< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2647 • 2209    DE UMBRISCHE GONG


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Sinds het dramatische verdwijnen van het Sol-stelsel met al zijn bewoners is de situatie in de Melkweg fundamenteel gewijzigd.

Het gebied rond het verdwenen zonnestelsel werd tot sector nul verklaard en door ruimteschepen van het galacticum afgegrendeld. Koortsachtig proberen de verantwoordelijken van de galactische volkeren te ontdekken wat er is gebeurd. Dat thans ook Perry Rhodan samen met de BASIS op tot nu toe onbekende manier is 'ontvoerd' maakt de situatie extra gecompliceerd. Om de LVT niet zonder hoofd te laten werd er een nieuwe provisorische leiding gekozen, die haar zetel op de planeet Maharani heeft.

Terwijl Perry Rhodan en Alaska Saedelaere tegen de uit een lange slaap ontwakende superintelligentie QIN SHI moeten strijden, bevindt het Sol-stelsel zich afgeschermd van de rest van het bekende universum in een anomalie en moet zich tegen drie vreemde volkeren verdedigen: de Spenta's omsingelen Sol, de Fagesy's bezetten Terra en de Sayporanen ontvoeren kinderen op hun thuiswereld Gadomenàa, om hen te 'formatteren'. Als de jongeren terugkeren brengen ze een geschenk mee. Dit is de Umbrische gong ...


De umbrische raad heeft zijn werk gedaan: de kinderen van Terra zijn teruggekeerd, maar ze beschouwen zich niet meer als mensen, maar als Sayterranen. De berekening van de Auguren lijkt duidelijk te zijn: kan de mensheid tegen haar eigen kinderen vechten?

In de volgende aflevering beschrijft Christian Montillon de verdere acties van Perry Rhodan.


Oorspronkelijke titel: Der Umbrische Gong

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): vakantiestation Luida-XVII door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: klopjacht in Terrania-city – een schim vecht tegen de eeuwige schemering.


Locatie en tijdsruimte: Terrania, het fort – 4 tot 22 november 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Fydor Riordan – Zijn duel met de schim gaat over in de volgende ronde. Toufec – Het fantoom van Terrania blijkt niet onkwetsbaar. Sharoun Beffegor en Undine Comerell – De even oude collega's hebben een flinke antipathie voor elkaar. Reginald Bull en Homer G. Adams – De cellenactiveerderdragers voegen de puzzelstukken samen.Met hulp van de schim ontkomen Sharoun Beffegor, Barisch Ghada, de matten-willy Snacco en de Fagesy Oachono Fydor aan Riordan's achtervolging. Toufec vertoont zich aan Sharoun en verkondigt dat hij werkt voor Rhodan. Naar Ghada's woning kunnen de guerrillero's niet terugkeren. Daarom neemt Sharoun contact op met Undine Comerell, een even oude collega, die in tegenstelling tot haar bij de TLD is gebleven. Beide zijn weliswaar geen vriendinnen – feitelijk hadden ze in 1466 NGT een echte roddelvete gehad – maar Undine heeft onlangs het vertrouwen verloren in Fydor Riordan na Chakt-Vachtor's dood. De Topsider was destijds de instructeur van Sharoun en Undine. Undine gaat er terecht vanuit dat Riordan hem heeft vermoord. Vandaar dat ze Sharoun's groep helpt om te vluchten.

Na de mediagenieke aanval van de schim op de transitvloer in het Dolan Memorial Park doet Riordan er alles aan om Toufec in handen te krijgen. De geheimzinnige man wordt tot staatsvijand nummer één verklaart. Toufec stoort dat totaal niet, evenals zijn fans die hem beginnen te imiteren. Hij trekt expres nog meer de aandacht. Met zijn superieure uitrusting, die het hem zelfs mogelijk maakt om als een structuurloper door vaste materie te gaan, maakt hij steeds weer een lange neus naar de TLD en de politie. Om Toufec te dwingen en hem op te pakken heeft Riordan een pressiemiddel nodig. Hij denkt dat Sharoun en haar metgezellen geschikte gijzelaars zijn. Al snel stelt hij vast dat er een verband is tussen Sharoun en Undine. Laatstgenoemde is sinds 5 november 1469 NGT verdwenen, zogenaamd in het kader van een getuigenbeschermingsprogramma voor een Unitherse die moest onderduiken. De veiligheidsmaatregelen voor dit programma zijn zo beveiligd dat zelfs de nieuwe TLD-chef iets speciaals moet regelen om zijn slachtoffer te vinden.

Eerst vindt echter de eerste zitting plaats van de umbrische raad. Deze vindt plaats op 18 november voor 3000 toeschouwers in het kosmopolitische-operahuis. Er zijn talrijke journalisten aanwezig, maar tussendoor vragen stellen is niet gewenst. Het hele evenement is een farce. Anicee Ybarri wordt officieel benoemt tot raadswoordvoerster. Ze verkondigt de oprichting van een nieuwe staat van de mensheid, genaamd Format Terra Umbra (FTU), waarin ongeformatteerde oud-Terranen en wezens uit andere volken enkel worden geduld. De eerste maatregelen van de nieuwe regering bestaan uit het openen van talrijke transitvloeren, waarmee meer jongeren voor herformatteren naar het Wereldenkrans-stelsel kunnen worden gestuurd, evenals het aanpassen van de kunstzonnen met in inachtneming de voorliefde van het lichtspectrum van Sayterranen. Als geschenk van indiensttreding van de raad wordt de Umbrische gong geïnstalleerd. Deze zachtroze folie van elf meter in diameter wordt op twintig meter hoogte boven de solaire residentie aangebracht. De gong slaat precies om 22 uur plaatselijke tijd voor het eerst. De overal hoorbare klank brengt alle Terranen (zelfs Toufec) enkele minuten in een aangename trance. Volgens Pazuzu, Toufec's technische djinn, zijn eenvoudige oordoppen voldoende om zich ertegen te beschermen.

Op 20 november bezoeken Riordan en Ve Kekolor, die het residentie-ministerie leidt voor mutantenzaken, het TIPI. De para-begaafde Terraan Ofner Kiwanika zal gaan helpen bij het opsporen van de guerrillero's. De 22-jarige man is getraumatiseerd en verstandelijk achtergebleven, bezit echter de vaardigheid van de peil-gave die lijkt op die van de mutant Fellmer Lloyd. Kiwanika kan alleen personen peilen die iets voor hem betekenen. Hij moet ze echter niet persoonlijk kennen. Daarvoor toont men hem in de TLD-tower hoe bij een Fagesy werkelijk twee armen worden afgerukt (bij Oachono is het precies zo gegaan), terwijl Kiwanika's para-vaardigheid tegelijkertijd wordt versterkt door een experimentele hyperdrug. Hij spoort Oachono op in het ruimtehabitat Nuevo Quito Orbital. Riordan leidt vervolgens de inval persoonlijk, maar Sharoun's groep kan op tijd ontkomen via een kooi-overbrenger. Undine had reeds contact met een tussenpersoon van de society of absent friends. Op Heathrow Space-port ontmoeten de vluchtelingen Homer G. Adams, die ze uitnodigt in het fort. Gezamenlijk vliegen ze daarheen met de LADY LAVERNA.

Diezelfde dag slaat de Umbrische gong voor de tweede keer. Deze wordt echter door valken verscheurd – de 'dieren' bestaan uit nanomachines en worden door Toufec gestuurd. Marrghiz lacht deze tegenslag weg. Hij gelooft dat door deze actie Toufec's populariteit enigszins heeft ingeboet. Bovendien zullen overal nieuwe gongs worden geïnstalleerd. Toufec geeft niet op. Hij verleent Phaemonoe Eghoo (die bij deze gelegenheid in het openbaar haar ambt neerlegt) een nieuw interview, dat op alle kanalen wordt uitgezonden. Toufec waarschuwt voor QIN SHI en de dreigende ondergang van de anomalie. Hij verkondigt opnieuw dat de redding door zijn heer, die zich reeds in het Sol-stelsel bevindt, nabij is. De naam van Toufec's heer is Rhodan! Na het einde van de uitzending creëert Pazuzu een klein ruimteschip. Toufec en Phaemonoe vertrekken ermee om Rhodan tegemoet te vliegen.

Alle gebeurtenissen op Terra worden gevolgd in het fort. In dit beste uitgeruste en afgeschermde station middenin de bouwplaats van een maan in wording genaamd Nieuw-Ganymedes, waarin Reginald Bull zich verborgen houdt, worden de 23 slapende bemanningsleden van de BOMBAY in quarantaine gehouden. Kirte Otorongo, chef-medicus van het fort, spant zich in om ze te wekken. Nachtaugs Beisohn wordt door Geronimo Abb en DayScha begeleid. Hij is goed op weg om weer beter te worden. Op 22 november worden morsetekens ontvangen. Iemand verzoekt om landingstoestemming voor de TOLBA – getekend: Rhodan! Bull geeft toestemming, maar als hij die TOLBA ziet – een transparante sfeer van 110 meter diameter met daarin ingebed een bol van 75 meter diameter – begint hij te twijfelen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende