< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2646 • 2208    DE DAGEN VAN DE SCHADUW


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Sinds de dramatische verdwijning van het Sol-stelsel met al zijn bewoners, is de situatie in de Melkweg fundamenteel veranderd.

Het gebied rond het verdwenen zonnestelsel werd tot sector nul benoemd en door ruimteschepen van het galacticum afgesloten. Koortsachtig proberen de verantwoordelijken van de galactische volkeren te ontdekken wat er gebeurd is. Dat op het ogenblik ook Perry Rhodan samen met de BASIS op onbekende wijze 'ontvoerd' is, maakt de situatie extra gecompliceerd. Om de LVT niet zonder hoofd te laten, werd een nieuwe tijdelijke leiding gekozen, die hun thuisbasis op de planeet Maharani heeft. Terwijl Perry Rhodan en Alaska Saedelaere tegen de uit een lange slaap ontwakende superintelligentie QIN SHI moeten vechten, bevindt het Sol-stelsel zich afgeschermd van de rest van het bekende universum in een anomalie en moet zich tegen drie vreemde volkeren verdedigen.

De Spenta's omsingelen Sol, De Fagesy's bezetten Terra en de Sayporanen ontvoeren kinderen op hun thuiswereld Gadomenàa, om hen te 'formatteren'. Als de jongeren terugkeren, zijn ze echter niet meer dezelfden en beginnen de dagen van de schaduw ...


De Sayporanen hebben woord gehouden: de kinderen van Terra keren naar hun thuiswereld terug. Maar de terugkeer verliep voor niemand zoals gehoopt.

Hoe de situatie op Terra zich verder ontwikkelt vertelt Leo Lukas in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Die Tage des Schattens

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Heidi Bogman/Hans van der SchoorSamenvatting: de eerste nieuw geformatteerden keren terug – een fantoom verstoort de kring van de Auguren.


Locatie en tijdsruimte: Terrania – 5 tot 15 november 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Marrghiz – De Sayporaner heeft de machtsovername op Terra eenvoudiger voorgesteld. Phaemonoe Eghoo – De reportster probeert haar onafhankelijkheid te bewaren. Fydor Riordan – De waarnemende TLD-chef moet zich bezig houden met een onverwachte tegenstander. Toufec – De levendige stamgast van het café Triest begint aanhangers te verzamelen.QIN SHI meldt zich persoonlijk bij Marrghiz en spreekt met hem over de behaalde vorderingen in het Sol-stelsel. Na inlichting van de oeroude explicator Chourwayrs, die vanwege zijn para-vaardigheid kan communiceren met de Spenta, blijkt het alleen nog een kwestie van tijd tot ARCHETIM's psi-corpus definitief wordt geëxtraheerd uit de zon. Evenwel moeten afwikkelingen worden bespoedigd in het binnenste van de anomalie waarin het Sol-stelsel is gevangen. Er zijn ook nog drie andere vindplaatsen met lijken van superintelligenties (Zyorin Zopai, Conybara en Djeenoun), maar daar worden nog geen doortastende resultaten behaald.

Ondanks de guerrilla aanslagen op Fagesy-patrouilles geldt de situatie op Aarde als rustig. De Terranen moeten gaan geloven dat de Fagesy en Sayporaner niet zijn gekomen als veroveraars, maar als vrienden die de mensheid zullen leiden naar een gelukkige en vreedzame toekomst. Daarom is Marrghiz niet blij met Chossom's eigenzinnigheid. De Fagesy overvallen op 8 november 1469 NGT de Waringer-academie omdat zich daar, volgens een tip uit onbekende bron, ALLDAR's corpus zou bevinden. Honderden Terranen raken gewond en vijftig doden zijn te betreuren. Des te meer populariteit wint de zogenoemde schim, wanneer hij de invasiemacht dupeert met geweldloze acties. Zo brengt hij een reusachtig smiley-logo aan op een sterrengaljoen en deponeert hij een mand met een pas geboren witte ezel op de pyramide van het Ellert-Memorial, waar Fydor Riordan eigenlijk een val voor hem wilde opstellen. Bovendien wordt een tweede keer het ongeautoriseerde gebruik geregistreerd van een transitvloer.

Phaemonoe Eghoo moet daarom iets verzinnen om de invasiemacht in een beter daglicht te plaatsen. De geplande terugkeer op 15 november van de eerste nieuw-geformatteerde jongeren is een goede aanleiding voor een passende actie. De regeringswoordvoerster bereidt een volksfeest voor in het Dolan Memorial Park.

Intussen laat een vreemde man van zich horen in café Triest in Terrania. De nieuwe stamgast heet Toufec, kleedt zich als een woestijnnomade en onderhoud zijn enthousiaste publiek met diepzinnige wijsheden. Hij praat ook met Phaemonoe, wat geen echt succes is. Kornel Krisch, ober in café Triest, is eerst wantrouwig maar de man zorgt voor sfeer en betaald goed. Als betaalmiddel gebruikt hij 4500 jaar oude, uitermate waardevolle wierookparels.

De terugkeer van de nieuw-geformatteerde jongeren via de transitvloer verloopt aanvankelijk als gepland. De weerziensvreugde aan beide kanten blijft echter binnen de perken. De teruggekeerden gedragen zich gereserveerd, alsof ze vreemden zijn. Anicee Ybarri neemt het woord. Ze verkondigt dat zij en haar dertig metgezellen de nieuwe regering zijn voor de Terranen. De nieuw-geformatteerden vormen de uit Sayterranen bestaande umbrische raad, Anicee is de woordvoerster. De eerste zitting zal over drie dagen volgen. De LVT-leiding is daarmee geschrapt.

Na de vertrek van de umbrische raad beginnen de Sayporaners onmiddellijk nieuwe jongeren te rekruteren uit het publiek, maar het lukt hen niet om ze te transporteren met de transitvloer want de schim duikt op. Vreemde dieren, die er uitzien als een mengeling van kamelen en leeuwen, bestormen de verdediging bestaande uit TARA-gevechtsrobots. Het gaat kennelijk om producten van superieure techniek. De chimères veranderen in boortorens en verwoesten de transitvloer. Phaemonoe rapporteert live op de plek van het gebeuren en heeft zelfs iets sensationeels te bieden: de schim toont zijn ware gezicht en geeft een interview. Het is niemand anders dan Toufec. Hij karakteriseert zichzelf als een afgezant of voorbode. Klaarblijkelijk is hij naar Terra gestuurd om te verkondigen dat de redding nabij is. Er is een macht die strijd tegen de Fagesy en Sayporaners. Alle Terranen die van goede wil zijn moeten zich aan de kant scharen van deze macht. Dan verdwijnt Toufec op een vliegend tapijt.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende