekt Ramoz aan. Daar deze vanwege falende herinneringen niet de juiste woorden kan vinden moet hij zich in een proef bewijzen als de 'ziel' voor de vloot in de anomalie, die sinds zeer lange tijd op hem wacht. Perry Rhodan, Nemo Partijan en een Lare genaamd Numenkor-Bolok – een voormalige piloot van MIKRU-JON, die een nieuw materieel lichaam kreeg – worden ook verplaatst naar een deels reële, deels irreële wereld.

Partijan herkent dat de hyperkristallen alle gebeurtenissen in de anomalie op de een of andere manier beïnvloeden en de vloot in stasis houdt. Rhodan weet weliswaar niet waar de wetenschapper zijn kennis vandaan heeft (Partijan's rugpijn schijnt ermee samen te hangen), maar vertrouwt hem toch. Zo lukt het hem door te dringen in de centrale van een van de vreemde schepen. Daar bewerkstelligt hij iets dat ervoor zorgt dat de vloot zich plaatst onder Ramoz' bevel. Evenwel was de wachttijd veel te lang: maar één schip is echt inzetbaar.

Ramoz en Mondra Diamond blijven achter in de koude ruimte. Van daaruit kunnen ze observeren wat er in de normaalruimte gebeurd. Rhodan wil de anomalie verlaten met MIKRU-JON. Hij moet de BASIS bereiken want volgens Partijan is diens transformatie bijna afgesloten. Nadat MIKRU-JON de structuursluis is gepasseerd, normaliseren de omstandigheden. Numenkor-Bolok's lichaam begint op te lossen. Rhodan moet hem 'doden', zodat hij weer kan opgaan in MIKRU-JON.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende